B1 blogcsalád3 tévhit a kereszténységről (Erdő Péter menekültügyi nyilatkozatának ürügyén)

2015. szeptember 06. - nickgrabowszki

Az utóbbi napokban nagy kereslet támadt a katolikus egyház bírálatára, amiért Erdő Péter azt találta mondani, az egyház azért nem fogadhat be menekülteket, mert akkor embercsempészetet követne el. Ez a dolog nyilvánvalóan nem igaz. Az embercsempészetet csak akkor lehet elkövetni, amikor

  1. illegális határátlépésben segédkezünk,
  2. valamint amikor anyagi haszonért biztosítunk szállást a migránsoknak.

Ezek egyike sem áll a katolikus egyházra, mint ahogy semelyik másikra sem. A bíboros legalábbis tájékozatlan, és azóta már finomított is az álláspontján.

De ettől eltekintve jogos-e kriktika az Erdő-nyilatkozat miatt? A dolog még a Guardianhoz is eljutott, a legfelháborítóbb egyházi nyilatkozatnak nevezte, kifejezezve reményét, hogy Ferenc pápa majd jól elbeszélget az esztergom-budapesti érsekkel.

És akkor mi van, ha nem beszélget el? A véleményük nyilván nem egyezik, de azért bírálni valakit, mert valamit nem csinált? Egyáltalán kellett volna neki tennie valamit?

Tartozik nekünk valamivel a katolikus egyház?

ep_1.jpg

Röviden válaszolva: nem. Három ok miatt sem.

1. A katolikus egyház (és a baptista, a református, a rabbinista, a buddhista, a krisnás, etc.) nem tartozik semmit tenni a kedvünkért. Se menekültügyben, se másban. Ha akar, és ezzel nem sérti a hatályos törvényeket, akkor tesz. Ha nem, akkor nem. Semmi közünk hozzá.

A katolikus egyház ma Magyarországon (Semjén, Harrach és Orbán urak kívánsága ellenére) nem tölt be közhatalmi szerepet, és közfeladatokat is mértékkel lát el. Talán még az is sok: nem kellene még arra buzgatni, hogy kapja vissza a középkor után elveszített feladatait, mert ahhoz majd jogkörök is járnak.

A katolikus (illetve bármelyik) egyház ma civil szervezet, egy a sok közül, 

bár kétségtelenül privilegzált helyzetben, de nem tartozik állami feladatokat ellátni. Tagjain kívül senkinek nincs semmilyen beleszólása a dolgaiba, leszámítva az állam törvényességi felügyeletét, meg az esetleg kiszervezett feladatokkal való elszámolást.

Cserébe a katolikus egyház se szólhat bele senki más életébe, aki nem tagja a szervezetnek. És ez így vagyon jól. Erdő Péter - becsületére legyen mondva - be is tartja ezt a felosztást. Nem követel magának beleszólási jogokat az állam polgárainak életébe, miközben az egyháztörténetre korántsem ez volt a jellemző. Cserébe az állam kiad - és megfizet - bizonyos feladatokat, mint a műemlékek fenntartása, valamint egyes oktatási és szociális intézmények működtetése.

Igen sajnálatos módon, fizetünk nekik közpénz a hitéleti feladatok ellátására is, amihez aztán végképp semmi közünk pedig. Azt a híveknek kellene finanszíroznia; azoknak, akiket érint.

Ezt leszámítva azonban

szerepzavar a menekültek ellátását a katolikusokon számonkérni.

Ha ez feladat, akkkor állami feladat: bíboros-érsek viszont se nem belügyminiszter, se nem kormányfő, és még csak nem is a felettes énjük, és ez is így van jól.

Abszurd dolog kívülől számonkérni a katolikusokat

  1. a menekültek ellátása,
  2. a nő papság nem engedélyezése,
  3. az egynemű  házasság megtagadása,
  4. az abortusz vagy a fogamzásgátlás tiltása miatt.

Ha valakinek ezek nem tetszenek, nincs más dolga, mint kilépni az egyházból. Az egyházon belülieknek viszont

joguk van úgy gondolkodni, ahogy nekik tetszik, bármennyire irracionális is. Egészen addig, amíg ezeket nem tennék kötelező normává a kívülállók számára is.

A problémák majd ott kezdődnek. Addig azonban a nem katolikusok előtt legföljebb annyi a tennivaló, hogy egy választáson olyan pártokra szavaznak, amelyek nem kívánják erősíteni az egyház társadalomban betöltött szerepét.

Ehhez szorosan éppen nem tartozik hozzá, hogy feladatokra kötelezzük őket, pl. a menekültügyben.

2. Különösen érdekessé az teszi a dolgot, hogy a katolikus egyház szerep(nem)vállalását bibliai hivatkozásokkal éri kritika. De hát milyen tekintélye lehet egy innen-onnan összeollózott ókori valllási iratgyűjteménynek? Az Ószövetség szövegei egymással vannak ellentmondásban, az Újszövetség iratai időnként saját maguknak is ellenmondanak: a XXI.század elején

semmi alapja nincs, hogy a Szentírást szentírásnak tekintsük.

Egy transzcendesnek nevezett dologhoz nincs köze a létező világnak (és amennyiben lenne, úgy már nem lenne transzcendens). De hogy nem transzcendens, azaz a létező világ része, arra egyszerűen semmilyen adat nem került elő az utóbbi kétezer évben. (És más vallásokat is beleérve az írott történelem egészében sem.)

Egy fiktív próféta, vagy még inkább egy kudarcba fulladt és kivégzett világvége-prédikátor alakja köré szőtt mítoszok és mesék miért bírnának olyan tekintéllyel, hogy két évezreddel később is számonkérhetők lennének mai közszereplőkön? Ezek nem isteni parancsolatok (Isten léte kevésbé valószínű, mint a Loch Ness-i szörnyé, ha ugyan nem önellentmondás), nincs szakciójuk, mert nincs túlvilág, tekintve, hogy a lélek nem halhatatlan. Semmilyen tény nem mutat ezek ellenkezőjére.

Nem az a probléma a katolikus egyházzal, hogy ókori, közel-keleti mesegyűjtemény szentenciáinak nem tesz eleget, hanem az, hogy egyáltalán figyelembe veszi, és terjeszti őket.

Ilyen tekintetben semmi nem különbözteti meg őket az ezotévés látnokoktól, a kanálhajlítóktól, az oltásellenesektől, a homeopatáktól vagy egyéb csodadoktoroktól.

Azonban - bár ezek kétségetlenül egytől-egyig sötét babonák - megakadályozni mégsem lehet ennek propagását. Igaza volt Chestertonnnak: "amikor az emberek nem hisznek Istenben, akkor nem semmiben sem hisznek, hanem bármiben". Az ateizmusnak tehát van értelme, a harcos ateizmusnak viszont nincs: az emberek meggyőzhetetlenek vallási ügyben. Pál apostol nem titkolta, hogy "a hit a remélt dolgok valósága, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

De aki elhiszi, hogy a remélt dolgok csak azért vannak, mert ő reméli, és bizonyos dolgok akkor is léteznek, ha azokra semmi nem utal, azt nem lehet rávezetni álláspontja tarthatatlanságára.

Mit lehetne kezdeni azzal, aki elfogadja, hogy a feltámadás lehetséges, a víz borrá, a bor meg vérré változik?

Komolyan az a legnagyobb baj a katolikus egyházzal, hogy nem tesz eleget finoman szólva is kétes hitelű ókori iratokban szereplő fiktív alak kívánalmainak? Ezeket soha, senki nem tartotta be. És miért is pont azokat kellene betartani?

3. Közkeletű tévedés, hogy azért, mert Európa a keresztény értékeken alapul. Nem. Európában kétségtelenül vannak magukat kereszténynek vallók, nem is kis számban (bár például a spanyol hívők száma az utóbbi 20 évben megfeleződött, a britek, a csehek, meg a skandinávok között meg máris többségben vannak az ateisták), valamint a kontinens országainak történelme évszázadokok át keresztény ideológiával átszőve zajlott, de Európa már rég elveszítette vélt identitását.

Egyfelől azért, mert ilyenje nem is volt neki: az egyes emberek hite és a ceremoniális körítés még nem jelent identitást. Európa sokkal inkább a Római Birodalom meghatározotságait vitte tovább (részben kétségtelenül a katolikus egyház közreműködésével), és az itt lakók élete szabályozása a római jogon alapszik.

Valamint azért történt egy s más az utóbbi 500 évben, noha a tradícionalisták szívesen kitörölnék a racionalitásnak, a tudományos forradalomnak, meg a felvilágosodásnak még az emlékét is. Természetesen sokkal kényelmesebb volna visszatérni az antropocentrikus világképhez, amelyben nincs valós halál, ellenben egy jóságos apafigura vigyáz a teremtményeire - ez pillantnyilag nem látszik lehetségesnek.

Európa ma már nem keresztény, hanem elsősorban szekuláris.

Lakóinak életét nem a keresztény morál, hanem a pozítív jog szabályozza, amelynek alapelvei a római jogból származnak. És az erkölcsnek nevezett íratlan (valamint folyton változó) szabályok is az antik rómaiktól veszik a princípiumaikat: a szabadságot, a méltóságot és a tisztességet.

konklave.jpg

A szélsőjobboldal (beleértve a magyarországi kormánypártokat) a közel-keleti bevándorlástól a keresztény Európát félti.

Átaludhatták az utóbbi néhány száz évet. A Nyugat-Európában kétségtelenül létező iszlamizmus nem templomokat robbant, hanem vonatokat, metrót vagy újságszerkesztőségeket. A mohamedán fundamentalistáknak több eszük van, mint a hasonló keresztényeknek: fölismerték régen, hogy a másik irracionalitás nem ellenfél, sőt, sok bennük a közös.

