B1 blogcsaládWeber: Orbán már nem kapható kompromisszumra, ezért ha ez így marad, távoznia kell a Néppártból

Szelestey Lajos nemzetközi sajtószemléje

2019. április 24. - Szelestey
  • A nacionalisták ellenségek, mert szét akarják verni az EU - hangsúlyozta a Bizottság elnöki tisztének néppárti várományosa; 
  • A populisták ácsingózhatnak vezérszerepre Strasbourgban, csak éppen a közhangulat nem támasztja alá nagyra törő terveiket és éles belső ellentéteik is zavarják a saját köreiket; 
  • A populizmus ott különbözik a fasizmustól, hogy előbbinél a vad retorikához nem társul erőszak, de mindkettőre jellemző, hogy megszállja az emlékezetpolitikát.

manfred_weber.jpg

                                              

New York Times AP

new_york_times.jpg

Bár a CSU volt elnöke pár napja még demokratának nevezte Orbán Viktort, párttársa, a Néppárt bizottsági elnökjelöltje most azt üzente, hogy nincs helyük az európai konzervatívok soraiban mindazoknak, akik elutasítják az integrált és az eddiginél célratörőbb EU-t. Weber Görögországban beszélt, ahol megindította kampányát. Úgy fogalmazott, hogy a pártcsalád továbbra is kész megválni az olyan tagpártoktól, amelyek nem osztják a mélyebb európai együttműködés gondolatát, a közös eszményeket. Hogy ne legyen kétség afelől, kire is vonatkozik a figyelmeztetés, a hírügynökség emlékeztet arra, hogy az EPP jó egy hónapja felfüggesztette a Fidesz tagságát, mert a párt elveti az unió politikáját, de a magyar képviselők maradhattak a frakcióban.

Weber egyébként arra is kitért, hogy a kereszténydemokraták a közösség igaz alapítói közé tartoztak és harcolni kívánnak azok ellen, akik aláássák a szervezetet. Mert a nacionalisták  ellenségek, hiszen meg akarják semmisíteni a Néppárt Európáját. Ugyanakkor elismerte, hogy tapasztalatai alapján az illegális migráció továbbra is nagy mértékben foglalkoztatja az embereket.

 

FAZ

frankfurter_allgemeine.jpg

Manfred Weber hivatalosan is felvetette, hogy szakemberekből álló független bizottságnak kellene ellenőriznie a jogállam betartását az egyes tagállamokban. Athénban tette közzé, milyen programot tart kívánatosnak, ha ő követi Junckert a Bizottság elnöki székében. A politikus, aki a Fidesz miatt nyomás alatt áll a Néppártban, az önálló testület létrehozatalával akarja kivonni a kérdést a napi politikai csatározásokból. Úgy gondolja, hogy az EU ott indítana eljárást, ahol a szakértők jelzik, hogy baj van.  

A jelenlegi frakcióvezető tervei közé tartozik, hogy az FBI mintájára alakítanák át az Europolt, mert akkor a nemzeti nyomozó hatóságok hatékonyabban tudnak küzdeni a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen. Gazdasági kérdéseket érintve ugyanakkor Weber állást foglalt a német kormány által szolgalmazott Északi Áramlat-2 gázvezeték megépítése ellen. Jelezte, hogy ő a Néppárt és nem a CDU-CSU jelöltje, ennélfogva úgy látja, hogy a beruházás nem szolgálja az unió érdekeit. Ezért ha megválasztják, minden lehetséges jogi eszközt be akar vetni a projekt meghiúsítására.

 

Politico

politico_1.jpg

A két nagy pártcsalád bizottsági elnökjelöltje kölcsönösen azzal vádolta a másikat, hogy az  demokráciaellenes pártokat tűr meg a saját soraiban, ugyanakkor mind Weber, mind Timmermans  azt bizonygatta, hogy a maga részéről elhatárolódott a vitatott szövetségesektől, így a Fidesztől, illetve a román szociáldemokratáktól, méghozzá hatásosabban, mint a másik.  Az egyik jogait felfüggesztették a másik esetében – szintén a demokratikus jogok leépítése miatt - befagyasztották a kapcsolatokat. Ettől még azonban mindkét politikus ujjal mutogat a másikra, mondván, hogy az nem tesz meg mindent saját csoportján belül a jogállami gondok orvoslására.

Weber megismételte, hogy a most zajló vizsgálat végén kész kitenni Orbán Viktort az EPP-ből, merthogy a magyar vezető már nem hajlandó semmiféle kompromisszumra. Ezért mennie kell, ha nem enged. Gyorsan hozzátette azonban, hogy hasonló gondok vannak a másutt is, így Romániában, Szlovákiában és Lengyelországban. Ezért jó volna, ha mások is követnék a konzervatívok példáját a Fidesz kapcsán. Timmermans erre úgy reagált, hogy ők nem vártak több mint öt évet, amikor fel kellett lépniük egyik tagpártjuk ellen.

 

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

Bizonyossá vált, hogy az új észt kormányban helye lesz a keményvonalas, nacionalista pártnak, azaz újabb országban kapnak lökést az euroszkeptikus erők. A választások közeledtével keményednek a frontvonalak az integráció elmélyítésének hívei, illetve a kevesebb brüsszeli beleszólást sürgető populisták közt, Finnországtól Olaszországig. Az észt EKRE ugyanolyan bevándorlás-ellenes, mint a magyar vagy a lengyel kormány, amely összecsapott az EU-val a jogállam miatt. A párt elnöke az EU-t a Szovjetunióhoz hasonlította, és azt ígéri, hogy visszaszerez Brüsszeltől a szuverenitásból. Politikusai különben rendszeresen használnak rasszista jelzőket, ellenzik az idegen munkaerő foglalkoztatását és népszavazást akarnak arról, hogy a házasság csakis különneműek szövetsége lehet.

Amikor az államfő jóváhagyta a hárompárti koalíciót, arról beszélt, hogy megérti azokat, akik aggódnak a szabadságjogok és az értékek jövője miatt, de azokat is akik úgy érzik, hogy az ország zsákutcába jutott, veszélybe került az ország, a nemzet és a nyelv, kiáltóak a társadalmi egyenlőtlenségek.  

 

FAZ

frankfurter_allgemeine.jpg

Fennmaradhat a politikai közép többsége Strasbourgban, noha feljövőben van a jobboldali populizmus. Ezt jósolja a lap a legújabb közvélemény kutatások alapján, feltételezve, hogy a britek is az urnákhoz járulnak. Eszerint az euroszkeptikus pártok elhódíthatják a helyek 26 %-át, ám az érdemi beleszólástól továbbra is messze vannak. Ily módon a nacionalisták, populisták és szélsőségesek semmilyen szerepet nem játszanak majd a posztok elosztásánál, hiába követeli ezt a jogot számukra Salvini. Törekvése még akkor sem keresztülvihető, ha a mostani három helyett ezután két frakcióba tömörülnek. Viszont várhatóan csak még élesebbek lesznek a viták az integrációról, illetve a nemzeti szuverenitásról. 

Webernek jó esélyei vannak, hogy a Bizottság következő elnöke legyen, mert számíthat a szociáldemokraták, valamint a liberálisok támogatására. A három pártcsalád az esetek 90 %-ában már most is együtt szokott szavazni. Az is biztosnak látszik, hogy Macron nem lesz királycsináló, hiába is fogna össze a liberálisokkal, a szociáldemokratákkal, továbbá a zöldekkel. Ugyanakkor egyes fontos tagállamokban nagy változások lehetnek az erőviszonyokban – az arányos választásnak köszönhetően. A németeknél a zöldek először előzhetik meg az SPD-t. Az AfD viszont előreláthatólag gyengébben szerepel, mint amikor a Bundestag összetétele volt a tét. A franciáknál fej fej mellett halad az államfő, illetve Le Pen pártja. Az olaszoknál a Liga akár 27 mandátumot is szerezhet, szemben a mostani öttel. Jól áll a lengyel kormánypárt is. 

