B1 blogcsaládVerhofstadt: Orbán és a hasonszőrűek a migráció ürügyén az EU-t próbálják szétzúzni

Nemzetközi sajtószemle

2018. július 12. - Szelestey
  • Macron jól elvan Trumppal, de Merkelt és Mayt a hideg víz veri ki az elnök politikája láttán.
  • Ha a NATO nem tud megálljt parancsolni saját soraiban az illiberális hatalmaknak, akkor megkérdőjeleződik, hogy képes-e szavatolni a biztonságot a külső veszélyekkel szemben.
  • Közép-Európában a liberálisok csak akkor képesek feltartóztatni a nacionalista nyomulást, ha elismerik, hogy a nacionalizmusnak van helye a nap alatt.

Le Monde

le_monde.jpg

A populisták, Salvinitől Kurzig, Orbántól Le Penig egyet akarnak a migrációtól: annak révén  szétverni az uniót. Így látja a helyzetet a liberálisok EP-frakciójának vezetője. Kommentárjában Verhofstadt rámutat, hogy a menekültek emberek, ennélfogva minden mást megelőzve kell érvényesíteni a szolidaritást velük szemben. A politikus, aki hat évig volt Belgium miniszterelnöke, hozzáteszi: már csak ezért is tisztában van azzal, mennyire érzékeny ez a kérdés a közvélemény számára, illetve hogy milyen nehéz a hatalom számára megtalálni a megfelelő választ. A magyar, osztrák, olasz és lengyel populisták, valamint bajor marionettjük azonban mindenfajta migrációt le akarnak állítani, megkérdőjelezik a szabad mozgást és Schengent. Céljuk érdekében szégyentelenül túllépnek a statisztikai adatokon is.

Az osztrák kancellár az EU soros elnökeként arra a hamis kiindulópontra alapoz, hogy a migrációs áradat ma nagyobb, mint 3 éve volt. Micsoda szemenszedett hazugság! Bevándorlási válságról szó sincs, a bajt csak az olasz belügyminiszter provokálja, amikor lezárja a kikötőket, és ezzel zűrzavart akar rászabadítani Európára. Módszere kevésbé képmutató, mint ahogy Kurz csinálja, de magyar lakájukkal és mentorukkal, Orbán Viktorral vállvetve ugyanazt szeretnék: szétrombolni az uniót. Mert itt politikai és ideológiai harcról van szó az európai házzal szemben. Az azonban világos, hogy a lakosság mindenütt korlátozni kívánja a bevándorlást és ezt a kormányoknak tiszteletben kell tartaniuk. A határozottság azonban nem gátolhatja az emberséget! Tisztelni kell az emberi méltóságot és az európai értékeket. A jóérzésű embereket éppen a humanitásnak kell megkülönböztetnie a populistáktól. Ez az elv vezérelte az alapító atyákat, akiknek szembe kellett nézniük a nacionalista és populista lepra legrosszabb válfajával, ám soha nem engedek az elvekből.

Politico

politico.jpg

A lap azt írja a most zajló NATO-csúcsról, hogy minden barátságos szó és hátlapogatás ellenére Trumpnak nem sok barátja van Európában, mert az itteni vezetők nem veszik jó néven, hogy elnök mekkora veszélyt jelent munkájukra nézve. Márpedig az a politika világában megbocsáthatatlan bűn. Magas rangú EU-tisztségviselők névtelenül bevallották, hogy a Fehér Ház lakója megtestesít mindent, amit elutasítanak a szövetségesek. Itt alapvetően a populizmussal szemben elfoglalt álláspontról van szó. Ez azonban jól jöhet Macronnak, aki szintén politikai alfahím és az elitellenes felháborodás hullámán győzött. Ellenben nagy gond Merkel és May számára. A hatalmuk azon múlik, mennyire tudják visszaszorítani saját országukban azokat az erőket, amelyeket Trump a tengerentúlon összefogott, és amelyeket most az öreg kontinensen is bátorítani igyekszik.