Az iszlamisták opponense nem a kereszténység, hanem a világi állam, amely

  1. a lehető legkevésbé korlátozza a szabadságot (hacsaknem éppen a keresztény Európa védelmére hivatkozva),
  2. minden polgárának (sőt, a nem állampolgárainak is) biztosítja (vagy legalább nem teszi lehetetlenné) a méltóságot,
  3. és mindenkitől megköveteli a tisztességet (hogy legalább ne ártson).

Ellenben éppen

a kereszténységre hivatkozó magyar kormány korlátozza a személyes szabadságot,

hogy ezzel is védje Európát, és éppen az bánik legrészvéttelenebbül az átutazó szíriaiakkal. Ebből is látszik, hogy a részvét, meg a humanitás nem keresztény, hanem általános emberi erény, és időnként azok birtolkolják legkevésbé, akik leginkább hivatkoznak rá.

Kereszténység nélkül Európa ma már jól meglenne: az csak díszlet a szekuláris kontinensen. Pápák halálakor, választásakor, temetésekor lenyűgöző látni a későókori, középkori külsőségeket, ám az egyház mára messzire került az európai problémáktól. Ezt ismerte föl az argentin Bergoglio bíboros, amikor se a ceremóniákhoz, se a dogmává merevedett hagyományokhoz nem látszik ragaszkodni, bár mind a konzervatív egyház, mind annak hívei mereven ellenállnak a megújulásnak.

Az egyház végképp anakronisztikus képződmény. Történelmi látványosság. Aki akarja, az persze elfogadhatja az iránymutatásukat, nem tilos, csak értelmetlen. Az asztrológiában is lehet hinni, míg a többieknek nem ártunk vele. És aki akar, az számon kérhet bármit egy civil szervezeten, az se tilos, de az is értelmetlen. De azon elgondolkodhatunk, milyen bizonytalan hagyományokra, kétes és hamisított dokumentumokra, fiktív szereplőkre hivatkozva szólítjuk föl őket arra, amihez semmi közük.

És hogy mennyire tiltakoznánk akkor, ha a feladatokhoz jogokat is vindikálnának maguknak.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr637764702

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Így készül a muszlim és a keresztény viccesen 2015.09.07. 07:33:13

Hogyan készül a keresztény?; 1.Távolítsd el az agya 90%-át!  2.Töltsd az üregbe a bibliát! 3.Keverj még hozzá egy kis tudatlanságot és félelmet! 4.Ereszd ki a tömegbe, tv elé és iskolákba erkölcstan tanítani!

Trackback: Hülyeségek tárházai 2015.09.07. 07:32:38

Szórakoztató Képes ErkölcsTan: plussz a tóra + Lenin összes műve + szientológia írásai + megannyi eredendően csak butításra való könyv, még ha csempésztek, loptak is bele bele megtévesztésül némi értelmes részleteket is.

Trackback: Keresztény vagy? 2015.09.07. 07:32:08

Ha KERESZTÉNY vagy abban hiszel, hogy valami kozmikus zsidó zombi örök életet adhat neked, ha szimbolikusan eszel a húsából és telepatikusan megüzened neki, hogy elfogadod őt mesterednek, és aki így cserébe eltávolíthatja a gonosz...

Trackback: Erkölcstelen kereszténység 2015.09.07. 07:31:10

A judeo-kereszténység erkölcsi elítélésének alapjai: 1. Amennyiben a bibliai judeo-keresztény Isten, azaz  JHVH - Jáhve (JHVH = Jáhve = Jehovah = Jehova = Adonáj = Elochim = Eloah = Elohim = Necach Izrael ... ) meghalt Jézusként, akkor végül i...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.06. 17:58:19

Az első és a harmadik pont korrekt. A második pont ostobaság. A Bibliában vannak ellentmondások azonban ez nem probléma a katolicizmus számára. Ez a protestantizmus számára gond mert azt állítja egyetlen forrása a Biblia. De a katolicizmus NEM állítja ezt!

nickgrabowszki 2015.09.06. 18:04:58

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: ezért aztán nekik a bor is vérré változik, de ezt nem a blablában olvasták, hanem a hangok mondták. most már minden világos.

vNHM 2015.09.06. 22:45:06

Lol. Much ado about nothing. Sok huho semmiert. Mennyit keccsoltel, erre senki le se szarja a posztodat, mi? Felettebb zavaro lehet. 3 komment...
Na, de mindegy. Ezt is fizetik, leutes, leutes.
Bar, en azt mondanam, cipesz, maradj a kaptafanal! Hagyd meg a Katolikus Anyaszentegyhazat annak, akinek koze van hozza. Neked nincs! Irj az internacionalerol inkabb!

S0a4 2015.09.07. 00:50:14

@vNHM: Az író nem ír hülyeségeket, sok értelmes gondolata van, még ha nem is értek mindennel egyet. Mi lenne, ha inkább te is simán csak kifejeznéd, hogy nem értesz egyet, ahelyett, hogy személyeskedsz? Tudod azok személyeskednek, akiknek nincsenek érveik...
És mielőtt belémkötnél: Közöm volt a katolikus egyházhoz, mivel megkereszteltek, voltam elsőáldozó és bérmáltam is (+hittanból 5-ös), viszont évtizedek elteltével látom már, mennyi hülyeséget tömtek belém, tündérmese volt az egész. Örülök, hogy nem ez irányítja az életem, meg tudtam maradni nyitott szemmel.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 01:36:24

A kevés értelmes cikk egyike a balos blogokon. A katolikus egyház egy hobbiklub, életmódklub, semmi közhatalmi funkciója nincs, ezért se értem, hogy más vallásúak, pláne ateisták miért fordulnak elvárásokkal a katkó egyház felé. Ennyi erővel a bélyeggyűjtő klubot meg az akrobatikus rock and roll klubot is cseszegethetnék.
Persze nem kéne állami pénzt adni az egyházaknak.
Ateistaként nem értem a habverést akörül, hogy Európa keresztény lenne. Inkább kereszténységből jön (meg a görög-római-germán kultúrából), de eti, a mai képére inkább a felvilágosodás formálta. A nemzeti ébredés, a polgári társadalom, szabadságjogok, racionalizmus.
Még annyit, hogy a szekuláris államot jelenleg nem a katolikus egyház fenyegeti, hanem egy szélsőséges politikai ideológia, ami szerint egyetlen könyvre kell alapozni az egész életet. Ez az iszlám. Nem vallás, hiszen a transzcendenssel alig foglalkozik, sokkal inkább egy szélsőséges politikai ideológia. A liberálisok meg ennek az ideológiának a szekértolóivá váltak.
Az iszlám úgy lett mrgkonstruálva, hogy benne a reformációnak, felvilágosodásnak esélye se legyen.

vNHM 2015.09.07. 02:29:45

@S0a4: Kedves bloggazda/hozzaszolo, (gondolom egy szemely, csak kinos lenne, ha onmagadat vedened).
Nem, nem szemelyeskedtem, hiszen nem azzal jottem, h nagy a hasad, fekete vagy v egyeb marhasagok. Azt mondtam, szar amit irsz es egyebkent sincs kozod hozza, nem hivo leven. Ertem en, h frusztral h senki nem jon ide es senki sem kommentel, de irj erdekes dolgokrol es meglasd minden megvaltozik.
Belatom, szar lehet h regen milyen jo volt az elod partotok szivatta az egyhazat, ahogy akarta, most meg... Tudod, egyszer fent egyszer lent

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 03:12:04

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: a katolikusok nem Jézusban hisznek, nem a Biblia a vallásuk alapja, hanem a pápában hisznek (pápisták) és vallásuk alapja mindig az, amit éppen a pápa gondol. Mint egy igazi multinál, a római főnök eldönti, hogy mi legyen, a többi meg követni köteles. A Biblia, Jézus szava huszadrangú. Ehhez képest a protestánsok a Bibliára meg Jézus tanításaira hagyatkoznak. Mint a muszlimok a Koránra és Mohamedre (hadith). A protestánsok fundamentalistábbak. Persze a Bibliára vagy a Koránra alapozni egy világnézetet nem szerencsés. Jézus szava pedig sokszor inkább Pál szava.
A katolikus egyház nem a hitről szól, hanem a centralizált hatalomgyakorlásról, egy szupranacionális szervezet, aminek a csúcsán ül egy ember, aki mindig eldönti, hogy éppen miben hisznek. Most éppen kezdenek a melegházassággal, abortusszal is megbékélni. Hamarosan az iszlámra is áttérhetnek kollektíve, ha a pápa úgy látja jónak. Hiszen ő a földi helytartó.

vNHM 2015.09.07. 03:54:28

@pervie but hot: Mit szedsz, ember? Nagyon eros hatasu lehet a szer, vigyazz vele! :)))))))))

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 04:15:35

@vNHM: "Hagyd meg a Katolikus Anyaszentegyhazat annak, akinek koze van hozza."

Nem nekem írtad, de ez anyira tipikusan katkó szöveg... Beleugattok mindenbe, ti katkók, aztán elvárjátok, hogy senki se ugasson bele abba, amit ugattok. Adómilliárdok azok jól jönnek, persze.
Ha annyi lenne a társadalmi hatása és állami hátszele a pápista (pápahívő) egyháznak, mint a jászkarajenői magyar nóta és kézimunkaklubnak, akkor szebb világban élnénk.
A Norvég Alap is külföldi érdekek szekértolója, a pápahívő egyház is pont ilyen, egy Rómába települt közel-keleti szekta, ami kicsit komolyabban vette magát, míg hagyták nekik.
Vallásokra pont annyira szükség van, mint egy Harry Potter varázslós játszóházra és sci-fi irodalomra is. Csak komolyan venni nem kellene ezeket. És mindenki a saját zsebéből fizesse a tizedet.