 

Die Presse

die_presse.jpg

Az európai populistákat több minden választja el, mint amennyi összeköti őket. Erre a következtetésre jutottak bécsi elemzők, miután szemügyre vették 16 érintett párt programját és szöges ellentéteket találtak azokban főleg az egységes piac és a külpolitika kapcsán. Vagyis fölöttébb instabil volna a Salvini által tervezett közös frakció. De ettől a szakértők még valószínűnek tartják, hogy az EP-választás után együttműködnek ezek az erők, csak éppen az éles tartalmi különbségek miatt kérdéses, hogy meddig. Viszont a szerzők éppen ilyen alapon lehetségesnek tartják, hogy a többi pártcsalád megossza a jobboldali populistákat, egyes pártokat kiszakítson a soraikból.

Ami a külpolitikát illeti, a Fidesz, az FPÖ, a Liga és Le Pen pártja inkább oroszbarát, a lengyel, holland és balti eszmetársak viszont a NATO erősítése mellett vannak. Ugyanakkor az álláspontok meglehetősen közel állnak egymáshoz a menedékpolitika ügyében, ezek a körök azt követelik, hogy a kérdést utalják vissza nemzeti hatáskörbe. De szükségesnek tartják a külső határok hatékony védelmét. Közös nevező számukra, hogy nem kérnek a nők egyenlőségéből, valamint a meleg jogok kiterjesztéséből. Az elemzésből egyébként kimaradt a Fidesz, mert a Néppárton belül nem volt másik jobboldali-populista párt, amellyel össze lehetett volna hasonlítani.

 

Washington Post

washington_post_1.jpg

A szélsőjobbos populisták azért hadakoznak a történelemmel, mert ha el akarják fogadtatni a saját, veszélyes politikájukat, akkor először a múlt veszélyes politikáját kell semlegesíteniük. Erre figyelmeztet a New School egyik történész professzora, aki könyvet írt „A fasizmustól a populizmusig a történelemben” címmel. Federico Finchelstein megállapítja, hogy a demagóg vezetők politikai okokból buzgón játszanak az emlékezettel, az pedig különösen jellemző rájuk, hogy megszépítik mindazt, amit a nácik műveltek. A történelem átírása központi elem számukra. Példaként megemlíti, hogy jó egy éve Orbán Viktor, a mind inkább tekintélyelvű és rasszista vezető azt mondta a brazil elnöknek, hogy annak országa nem tudja, igazából milyen is egy diktatúra. Hozzáértők azonban egészen másként ítélik meg a kérdést. De az ilyen, gyilkos rendszereket nemcsak Brazíliában, hanem másutt is ünneplik, ez az Arendt által emlegetett szervezett hazugság része.

A fasizmust fémjelzi az, amit Bolsonaro csinál: a stílusa, a tettei, amit erőszakba, sovinizmusba és a jelen dicsőítésébe csomagol. De ahogy a történelmet manipulálja, az leleplezi, hogy rendszere miként fordulhat át populistából fasisztába. Nagyban emlékeztet arra, ahogyan Hitler és Mussolini számolta fel belülről a demokráciát. Persze azért a radikális retorika nem vált át automatikusan fasiszta vagy diktatórikus gyakorlatba. Az olyanok, mint a brazil államfő, Orbán, Trump vagy Salvini, alkalmazzák a hátrányos megkülönböztetést, az erőszakot és a fokozódó egyenlőtlenséget, de idáig legalábbis még nem szakítottak a demokráciával.

A legtöbb antidemokratikus húzásuk jelképes. Támadják ugyan politikai ellenfeleiket, de általában nem mennek túl a szavakon. Itt van a különbség a fasizmus és a populizmus között. Utóbbinál a kirohanásokat nem követik erőszakos tettek. Bolsonaro azonban határeset, hiszen egy diktatúrát kíván ünnepelni, illetve igyekszik tisztára mosni a náci múltat. Ezért nagyban hasonlít Hitlerre, illetve Mussolinire. Példája azt tanúsítja, hogy a demokrácia híveinek szembe kell szállniuk az erősödő illiberalizmussal – a történelem megvédelmezésével is.

 

FAZ

frankfurter_allgemeine.jpg

A tudósítás nem tudja eldönteni, hogy akkor most a magyar családtámogatási program régimódi és völkisch, vagy netán tényleg szociális, ahogyan a hatalom hirdeti? Orbán Viktor mindenesetre a kérdést a legfontosabbak közé sorolta, hogy demográfiai fordulatot érjen el. Ám ahogy tevékenységének sok más részét, ezt a tervet hamarosan éles kritikák érték külföldön is. Jó pár más tagállamban a baloldaliak, valamint a liberálisok az ómódi családképet kifogásolták. Az orbáni szóhasználat persze csábít arra, hogy egyesek a 30-as éveket emlegessék, különösen annak kapcsán, hogy a magyar vezető számára szóba sem jöhet, hogy más kulturkörből származó migránsokkal pótolja a kieső népességet. Novák Katalin ugyanakkor elismeri, hogy a CSokkal egyúttal lökést akartak adni a lakásépítésnek és próbálják megerősíteni a politikai középréteget. A lényeg szerinte a munkaalapú társadalom.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr7114783226

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

György Csaba Nagy 2019.04.24. 15:08:10

@Minden ballib bérretteg: Példa a németországbeli 3 millió török, vagy London muszlim polgármestere.
Az iszlámmal szemben kategórikus vagyok: a vallás tanai középkoriak, a társadalmi fejlődést gátlók, problémamegoldó képesség híján radikalizmusba kergetők, a jelen európai társadalomba nem illeszthetők. Minden vallásnak van közösségteremtő szerepe, ami sajnos más közösségektől való elhatárolódást is hoz, de az iszlám egyedül radikális kifelé (a kereszténység kinőtte ezt, a buddhizmus nem egészen, a konfu és shinto mindig békés volt). Idő kell a vallástalanodáshoz. Addig szigor kell: imámok felügyelete, erőszakra buzdítók röptetése, Saria lehetetlenítése, savazók bebörtönzése. Ismét: nem az emberminőség a probléma, hanem a kezelés.

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2019.04.24. 15:13:28

@rasztaszív: @Cycmen: szerettek fantáziálni köcsögök mi???? verekedés meg orbán leváltás??? na ez látjátok soha nem ment nektek és már nem is fog, előbb baszod szájba a tetves kurva anyádat ti csiribiri fasznyúzók. Pofázni tudtok csicskák aztán max a fal mellé jó szorosan lapulva elkotródni :DDDDDD köcsögök vagytok mind, megbasszuk a szátokat !!!!! :DDDDDDDD

konrada 2019.04.24. 15:20:09

@György Csaba Nagy:
Jaja!

Elég csak elmenni egy borsodi zsákfaluba, vagy Székelyföldre, hogy lássuk, milyen jó is az olyan migráció, amely az ott élők kiszorításával jár...

elvis56 2019.04.24. 15:38:29

Ki kell rugni mindenhonnan Orsost a bevándorlót.

