B1 blogcsaládMacron tényleg az bizonyítja, hogy nem eszik olyan forrón a kását, sajnos

Szelestey Lajos nemzetközi sajtószemléje

2019. február 05. - Szelestey

• A francia elnök a jelek szerint biztonsági kűrt fut, egyelőre nem akar éles küzdelmet a demagógok ellen, és csak az EP-választások után kívánja tető alá hozni az új liberális frakciót 

• Az olyan populistákra, mint Orbán egy nap rászakadnak a saját maguk emelte gátak - mutat rá a konzervatív Die Welt 

• A román kormányfő szerint az EU diszkriminálja országát, ráadásul Magyarországhoz és Lengyelországhoz hasonlítja 

FT

financial_times.jpg

A spanyol liberális párt, a Ciudadanos vezetője azt közölte, hogy a francia elnök valóban új frakciót akar létrehozni Strasbourgban a középpártoktól a szélsőjobbal, illetve az euroszkeptikusokkal szemben, de csak a májusi kontinentális választások után. Garicano szerint Macron a szabadelvű tömörüléseken kívül számít az elhidegült szociáldemokratákra, valamint a mérsékelt konzervatívokra. Mint mondta, a döntés már megszületett, jelenleg az együttműködés formája a kérdés. Az előrejelzések szerint a májusi erőpróbán jelentősen előretörnek a szélsőjobbos, illetve euroszkeptikus erők, viszont sokat veszít eddigi pozícióihoz képest a két nagy pártcsalád. Ebben a helyzetben a megerősödött liberális csoport a mérleg nyelvét játszhatja.

A francia államfő ideológiai bástyának tekinti magát a szélsőjobb ellenében. Az új szövetség magában foglalhatja az Európai Néppárt mérsékelt tagjait, akik rossz néven veszik, hogy az EPP  összeszűri a levet Orbán Viktorral – hangsúlyozta Garicano. Úgy fogalmazott, hogy a konzervatívok soraiban sokan vannak, akik nem érzik jól magukat a nacionalista magyar politikus társaságában. Gondot jelent ugyanakkor a szélesebb liberális koalíció útjában, hogy az érintett pártok igencsak eltérően vélekednek az euróövezet megújításáról.

Die Welt

die_welt.jpg

A konzervatív lap egyik legtekintélyesebb elemzője arra figyelmeztet, hogy Kelet-Európában a populisták ellenségképet csináltak a Nyugatból, politikai tőkét kovácsoltak maguknak ily módon, ám egy nap bizonyosan lesre futnak. Thomas Schmid, aki volt az újság főszerkesztője és kiadója is, arra figyelmeztet, hogy Románia, Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia kitáncol a nyugati politikai rendszerből, külön is kiemelve, hogy az semmiféle példaképet nem jelent számukra, de közben van képük ahhoz, hogy az EU legitim tagjának tekintsék magukat. Politikusaik hosszú évek óta mind egyértelműbben nyilvánítják ki, hogy nem kérnek a nyugati tagállamok feddéseiből. Nyugati és birodalmi nagyképűségnek tekintik, ha a tagság feltételeire emlékeztetik őket. A saját kikötéseik szerint akarnak bent maradni a közösségben.

Úgy hiszik, hogy istenadta és korlátozhatatlan joguk a menedékkérők elutasítása, az igazságszolgáltatás és a sajtó megrendszabályozása, a nemzeti, de igazából nacionalista emlékezetkultúra. Ezek az országok látszatra demokratikusak, de ahogy Orbán megfogalmazta: illiberálisok. És velük szemben hiába való a jó szó, de még nyomásgyakorlás is. Az ok az, hogy ezek az országok a rendszerváltáskor azt gondolták, akkor juthatnak el leggyorsabban a szabadság és jólét világába, ha lemásolják a Nyugatot. Ám egy idő után ez kisebbségi érzéseket keltett, azt pedig a szuverenitás elvesztéseként élték meg.