Most ateistaként nyugtalanul nézem a muszlim térhódítást is, de ez nem vette el az eszemet, hogy egy másik nonszensz hitet visszasírjak. Az iszlámizmusra nem a kereszténység a válasz.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 04:22:25

@vNHM: "Mit szedsz, ember? Nagyon eros hatasu lehet a szer, vigyazz vele!"

Józan észnek hívják. Amikor kiosztották, te nem álltál sorba? A hívők sorában mindig többen állnak és olyan furcsa bárgyú arcuk van, ami csak súlyosbodik a lelki ópium felvétele után, gondoltam, hogy én inkább józan észt kérek. Ez nem kötekez semmire, arra se, hogy a többi józan észt kapott emberrel egyetértsek.
Ez azért kényelmetlen is, mert nem lehet mindig felülről várni a tutit, használni kell az eszemet.

2015.09.07. 04:43:51

@pervie but hot: Te meg mindent bekajálsz amit Sam Harris meg a másik három neo-ateista lovas kinyilatkoztat. Amit ideírtál az alapján elvakultabb vagy egy házról házra járó hittérítőnél.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 05:26:07

@randomnotexists: na Sam Harris nekem végképp nem színvonal. Populáris, nem túl mély. Ilyen is van, amerikaiaknál a vallás biznisz (nem állami vonalon), az ateisták közt is van, aki könyvkiadásból, előadásokból kalapozza össze a betevőt. Ettől még a szekuláris, ateista nézőpont nem lesz kevésbé érvényes. A vallás meg ugyanúgy egy légbőlkapott önámítás.
Miért lennék elvakult? Érveid?

Szerinted a sok száz vallás közül melyik a tuti? Egymásnak is ellentmondanak!

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 05:39:56

@pervie but hot:

Na, ez nem igaz.

A Biblia nem az égből hullott alá, függetlenül bármilyen más eseménytől, mint valamiféle természeti csapás, hanem kialakult, s kialakítása az Egyház munkájának eredménye.

Az első 3 században nem is volt Biblia.

Szóval a protestáns elmélet abszurd: elutasítják az Egyházat, de közben hisznek az Egyház által létrehozott Bibliában? Hogyan van ez?

A pápizmus valóban káros dolog, mert nincs kiemelt ember az Egyházban. De a protestantizmus meg az ellenkező véglet, s még távolabb van Krisztustól, mint a legrosszabb katolikus pápaimádás.

kilincs ami nincs 2015.09.07. 06:10:23

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Meglepő amit írsz (mármint, hogy a bibliában ellentmondások lennének). Mint minden vallás a katolicizmus is a logikán alapszik, és színtiszta érvekkel, ésszerű ellentmondásmentes magyarázatokkal győzi meg a hitetleneket!

csepke 2015.09.07. 06:33:38

a menekültek kapcsán tökéletesen érthető a pápa miért mondja amit mond, nem is mondhatna mást, és az is amit a bíboros mond, magyarként. érdekes gondolat kísérlet lenne, ha ő lenne a pápa, (merthogy kis híján az lett, ha emlékszik valaki), mit mondana most vajon.

zrx_xzr 2015.09.07. 07:05:23

sok erdekes gondolat volt az egyhazrol benne, de egy felbaxta az agyam .. aki "humanus" modon atengedne minden menekultet, vagy befogadna ennyi erovel az osszes afrikait-kinait-stb, belegondolt mar, hogy Europa hogy lenne fenntarthato ??????? itt nem arrol van szo, hogy sajnaljuk-e oket, hanem arrol, hogy a mi befizetett adonkat nem masokra kivanjuk forditani, hogy meg xarabbul eljunk .. az, h vki rajuk szeretne kolteni, szinten szive joga, de ne varja el a masik 9 millio magyartol ugyanezt .. arrol nem is beszelve, h menekult az, aki haboru elol menekul, de nem az, akinek nemetorszagon kivul semmilyen mas orszag "nem biztonsagos" .. lol .. valamint akik ennyire aggodnak hirtelen embertarsaikert, egy honappal ezelott miert nem aggodtak fel afrikaert ? alszent idiotak ..

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 07:07:31

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: "Szóval a protestáns elmélet abszurd: elutasítják az Egyházat, de közben hisznek az Egyház által létrehozott Bibliában? Hogyan van ez?"

WTF? A protestánsoknál használt apostoli hitvallásban, a "hiszekegyben" is említik azt, hogy "hiszem az egyetemes anyaszentegyházat".
Tehát az egyházban szerintem hisznek, abban nem, hogy a pápista egyház a jó, igaz, helyes.
A protestáns fundamentalistább, pl. nincsenek olyan katkó kreálmányok, jézusi alapokat nélkülöző szentségeik, mint gyónás, papi nőtlenség stb.
Tisztább, eredetibb, közelebb áll a páli, jézusi tanításhoz. Sehol sincs szó tudtommal pápai államról, pápai hatalomról.
Persze kérdés, hogy most ez miért fontos. Mert a katkó meg a protkó is keresztény, ami szerintem nem egy önmagában különösebben becsülendő dolog. Mintha két Star Wars vagy Star Trek rajongó csoport viaskodna, hogy melyik sorozat volt a jobb. Kívülállóként van egy véleményem, de valójában örülök, hogy nem ezek a csoportok határozzák meg a világ folyását.

@csepke: a katkóktól távol áll a nemzeti érzelem, ők elsősorban a Vatikánt, a pápista egyházat szolgálják. Ezért van konfliktusban a magyarországi bíboros. Mert magyarként gondolna valamit, de katolikusként mást kell gondolnia. Úgyhogy végül azt kell mondania, amit a pápa benyög.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 07:22:31

@zrx_xzr: a helyes álláspont: ez nem egy egyházi, vallási kérdés, hanem az egész társadalmat érintő ügy, ebbe egyházak ne ártsák bele magukat.
Rengeteg vetülete van ennek: etnikai tisztogatás (a közel-keleti és a nyugati etnikai arányok is erőszakosan változnak meg, konfliktusok magvát elvetve), segélyeket kapnak-adókat meg mi fizettünk, hazugság az, hogy nincs biztonságos ország Németországon kívül, egyszerűen az ellátásokra utaznak ezek a hordák. Az első békés országot elhagyva már csak szerencsevadászoknak tekinthetők.
Hazugság, hogy humánus befogadni őket. Öngyilkosság.
Demokratikus deficit Európában: a nyugati vezetők, főleg pedig az unió vezetői semmiféle demokratikus felhatalmazással nem rendelkeznek arra, hogy a lakosság nyakába ilyen terhet rakjanak, a jövőjüket ilyen brutális módon megváltoztassák. Egyiket se ilyen programmal választották meg.
A határok védelmét ellehetetlenítették, ez bűncselekmény az európaiak ellen.
A beözönlött milliókat kvóta alapján fogja Németország szétosztani. Orvos, mérnök ott marad, az ópiumfarmer meg Magyarországra lesz zsuppolva.
Az EU-n belüli magyargyűlölet, a ballib média is csúcsra járt. Ha az osztrák és a német lezárja a határt, aztán ha megnyitja, akkor is a magyar a hibás. A magyar ballib is exponálta magát, a magyarokat pocskondiázta külföldi médiákban, a magyarországi balliberális média most esélyt látott arra, hogy megdöntse az Orbán-kormányt. De rajtavesztettek, a magyarok most erősebben támogatják a kormányt, mint korábban.

A katolikus egyház meg csak foglalkozzon a hívei lelki üdvével, ne akarjon világi dolgokba belefolyni.

irónika 2015.09.07. 07:23:04

Szerintem a cikkiro komoly tevedesben van. Az egyhaz nem csak jogszabalyokban eloirt feladatok ellatasara koteles, hanem olyanokra is,amit a kozosseg elvar tole. Az, hogy Esztergom-Budapest erseke ugy erkolcsi alapon, magaban nem erzi kutya kotelessegenek azt, amit szamos civil annak gondol, hat OK, bar szolidaritasban es szocialis ellatasban szerintem a sor elejen kellene allnia. Nem teszi, megertettem. De miert kell ezt vilagga kurtolni. Ez esetben ez mar nem csak egy dontes, de egy allasfoglalas is. Arrol, hogy o nem ker beloluk, mi tobb, tunjenek a verbe - je, veletlenul osszecseng a hivatalos magyar allasponttal.
Es mit ad Isten, erre a nagyfonok az ellenkezojet keri, szinte utasitja. Nem lennek a helyeben.
A ket fonok kolunbozo utasitast adott, most mi lesz. Vonalkodosodik a gatya.

Kelly és a szexi dög 2015.09.07. 07:35:20

Bármely, a világról és a létezésről való álláspont csak hit - a világ működését leíró tudományos elméletek épp most készülnek ismét alapvetően megváltozni...

Ad Dio 2015.09.07. 07:55:36

"Igen sajnálatos módon, fizetünk nekik közpénz a hitéleti feladatok ellátására is, amihez aztán végképp semmi közünk pedig. Azt a híveknek kellene finanszíroznia; azoknak, akiket érint."

Mo-on a lakossag 15%-a aktiv hivo, tovabbi 70% hisz valamikeppen valamiben es csak 15% vallja magat ateistanak.

A hivo adofizetok jogos elvarasa lehet, hogy az adojuk egy reszet hiteletre forditsa az allam.

A cikk kicsit ingadozo minosegu, de az alaphangvetele - foleg az mszp eddigi hangnemehez kepest - igen jo.

odamondó 2015.09.07. 08:15:04

@zrx_xzr: érdekes, hogy miért nem pl. Törökországban állnak meg egyből. Nincs háború és elkötelezett iszlám ország.