Nekoashi2005 2019.04.24. 15:42:45

@FILTOL: talán mosd ki a szádat, fidesspatkány!
@Cycmen:
"nem lenne elég és egyébként is egy baromság, ami szóra sem érdemes"

Nőaa kórházak adóssága, közben égetik a milliárdokat csuti geci falván, ez szóra sem érdemes? Komoly pozíciót kaphatsz a kormányban ilyen takonygerinccel!

Fülig José 2019.04.24. 16:25:44

@Nekoashi2005: kevés lesz ez ezeknek, ide egy harmadik (negyedik, ötödik??) láb kéne... de a szotyiköpő kancigónak így is jó a szánalmas vergődésük, hát mindegy... ahogy az a tízezer is, aki idén az illibsi egészségügyben halt meg... szerencsére legalább 2/3-a (júniustól 9/10-e) agyhalott narancszombi volt, ha a számoknak hinni lehet... csak így tovább!

élveteg 2019.04.24. 16:32:45

"Bizonyossá vált, hogy az új észt kormányban helye lesz a keményvonalas, nacionalista pártnak, azaz újabb országban kapnak lökést az euroszkeptikus erők."

Tééényleeeg? Pedig az index már világgá ordította :

"Liberális győzelem az észt választásokon"

index.hu/kulfold/2019/03/03/liberalis_gyozelem_az_eszt_valasztasokon/

Idézet a cikkből :

"Korábban mindkét nagy párt, a reformpárt és a centrumpárt is kizárta az együttműködést a populistákkal."

Aztán mégsem úgy lett

élhetetlen 2019.04.24. 16:33:39

@Magán?Véleményem?: „A lakbérek mértékét nem ismerem.”. Úgy könnyű! Az első talált listáról kiírtam párat, nem Rózsadomb, nem Várnegyed:
XIII. ker. 60 nm, 160 eft/hó
XIII. ker. 33 nm, 115 eft/hó
XIV. ker. 25 nm, 115 eft/hó
VIII. ker. 60 nm, 160 eft/hó
VII. ker. 24 nm, 119 eft/hó Itt ítják, hogy + villany és közös költség, de nem szokták kiadni úgy a lakásokat, hogy a bérlő fűthessen 30 fokra, a tulaj majd fizeti a számlát. Ha a bruttó 160 eft-ből kifizeti a nettó 115 ef-t, képzelem, milyen jól él. Gondolom, két lehetőség van, többen bérelnek egy lakást, a család meg valahol távol, akkor maradhat egy kis apró nekik is, vagy egyedülállók, de akkor, ha családot alapítanának, az is úgy menne, hogy a másik két szobában ott van négy idegen a közös fürdőszobára. Ideális.

2019.04.24. 16:58:15

@István Tamasi: A magántulajdonú és a bérelt lakás közötti legfontosabb helyzeti különbség ott van, hogy ha beüt krach, akkor a magántulajdonú lakásban kikötik a közműveket, míg a bérleményből lehet menni a híd alá.
A magyar migráncs csak addig vigyorog, amíg van munkája, hosszabb betegség esetén is jobb, ha hazajön, mert kint nyomorogni fog.
nemetorszagi-magyarok.de/hasznos/lakber-arak-nemetorszagban
A jobban fizető magyarországi állásokhoz viszonyítva már nem sokkal tud többet megtakarítani egy nagyvárosban élő bérlő kint dolgozó.
De azt is érdemes figyelembe venni, hogy nyugaton a lakosság felének /Az északabbra lévőknél ez 60-70%/ több az adóssága, mint a vagyona, ami Magyarországon ~csak 13% körül van.

Orbán veje 2019.04.24. 17:01:46

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ:

Haver te lámpavason végzed. A hozzád hasonló diktatúrakiszolgáló patkányok mindig ott végzik.

Bambano 2019.04.24. 17:08:24

tehát akkor weber megvárja, míg orbánnak alkalma lesz megszavazni az ő eu bizottság elnöki kinevezését, majd kirakja a néppártból?
nem is tudom, melyik a gerinctelenebb...

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2019.04.24. 17:26:35

@Orbán veje: Már nyitják a fasszopó fajtádnak a recski táborokat ott fogod törni a követ a rühedék anyáddal, de addig is szolgáld szépen a mindenható uradat istenedet Orbán Viktort és adózzál szépen mert úgy szájba leszel baszva hogy a szarod csattan az agyadban te köcsög

Oxica 2019.04.24. 17:26:40

Ahha.

Tehát ez a weréb gyerek úgy harcol a populisták és a fasiszták ellen, hogy a tolvajpárti felcsúti lótolvaj cigányt bent tartja a néppártban, aki ma is kazah diktátorokkal bratyizik nurszultánban vagy hol a faszomba.

Hát ez a weréb gyerek is csak egy szánalmas bohóc és ez a csóka lesz az unió új vezetője.

Remélem a tolvajpárti felcsúti lótolvaj cigány szétveri az egész uniót a faszba, mert erre az egész uniós szarságra már semmi szükség.

Majd a romokon kell az új Európai Egyesült Államok alapjait lerakni, persze tanulva a hibákból, már lápi hülyemagyarország nélkül, mert lássuk be, ennek az országnak a Alsó- Balkánon a helye, nem Európában, inkább a kazah pusztákon, a kazah, tadzsik, türkmén és egyéb rokonnépek között.

Ott aztán lehet pöffeszkedni szamojéd erkölcsökkel és handabandázni a kereszténységről a pusztai népeknek.
Még Felcsútot is ki lehet nevezni fővárosnak, Nyugaton legfeljebb jót röhögnek rajta, hogy hova jutott ez az ország.

Hajráhalszagúmagyarország, hajrámagyarok. O1G.

élhetetlen 2019.04.24. 17:27:04

@Kigyozo kigyok: Okos meglátás. „magyar családok többsége (törtélelmi okok miatt) saját tulajdon ingatlanban él, amelynek így nőtt az értéke. (Akinek több van, mert pl. örököl, az jobb áron adhatja ki, adhatja el.)”. Akinek egy lakása van, annak hiába ér többet a lakása, mert, ha eladná, ugyanúgy drágán tudna másikat venni. Mire megy azzal, hogy drágult a lakása? Az igaz, hogy akinek több is van, az jól jár, de nem hiszem, hogy ők vannak többségben. Akinek meg egy sincs még, annak lehet, hogy nem is, lesz, de az úgyis csak annyit ér.
„Ja, veszik a belvárosi irodaházakat, amelyeknek fel is ment az ára, valóban. De ez amúgy miért is baj?”. Nem baj, ha összevetjük Orbán legújabb ötletével, hogy a magyar cégek menjenek külföldre, béreljenek ott irodát, fektessenek be ott, és termeljenek annyi profitot, és azt hozzák is haza, amennyit a külföldiek innét kivisznek. Ha senki nem mondja meg neki, hogy ez nem ilyen egyszerű, akkor már nem csak a multiknak fizetünk, hogy jöjjenek, de a magyar cégeknek is, hogy menjenek, mindezt az adóból.
Ez meg a régi mániám. Anno a privatizáció. Eladtunk épületeket a Mekinek, KFC-nek, akárkinek. Ha bérbe adtuk volna 30 évre, akkor is felújították volna, tíz év alatt bejött volna, és húsz évig nyereséges, de állami/budapesti tulajdonban maradtak volna a felújított helyiségek. Ugyanez a Klodild paloták, Párizsi udvar eladása. Látsz épeszű indokot? Nekem csak egy jut eszembe, zsíros baksis.
„Okvetlenül a belváros közepén kell lakáscéllal ingatlant vásárolni?”. Nem. Attól függ, kinek milyen a megélhetési helyzete. Egy jól kereső fiatalnak, három gyerekkel, két kocsival megérheti Pilisborosjenőn építkezni. Hozzák, viszik a gyerekeket, szép a kert. Egy asztalos, akitől a faluban két évente rendelnének egy konyhabútort, már nem biztos, hogy jól jár, mert a vevői a városban vannak nagyobb sűrűséggel. Bebumlizik, kifizet akár több ezer forintnyi parkolási díjat naponta, amit a vevő nem fizet meg, mert mi köze hozzá, az más eset.
Bocs, hosszú lett, pedig csak pár ellenérvet akartam írni. Így sikerült.