Az olyanok, mint Orbán és Kaczynski hamar rájöttek, hogy a gyengeség érzetére építhetik a politikájukat. Vagyis a liberális demokráciától meg kell szabadulni, mert az mindenféle válság és veszély forrása. Ezzel a mondandóval aratnak a saját közönségük előtt. Úgy tesznek, mintha kivonták volna magukat a nyugati demokráciák dupla nelsonjából, miután azt ledöntik a piedesztálról és a vádlottak padjára ültetik. Ezzel szemben azt állítják, hogy ők tartják magasra az igazi demokrácia lobogóját. Viszont közben a jobb élet reményében tömegesen hagyják el a régiót a legjobbak, akikre pedig nagy szükség volna odahaza. Ezért azután terjed a félelem, hogy elnéptelenedik a térség.  Orbán és Kaczynski éppen erre játszik rá gátlástalanul és közben a hazugságoktól sem riad vissza. De mégis ideget találnak el, mert ahonnan ilyen sokan elmennek, ott a muzulmán bevándorlást kettős büntetésként érzékelik.

Pontosan ezt lovagolják meg a populisták. Azt mondják, hogy ne akarjunk olyanok lenni, mint a Nyugat, és akkor megszűnik az elvándorlás. Ily módon megmentjük az országot, a gazdaságot, a kulturális hagyományokat, vagyis a szuverenitást. Ám ez így nem működik. A kelet-európai társadalmakat sem lehet bezárkózással megmenteni vagy megjavítani. Egy idő után átszakadnak a gátak, amiket Orbán emelt a nyugatosodás ellen. A nyugati értékváltás már most is eléri a keleti neonemzeti szigetállamokat. A régi tagoknak azonban bele kell nyugodniuk, hogy ezt a folyamatot csak kismértékben képesek befolyásolni, hát még gyorsítani. Keleten a nemzet és a liberalizmus elválaszthatatlanul összetartozik, még az ellenzék szemében is.

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

A külpolitikában a széthúzás és nem az egység jellemzi az uniót, példa erre, hogy Magyarország és Lengyelország meghiúsította az Arab Ligával tervezett közös nyilatkozatot. De nem jutottak dűlőre az ügyben sem, hogy a tagok együttesen Guaidót ismerik el ideiglenes elnökként Venezuelában, és nem született közös nyilatkozat a közép hatótávolságú nukleáris fegyvereket szabályzó nemzetközi szerződés ügyében sem, mert a tagok összekaptak az oroszok felelősségét hangoztató dokumentum megszövegezésén. Mindhárom esetben a nemzeti érzékenységek és érdekek befolyásolták a fejleményeket. Így azután az EU nem tudott a súlyának megfelelő módon kiállni egyik ügyben sem. 

A nacionalista irányzatok csak még jobban ráerősíthetnek a tehetetlenségre a májusi választások után. Bár a populista, euroszkeptikus és oroszbarát kormányokat nem sok minden köti össze, jó szereplésük azt jelentené, hogy a jövőben egyre gyakrabban kell számítani efféle holtpontokra. A magyar és a lengyel ellenállás meglőtte az arab világgal tervezett együttműködést, egy brüsszeli diplomata úgy ragadta meg a lényeget, hogy hetek kemény munkája ment veszendőbe

Politico

politico_1.jpg

A román miniszterelnök asszony kettős mérce alkalmazásával vádolta meg Nyugat-Európát, mondván, hogy ott is van korrupció, meg a hatalomellenes tüntetőkkel sem mindig bánnak kesztyűs kézzel, az EU régi tagjai mégis mindkét ügyben csakis a román kormánynak tesznek szemrehányást. Dancila nyilatkozata tükrözi a kelet-nyugati feszültséget, ami igencsak kiéleződött az utóbbi években, és azzal fenyeget, hogy egyre nehezebb lesz kompromisszumra jutni a két oldal között. Úgy fogalmazott, hogy más államoknak sokkal többet engednek meg, mint Romániának, amely egyébként jelenleg az unió soros elnöke. De hát Bukarest ellen az a vád, hogy afelé az illiberális út felé tart, amin Magyarország és Lengyelország jár. A politikusnő ugyanakkor visszautasítja, hogy országát Budapesttel vagy Varsóval említsék egy lapon