Valami ferdítés van itt mert háború elől az első nyugodt helyre mész nem több ezer kilométert Németországba amikor már Görögország is halálosan nyugodt hely.

A probléma, hogy itt kőkeményen terroristák beszivárogtatása megy és jól tudja az ISIS, hogy vinnyogással követelőzéssel a töketlen európai legyőzhető.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 08:38:39

@Ad Dio: ostoba faszság!
Ennek úgy kellene lennie, hogy a hívek a leadózott jövedelmükből annyit adományozhatnak az egyházaknak, grínpísznek, sámándobod szakkörnek vagy egy szellemjós gurunak, amennyit akarnak.
Az állam adóbevételeit ilyen célra herdálni a szekuláris elvekkel szembemenő hülyeség.
Ami még durvább, hogy az állam erőszakszervezetei hajtják így be adó formájában az emberektől az egyházi dézsmát is. Az adókba beépített egyházi támogatásokra szánt pénz behajtása révén az egyházak lényegében az államot használják fel arra, hogy az emberekből pénzt sajtoljanak ki.
Mert ugye ha a plébános kiküld egy sárga "csekket" mindenkinek a faluban, akkor azt legfeljebb pár hívő fizeti be, ha az iskolában megszégyeníti Kovács Lalikát, amiért a szülei nem "adakoztak" eleget, akkor esetleg kicsit többet be tud vasalni. Ha viszont adók módjára behajtják az alattvalókon az egyházak állami támogatását, az sokkal durvább erőszak. Az állam ne segédkezzen az egyházaknak a nép kopasztásában.
Szabad kérni, aztán meg lehet nézni, hogy mennyien adnak.

Az általad említett 70%-ot, akik hisznek valamiképpen valamiben, azokat te nagylelkűen az egyházi hívőkhöz csapod. Miért kér rájuk hivatkozva a katkó egyház dézsmát, miért hajtatja be azt az állami erőszakszervezetekkel? Lehet, hogy ennek a 70%-nak a fele a húsvéti nyúlban hisz. Ami nem egy keresztény egyházi dolog, hanem egy pogány jelkép. Vagy éppen 70% egy része UFO hívő vagy abban hisz, hogy a Tel-Aviv-New York-Gyomaendrőd tengely retilián gyíkemberei chemtrailezik le az agyukat vagy abban, hogy vannak zombik vagy hogy Elvis él és a Magyarországon futó szívcsakrán él egy jurtában, ahol sámándobbal, rovásírásos kottából húzza a Love me tender-t.

Csökkentsék az emberek adóterheit az egyházakra herdált milliárdokkal, azán a Zemberek majd eldöntik, hogy sört vesznek a kicsit több náluk maradt zsetonból vagy egyházaknak, tisztánlátóknak, jógiknak, kártyajósoknak vagy éppen szcientológusoknak adják.

Felőlem mindenki arra költi a saját adózott pénzét, amire akarja. A szomszéd családnak nem vagyok a tagja, ők akár biznuszbuddhista előadásokra vagy homeopátiára is elverhetik apu fizetését. Az államnak azonban részese, részvényese vagyok, beleszólhatok, hogy már csak a szekularizáció nevében is, vallási, egyházi dolgokra ne költsön.

Ezt minden hívőnek is így kell látnia. Hisz az adók csökkennének, ők ezután is szabadon áldozhatnának egyházaik fenntartására.
Aki hívő és nem így látja, az valószínűleg iszlámista, az iszlámban ugyanis nem válik el az állam és egyház.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 08:41:37

@odamondó: mit vársz a nyugattól? Franciaországban a hadseregben már régóta van halal (muszlim vallási előírásoknak megfelelő) menü, étrend.
Aztán csodálkoznak a franciák, hogy dezertál sok száz katonájuk és megy az IS oldalán dzsihádozni.

Ballib Cenzúra · http://ballibcenzura.blog.hu/ 2015.09.07. 09:15:24

"Az egyházon belülieknek viszont joguk van úgy gondolkodni, ahogy nekik tetszik, "

Fura ezt olvasni egy ballibtől..
A keresztények zsigeri fikázásn túl egyébként szinte korrekt a poszt.

Azt leszámítva hogy holnap már azt követeled, hogy a buzik házasodhassanak a templomokban.

Ad Dio 2015.09.07. 09:33:25

@pervie but hot:

"ostoba faszság!"

Idáig olvastam. Attól tartok ezek alapján nem képviselsz olyan szintű intellektust ami értelmezhető érveket hoz fel, úgyhogy - skip -.

Sziszi78 2015.09.07. 09:34:38

"A másik gyorsabb. Övé a vita.
Érveit könnyű váltogatnia.
De folytonos diadala felett
Vár irgalommal az egyetlen Egy."

-JzK- 2015.09.07. 09:36:37

www.hetek.hu/velemeny/201506/irgalom_es_onvedelem

Az én kereszténységem nem pipogya, feminim és érzelgős kereszténység, hanem harcos kereszténység. Bangha Béla szavaival élve: “A kereszténység a szeretet vallása, igenis, és ezt az ellentáborból jövő kioktatások előtt is tudtuk mindnyájan; de ez a szeretet nem jelentheti azt, hogy a mi hitvallásunk gyáva nyulak és örökké meghátráló vénasszonyok pipogya világnézete legyen.” uzenetblogol.blog.hu/2013/04/01/bangha_bela_a_8220_szeretet_vallasa_8221_es_a_8220_harcos_keresztenyseg

Az én kereszténységem nem ilyen hippiszerű, ferencpápás himihumi kereszténység, hanem harcias, erőtől duzzadó, férfias. Nem csoda, hogy manapság nem divat kereszténynek lenni, ha a kereszténység valóban azonos lenne ezzel a hippiszerű szellemi maszturbációval, tényleg csak homunkuluszoknak lenne való. en.wikipedia.org/wiki/Miles_Christianus Az Egyháznak vissza kell térnie ehhez az ideálhoz, ehhez a szemlélethez, mert így valóban szinte csak öregasszonyok járnak templomba.

Kereszténynek lenni nem annyi, mint maflának, megalkuvónak, rabszolgának lenni és megadni magunkat ama sorsnak, amit az emberi nem ellenségei szándékoznak ránk, nemzetünkre és az egész európai civilizációra mérni. A tolerancia ugyanis a másik emberre – és nem a bűnre – a megbocsátás pedig a megbánt rosszra, és nem minden rosszra vonatkozik. A gonosz és csatlósai ellen igenis védekezni, harcolni kell, ahogy Szent Pál is tanítja: „Öltsétek föl az Isten fegyverzetét, hogy a sátán cselvetéseinek ellenállhassatok. Nem annyira a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, ennek a sötét világnak kormányzói és az égi magasságoknak gonosz szellemei ellen. Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat.” (Ef 6,11).

A szeretet parancsa, az ellenséggel szemben is kötelező emberség és méltányosság nem arra kötelez, hogy a szeretet rendjében hozzánk közelebb állókat, családunkat, nemzetünket hagyjuk elpusztítani, hitünket pedig – a szent tolerancia nevében – kigúnyolni, elnyomni. A hazugságot igazsággal, a gonoszt jóval, a gyűlöletet szeretettel kell legyőznünk, de a kardot csak karddal. Ha valaki kezet emel családunkra, nemzetünkre akkor igenis – Szent István, Szent László, Kapisztrán Szent János és sokak példájára – fegyvert kell ragadnunk, és megvédeni akár életünk árán is, mert „senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13).

31/48 2015.09.07. 09:41:51

"A Nyugat-Európában kétségtelenül létező iszlamizmus nem templomokat robbant, hanem vonatokat, metrót vagy újságszerkesztőségeket."

Így van, templomokat csak otthon robbantanak.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 10:03:37

@-JzK-: hitgyülis vagy? Awww! Akkor nálad van baj rendesen. Magyargyűlöletből, Izraelimádatból viszont jelest kaptatok.
Azt ugye vágod, hogy nem csak hívőként lehet ellenállni támadásnak!? Ez mindenkinek természetes joga. Jelenleg pont a keresztények fogadnak be minden jöttmentet, cseh, olasz templomok, német egyházak. Azt különösen imádják, ha valaki kereszténynek vallja magát, azt egyből beengednék. Jelzem a négerek döntő többsége keresztény a Szaharától délre, mégis ölik egymást, nőket erőszakolnak (a hutuk és tuszik mindkét oldalon keresztények voltak és a papjaik bujtogatták őket egymás ellen).
Ha jön egy közel-keleti, azt mondja, hogy ő keresztény, már be is fogadtad. Az én szűrőm picit kirekesztőbb ennél.
A templomok nem véletlenül vénasszonyokkal vannak tele, a katolikus egyház hülyének nézi az embereket, ezt sok ember gyomra nem veszi már be.

@Ad Dio: LOL, tipikus hívő vagy, érved egy szál se, ezért eljátszod azt, hogy megsértődsz
Na ezért is fog kihalni a vallás. (először legyőzi az iszlám Európát, majd jön a harmadik világháború és utána már senkinek se lesz kedve vallásosat játszani). A vallás semmire se ad választ, még a saját mondvacsinált kérdéseire is csak összefüggéstelenül makog, régen el tudta hitetni, hogy fontos, de azóta egyre több ember felébred.

Az iszlámot meg kell állítani, de ha egy hatalmas keresztény afrikai néger tömeg tartana Európa felé, azt is megállítanám.

Ad Dio 2015.09.07. 10:10:33

@pervie but hot:

"LOL, tipikus hívő vagy, érved egy szál se, ezért eljátszod azt, hogy megsértődsz"

Általánosítás 0 információ birtokában, személyeskedéssel.
Most meg idáig olvastam, innentől skip :-). Még egy dobásod van ;-).

kritizator 2015.09.07. 10:16:59

@S0a4: biztos, hogy bérmáltak?