élhetetlen 2019.04.24. 17:46:51

@Cycmen: „a kétharmad méltóságára ügyelni kell„. Méltóság? nol.hu/belfold/20130920-traktor_van__tettes_nincs-1414191
Vagy a Elios ügy? Ennyi erővel azt is írhattad volna, hogy a fingra ügyelni kell, hogy el ne illanjon. Mert a kétharmad méltósága kb. annyi, mint a fing.

csüngőhasú norvégbáró 2019.04.24. 18:15:55

@élhetetlen:

nem akarja megérteni a fidess-tetű, hogy a csutti főstróman staddionczigány ne CSOK-os hitelt adjon, hanem húzza fel az országban a jövedelmi szintet, ha már sikerült az ingatlanárakat (alapvetően az ÁRAKAT) ezeknek a patkány ge.iknek az egekbe verni a csokkal és az importált (kötvényes) migráncsokkal.

mert lássuk be, a csuti staddioncziggánynak az a MIGRÁNCS nem volt büdös, aki
fizetett. PERSZE a befolyó lóvét már offshore cégekbe pumpálta is a fidess czigánybanda, saját zsebfelhasználásra.

az alap probléma az, hogy ez a tetves cziggány stadionbáró romacézár főstróman annyit, de annyit lop-at, hogy másra ideje már nem jut.

a többi duma fidessköcsögök, nem alamizsna kell, tisztes bér és kecó, akkor szüljön a cziggányotoknak 3 gyereket az a roma fajtája, hadd legyen bőven segíjes testvír.

Fülig José 2019.04.24. 18:37:59

@csüngőhasú norvégbáró: "ha már sikerült az ingatlanárakat (alapvetően az ÁRAKAT)"
én is kínainak (aszonta koreai, nem tudtam ellenőrizni :-)) adtam el a nullára lepukkant panelt csilliárdokért, a koma szintén. szerencse, 66% (legalább, ugye?!) valószinűséggel fitymazombi bérli ki horribilis áron. ez a xi paneldzsungelben 65 m2-re minimum 150 e Ft + rezsó. az havi kéccáeze. kp. sok szerencsét fitymamelósnak a székesfővárosban... ahol nyugati bérek vannak... muhahahahahaha

élhetetlen 2019.04.24. 18:49:09

@csüngőhasú norvégbáró: Nem kicsit zavaros, amit összehoztál. Addig rendben, hogy a CSOk csak a pénzeseket támogatja, akiknek nem sok szüksége van rá. Letetepedési kötvény gáz, Mészáros Lőrinc gáz. Onnéttől nem értem, hogy ha épülnének állami bérlakások (nem szociális bérlakások), és egy kezdő pár bérelne egy kis lakást normális áron, aztán, ha jön a gyerek, akkor átmenne egy szobával nagyobba, stb., ez hogy jön össze a segíjes testvírrel.

Blogolo Blogi 2019.04.24. 18:54:03

@Kigyozo kigyok: "Migránsügyben nincs kompromisszum, egyet sem akarunk átvenni azok közül, akiket mások akarnak ránk oktrojálni"

Szójjámá a fideszbirkáknak te is, hogy szoljonak mar Viktornak, hogy szóljon mar Bakondinak, hogy szoljon mar valakinek, hogy ne hozzon be migransokat olcso munkaeronek. Viktornak aze is szoljanakma a fideszbirkak, hogy ne epitsen mar ezeknek a migransoknak szallast kozpenzen, mikor a magyar fiatal hazasok, meg a rengeteg diak csak lofaszt kap a seggebe. Meg aze is szojjanak mar a szotyizogep zsebhokis gecinek, hogy inkabb arra vegye ra a multikat, hogy fizessek meg a magyar melost, mint az olcso migranst, akik meg csak nem is ebben az orszagban fogjak elkolteni azt a keves kis penzt.

Kocce.

élhetetlen 2019.04.24. 18:58:13

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: Ez az igazi eurórai kultúra. Ezt kell megőriznünk.
„kiírtunk titeket ebből az országból”. Igazán szép, magyar, keresztényi hozzászólás.

Blogolo Blogi 2019.04.24. 18:58:25

@Tényelek: "De azt is érdemes figyelembe venni, hogy nyugaton a lakosság felének /Az északabbra lévőknél ez 60-70%/ több az adóssága, mint a vagyona, ami Magyarországon ~csak 13% körül van."

Szegény nyugati lakosság. Nem lennék most a helyükben.

Blogolo Blogi 2019.04.24. 19:02:59

Juuuuuj, ha mar migransok.

Mi van mar a migranskaravannal, fideszgyokerek. Most akkor jonnek vagy sem?

2019.04.24. 19:36:05

@Blogolo Blogi: Szívesen megnézném azt a mosolyszélességet, amikor örököl egy nagy kosárra való adósságot és nem mondhat le róla, mint Magyarországon az állam javára. Az egyik erdélyi haverom most örökölt Finnországban több, mint 120 ezer eurót adósságban, esélye sincs elbújni, mert megkeresik. Most átkozza Romániát, hogy beléptek az EU-ba, a nagybátyja meg egyenesági örökös nélkül halt meg.
Nem annyira vicces helyzetek ezek!

Blogolo Blogi 2019.04.24. 19:46:42

@Tényelek: az adossagrol Magyarorszagon sem mondhat le senki. Amirol barki lemondhat vagy visszautasithatja, az az orokseg. Nagyon nem mindegy dolgok ezek Draga Baratom.

VT Man 2019.04.24. 19:58:40

"Orbán Viktor, a mind inkább tekintélyelvű és rasszista vezető "

Tudathasadás a baloldaliaknál: Orbán hogy lehet egyszerre "cigány" és rasszista?

VT Man 2019.04.24. 20:00:04

@Blogolo Blogi:
"Mi van mar a migranskaravannal, fideszgyokerek. Most akkor jonnek vagy sem? '

Nem pár napja írta meg a b1 blog, hogy a Fidesz már 50 ezer migránst engedett be az országba?

Tessék, akkor ott vannak.

Blogolo Blogi 2019.04.24. 20:13:08

@VT Man: Azok nem a migranskaravannal jottek fideszgyoker. Oket penzert engedte be Viktor - amibol nem kaptam egy petakot sem, ezert is hozongok. Te viszont fenyesre nyalhattad a feneket, ezert nem is hozongsz. Vegul megsem irigyellek.

Aranka1973 2019.04.24. 20:27:21

@élhetetlen: "Akinek egy lakása van, annak hiába ér többet a lakása, mert, ha eladná, ugyanúgy drágán tudna másikat venni"

Ha megözvegyülsz vagy elválsz, és a válás során te kapod a lakást; ha kirepültek a gyerekek a fészekből, akkor több pénzt kapsz, ha hajlandó vagy kisebb lakásba költözni.