Azt is nehezményezi, hogy a Bizottság egyedül Romániát és Bulgáriát tartja megfigyelés alatt a korrupció visszaszorításának elősegítésére. Ugyanakkor védelmébe vette a Brüsszel által kifogásolt igazságügyi reformokat. Szerinte egyes brüsszeli javaslatok sértik a román alkotmányt, más indítványok elfogadására azonban a maga részéről készen áll. Jelezte, hogy a demokrácia és a jogállam ügyében tárgyalni kíván több európai vezetővel, köztük Tuskkal. Azt azonban nem tartja célravezetőnek, ha egyes államokat a sarokba állítanak vagy ujjal mutogatnak rájuk. A többieknek ehelyett inkább segíteniük kellene az adott gondok megoldásában  -hangsúlyozta. 

FT

financial_times.jpg 

Az elemzés úgy látja, hogy a Trump-korszak akár 30 évig is eltarthat a világban, de ehhez  a populista pártoknak többet kell felmutatniuk annál, hogy megnyerik a választásokat.  Sok jel utal arra, hogy az amerikai elnök győzelme, valamint a brit kilépésről döntő népszavazás új korszak kezdetét jelenti történelemben. Jön fel a populizmus, és a Fehér Ház jelenlegi gazdájának nem egy csodálója van hatalmon lévő politikusok között is. Gondoljunk csak a brazil államfőre, a szaúdi vagy az izraeli kormányra. A magyar és a lengyel vezetés ideológiailag közelebb van a jelenlegi amerikai adminisztrációhoz, mint a Bizottsághoz. A Brexit körüli horror show miatt azonban Európában kevés populista erő kampányol a kiválás mellett. Ám a mélyben egyre pregnánsabb a fennálló rendszerrel szembeni elégedetlenség, lásd a sárga mellényeseket, vagy az AfD-t.

Múltbeli példák tanúsítják, hogy egy populista periódus akár 3 évtizedet is felölelhet. Merthogy az újonnan felszínre kerülő sikeres pártok, illetve ideológiák világszerte utánzókra találnak. Ám a lendület folytán ezek  mozgalmak egy idő után általában túlhajtják az eredeti elképzeléseket. Látszik, hogy a populisták és nacionalisták már koppintják Trump módszereit. Orbán, Salvini és Bolsonaro az elnök kézikönyvéből játszanak, pl. amikor elítélik a globalizációt, hamis hírek terjesztésével vádolják a sajtót, gúnyolódnak a politikai korrektségen és a nemzetközi szervezeteken, miközben azok olyan gondok megoldásával próbálkoznak, mint a menekültválság.  Viszont reményt nyújthat a csalódott liberálisoknak, hogy a populistáknak a tartós uralkodáshoz eredményeket kell elérniük a való világban is. Enélkül a mostani, bontakozó korszakuk már a bölcsőben dicstelenül jobblétre szenderülhet.

Deutsche Welle

deutsche_wellw.jpg

A cseh kormányfő évek óta kelti a hangulatot a migránsok ellen, ám cégeinél rengeteg olyan külföldi dolgozik, aki fölöttébb kétséges körülmények között érkezett az országba. A populista milliárdos Babis ugyan két éve egy alapba vitte be vállalatbirodalmát, de a háttérben továbbra is az ő szava dönt. A vendégmunkások közül sokan Vietnamból, Ukrajnából és Mongóliából jöttek. Nélkülük igencsak nehéz volna termelni, mert az egész ország óriási munkaerő hiánnyal küszködik. A fizetések azonban rettenetesek. Az egyik vietnami elmesélte, hogy közvetítő segítségével jutott el a miniszterelnök szárnyas feldolgozó üzemébe, az illető havi ezer dollárt ígért, ami a vietnami átlagkereset ötszöröse. A vízumért 14 ezer dollárt kellett leperkálni