Nem inkább bérmálkoztam?

aegithalos 2015.09.07. 10:18:02

Alapvetoen egyetertek, a sajat belugyeiket ugy intezik, ahogy akarjak, de van egy felmondat, ami templombajaros emlekeim alapjan megutotte a fulem:
" de azért bírálni valakit, mert valamit nem csinált?"
Na, ez a katolikus egyhazban pont egy jol dokumentalt valami, ideznem az idevago anyagot:
"Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással"
Az utolso szo a mulasztas. Mas kerdes, hogy nem a papanak felel emiatt az illeto, hanem Istennek. De ahogy te is irtad: ez az o bulijuk.

kvadrillio 2015.09.07. 10:25:28

AZ M1-EN ORBÁN BESZÉLT A MAGYAR KÜLÜGYESEKNEK MA REGGEL, A BESZÉD KB FELÉT LÁTTAM-HALLOTTAM ÉS KURVA JÓ VOLT ! BRAVÓ ORBÁN !!!!! :) DE ! SZERETNÉM AZ EGÉSZET MEGNÉZNI ! ...SAJNOS SEHOL SEM TALÁLOM....PEDIG EZ AZ ORBÁN BESZÉD NAGYON TECCETT ! :)

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 10:36:32

@pervie but hot:

"A protestánsoknál használt apostoli hitvallásban, a "hiszekegyben" is említik azt, hogy "hiszem az egyetemes anyaszentegyházat"."

Említik, de mást értenek alatta.

"Tehát az egyházban szerintem hisznek, abban nem, hogy a pápista egyház a jó, igaz, helyes."

Önmagában ez nem lenne gond. Luther azonban a fürdővízzel együtt kihajította a gyereket is. Meg akarta tisztítani a katolikus gyakorlatot a nem-apostoli elemektől - ez dicséretes. Ő azonban kidobta az egész apostoli hagyományt, s azt lecserélte SAJÁT új hagyományára.

"A protestáns fundamentalistább, pl. nincsenek olyan katkó kreálmányok, jézusi alapokat nélkülöző szentségeik, mint gyónás, papi nőtlenség stb."

A protestantizmus emberi tákolmány, díszes építmény futóhomokon.

"Tisztább, eredetibb, közelebb áll a páli, jézusi tanításhoz."

S honnan tudható mi a páli, jézusi tanítás? Luther agyából?

"Sehol sincs szó tudtommal pápai államról, pápai hatalomról."

Persze, hogy nincs, de ezek nem is hitbéli kérdések.

"Mert a katkó meg a protkó is keresztény, ami szerintem nem egy önmagában különösebben becsülendő dolog."

Ez attól függ hogyan határozzuk meg a kereszténységet. Keresztények a muszlimok? Hiszen tisztelik Jézust. Keresztények a unitáriusok, a mormonok, a jehovisták? Hiszen azt állítják magukról.

kilincs ami nincs 2015.09.07. 10:41:49

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: "A protestantizmus emberi tákolmány, díszes építmény futóhomokon."

Szerencsére a legtöbb vallás nem ilyen. Pláne a görögkeleti és katolikus egyház, ami isteni adomány színtíszta logikával (aminek a babonához semmi köze sincs).

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 11:18:46

@kilincs ami nincs: @maxval bircaman megbízott szerkesztő: "A protestantizmus emberi tákolmány, díszes építmény futóhomokon."

Na ez az, melyik vallás nem emberi tákolmány? A katolikus vallás a maga bálványimádó, Máriát isteni szintre emelő, a pápaimádó gyakorlatával, kreált szentségekkel stb.
A protestantizmus pont, hogy egy nagyon puritán tákolmány, fundamentalista, visszanyesett, ellentétben a katolikus felépítménnyel.
A protestantizmus is istenben hisz, tehát vallás, ez sajnos tagadhatatlan. Ez nem egy előny, de tett valamennyi előrelépést: nemzeti nyelv, pápai hatalom elvetése, vallásszabadság (ez lett mintája sok későbbi szabadságjognak). Ugyanakkor visszatért alapokhoz.
Persze a vallásnak sok értelme nincs, de mégis a protestantizmus volt az első szeg a katolikus egyház koporsójában.
Kritizálhatóvá vált az egyház, lehetett kérdéseket feltenni, amitől a katolikusok mindig is tartottak.
Minél több vallának van kitéve egy ember, annál kevésbé lesz meggyőződve, hogy bármelyiknek is van értelme.

-JzK- 2015.09.07. 11:42:59

@pervie but hot:
Dehogy vagyok, hitgyülis, ha elolvasod mi a véleményen a hitgyülis zsidóimádatról, asszem elnézést kérhetnél. Tessék: hafr.blog.hu/2015/08/15/a_kereszteny_politika_amely_szeretheto/full_commentlist/1#c27809352

Ezt meg végig is olvashatod:mek.oszk.hu/05300/05394/05394.htm

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2015.09.07. 11:44:12

Meghal a bíboros és a Pokolba kerül. Megretten és elszökik. Hosszú, a Purgatóriumon át vezető viszontagságos út után eljut a Mennyországig, ahol drótkerítés fogadja. Megy, mendegél a drótkerítés mentén, mígnem egy díszes kapuhoz ér, a Mennyország kapujához. Meglátja Szent Pétert és odasiet hozzá.
- Szent Péter, Szent Péter, jaj de jó, hogy látlak!
- Hát te ki vagy?
- Nem ismersz meg? A bíboros vagyok!
- Azt bárki mondhatja! Vannak erről papírjaid?
- A Pokolból menekültem, hogy lennének papírjaim?
- Be vagy regisztrálva?
- Még nem, de szólj a Főnöködnek, majd Ő igazol engem!
Megjelenik Jézus.
- Jézus, Jézus!
- Hát te ki vagy?
- De hiszen... előttünk ettél, előttünk ittál, a jelenlétünkben tanítottál...
- Csak arra emlékszem, hogy jövevény voltam és nem fogadtál be.
- Mikor nem fogadtalak be?!
- Amikor nem tetted meg a legkisebbel, akkor velem nem tetted meg! Nem ismerlek, távozz tőlem!
- Jaj, Péter, szólj az érdekemben!
- Nem lehet. Se papír, se regisztráció! Vissza lehet menni a Pokolba!

Na, de ne ilyesmit olvassatok, hanem inkább szavazzatok rám:
kimittube.hu/produkcio/frady-endre-starwar-versek
:)

N. Barbie 2015.09.07. 11:50:27

Azert kemeny, ahogy az ateistak szapuljak, minden hulyenek, idiotanak allitjak be a hivoket. En nem mondom, hogy a kereszteny vagy mas vallas tanitasaiban nincs hiba vagy ellentmondas, de se nem kevesebb se nem tobb, mint az ateista nezetekben, a vallasosak megsem idiotazzak a nem vallasosokat. A hivok szerint Isten teremtett mindent, szive joga ezt hinni. Ez se nagyobb hulyeseg, mint azt hinni, hogy a vilagegyetem egyszer csak ugy lett.

Az mar persze meg sem lep, hogy a fentebbi ateistak muszajbol az osszes vallast gyalazzak, de konkretan megemlitve csak a "katko"-kat, ahogy egy "tanult" kollega emlegeti oket fentebb.
Ha a "katko"-k hiteletet tamogatja az allam, az rossz, ha a "katko" egyhaz nem segiti az illegalis bevandorlokat, az micsoda felhaborito dolog.
A tobbit is tamogatja az allam, meg a tobbi se segiti a bevandorlokat, de igy konkretan egyik sincs megemlitve a kicsit sem elfogult ateistak reszerol, csak az a csunya keresztenyseg.

Persze ugyanezek a nagy toleranciabajnok ateistak, akik most gyalazzak a hivoket, azert elfogadast kovetelnek pl. a buziknak.

N. Barbie 2015.09.07. 11:58:14

@Frady Endre: Ja, hogy a keretenygyulolok mar vicceket is irogatnak bevandorlosajnaltatas temaban? Aranyos.
Atirhatom a viccet ugy, hogy egy harcos bevandorloimado all a Menyorszag kapujaban, de nem engedik be, mert Isten azt mondja, hogy igaz, hogy segitetted az illegalis bevandorlokat, de elotte evtizedekig meg max. elforditottad a fejed ha egy magyar hajlektalant lattal?

Peetee 2015.09.07. 12:12:41

A lóvéra játszanak, egyértelmű. Majd a hét közepén Semjén Zsozso, keresztyény' testvérük tesz egy bejelentést, hogy itten egyházakat nem fognak perbe fogni, sem parókiákat ellenőrizni, tehát segítse az egyház a menekülteket....adunk is hozzá mindjárt 2,5milliárd közpénzt, mert az ugye jár. Semmi baj nem lesz testvéreim, én a Zsozso, a kresztény' szent, ÉN elintéztem. Pénzről szól ez, nem másról.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 12:16:00

@N. Barbie: "En nem mondom, hogy a kereszteny vagy mas vallas tanitasaiban nincs hiba vagy ellentmondas, de se nem kevesebb se nem tobb, mint az ateista nezetekben"- fú bazz, olyan, hogy ateista nézetek, így összeömlesztve nem nagyon vannak. Mondjuk én annyit mondok, hogy semmi se bizonyítja istenek létét erősebbek, mint az UFO-k létét. Várom a hívők bizonyítékait, de semmi. Bizonyított állításokat fogadok el. Ez nem hit kérdése.