Aranka1973 2019.04.24. 20:31:17

@Blogolo Blogi: "amibol nem kaptam egy petakot sem, ezert is hozongok"

Az állam az államkötvényekből (beleértve a letelepedési kötvényeket is) alapvetően az államadósságot kell, hogy finanszírozza (az adósságszolgálat kamatterheihez még az adóbevételek egy része is kell); így reklamálj azoknál, aki az adósságot összehozták.

Cycmen 2019.04.24. 20:37:36

@Blogolo Blogi:
Mi van mar a migranskaravannal, fideszgyokerek..................

Az van, hogy össze lesztek gyűjtve és egy batyuval kikaravánoztatunk benneteket a migránsokhoz ha annyira hiányoznak! Ha nem, akkor is! De vihetünk benneteket aranyhintón is, ha megszabadulunk tőletek, akkor visszajön az ára hamar!

élhetetlen 2019.04.24. 20:39:20

@Aranka1973: Jól van Aranka. Fajlagosan olcsóbban kapja a kislakást vagy csak azért olcsóbb, mert kicsi, bár kicsinek drága? Nem mondom, hogy gondold át, mert azt hiszem, ez nem menne.

Aranka1973 2019.04.24. 20:44:52

@élhetetlen: Miért ne menne?

Kétszeresére növekvő lakásárak mellett, ha egy 60 nm-es lakást "cserélsz" egy 30 nm-esre (ami egy egyedülállónak épp elég), akkor az árkülönbség, amiből a nyugdíjadat kiegészítheted, is kétszeres lesz.

2(2x – x) = 2x vö. (2x – x) = x

Ez egyszerű matematika!

HaD 2019.04.24. 20:46:23

Mindeközben orbánchívők ámulattal hallhatják ahogy a főnök most vezette elő hogy hogyan fogja a bandájával külföldre vinni a lopott zs-t...a magyar tőke külföldi tündökléséről vizionál a híveknek...ezt lefordítva kapjuk hogy a kilopott zs-t kimentik a fijjug...ne azt nézzék amit mond hanem amit csinál...a gci...

Orbán veje 2019.04.24. 20:55:17

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: Lógni fogsz haver! A hozzád hasonló geci diktátorok mocskos pribékjei mindig bitófán végzik. Haver ne hogy azt hidd, hogy elmenekülhetsz! Nem barátocskám, úgy végzed mint szálasi, azzal a különbséggel, hogy előtte, még szépen visszaadod a vagyont amit elloptál a magyaroktól te mocskos szarházi tolvaj, utána könyörögsz még egy kicsit, majd a nyakadra kerül szépen a hurok, és reccs.

élhetetlen 2019.04.24. 21:01:40

@Aranka1973: Mi van, zsenikém? Most pattantál ki Matolcsy fejéből, mint Pallas Athéné Zeuszéból? Nem olvastad, hogy a letelepedési kötvények haszna a haveroknál landolt, a veszteséget fizeti az állam, és úgy gondolod, hogy ebből a veszteségből finanszírozza az állam az államadósságot? Jó vagy! Arról nem is beszélve, hogy „aki az adósságot összehozták”. Tudom szerinted az államkötvény sem kölcsön, és a kínai vasút kölcsön sem az, sőt, Paks sem az, pedig az. Ezekből az államadósságot finanszírozzák?

Aranka1973 2019.04.24. 21:09:05

"Ezekből az államadósságot finanszírozzák?"

REfinanszírozzák, folyamatosan. Hitelből a lejáró hitelt.

Tudod, lejár az egyik kötvény, ki kell fizetni a pénzt a kötvénytulajnak, ezért kell kibocsátani az új kötvényt.

Természetesen a kötvénytulajdonosnak nem elég az, ha visszakapja azt a pénzt a lejáratkor, amiért kapja, hozamot is kell ígérni neki.

Persze választhatnák azt is, hogy a folyó adó- és járulékbevételekbőp próbálják kifizetni a kötvénytulajokat, de akkor a te nyugdíjadat miből fizetnék?

Felkopna az állad!

(A vasúthoz kapcsolódó hitel célhitel lett volna, abból adósságot nem lehetett volna refinanszírozni.)

2019.04.24. 21:20:21

@Blogolo Blogi: Drága Barátom :-)! Ha valaki adósságot hagy örökségként, .. Na erről írtam. Az nálunk úgy oldható meg, hogy nem vesszük át és az államé lesz. Tőlünk "nyugatra" meg megkapja a paraszt és kuss van.
Olvasás gyakorlás, szövegértés továbbképzés és menni fog ez, nem kell elkeseredni!

Blogolo Blogi 2019.04.24. 21:30:29

@Cycmen: Heyy, de jon mar az a migranskaravan vagy meg nincs meg a 10millio migrans es meg varnak? Mondjal mar valamit, te egesz okosnak tunsz a bandabol.

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2019.04.24. 21:41:36

@csüngőhasú norvégbáró: kapsz majd te olyan béremelkedést hogy a kurva anyádat megbaszod, te rühedék mit képzelsz??? egy kiló krumplit nem ér az életed fasszopó köcsög és még követelőzöl te jobbágycseléd patkány

@Orbán veje: a magyarok mi vagyunk te köcsög, te egy patkányba oltott hazátlan ellenzéki románcigány kutya vagy, és itt minden filléred minket fideszeseket illet, pont az a lényeg hogy az ilyen román cigányokat ki kell semmizni, neked nincs itt tulajdonod az életed is Orbán királyodé te köpedelem ébredjél fel. Bele lesz verve a fejedbe hogy te nem itthon vagy te egy hazátlan tetves patkány vagy, a személyidből is kihúzzuk majd hogy magyar, és majd beírjuk a helyére hogy MENEKÜLT STÁTUSZÚ MIGRÁNS KUTYA

Fülig José 2019.04.24. 21:51:18

@VT Man: baromarc. akko minek rettegsz ha már itt vannak?! hát a szotyis cigó engedte be őket, neked a minimum, hogy tapsikolsz, felvonulsz, zászlót lengetsz, ilyesmi...

Fülig José 2019.04.24. 21:53:08

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: veled komoly baj van, pistike... anyád is csapágyas volt, te menthetetlen vagy... ennyi ésszel még életben, orvosi szaklapba való sikersztori... origó lehalt, hogy itt pattogsz?

Belzebubo 2019.04.24. 21:56:32

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: tényleg nem komplett, de tökéletes példája az átlagfideszes szinvonalnak :-)

Blogolo Blogi 2019.04.24. 22:01:26

@Tényelek: Draga Barátom, tegnap azt hittem, hogy egy okos troll vagy, de végül rá kellett jönnöm, hogy inkább csak menthetetlenül hülye.

1.) Nem tudom, hol szartak a világra.
2.) Az EU-n belüli jogharmonizáció következtében sem Magyarországon, sem Finnországban, sem pedig Romániában, sem a többi EU tagországban nem kötelezhető magánszemély az örökhagyó tartozásáért helyt állni.
3.) A törvényes örökös lemondhat a teljes hagyatékról, ebben az esetben a törvényes öröklési rendben következő személy lép örökösi pozícióba.
4.) Az örökség erejéig tartó helytállás egyébként a hagyatékra korlátozódik.

Ha sikerült a fentieket felfogni, de mélyebbre szeretnél mászni a dologba, akkor neked és a román barátocskádnak is ajánlom az e-justice.europa.eu oldalt, ott megtaláltok mindent (neked kifejezetten a google fordítót is).