A munkakörülmények rosszak, erősen hiányos a higiéné és a kacsákat pl. élve akasztják kampóra. A cseh sajtó jó ideje arról cikkezik, hogy az alkalmazottak egy részét illegálisan foglalkoztatják. Ezt titokban készült filmfelvétel támasztja alá. A vietnamiak jövedelme átszámítva havi 550 eurónak felelt meg, ami alig több mint az alapbér, és kb. 200 órát kell dolgozni érte. Irásos munkaszerződés nincs. Ezért azután a „mély torok” jó egy év után felmondott, mint ahogy honfitársainak többsége is, miután hiába kértek emelést. A munkások lepusztult barakkokban laknak, az ablakokat szimpla üveg borítja. A szállásért nem egészen 100 eurót kell letenni. 

A Babis-féle Agrofert-holding az uniós támogatások legnagyobb haszonélvezője. A politikus ellen évek óta tart a vizsgálat érdekütközés, valamint a támogatások körüli visszaélések gyanújával. A cég visszautasítja, hogy bármi gond volna a külföldiek szerződtetésével. A prágai Külügyminisztérium pedig azt cáfolja, hogy kenőpénzek ellenében állítanának ki munkavállalási engedélyeket. A történet hőse, a vietnami jelenleg illegálisan tartózkodik az országban, feketén dolgozik egy építőipari cégnél. Még van kb. 10 ezer dollár adóssága és már nagyon megbánta az egész kalandot. Ám most azon gondolkodik, hogy Magyarországon vagy Bulgáriában vállal munkát, megint csak a törvényeket megkerülve. Ami ezúttal 12 ezer dollárjába kerülne.        

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr9614608770

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

paraszthajszal 2019.02.05. 07:04:51

„A francia elnök a jelek szerint biztonsági kűrt fut, egyelőre nem akar éles küzdelmet a demagógok ellen, és csak az EP-választások után kívánja tető alá hozni az új liberális frakciót.”

Szóval, amikor a francia, spanyol választók szavaznak, akkor még bőven zsákbamacska lesz, kivel ülhetnek majd egy EP-frakcióban.

Még tán az is kiderülhet, hogy ez az új „liberális” frakció csak egy blöff, liberális frakció az EP-ben már most is van (ALDE – Alliance of Liberals and Democrats for Europe), Macron, az elhidegült szocdemek és a csalódott bevándorláspárti műkonzik már most is csatlakozhatnak hozzá.

Helga Beauty Salon. 2019.02.05. 09:35:30

"A román kormányfő szerint az EU diszkriminálja országát, ráadásul Magyarországhoz és Lengyelországhoz hasonlítja "

A területünk jó, de az összehasonlítás már büdös??????
Milyen önélzetes a kis szőlöstalpú! :D
Célravezetőbb lenne román komám ha gyorsan mellénk állnál, mert amint elfoglalja az USA nálatok az összes támaszpontját amit akar és a multik kiprivatizálják amit érdemes meg szétbasznak minden természetes élőhelyet az aranyatokért, utána másképp beszélnek ám veletek és kutya világ lesz!

élveteg 2019.02.05. 09:37:32

Majd a választásk után ......Aha .... Az egész lényege kifújt a Macron projekt Nem hoz az tető alá semmit, se választás után ,se semmikor Ezért húzták elő hirtelen a Timmemars- pótmacront

Helga Beauty Salon. 2019.02.05. 09:39:16

Magyarország és Lengyelország meghiúsította az Arab Ligával tervezett közös nyilatkozatot...............................

Basszus! Akkor most nem termelünk ki kőolajat együtt?

Helga Beauty Salon. 2019.02.05. 09:44:59

A francia elnök a jelek szerint biztonsági kűrt fut, egyelőre nem akar éles küzdelmet a demagógok ellen, és csak az EP-választások után kívánja tető alá hozni az új liberális frakciót ...............................

Hoppácska, mi történt? Eddig nagy volt a pofája, Merkellel akarta karöltve vezetni Európát, most meg hirtelen a visszafogott bölcs politikus képét akarja felölteni?
Begazolt szerintem ez a kis ratyi a tüntetésektől és a libsizmus hanyatlásának számtalan jelétől!