" A hivok szerint Isten teremtett mindent, szive joga ezt hinni. Ez se nagyobb hulyeseg, mint azt hinni, hogy a vilagegyetem egyszer csak ugy lett." - ha a big bang-re gondolsz, az egy tudományos elmélet, nem mindenki ért vele egyet, sok mindenre választ ad, másra nem.
Vannak erős és gyengébb tudományos elméletek. Az evolúció is egy elmélet, elég erős, de jöhet finomítás, esetleg teljes paradigmaváltás ebben is, amit még nem látunk. Ez a tudomány. A vallás meséje a világ teremtéséről nem komolyabb, mint ha azt állítanám, hogy a világot egy thai prosti-striptease táncos pinájából kilőtt pingponglabda egy korsó Singha sörbe csobbanása hozta létre.

"Ha a "katko"-k hiteletet tamogatja az allam, az rossz, ha a "katko" egyhaz nem segiti az illegalis bevandorlokat, az micsoda felhaborito dolog."
Gondolom itt nekem szólsz be.
Az állam egy egyházat se pénzeljen. Ennyi. A hívők tartsák el őket, mindenki a saját egyházát. Miért jó az, ha egy zsidó vagy ateista adójából is kap a katkó egyház? A jó katolikus eltartja a saját egyházát, a jó ateista meg megspórol évi pár ezer forintot. Korrekt.
Az illegális bevándorlókat csak ne segítse senki! Ez nem vallás, hanem jog és józan ész kérdése.
Én lennék a legboldogabb, ha a katkók nem adnák a lovat az illegálisok alá. Csak sajnos a pápa pont ezt teszi.
A nem illegálist meg az segíti, aki akarja. A saját pénzén.

Agysebész migráns 2015.09.07. 12:19:56

Irigykedtek.

A keresztény közösségeknek van több évezredes múltja, a tagjainak van hite, reménye, egymás iránti szeretete.

Nektek mitek van ott a posztkommunista, liberális oldalon?

Mit tudtok felmutatni az atomizált, egoista, gyökértelen, a csillogó üveggyöngyökért rajongó életeteken kívül? Meg pártucat véreskezű "felvilágosult" kommunista vezetőn, meg párszáz millió ÁRTATLANUL legyilkolt keresztény ember halálán kívül?

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 12:22:10

@N. Barbie: "a "katko" egyhaz nem segiti az illegalis bevandorlokat, az micsoda felhaborito dolog." - illegálisoat segíteni bűncselekmény szeritem
A katkó se pátyolgassanak "menekülteket". Akik valójában illegálisok. A pápa mégis erre adott parancsot a katkó droidjainak.
Amúgy hogy a legálisok, hajléktalanok közül kit karolnak fel, az az ő dolguk. De ne kapjanak állami pénzt. USA-ban mindent a hívek fizetnek, mégis virágzik a kereszténység.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 12:29:14

@pervie but hot: ű

Isten alapítása a kereszténység.

Ne ragadj le másodlagos dolgoknál. Ami puritán, az nem feltétlenül jó.

N. Barbie 2015.09.07. 12:37:01

@pervie but hot: Errol beszelek, a hivok teremszetfelettiekben hisznek, az szerinted hulyeseg. Az ateistak meg abban, hogy hat igen, egy darabig nagyjabol meg tudjuk magyarazni a vilag kialakulasat, de egy pont elott mar nem, nevezzuk azt el big bang-nek. Erre sincs bizonyitek, tehat te is hiszel valamiben. Attol, hogy tudos mond feltetelezeseket, meg nem hiheto jobban.

Az meg nem igaz, hogy az USA-ban az allam nem tamogatja az egyhazakat, nezz utana pl. az ado es egyeb kedvezmenyeknek. Es itt nem apropenzrol, hanem sok milliard dollar ertekrol beszelunk.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2015.09.07. 12:38:50

@N. Barbie: Ne keverjük a kereszténységet a katolicizmussal! Én magam születésileg katolikus voltam, de felnőttként lettem keresztény, amikor találtam egy olyan gyülekezetet, amelyik a Bibliát követi, nem a kegytárgyhalmozást. :)
Amúgy szavaztál már rám?
kimittube.hu/produkcio/frady-endre-starwar-versek
:)

fidesz maszop dk egykutya 2015.09.07. 12:41:37

@Ad Dio: "Mo-on a lakossag 15%-a aktiv hivo, tovabbi 70% hisz valamikeppen valamiben es csak 15% vallja magat ateistanak."

És akkor mi van? Én is katolikus vagyok papíron, ahogy az összes ismerősöm... de kevés kivétellel egyik sem hisz semmiben, és mindenhol ilyen arányokat látok. Szóval ja 15% aktív hívő, 70% megszokásból megjelölte a családi vallást de nem hisz, 15% meg már a megszokást sem követi...

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 12:42:41

@Agysebész migráns: őseim, tágabb családom tagjai közt valószínűleg több egyházi ember volt, komcsik által üldözöttek is, mint itt a többi kommentelőnek együttvéve. A kommunizmus, bolsevizmus, ballibizmus összemosás az ateizmussal nem szerencsés. Persze Magyarországon ez érthető, de hidd el, a jobboldalon is van annyi ateista, mint a ballibek közt. Meg sok sámánhívő, szittyamagyar táltosbohóc.
A politikai karrier, a politikai jobboldalhoz tartozás deklarálásának része az, hogy valaki veri a mellét ma, hogy mekkora keresztény. Az ateista Orbán, akinek ősei reformátusok vannak, bármikor tud ájtatosan katkó misét hallgatni.
Sok ex-MSZMP-sről, besúgóról tudok, akik hirtelen felbukkantak a templomokban 90 után, egymással versengve nyomták a kölykeiket egyházi iskolákba, hátha az előny lesz. Ezeket látva sok valóban vallásos inkább elmaradt, felfordult a gyomra.

@N. Barbie: "Persze ugyanezek a nagy toleranciabajnok ateistak, akik most gyalazzak a hivoket, azert elfogadast kovetelnek pl. a buziknak."

Most a buzikkal mit tudsz tenni? Megkövezed? És ha katkó kispap a buzi? Tudok több ilyenről, vívódnak. Katolikus fiúgimiben rákaptak a f@szra, papnak mennek, aztán ki tudja hogy végzik.
Azzal se értek egyet, hogy a buziság pusztán genetikailag meghatározott lenne, ahogy a ballibek állítják
Azzal egyetértek, hogy egy egyházat se lehet arra kényszeríteni, hogy összeadja őket. Az egyház dönthesse el, hogy neki mi fér bele.
Nagyon utálom a megélhetési vonulós Pridebuzikat, de a megélhetési keresztényeket és megélhetési rettegő másvallásúakat is.

aegithalos 2015.09.07. 12:46:31

@Agysebész migráns: " meg párszáz millió ÁRTATLANUL legyilkolt keresztény ember halálán kívül? " Es az artatlanul lemeszarolt nem-keresztenyeket mar le se szarjuk? Hat mifele dolog ez?

Agysebész migráns 2015.09.07. 12:50:46

@pervie but hot:

"De ne kapjanak állami pénzt. USA-ban mindent a hívek fizetnek, mégis virágzik a kereszténység."

Annyira virágzik, hogy a buziházasság ellen se tudtak fellépni.

A 300 milliós USA-ban egyetlen keresztény se volt a 7 tagú bírói testületben, amelyik megkerülve a Szenátust, a képviselők helyett döntött.

Agysebész migráns 2015.09.07. 12:52:35

@aegithalos:

"Es az artatlanul lemeszarolt nem-keresztenyeket mar le se szarjuk? "

Ne félj, a kommunisták leszarják azokat is.

Ad Dio 2015.09.07. 12:56:19

@fidesz maszop dk egykutya:

Csakhogy a kérdés nem az, hogy ki van megkeresztelve. Ez a számsor közvélemény kutatás eredménye, amiben a vallásról kellett nyilatkozni. A 15% nagyjából azokat jeleni, akik legalább havi rendszerességgel templomba járnak vagy más egyéb módon kötődnek egy-egy egyházhoz. A 70% nem vallja magát ateistának, hanem inkább a "maga módján hísz" kategória.

De ez nem is számít. Mert a 15% is épp elegendő jogalap.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 13:00:26

@N. Barbie: a big bangben nem hisznek, az egy tudományos elmélet, amit viták öveznek, vannak érvek ellene és mellette, vannak más elméletek is, egyik se végleges igazság. Lehet róla vitázni, tudományos módszerekkel vizsgálni. Ez elvárás is, nem küledenek máglyára érte. Ellentétben a vallások tanaival. Ott nincs visszakérdezés. Katolikus ifjúsági csoportba betrollkodtam magam, tettem fel ártatlan, releváns kérdéseket, a kispap majdnem ordított, vörös lett a feje, aki oda elvitt, az olyan fejmosást kapott utólag, hogy csak na. Érdekes élmény volt. Mint a spanyol inkvizíció :) csak ő nem égethetett meg ott helyben, ezt szemmel láthatólag nagyon bánta.

én értem, hogy sokaknak kell a biztos pont, a szőranya, a szopirongyi, mint a kisgyereknek elalváshoz, de ez sokszor csak önbecsapás. A tudomány tudja azt mondani, hogy jelenleg itt tartunk, eddig látunk, tudja azt mondani, hogy x kérdés nem vizsgálható tudományosan, nincs értelme pl halál utáni élet, feltámadás, ítéletnap stb. A vallások meg mindenre kitalálnak valami választ, így komplett, stabilnak látszó világképet adnak, csak az sajnos nem igaz.

Az adókedvezmény is f@szság persze, vissza is él vele az egyház. De legalább addig eljutottak az USA-ban, hogy nem az állami erőszakszervek hajtják be a tizedet, dézsmát. Ez is valami. Az adókedvezményt persze meg kellene szüntetni, ebben igazad van.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 13:04:19

@Agysebész migráns: polgári házassághoz mi közük?
Azzal egyetértenék, hogy egy egyházat se lehessen kötelezni, hogy összeadja őket. De egy polgári jogi jogintézménybe ne szóljanak bele. Az uzsorát, kamatszedédt tiltotta az egyház, mégis jogszerű lett. Ahogy a válás is. Sag schon!