A helyzetet jól érzékeltette, amikor a csúcson Trump néhány szót váltott Erdogannal és Orbán Viktorral, miközben jól nekiment Németországnak. A török elnökkel folytatott rövid csevegés után azt hangoztatta, mennyire kedveli a másikat, ám ilyet mondani, az méreg Németország számára. Nagyon keményen kikelt ellenben a német energiapolitika ellen, és bár később visszavett a hangból a kétoldalú egyeztetésen, ideget talált el. Hiszen ebben az ügyben Európa alapvetően megosztott, a megjegyzés ugyanakkor lökést ad Berlin keleti és déli bírálóinak. A NATO Parlamenti Gyűlésének elnöke úgy fogalmazott: az amerikai populizmus azzal fenyeget, hogy megerősíti a politikai ellenoldalt sok országban. Hozzátette: Trump, Putyin és Salvini egyaránt a hangzatos bejelentésekre alapozza politikáját, mert mindnyájan erősnek akarnak látszani a közösségi médiában, és igyekeznek megfelelni az emberek zsigeri érzéseinek.

Washington Post

washington_post.jpg

Oroszország mellett az antidemokratikus tagállamok is veszélyt jelentenek a Nato szemszögéből, a szervezetnek a mostani csúcsértekezleten foglalkoznia kell jogállamot ért fenyegetésekkel, amelyek aláássák a szövetség alapelveit. A baj ez esetben belülről jön: egyes kormányok fokozatosan aláássák a demokratikus intézményeket, elszakítják az összekötő kapcsokat, ily módon azután meggyengítik az együttműködést, ami pedig az összes tag szabadságának és biztonságának hatékony biztosítéka.  Nem kétséges, hogy a Nato-nak továbbra is el kell riasztania a külső ellenfeleket, azon belül is elsősorban Moszkvát. Ám ezt megnehezíti a demokrácia visszaesése a saját sorain belül.

Magyarországon, Törökországban és Lengyelországban a tekintélyelvű pártok felülkerekedése odavezetett, hogy ezek az erők nekimentek azoknak a demokratikus folyamatoknak, amelyek hatalomra segítették őket. Mások, így Szlovákia, Csehország, valamint az USA aggasztó irányzatokat mutatnak. Valamennyi lecsapott a civil társadalomra, az igazságszolgáltatásra és a független sajtóra. Az erősödő illiberális hullám tagállamokat tesz ki az orosz felforgatásnak, ezért csökkenti az összefogást és a hatékonyságot, gyengíti a szervezet szerepét a demokrácia védelmezőjeként és megszilárdítójaként. Közben a Kreml számára könnyű zsákmánynak lehet tekinteni az illiberális hatalmakat. 

Hogy a Nato megállítsa tagjai közt a demokrácia visszaszorulását, ahhoz az egyik lehetőség az, hogy feladja a döntéshozatalnál a konszenzus elvét. Ez esetben nyomást lehetne gyakorolni pl. Lengyelországra. Továbbá több pénzt lehetne fordítani a demokratikus gyakorlat megfigyelésére, amint azt az EBESZ csinálja. Ezen túlmenően a hazai erők tehetnek a legtöbbet a demokrácia védelmében, és ehhez a többi tagállamnak – kétoldalú alapon – segítséget kell nyújtania. Ideértendő, hogy visszavonják a belépési engedélyt a korrupt politikusoktól, valamint a független sajtó fokozott megsegítését, a szabad és független választások követelését. A szervezet esetében a külső támadások ellen nyújtott garanciák teljesen érdektelenné válnak, ha belülről érik kihívások a liberális értékeket és a Nato nem képes fenntartani a demokráciát a saját falain belül. (A két szerző: Norman Eisen, a Brookings Intézet munkatársa, korábbi amerikai nagykövet, illetve James Kirchik, a kutató intézet külső munkatársa.) 

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

Csehországban a miniszterelnök stabilizálta kisebbségi kormánya helyzetét, ennélfogva várhatóan nagy lökést kap Európában a bevándorlás-ellenes tömb, amely megbontja az EU egységét. A populista erők Olaszországtól Svédországig megrendítik az unió alapjait, közben pedig Babis azok közé tartozik, akik a volt szocialista államokban a leghevesebben ellenzik Berlin álláspontját a menekültek ügyében. A politikus, Magyarországgal és Lengyelországgal együtt, elutasítja az integráció elmélyítését is, továbbá nem hajlandó az euró bevezetésére. Kabinete 8 hónap után kapta meg a parlamenti bizalmat, miután a kommunisták kívülről támogatják az ANO és a szociáldemokraták koalícióját.

Babis igen népszerű, mert a többi euroszkeptikus vezetőhöz hasonlóan ő is azt hangoztatja, hogy vagy Brüsszel, vagy Csehország, bár közben vizsgálat folyik ellene uniós pénzek elsikkasztásának vádjával. Ugyanakkor azt ígéri, hogy Budapesttől és Varsótól eltérően nem bántja az igazságszolgáltatást és kinyilvánította, hogy a nyugati szövetség tagja kíván maradni. A kvótát azonban ő is elutasítja. Álláspontja az oroszellenes szankciók ügyében nem egyértelmű.