FCUK5 2019.02.05. 10:53:52

nézd már, miket ír a Figyelő "a Momentum vezetése nem érett egy teljes pénzügyi átvilágítására, a közelmúltban elkövetett hibákkal való szembenézésre és azok kijavítására" de vajon miért nem kerülhet be az ilyen a lapszemlébe???

Helga Beauty Salon. 2019.02.05. 11:06:40

@FCUK5: nézd már, miket ír a Figyelő "a Momentum vezetése nem érett egy teljes pénzügyi átvilágítására, a közelmúltban elkövetett hibákkal való szembenézésre és azok kijavítására" de vajon miért nem kerülhet be az ilyen a lapszemlébe???.................

Mert ez álhír, mocskos fideszmédia propaganda!
Ha meg akarod tudni hogy mi itt a valós helyzet, akkor azt csak és kizárólag egy Stanfordi japán nevű egyetemi tanártól tudhatod meg, vagy a Bloomberg valamilyen feltehetően német, steinre végződő nevű tudósítójától!

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.02.05. 15:46:30

" ... Látszik, hogy a populisták és nacionalisták már koppintják Trump módszereit. Orbán, Salvini és Bolsonaro az elnök kézikönyvéből játszanak, pl. amikor elítélik a globalizációt, hamis hírek terjesztésével vádolják a sajtót, gúnyolódnak a politikai korrektségen és a nemzetközi szervezeteken, miközben azok olyan gondok megoldásával próbálkoznak, mint a menekültválság. ... "

A Financial Times újságírója lehet, hogy jóféle szert szed, de az biztos, hogy valamit nagyon benézett... Trump még a fasorban sem volt, amikor Orbán már a "kézikönyv"-ből játszott.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2019.02.05. 15:54:10

" ... Vagyis a liberális demokráciától meg kell szabadulni, mert az mindenféle válság és veszély forrása. ... "
Na, ezzel egyet lehet érteni, a mostani "liberális" dolgok csak liberálfasiszta dolgok, eléggé messze esnek a valódi liberalizmustól.

Che21 2019.02.05. 21:34:10

Hmmm, én úgy tudom hogy Albert Rivera Diaz a Ciudadanos vezetője.

Che21 2019.02.05. 21:35:21

Hmmm, én úgy tudom hogy Albert Rivera Diaz a Ciudadanos vezetője.

Larry Silverstein 2019.02.05. 22:39:55

Nem hinnem hogy Makroon megeri az EP valasztast.

Ugyhogy megint hazudik.

muhaha

balfaszokkal sáncoló 2019.02.05. 23:22:46

Macron jelenleg népszerűtlenebb,mint Hollande volt..

LAM 2019.02.06. 03:00:01

Macron szerintem egy Gyurcsány, az is meglepne, ha ki tudná tölteni a mandátumát (pedig Franciaországban az elnököt megbuktatni szinte lehetetlen). Ugyanolyan ripacs, valódi gondolatok nélkül.

Ami baj. Európának ugyanis szerintem jó lenne, ha Macron a választás után létre tudná hozni a liberális pártot az EU-ban. Ebben a pillanatban ugyanis az EU legnagyobb baja (szerintem), hogy valójában nincsenek benne pártok (legalábbis a nagyok között). Érdemben semmi különbség nincs a Néppárt, a szocdemek és a liberálisok között. Kőliberálisok ülnek a szocdem és a néppárti frakcióban is, sőt, valójában a Néppárt liberálisai liberálisabbak néha a liberálisok liberálisainál.. Ha Macron létre tudná hozni a liberális pártot (nem ilyen nyomorultat, mint a mostani), ki tudná szakítani a liberálisokat a néppártiaktól és a szocdemektől, akkor lenne egy liberális párt, egy baloldali/szocdem párt és egy konzervatív/keresztény párt. És végre az emberek tudnák, az EP-ben mi a jelentősége a szavazatuknak (és nem csak azért szavaznának, hogy véleményt mondjanak a saját országukról).