N. Barbie 2015.09.07. 13:23:04

@pervie but hot: Latom nem ertetted meg a toleranciabajnokos reszt. Arra gondoltam, hogy amikor vallasost, katolikust stb. kell gyalazni, akkor nem mondja, hogy fogadjuk el oket is, legyunk veluk toleransak, hisz az o dolga miben hisz, csak akkor koveteli az elfogadast, ha pl. buzikrol van szo.

@Frady Endre:
"Ne keverjük a kereszténységet a katolicizmussal! Én magam születésileg katolikus voltam, de felnőttként lettem keresztény, amikor találtam egy olyan gyülekezetet, amelyik a Bibliát követi, nem a kegytárgyhalmozást. :)"
Ja, igen, bocs, katolikusgyalazo, mert az aztan sokkal jobb.
Egyebkent mindjart gondoltam, hogy egy masik gyulekezet tagja vagy, egy nagyobb osszeget megtennek ra, hogy az amelyikre gondolok, ugyanis ezen gyulekezet tagjai csinalnak versenyt a katolikusok gyalazasabol, minden katolikus pap pedofil/homokosnak beallitasabol stb...

pamut 2015.09.07. 13:55:12

Az egyházzal az a baj hogy miközben ájtatoskodik, elveszi a pénzem. Pontosabban a behajtójával, az állam veteti el, hogy cserébe a kormány használhassa a híveit politikai haszonra.

Megélhetési keresztények ezek, ennyi. Egyéni szinten vannak hitelesek, de mint intézmény csak a lóvénkra hajt. Ha majd a magyarok érdekeit szolgáló kormány kerül hatalomra egy kemény egyházi különadóval szépen vissza kell majd venni a lóvénkat és arra költeni ami a magyarok érdeke, utak, egészségügy, gazdaságfejlesztés, stb.

pamut 2015.09.07. 13:56:38

Amúgy meg mindenkin számon lehet kérni saját elveit - ha már nyíltan hangoztatja azokat - Erdő pedig ezeken ugrál bakancsos lábbal, szóval komolytalan hamis ember.

odamondó 2015.09.07. 14:07:48

@pervie but hot: tudod az a félelmetes, hogy az emberek azt mondják nem sok ember érkezik. Igen, de tételezzük fel hogy ennek a legtöbbje katona. Akkor csak idén mondjuk érkezett 10-20 ezer kiképzett arab katona.

Per pillanat Európa ki van herélve. A rendőrök nem használhatják a fegyverüket. (nem is tudják) el vannak hízva. A katonák legtöbbje detto ugyanez. A civilek már réges rég elfelejtették mi az hogy katonai kiképzés. Az emberek 99%-a azt se tudja, hogy kell megfogni egy fegyvert vagy lőni vele... ha ezek elindítanak egy gyors háborút Hitler villámháború ötlete kismiska ahhoz képest ami itt lesz. 48 órán belül elfoglalják Európát...

SimPet 2015.09.07. 14:32:57

Kedves Blogger!

Csak két dolgot szeretnék leírni, mert sajnos ez egyáltalán nem jutott még el hozzád, és ennek kétségtelenül a keresztények az okai:
Az első az, hogy valóban a Bibliát szentírásnak tekinteni teljesen szubjektív dolog. Ahogy írtad is milyen abszurd, hogy egy több mint 1700 éves irományban leírtakat igaznak fogad el valaki, és azt mondja: ez az Istentől jön. Pedig ez csak egy adag papír, ráadásul tele van vérengzéssel, gyilkossággal, hűtlenséggel, stb. stb. Azt figyelmen kívül hagyva, hogy rengeteg bölcsességet lehet benne találni, van egy nagyon fontos dolog a Biblia körül, és ez pedig az, hogy ez a könyv egy nép életében beteljesedik (jelen idő). Eredetileg a zsidó nép történetében, ma pedig a keresztények életében, de az egyes keresztények életében is.
Ez a könyv egyáltalán nem valamilyen isteni hírvivő tollbamondásának az eredménye. Jött egy angyal aki egy látnok/próféta fülébe súgta a dolgot aki ezt leírta. A biblia egy üdvösségtörténet leírva: van egy emberiség akinek az élete kilátástalan és értelmetlen (hogy hogyan jutott ide az kicsit hosszabb sztori, de a lényeg ez és hidd el erről egyáltalán nem kell meggyőzni egy csomó embert mert teljesen tisztában van vele, hiszen öngyilkos lesz), és akinek a megmentésére Valaki belép a történelembe és elkezd cselekedni. Először egyáltalán nem lehet tudni, hogy ki ez a valaki. Sokszor háttérbe vonul és nem avatkozik be, de vannak pillanatok, amikor nagy hatalommal és erővel a népéért cselekszik. A célja, hogy megismertesse magát az emberekkel. A történet végén lehet tudni, hogy ki is ez az Isten és mit és miért tesz.
A Biblia ennek a története. Hogy az Isten a cselekedetein keresztül bemutatja, hogy milyen is Ő. Nem filozófiai elemzések gyűjteménye, nem igazságok felsorolása, nem eszmék bizonygatása és nem is követendő példák tárháza, hanem egy kép arról, hogy milyen is az Isten.
Ez persze idáig érdekesen is hangozhat, de ettől ez még lehet egy mese. Viszont a Biblia az a könyv, amiről a keresztények azt mondják, hogy ez azért igaz, mert az ő életükben beteljesedik. Nem támasztják alá bizonyítékokkal, nem fejtegetik az eredetét, és nem próbálják tudományos alapon igazolni: a keresztének tanúsítják, hogy a Biblia igaz, mert az ő életükben ez a Valaki ugyanezt az üdvösség történetet végbevitte/végbeviszi. Ha nincsenek ilyen tanúk, akkor valóban kidobható az egész mert halott papír és írás. Ha nincs hatással a mindennapjainkra ennek a valakinek a tevékenysége, akkor tényleg olyan mintha nem is lenne. De a keresztények azt állítják, hogy van, még ha sokan azt próbálják is elhitetni hogy ez csak képzelgés. Persze ha te még nem találkoztál ilyen kereszténnyel, akkor az nem a te hibád, hanem az a helyzet, hogy ilyen keresztény nagyon kevés van, és valószínűleg eddig csak az egyházzal mint intézménnyel és a keresztényekkel mint bigott képmutató szenteskedő másokat elítélő alakokkal volt dolgod. Ettől nem csoda ha borsózik a hátad. Én viszont már találkoztam ilyen emberrel személyesen, és azt is láttam, hogy az ő életében valóban le van győzve a halál.
A másik dolog: azért mert valami régi még nem biztos hogy téves. És ráadásul mindent relativizálni szintén téves. Az hogy mi a jó és mi a rossz nem a többség döntése, hanem eleve adott. Ilyen módon hiába liberális és felvilágosult az Európai jelenkori kultúra teljesen téved, ha azt hiszi, hogy eldöntheti mi a jó és mi a rossz.

És egy kis politika: Szerintem fontos dolog megkülönböztetni ebben a helyzetben a menekült és a bevándorló kifejezéseket. A bevándorló az aki úgy gondolja, hogy inkább ezentúl Németországban (vagy máshol) akarja folytatni az életét, mert ott jobb lesz neki (vagy bármi más okból). A menekült pedig az, aki el kellett hogy jöjjön az otthonából mert üldözést szenved vagy épp az élete veszélyben forog.
Ferenc azt mondja fogadjanak be egy menekült családot… Nem a népvándorlókat, hanem menekülteket. Így ha valaki menekül, és segítséget kér Magyarországtól, akkor kap is menedéket, menekült státuszt, és akkor a pápa utasítása szerint számíthat a segítségre. Ez ugyanakkor nem ugyanaz mint mindenféle idegeneket, akik nem akarnak együttműködni a hatóságokkal (azaz nem is menekültek, mert szemlátomást nincs szükségük a segítségre mert annak feltételeit megtagadják) befogadni és segíteni. Ezek az emberek saját döntésük alapján vannak itt. Ennek a döntésüknek vannak következményei, és ezért nem a magyarok és nem a magyarországi egyházak a felelősök.
Ennek ellenére ha egy kereszténytől bárki segítséget kér, természetesen segítenie kell neki. Nem kell hogy külföldi legyen. Lehet a hajléktalan a térről, vagy bárki. Ilyen értelemben aki segítséget kér az kap is. De itt nem ez van. Ezek nem kérnek segítséget, hanem követelik, hogy a törvények felett álljanak.

László Kuti 2015.09.07. 15:06:20

Az Ősrobbanás elméletet Georges Lemaitre belga katolikus pap, fizikus és csillagász fogalmazta meg először, később mások fejlesztették. Hiba lenne azt állítani, hogy ateista volt, hívő volt haláláig. Kedves ateista barátaimnak ajánlom figyelmébe az életútját. A mai európai ateizmus a kereszténység fejlődésének eredménye. A római jog önmagában nem maradt volna fenn a kora- középkor káoszában. A cikkíró nem túl eredeti de viszonylag primitív ateista gondolatmenete jórészt hasonló igényességű weboldalak nézetét közvetíti. Ennél jóval cizelláltabb és kultúráltabb gondolkodók elméletei nem a kereszténység fejlődésének hatását kritizálják hanem a keresztény eredményeket szekularizálják. Ha Európa többsége ateistává válik is a szekuláris humanizmus a keresztény humanizmussal az európai gondolkodásmód fő irányvonalat marad. Az európai ateizmus a kereszténység terméke. Kérdés, mennyiben fogja, tudja befolyásolni ezt az iszlám amelynek radikális konzervatív ágai minden engedékenyebb elhajlást kiírt magából.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2015.09.07. 15:13:49

@László Kuti: Nekem az ateizmus éppen ugyanolyan butaság, mint bármely istenhit. Tehát nem az ateistákat védem, de történelmi tény, hogy Európában már legalább 400-500 évvel a kereszténység előtt voltak ateista írott emlékek. Persze abban meg helyes a meglátásod, hogy a mai modernnek mondott ateisták nem csak az eu-ban, de az USA-ban is a judeo-kereszténységhez igazodnak, a judeo-kereszténység Isteneit, félisteneit, harmadolt isteneit tagadják.