Guardian

guardian.png

Ivan Krasztev azt a közép-európai tapasztalatok alapján a liberálisoknak, hogy azok ne legyenek nacionalistaellenesek. A tekintélyes elemző, a szófiai Liberális Stratégiai Központ vezetője azzal érvel, hogy a nacionalizmus nem sokat változott a térségben és az emberek egyfolytában félnek attól, hogy külföldiek települjenek be országukba. A kérdés inkább az, hogy hol rejtőzködött ez a jelenség ilyen sokáig? És miért kezd el egyszer csak hatni?  A válasz az, hogy a többi közt Magyarországon és Lengyelországban a 90-es évek végén elvált egymástól a liberalizmus és a nacionalizmus, és ebben az űrben alakult ki a jobboldali politikai túlsúly.

A két tábor még együtt küzdött a szocializmus megdöntéséért. Jugoszláviában ez a szövetség a háborúkkal ért véget. Ám az akkori események miatt a nacionalisták nem mondhatták ki, hogy ők micsodák is valójában, a liberálisok pedig csakis antinacionalistaként határozhatták meg magukat. Csakhogy emiatt visszaesett a támogatottságuk, helyzetük kizárólag a gazdasági sikerektől függ, nem használhattak erős nacionalista jelképeket. Az ellenoldal viszont győztesnek érezte magát a rendszerváltás után. Napjainkra a nacionalizmus az etnicizmusra szűkül, amit csak gerjesztenek a demográfiai félelmek. Közép-Európa nem annyira a migránsoktól tart, hanem a kivándorolt tömegek által hátrahagyott űrtől. A következtetés az, hogy ha a liberálisok ellensúlyozni akarják a növekvő befolyást a nacionalizmus részéről, akkor el kell ismerniük, hogy utóbbi minden demokratikus politikai rendszer szerves része.

FT

financial_times.jpg

A vezércikk arra figyelmeztet, hogy az EU gyengülő befolyása veszélyes vákuumot teremt a Nyugat-Balkánon és így oda lehet a történelmi lehetőség a térség stabilizálására, az viszont tragikus következményekkel járhat. Nemrégiben elhalasztották a csatlakozási tárgyalások megkezdését két állammal, pedig Macedónia – igaz,  nyomásra - történelmi áttörést ért el Görögországgal a névvitában. Két évtizedes várakozás után a hét kormány elveszti hitét, hogy valaha is megnyílnak előtte a brüsszeli kapuk. Egy olyan régióban, amely etnikailag és vallásilag megosztott, még nem tért teljesen magához a 90-es évek háborúi után, és ez igazi veszélyforrás. A kilátástalanság érzése derékba lövi a demokratikus és gazdasági reformok legfőbb ösztönzőjét, valamint a helyi megbékélést. Egyben légüres tér jön létre, amelyet Oroszország és Kína buzgón igyekszik betölteni.

Érthető persze az uniós tagállamok berzenkedése a további bővítés ellen, tekintettel a gazdasági nehézségekre és a migráció miatt érzett félelmekre. A szervezet már 27-28 taggal is csak nehezen képes hatékonyan működni. A magyar és a lengyel demokrácia hanyatlása, valamint a román jogállam lebomlása egyébként is gyanakvóvá teszi a Nyugatot az újabb keleti tagokkal szemben. Ám az ilyen aggályok könnyen önbeteljesítővé válhatnak. Minél távolabbi a csatlakozás, annál kisebb a reformhajlandóság. Peking gazdasági eszközökkel udvarol. Moszkva inkább a bajkeverésre alapoz. Az EU többet is tehetne, hogy megerősítse befolyását a térségben.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr9014107995

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kertészfijjú 2018.07.12. 11:29:23

"megkérdőjelezik a szabad mozgást és Schengent"

Eddig olvastam,eddig bírták hazugság nélkül.A szabad mozgás nem az Afrikából előbukkanő iratok nélküli tömegekre vonatkozott,de ezt a fakenews hálózat is biztos tudja.

A segg Ondó Viktor azt hiszi, antitestekre tesztel 2018.07.12. 11:44:39

@kertészfijjú: "A szabad mozgás nem az Afrikából előbukkanő iratok nélküli tömegekre vonatkozott"

Csak szólok, hogy nincs határellenőrzés az EU-n belül. Csak úgy tudsz valakit meggátolni az EU-n belüli szabad mozgásban, ha nyomkövetőt hord.