Szóval, bármennyire dilettánsnak tartom Macront, azért annak szurkolok, hogy kihúzza addig, amíg szétrobbantja az európai pártrendszert.

Dzendör Sztadiz 2019.02.06. 05:06:45

@LAM: szerintem megvárja, hogy az igazi néppártiak lépnek-e ki a Néppártból, vagy neki kell kilépnie.

chrisred 2019.02.06. 06:02:34

@Dzendör Sztadiz: Ezt nem értem. Macron pártja, az En Marche nem tagja az Európai Néppártnak, viszont az őt támogató francia liberális párt ott van az EP liberális frakciójában. Kinek kellene kilépnie a Néppártból?

chrisred 2019.02.06. 06:04:56

@LAM: Ezek nem liberális frakciók, hanem a polgári közép különböző csoportosulásai, szemben a radikális frakciókkal. Csak Magyarországon vált a "liberális" kifejezés a polgári berendezkedés szinonímájává.

Helga Beauty Salon. 2019.02.06. 07:09:35

@chrisred: Csak Magyarországon vált a "liberális" kifejezés a polgári berendezkedés szinonímájává.....................

Az tényleg biztos hogy Magyarországon a jobb, bal, meg a liberális egészen mást fed mint ahogy azt máshol értik!

Nerevaryne 2019.02.06. 07:28:22

@Helga Beauty Salon: @chrisred:

Elég, ha arra gondolunk, hogy egy európai szocialista párttól a "Fizessenek a gazdagok!" szlogen abszolút normális, nálunk viszont a "baloldal", a "szocialista" és a "liberális" is inkább tőkést vagy azok klienseit jelenti. A liberálist nem mondanám polgári berendezkedés szinonimájának, Magyarországon a polgári réteg konzervatív keresztényi alapokon nyugszik akármennyire fájdalmas is ezt belátni. Itt a liberális multinacionalista, globalista elvek mentén húzódik és telibe levágja a szabadságjogokat. Az SZDSZ anno csak akkor foglalkozott szabadságjogokkal, ha azzal gyengíthette a nemzeti identitástudatot és folytatta a "mi egyenlőbbek vagyunk" retorikát amit a kommunizmus olyan jól belevésett az emberekbe.

HaD 2019.02.06. 07:58:53

Nem qrvára mindegy?? Amíg a keleti blokk posztszoci hazaáruló elitje letesz az asztalra 60 millió rabszolgát meg 100 millió fogyasztót letesz a nyugat tökmindegy minek nevezett elitje számára addig a nyugati fijjug összedobják a zs-t ennek a szutyok rezsimeknek a fenntartására...ha meg nem akkor kiengedik a közép keleti piacot az meg visszaesik a ruszkik ölébe és arra meg megint pont jó lesz ez a hazi elit...na persze ez a nyugati fijjugnak igen komolyan a zsebére menne...tehát no para komcsikáim lehet még további ötszáz évig dagonyázni ebben a trutyiban:) Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!

chrisred 2019.02.06. 08:01:55

@Nerevaryne: A nyugati polgári társadalmakban mindenütt progresszív adórendszer van, az egysávos adórendszer a volt szovjet blokk országaira jellemző.

Magyarországon a konzervatív, keresztény hagyomány nem polgári, hanem köznemesi attitűd. A kettőt élesen megkülönbözteti, hogy a köznemesi értékrend a társadalmi hierarchiában, az alá-fölérendeltségi viszonyokon nyugszik, szemben a polgári egyenjogúság ideológájával. Akármennyire fájdalmas belátni, Magyarországon a polgári szemlélet az urbánus külföldi réteg, a zsidók és a svábok által megteremtett hagyomány, amire a vidéki magyarság rendre gyanakodva és elutasítóan reagál.