És légy szíves ne beszélj faszságokat! Csak mert erősen hiszel valamiben, az még nem változik valósággá. Te pöcs.

Pyrrhus 2019.04.24. 22:02:22

Hát kérem, Soros seggének a nyalása jólesett (de még mennyire, dollárban kifejezve!) a Fidesznek 25 évig, most Putyin segge a soros.

Orbán veje 2019.04.24. 22:09:17

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: Haver! Hiába nyűszítesz, mert lógni fogsz. Frankó kis kötél lesz a nyakacskád körül, meghúzzuk jó szorosra, majd kirúgjuk alólad a támaszt. Te meg ott vonaglasz majd jó darabig. Ne reménykedj, nem fogsz gyorsan megdögleni. A hozzád hasonló gané diktátorbérenceknek ez a sorsuk.

Blogolo Blogi 2019.04.24. 22:12:48

@Aranka1973: " így reklamálj azoknál, aki az adósságot összehozták."

Azoknál reklamálnék, akik a kötvényekből nagyobb hasznot húztak, mint maga az állam - aki a befolyó összegeknek így csak a töredéket fordíthatta az államadósság finanszírozására - ha arra fordította egyáltalán és nem tolta bele a virágzó magyar futballba. A stadionokban ugyanis lehet zsebhokizva szotyizni, az Államadósság Kezelő Központban meg nem. Hát ezért.

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2019.04.24. 22:32:08

@Fülig José: 2019-et írunk 9. éve fidesz kormányzás van, te pattogsz te fasztartály :D

@Orbán veje: Te tetvedék románfasszopó cigány még mindig nem ébredtél fel, itt csak téged fenyeget a korai halál, esélyed sincs arra hogy 2/3 alá csökkenjen a fidesz hatalma, te buta rühes kényszerképzetes fasszopó :D Egyedül a vagyonkámra vízionáltad helyesen :D Ha meglátnád a bankszámla kivonatomat akkor felakasztod te saját magad te tehetségtelen semmirekellő közmunkás rabszolga szardarab :D Azért tartasz itt mert ennyit érsz VÁGOD??? :D Gondolom most is a 7.kerületi 20 négyzetméteres albérletedben vered a földhöz magad kínodban meg trollkodsz mert ennyi az életed. :D

Che21 2019.04.24. 22:38:15

"A tudósítás nem tudja eldönteni, hogy akkor most a magyar családtámogatási program régimódi és völkisch, vagy netán tényleg szociális, ahogyan a hatalom hirdeti? Orbán Viktor mindenesetre a kérdést a legfontosabbak közé sorolta, hogy demográfiai fordulatot érjen el. Ám ahogy tevékenységének sok más részét, ezt a tervet hamarosan éles kritikák érték külföldön is."

Mi a f.sz köze van bárkinek külföldön a magyar családtámogatási rendszerhez?

Orbán veje 2019.04.24. 22:51:31

@dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: Haver! Imádom, ahogy nyűszítesz. De nem menekülhetsz faszikám, el leszel szépen kapva. S persze az is lehet, hogy fejjel lefele lógatunk fel, mint Mussolinit és majd szépen meglincsel a tömeg. Ez kicsit tovább tart, fájdalmasabb, de neked mint geci diktátorbérencnek ez a sorsod. Még az is megtörténhet, hogy miközben fejjel lefelé lógsz, a lopott pénzed egyszerűen beletömi a pofádba a nép, jó mélyen a torkodig, csak hogy tudd, hol lakik a magyarok istene.

Max Cuda 2019.04.24. 23:19:35

@Orbán veje: Figyu haver azt elárulnád nekem, hogy egyébként ez a saját véleményed amiket itt közölsz vagy esetleg többen használjátok a fiókodat és valaki másét is közvetíted. Hát haver csak mert olvasom már egy ideje ezt az agyhalált amit nyomsz, te tényleg egy nagyon beteg ember lehetsz azért haragszol a kormányra. Én ezt akasztással fenyegetéseidet most lementettem mind, és holnap ezzel elmegyek a rendőrségre hogy feljelentést tegyek halálos fenyegetés miatt. Ők majd megkérik ennek a remek blognak szerkesztőjét szépen hogy nyilatkozzon a te ip címedről amiről ezeket a szép fenyegetéseket küldözgeted, a többit meg sejted szerintem.

Orbán veje 2019.04.24. 23:28:16

: @Max Cuda:

Haver! Akár már most is indulhatsz. Kb két másodperc alatt derítik ki, hogy ez a nicked meg ez @dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ: az ugyanaz.

Úgyhogy nyüszítsél csak szépen szarházi orbántroll, jobb ha hozzászoksz, mert a lényeg csak ezután jön.

tpl 2019.04.24. 23:33:28

Szerencsétlen Weber, ezeket az ordas nagy hazugságokat kénytelen most kieröltetni magából, hogy összejöhessen a koalíció a zöldekkel és a liberálisokkal. Az utóbbiaknak ez a retorika tökéletesen megfelel, ezt Weber is tudja. Csak közben a saját oldalán hidakat éget, amikre még rá fog fázni.

dısʇıʞǝ uǝɯ ʞoɯd ןǝʇʇ 2019.04.24. 23:39:33

@Orbán veje: na látod szopni fogsz te sunyi román cigány kutya, nem kellett rá sokat várni, a sitten tépnek a szádra majd egy második segglukat buzikám mielött a zárkatársaid felakasztanak

Max Cuda 2019.04.24. 23:55:57

@Orbán veje: haver te nyüszítesz most is. A bíróságon általában rájönnek az ilyen 30 kilós komplexusos paprikajancsik hogy nem áll mögöttük semmilyen nép, akikről itt előszeretettel fantáziálsz....

tpl 2019.04.25. 05:41:05

@HaD: ok, ha te ezt látod Orbán kormányzásából és szerinted ez történik már 9. Éve, szíved joga. Persze, nyugodtan hülyének is nézheted és kopkodheted azt a 2,9 millió magyart, aki rá szavazott, bár ez meglehetősen udvariatlan lenne. Lelked legyen rajta.

Na most megbasszatok kurvaanyatokat tetves sorosbe 2019.04.25. 06:02:05

"Egy ír szerző szerint az ilyen vezetők narcisztikusak vagy pszichopaták. Laikus szemmel nézve őket: félresiklottak, mert különben miként állíthatná bárki is, hogy kizárólag ő mentheti meg a nemzetet?"

Mikozben valojaban kizarolag az arabok es allahk menthet meg minket. Az egyetlen feltetel van csupan, hogy utalni kell a bankkartyaikra a penzt.

apro_marosan_petergabor 2019.04.25. 07:29:24

Az ultralibero bolsevikoknak elég szegényes az érvrendszere, s lám összenő, ami összetartozik. Rákosi-Kádár alatt dívott az az intenzív fasisztázás, melyet most a "nyugati" sajtóban fellelhetünk, mint új "érvrendszert", melynek lényege, "a populizmus majdnem egyenlő fasizmussal" premissza...
Ennek terjesztéséhez, a hívők kiképzéséhez kellenek az olyan "kitűnő" intézmények, mint a CEU (is). Aki nincsen velünk ultralibero, píszí bázisú, bevándorláspárti mozlimszavazat gyüjtőkkel, az ellenünk van - és populista, azaz szinte fasiszta.
Szép, tudományos program, még az a szerencse, hogy nem lövethetnek ezért ránk (egyelőre), bár Macron rendőrsége még ezt is megteszi...
Reméljük a választók valamelyest csökkentenek majd ennek a kisebbségnek a hangerején május végén...
Valóban erős összefogásra van szükség, ha a keresztény Európát meg akarjuk hosszabb távon menteni a genderelmélet, az LMBTQXYZ... és az ázsiai-afrikai mozlim bevándorlók által feltöltött Európa siralmas jövőképétől.
De ez az összefogás szerencsére formálódik, s reméljük május után határozottan artikulálódik.

n3spr3ss0 2019.04.25. 07:52:54

@Tényelek: Ezeket a hülyeségeket, miket ténynek nevezel honnan veszed? Sok közeli rokonom él nyugaton, vagy saját házuk van, vagy simán fizetik a lakbért. A svájci örül ha hitele van, addig nem kell adót fizetnie a ház után. Tájékozódj, csak ne a Felcsúti Demokratából.

n3spr3ss0 2019.04.25. 07:54:34

@apro_marosan_petergabor: Te mitől lettél hirtelen ekkora keresztény? Részegen neki mentél egy Krisztus szobornak?