2018.07.12. 14:59:38

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: " Csak úgy tudsz valakit meggátolni az EU-n belüli szabad mozgásban, ha nyomkövetőt hord."

Esetlegesen nem engedsz be mindenkit az EU területére, csak azért, mert az éppen erre járt.

"Ivan Krasztev azt a közép-európai tapasztalatok alapján a liberálisoknak, hogy azok ne legyenek nacionalistaellenesek. "
Nohát... a vezető stratéga elvtárs kissé lassú reagálású. A libák mind döglődnek, neki meg most támadnak brilliáns ötletei? A reinkarnáció lesz a megoldás, tuti.. Baloldali liberálnacionalizmus kell ide.. most már kétségtelen.

2018.07.12. 15:40:04

Szegény, szegény liberósok. Nap mint nap szembesülnötök kell azzal a normális ember számára örömteli ténnyel, hogy egyre több olyan nemzet van, aki tökön rúg, vagy fog rúgni benneteket......borzasztó lehet. Talán ha lejjebb vennétek az arcból,a pökhendi, öntelt, az egyszerű embereket semmibe vevő hülye liberós dumából, ha fölszámolnátok a libeós szektát, amit összehoztatok.....na akkor talán lenne esélyetek a túlélésre.

De így hál' Istennek oda kerültök, ahová valók vagytok. A történelem szemétdombjára.

A segg Ondó Viktor azt hiszi, antitestekre tesztel 2018.07.12. 16:24:27

@Womb Raider: Kevered az EU külső határait az EU tagországok közötti belső határokkal.

A segg Ondó Viktor azt hiszi, antitestekre tesztel 2018.07.12. 16:25:42

@kertészfijjú: "csak az EU polgáraira vonatkozik"

Az, hogy a belső határokon nincs ellenőrzés az mindenkire vonatkozik, még a medvékre is.

2018.07.12. 17:50:08

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Miiivan?
Talán az égből potyognak a ̶ ̶c̶i̶g̶á̶n̶y̶g̶y̶e̶r̶e̶k̶e̶k̶ migránsok?? Először a külső határt kell átlépniük/megsérteniük.

Azért ugye nem akarod elmesélni, hogy az unió állampolgáraira érvényes jogok minden földi halandóra egyaránt érvényesek, mihelyst (akár hívatlanul) az Unió területére lép?? Szép is lenne. Az egy dolog, hogy mit lehet és más dolog, hogy mit szabad...az, hogy nincs belső határvédelem, még ugyan nem jogosít egy, az unió területén illegálisan tartózkodót a lófrálásra. A legrövidebb úton regisztráltatni illenék magát.. de tudod te ezt, csak az a munkád, hogy füllentgess.

kertészfijjú 2018.07.12. 20:17:58

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: Hát ne vonatkozzon mindenkire.Európa nagyhatalom,illene úgy is viselkedni.Egy akármi homoki törzs területére se lépsz be ládzsazápor nélkül,de itt puszipuszi?Nem jó ötlet.

2018.07.12. 20:56:50

Van még olyan tagállam, akivel az EU vezetése nem áll hadilábon?

Ha a közös vezetők ennyire nem képesek együttműködni azokkal az államokkal, akiknek elméletben a közös érdekeit képviselik, akkor lehet nekik kellene elgondolkozni a lemondáson...

kunzoo 2018.07.12. 21:42:30

Miért akkora baj az ha lesz belső határellenőrzés? Nem kell annak államhatárra esnie, hidaknál, kompoknál, pályaudvarokon lehetne.

A franciák igazából lezárták az olasz határukat, A britek ellenőriznek a csalagútnál...Úgy tesznek mintha nem lenne ilyen pedig már van.

taga20 2018.07.12. 22:01:27

@kunzoo: az kurva jò lesz!
gondolom, te a retkes faludbòl se mozdultál ki soha!

Tangooo 2018.07.15. 13:03:04

Azzal az Unióval nagy bajok vannak, ahol ilyen Verhofstadt-félék tényezők lehetnek.
Egyébként a NATO-t nem arra szánták alapítói, hogy a renitens tagjaikat fegyelmezzék, mert akkor több lenne a tagok közötti összetűzés, mint a NATO-n kivüliekkel.
A NATO okafogyottá vált, mert a Varsói Szerződés megszűnt.
süti beállítások módosítása