Muad\\\'Dib 2019.02.06. 08:48:24

"A francia elnök a jelek szerint biztonsági kűrt fut, egyelőre nem akar éles küzdelmet a demagógok ellen..."
Ez némi pontosításra szorulna hiszen Macron maga is egy feketeöves demagóg. Elég szomorú Európára nézve ha ezt a nyomorultat sikerül kiizzadnia magából az áljobboldali populisták ellenében. Szegény Európa...

Minden ballib bérretteg 2019.02.06. 09:02:52

Legutóbb egy bizonyos Renzi álma volt, hogy majd jól összefogja az EU ballib-jeit, a jobboldali populista irányzatnak nevezett valóság ellen.

Fekészül Macron.

2019.02.06. 09:49:47

A nyugati országok diszkriminálják az összes közép és kelet európai országot, pláne, ha önálló véleménnyel mernek előállni.

chrisred 2019.02.06. 10:09:26

@valaki nagyon más: Valljuk meg, nem ők akartak csatlakozni a KGST-hez, hanem a keleti országok az ő Uniójukhoz. Általában nem az otthoniak alkalmazkodnak a vendég szokásaihoz, hanem fordítva.

balfaszokkal sáncoló 2019.02.06. 10:11:30

@LAM: Inkább egy Bajnai 2.0. Egy Terminátor II.:)) Ugyanaz a semmiből felépített sima modorú végrehajtó. Gyurcsánynak legalább önálló gondolatai vannak..

Larry Silverstein 2019.02.06. 10:12:15

@chrisred: kiveve ha a vendegek illegalis szarab negerek

chrisred 2019.02.06. 10:15:10

@Larry Silverstein: Vagy letelepedési kötvényt vettek.

chrisred 2019.02.06. 10:16:50

@balfaszokkal sáncoló: Az volt az egyetlen önálló gondolata, hogy be kellene házasodni az Apró klánba. (De ez se biztos, lehet, hogy súgtak neki.)

Helga Beauty Salon. 2019.02.06. 10:44:55

@Nerevaryne: nálunk viszont a "baloldal", a "szocialista" és a "liberális" is inkább tőkést vagy azok klienseit jelenti. .............

Jól mondod, kliensek. Hivatásos alkalmazottak, szükségük van egy erős hatalomra amelyik támogatja és uralmon tartja őket cserében hogy az érdekeik szerint járjanak el! Mindegy nekik hogy ezek a szovjetek, Brüsszel, a multinacionális háttérhatalom, vagy az USA, a legfizetőképesebb és legerősebb pozícióban levőnek kínálják fel a szolgálataikat.

balfaszokkal sáncoló 2019.02.06. 10:52:02

@chrisred: Furcsa érzés, hogy a csótányt kell védenem, de neki legalább van valamiféle saját politikai krédója, és mégiscsak létrehozott egy saját pártot..

chrisred 2019.02.06. 11:04:45

@balfaszokkal sáncoló: Hát, azt a pártot tulajdonképpen úgy hozta létre, hogy sikerült szétvernie egy sokkal nagyobb pártot, és abból az egyik lehulló részt megtartotta magának. Elvei láthatóan vannak, de ezek önálló gondolatok lennének? Az egyetlen, amit tényleg személyes elemnek tartok nála, a határontúli magyarok állampolgársága elleni fogcsikorgató küzdelem.

Larry Silverstein 2019.02.06. 13:50:55

Sorosnal dolgozni nem csak moka es kacagas:

444.hu/2019/02/06/borzalmas-mergezo-munkahelykent-jellemeztek-a-dolgozok-az-amnesty-international-londoni-kozpontjat

"Mérgezőként" jellemezték munkahelyi körülményeiket az Amnesty International londoni székhelyű Nemzetközi Titkárságának munkatársai abban a külső vizsgálatban, amit tavaly azután rendeltek el, hogy a jogvédő szervezet két munkatársa is öngyilkos lett. A KonTerra Group által végzett, pszichológusok által vezetett vizsgálat eredményei szerint a londoni központban rendszeresen alázták, zaklatták a munkatársakat, akiket még nemi és faji alapon is diszkrimináltak."

geco
süti beállítások módosítása