István Tamasi 2019.04.25. 08:27:06

@Kigyozo kigyok:
- Azért kell Bp-en lakást bérelni a melósnak mert ott vannak a munkahelyek - Bp-en termelődik a magyar GDP nagy része - és nem Ökörapátin.

István Tamasi 2019.04.25. 08:29:30

@Magán?Véleményem?: "A lakbérek mértékét nem ismerem."
Tehát olyasmibe pofázol bele amiről fogalmad sincs.

Szergej Szergejevics Szergejev 2019.04.25. 08:31:10

@István Tamasi: 1. Budapesten a magyar GDP tekintélyes, de egyre kisebb része termelődik. A vidéki régiókban gyorsabb a növekedés, több új munkahely jön létre (már csak az EU-támogatások miatt is, amelyek a KKE régióban csak nagyon korlátozottan adhatók).

2. A melós attól még lakhat máshol, ha Budapesten dolgozik; HÉV, vonat és volánbusz is jár be a városba.

István Tamasi 2019.04.25. 08:33:54

@Tényelek: "A magyar migráncs csak addig vigyorog amíg van munkája"
Ha valóban tényelegne akkor figyelembe venné, hogy mennyi ideig és mekkora munkanélküli segélyt fizetnek Franciaországban vagy Németországban és Nemzetthy Szotyialista Mutyisztánban.

István Tamasi 2019.04.25. 08:36:51

@Kigyozo kigyok:
1. Igen, és azonnal meg is ugranak a lakbérek ahova egy csúnya multi betelepül mint például Debrecen (BMW) vagy Kecskemét (Mercedes)
2. A lakbérek a jó közlekedéssel ellátott aglomerációan is megugrottak.

Fülig José 2019.04.25. 08:45:46

@apro_marosan_petergabor: itt egy dolog siralmas, pubi: te. nna szaladj vissza megetetni a disznyókat ott jó rettegést.

Magán?Véleményem? 2019.04.25. 09:47:22

@István Tamasi: Ne légy ostoba! Ha valakinek nincs hátraléka se rezsi se lakbér, és 180-190e Ft. a jövedelme, és nincsenek gondjai, futja új ruhára, időnként új háztartási cikkre, nem kell garasoskodnia a bevásárláskor, akkor miért kellene, hogy számítson az, hogy mennyit költ lakbérre, mennyit fizet vízre villanyra?

pulsarito 2019.04.25. 09:53:21

Webernél már annyira elgurult a gyógyszer a hatalomvágyábvan, hogy kompromisszumképtelenségről szövegel.
Kérdem én milyen kompromisszum az amikor azt mondják, hogy vagy ezt csinálod, vagy ki leszel baxva?
Ezt műveltebb körökben nem kompromisszumnak, hanem ultimátumnak hívják.

István Tamasi 2019.04.25. 09:54:03

@Magán?Véleményem?:
Éppen azért mert nem vagyok ostoba, ezért felismertem, hogy amit leírtál az nem más mint a modernkori rabszolgaág.

Fideszes vagyok tehát lopok 2019.04.25. 09:57:14

Kivágják a Putyin bérenc Orbánt a Néppártból?? De miért csak most???

Magán?Véleményem? 2019.04.25. 10:18:07

@István Tamasi: Az a baj, hogy szűklátókörű vagy. Az egyik esetet kicsit régebb óta ismerem, a srác Jászapáti-i lakos volt, 10 éve azért jött Pestre, mert ott hiába volt saját lakása, a munkájáért olyan keveset kapott, hogy időnként kaját sem tudott venni. Itt Pesten, hiába lett "modernkori rabszolga", nincsenek ilyen gondjai, azóta a vidéki házát felújította, oda jár le bulizni a haverokkal majd minden hétvégén. Szerinted melyik a jobb élet? A mostani "rabszolgasors"-a, vagy a régi szabadsága....?

seepheerd 2019.04.25. 10:29:54

Jééé, mennyi fidesznyik tobzódik itt.
A kurucinfó nem elég nekik?
Erre verik ki?

Dread Naughty 2019.04.25. 10:47:44

Annyira brutális, ahogy ezek a libbant, fos lapok szó szerint öntik az álhíreket, uszytanak és hazudnak éjt nap alá téve.
Vajon meddig tetszeleghetnek még maguknak?
A Brexit, az amcsi választások, a német és az olasz választások befolyásolása sem sikerült, vajon most is hiszik, hogy az EU parlament megint ballib többségű lesz, csak mert ők azt hazudják, hogy így lesz?

Cycmen 2019.04.25. 10:54:17

@seepheerd: Jééé, mennyi fidesznyik tobzódik itt.
A kurucinfó nem elég nekik?
Erre verik ki?.......................

Jó a gondolatmenet, csak a végkövetkeztetés hibás, mert itt nem kell kiverni, mert a libbantak oráloznak szorgalmasan!

Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta 2019.04.25. 11:00:58

@György Csaba Nagy: nem vagytok valami sokan, legalább is szavazások alkalmával nem vagytok jelen :) Haverjaidtól nyugodtan kérdezd meg nem szavaznak e a Fideszre titokban :9

Blogolo Blogi 2019.04.25. 11:25:52

@Cycmen: heyyy fideszgyoker, van valami friss info migranskaravan ugyben? Jonnek vagy meg erot gyujtenek vagy miafasz van mar. Szegeny nyugdijasok meg a videki suttyok mar elkezdtek felhalmozni a konzervet, most nehogy kinyogd, hogy elmarad a dolog es hiaba rettegtek! Mi lesz veluk, ha mar ezt sem hozzatok nekik ossze?

György Csaba Nagy 2019.04.25. 11:45:18

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta: Divat a kábszer-élvezet. Kár, hogy másnaposság a vége.

István Tamasi 2019.04.25. 12:25:31

@Magán?Véleményem?:
Az a baj, hogy egyetlen szerencsés kivétellel szemben ezer olyan példát lehet hozni akik az általad említett "bruttó 160-280ezerből" kifizetik a 110-140 ezer + rezsi lakbért és a maradékból aztán nem tudnak virgonckodni, pláne félretenni vagy családot alapítani.

Kukubenko 2019.04.25. 12:40:11

Félkegyelmű barom poszt.
EU választás után figyelgesd ki weber-majmot..... Úgy fog kapaszkodni Orbánba, mint a mentőkötélbe.

Kukubenko 2019.04.25. 12:54:01

@Fülig José:

Jó az érvrenszered tetű.

a Miniszterelnök Úr nagy tisztelője 2019.04.25. 14:52:27

@Kukubenko: ez a wéber pubi azt hiszi már keresztény, mert látott egyszer egy keresztet a newjorki buzibárban

Magán?Véleményem? 2019.04.25. 15:51:25

@István Tamasi: Azért vannak 100ezer alatti bérlakások is, igaz nem a központi kerületekben, ahol a turisták verik fel az árat karöltve az Airbnb-vel.

István Tamasi 2019.04.25. 16:15:18

@Magán?Véleményem?:
Konkrétan hol vannak 100 ezer alatti bérlakások és milyenek? Tegnap még azt írta, hogy nem ismeri a lakbérek mértékét, azóta talált olcsó lakásokat?
A 100 ezer alatti lakbérhez össze kell állni 2-3 /többnyire/ idegen embernek és úgy lehet egy vagy fél szobája közös konyhával, fürdővel, wc-vel.
De valóban van még annál is olcsóbb megoldás: az ágybérlet főleg ha az egyikük nappal a másik éjszaka alszik az ágyban.

István Tamasi 2019.04.25. 16:19:41

@apro_marosan_petergabor:
Vigyázz a muszlimozással! Csüngőhasú suttyó vezérkéd már szívesen bratyizik, üzletel, zabál egy vályúból muszlimokkal mint például a Naffa testvérek vagy a néhai G.Pharaon aki muszlim terroristák bankárja volt és egyébként nemzetközi körözés alatt állt, sőt helyettesét tömjénzsoltikát még Iránba is elküldte atombizniszt kötni.

Blogolo Blogi 2019.04.25. 17:54:37

@a Miniszterelnök Úr nagy tisztelője: "ez a wéber pubi azt hiszi már keresztény, mert látott egyszer egy keresztet a newjorki buzibárban"

Szomoru, hogy a keresztenydemokrata neppart ennyit tud kiizzadni magabol. Legutobb Juncker, most Weber. Az egyik reszeg, a masik buzi. Ugy nez ki valoban errol szol a keresztenydemokrata neppart. Kar.

Orbán veje 2019.04.25. 20:04:06

@Cycmen: @Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta: @Kigyozo kigyok:

Haver! Hogy te mekkora egy oltári nagy barom vagy. Nem gyűjtöttem ki az összes nicked te szarházi troll, mert ez a három is elég, hogy körbeszopd magad.

apro_marosan_petergabor 2019.04.26. 07:07:15

@István Tamasi:
Ha hosszú a nap, sok zöldség kijön belőletek. Nem mindegy, hol él a mozlim, házon (hazán) belül, vagy más országban (mondjuk a sajátjában, messze... - ott kevesebb a baj vele, ezt hívják békés egymás mellett élésnek, egymás tiszteletben tartásának) - tudod szoftver, nem szvetter...

István Tamasi 2019.04.26. 08:54:52

@apro_marosan_petergabor:
Nocsak! o1g után már kezded megszeretni a muszlimokat te is.

Magán?Véleményem? 2019.04.26. 15:13:32

@István Tamasi: gugli a barátod, ott találtam ezt:
www.ingatlanbazar.hu/alberlet-Budapest-Kiado-Lakas-100-ezer-Ft-ig?property_type=on&property__2=3&property_location%5B0%5D=1050&price_min=&price_max=100&property_build_date=&searchtext=&list-order=0&page=1

www.ingatlanbazar.hu/Kispest-XIX-kerulet-ingatlan-kiado-lakas-teglalakas-35-m2-78000-Ft/user-id-393703/3349548d-6726-11e9-b1f6-005056b3506b

Van néhány 100ezer alatt, csak sokkal egyszerűbb hisztizni, mint keresni, és könnyebb nagy számokkal dobálózni és mindent a faszkalap politikusokra rákenni. Amúgy az árak emelkedését az emberek kapzsisága okozza. Tudod, vérszem meg miegymás...

István Tamasi 2019.04.27. 08:42:14

@Magán?Véleményem?:
Naccerű. Akkor alapíts családot 15 vagy Kőbánya-Külsőn 36 négyzetméteren.

Amúgy az árak emelkedését a PIAC okozza, ha nem lennének olyan piaci viszonyok amilyenek akkor nem tudnál sivalkodni az emberek kapzsiságáról.

élhetetlen 2019.04.27. 16:46:38

@Magán?Véleményem?: Csak visszanéztem kicsit. Három kommentedből próbálom összerakni, azt, hogy szerinted hogyan működik a világ. „nincs hátraléka se rezsi se lakbér, és 180-190e Ft. a jövedelme”. Tegyük fel ez a nettó. Most találtál 3 db. 100 eft alatti lakást, ami nem annyi, mert + rezsi, de legyen csak 120. (a legjobb feltételekkel nézem). A maradék 60, 70 ezerből (ha bérletet is vesz, még tízzel kevesebb) aztán ő az élet császára, futja új ruhára, időnként új háztartási cikkre, nem kell garasoskodnia a bevásárláskor. Ez neked menne? Komolyan? „Az egyik esetet kicsit régebb óta ismerem”, gondolom, ebből a kereseti körből, különben nem itt említenéd.” azóta a vidéki házát felújította”, és fizeti az otthoni számlákat is gond nélkül, és közben jól él ebből a 60-70 ezerből. Kíváncsi lennék rá, hogy szerinted mire, mennyit költ egy hónapban, és mennyit tud félretenni.

Szergej Szergejevics Szergejev 2019.04.27. 17:19:45

@élhetetlen: Aki jó, kurrens szakmát tanult (és nem diplomás szakmáról beszélek!), pl. kőművesnek, az azért havi 180 felett is kereshet.

Arról már nem is szólva, hogy akinek ez a 170-180 kevés, még mindig vállalhat másodállást, a jövedelmét kiegészítve egy kis hétvégi fusizással.

élhetetlen 2019.04.27. 18:09:18

@Kigyozo kigyok: Ne zavarjon, hogy nem arról írtam, amiről te beszélsz. Magán?vélemény? arról írt. hogy 180-ból albérletben ragyogóan meg lehet élni. Sőt van olyan ismerőse, aki ebből felújította a vidéki házát, és nem fusizik hét végén, hanem ott bulizik a haverokkal. Na, ez nem kerek. Egyébként tudom, mire képesek a mesterek. Idegennel nem szívesen kezdek, a harminc éves kapcsolatom rendes, vészhelyzet esetén jön, egyébként várhatok rá fél évet. Berágtam, és a társasház lépcsőházban elkaptam egy mestert, a lépcsőházi ajtókat festette. Nem teljes mázolás kellett, csak három ablak külső részének, amit ver az eső, és a szél, átfestése. (erre ugye kis sem jön egy mester). Benézett, 50 eft. Mondom, sok. 5 perc alatt 25 eft. lett, de ebben már hozta az alapozót, és a festéket is.
Még a mesterekről. Igen fura darab vagyok, de egy 40 éves gáztűzhelyem van, és nem szándékozom lecserélni újra, csak azért, mert azon beépített szikragyújtó van. De hat éve megadta magát a termosztát. Internetről intézem az életemet, huszan kivágtak, hogy cseréljem le, ehhez már nincs alkatrész. A sokadik, valahol Újpesten, igen van. Barátnőm férje megvette. Beszerelés? 15, 18 eft, plusz 5 eft kiszállás. Aztán valaki azt mondja, hogy 6 eft. Mikor tud jönni? Holnap este jó? Azóta működik. És még az sem garantált, hogy a gátlástalanul sokat kérő jobban ért hozzá. Ez a hozzáállás azért necces a megrendelők szempontjából.
süti beállítások módosítása