Tapsi75 2015.09.07. 15:38:50

Szerintem meg egyszerűen pénz már megint. Kinek szokott szinte bármilyen egyház segíteni? Ahol van esély a teritesre, és ezáltal később penz keresesre. Azok között akik itt nagy többségben jönnek, nagyon nehéz lenne bárkit is megteriteni, szóval nem lesz pénz belőle. ...

Ésszelteli 2015.09.07. 15:41:03

Kedves Nickgrabowsky !
Az már biztos, hogy nem tanulmányoztad a Bibliát és ismereteidet hallomásokból szerezted. Az a tudós, aki hasonlóképpen jelentene meg írást valamilyen tudományos lapban azt egyenesen sarlatánnak tartaná atudományos világ. De ilyen sarlatánok vannak az újságírók között is. A minap volt a BBC hard talkban egy angol újságíró, aki írt az ISIS kalifátusi Bagdadi-nak, hogy az iszlám nem az amit ők csinálnak, hanem egy békés vallás. Mire visszaírt, hogy az iszlám egy harc. Az újságíró meg csodálkozott, hogy milyen sületlenségeket írnak neki. A helyes válasz az, hogy nem olvasta a Koránt és valószínű, hogy a médiákból tájékozódott, hogy mi is az iszlám. Az az igazság, hogy nincs jó fordítás a koránról, mivel aki tud arabul, az világosan megért, hogy egy fajta iszlám van, amelyik minden más vallással szemben harcot hirdet, mégpedig a végső győzelemig. Aki mást mond az nem olvasta, vagy nem tud arabul. Sajnálatos, hogy nem járnak utána a forrásoknál, akkor egy kicsit meglepődnének, hogy a szélsőséges iszlám tesz eleget a Korán követelményének. Ez egy ilyen vallás. Aki akarja utána járhat, vagy menjen el az arab államokban és beszéljen ottani keresztényekkel. Majd fel fogják világosítani.
A Biblia nem ellentmondásos könyv. Amerikában már indítottak próbapereket de a Bíróság valamennyit elutasította miután alaposabban megvizsgálta a kérelmet. Te is indthatsz egy hasonló próbapert és garantált, hogy el is bukod. Szóval kevesebb hülyeséget irogassál, növelni kellen a színvonalat és nem lesüllyesteni.

Ésszelteli 2015.09.07. 15:47:00

Nickgarbowszky,

Persze, hogy tehetsz erről, hogy ilyen felszínes cikkeket írsz és nem jársz utána semminek. Remélehtőleg az olvasók inkább az értelmesebb és igényesebb cikkeket fogják olvasni és remélhetőleg elpártolnak tőled. Úgyhogy találj egy új nick nevet, hogy újra kommentelhes !

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.07. 15:47:40

Látom, katolikust gyalázni még mindig divat.

pervie but hot (törölt) 2015.09.07. 15:48:34

@László Kuti: "A mai európai ateizmus a kereszténység fejlődésének eredménye." - igen, a kereszténység, a katolikus egyház miatt alakult ki az ateizmus mai főcsapása. Nem meglepő, hogy nem az iszlámmal szemben, hisz az egy kritizálhatatlan, reformálhatatlan hagyomán. Nem is a hindúizmussal szemben, mert az nem volt Európában jelen. Keleten egyébkéntvse volt divat a "gobdolkodás", vita, kritika. A középkorban továbbélt a görög filozófia egy része Európában, volt hova visszanyúlni.

"A római jog önmagában nem maradt volna fenn a kora- középkor káoszában." - na ez pont olyan, mint amikor a mai irániak verik magukat a perzsa örökségre vagy még inkább az egyiptomiak az ókori Egyiptomra. Rátelepedett az egyház a római államra, sikerült államvallássá lennie, persze a római jogot átmentette, mert érdekében állt. Emellé jöttek a germán jogok.
A keresztény, feudális állam sok mindent átmentett, más dolgok meg elpusztultak. Összességében a modern jog római hagyományokra épül, nem a bibliai szövegekre vagy a zsidó jogra. Különben olyasmi lenne, mint az iszlám saria.

"Ha Európa többsége ateistává válik is a szekuláris humanizmus a keresztény humanizmussal az európai gondolkodásmód fő irányvonalat marad. Az európai ateizmus a kereszténység terméke."

A keresztény humanizmus... Ja, ami mindenhonnan összelapátolt elemekből áll. Egyiptomi, zoroasztriánus, zsidó, ?buddhista?, keleti vallások és főleg hellenisztikus elemek.
A humanizmus érdekes módon mindig a katolikus egyházzal szemben tört felszínre, mindig görögökre, rómaiakra utalt vissza.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 15:50:29

@vNHM: Köszi! Ez egy roppant produktív és előremutató hozzászólás volt. Sok ilyened van még a tarsolyban?

inebhedj - szerintem 2015.09.07. 15:52:51

"Isten léte kevésbé valószínű, mint a Loch Ness-i szörnyé, ha ugyan nem önellentmondás"

Az ehhez kapcsolódó bizonyítás áttanulmányozásával szívesen megpróbálkoznék, lévén, úgy sejtem, ez az általános tudományokban az egyik legfontosabb áttörést jelentheti - még akkor is, ha feltételezem, hogy egyes (pl. matematikai) részei jelentősen túlmutatnak a tudomásomon.

Várható valamikor ennek (folytatásokban való) közzététele a blogon?

(Ugyanitt érdekelne még, hogy mi a Loch Ness-i szörnyet jelent a nagyon elterjedt judeo-kereszténység kifejezés, illetve ha netán mégis jelent valamit, akkor miért hanyagoltatik el a judeo-keresztény-iszlámság fogalom?)

Aztán nem értem még a bevándorlókkal szembeni "részvétlen bánásmód" kifejezést sem, hogyan realizálódott ez pontosan, hol és mikor?

Az egyetlen, ami érthető a szerző inerciarendszeréből, az az a látásmód, amely szerint a radikális iszlám nem tekinti ellenfelének a kereszténységet, sőt sok bennük a közös, ez utóbbit éreztetheti a radikális iszlám a keresztényekkel pl megfeszítések, gyújtogatások, mészárlások, és nemi erőszak útján. Ez az inerciarendszer ugyanis ismerős a radikális baloldal múltjából, amely szintén nem tekintette ellenfélnek, sőt úgy gondolta, sok közös pontja van a vallásos emberekkel, a jobboldaliakkal, a nem elég baloldaliakkal, a nem elég zsidókkal, ukránokkal, magyarokkal, értelmiségiekkel, anyjával, apjával, emberrel, állattal, múlttal, jövővel, stb.

N. Barbie 2015.09.07. 15:53:22

@Göntér László: Nem tartom elegansnak mas blogjan hirdetni a sajatod, ellenben megertem az okat, ugyanis index fooldalra atlag halandonak kb. lehetetlen kerulni. Manapsag csak ugy lehet odajutni, ha szelso(bal)liberalis felfogasban irsz a bevandorlokrol, vagy esetleg egy jo kis vallasgyalazo cikkel, mint ez is (de szigoruan csak a keresztenyseget lehet gyalazni, pl. a judaizmus csak megemlitese is kizaro ok, sot boszorkanyuldozes elszenvedesenek kockazataval jar).

Mult heten egy atlag hetkoznap delutan kb. 10 bevandorlo-sajnaltato blog volt futtatva az index fooldalon. A masik oldalrol egy sem persze. Elfogulatlan, hiteles tajekoztatas, aha.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 15:56:49

@pervie but hot: "Ilyen is van, amerikaiaknál a vallás biznisz (nem állami vonalon)"

Nem kell USA-ig futni, nálunk is van ilyen, úgy hívják hogy HIT Gyülekezet.

Ez egy olyan MLM alapú nagyvállalat, ahol erős hitélet folyik és elszámolják csapatösszetartó-tréning címszó alatt.

ezergabor 2015.09.07. 16:09:14

Az első ponttal maximálisan egyetértek, a második és a harmadik viszont nettó ateista agymosást tükröz. Pl. Nem gond, ha nincs tisztában a blogíró az elmúlt 40-50 év (még inkább az elmúlt 10év) szenzációs bibliai régészeti felfedezéseivel, amelyeket a Szent Földön találtak, csak akkor ne állítsa ekkora vehemenciával, h nincsenek.
Ő is átaludhatott néhány évtizedet, ha azt gondolja, a tudomány rendre rácáfol Isten létére... Már nem a 70es években járunk...
És nyilván a blog írójának felvilágosult mivoltából fakad, h nem veszi észre: bizony a radikális iszlám a keredzténységet igenis ellenségének tekinti.
A blogbejegyzés kiváló példája annak, hogy az ateizmus is egy vallás, ami dogmatikusan szűklátokörűvé tesz...

2015.09.07. 16:09:58

@Ésszelteli: Az már biztos, hogy nem tanulmányoztad a Koránt, és ismereteidet hallomásból szerezted.

Az angol újságíró levele persze tényleg nem sok vizet zavar, de ilyen levelet írt több mint 120 meghatározó muszlim vallástudós is www.lettertobaghdadi.com Az önjelölt „kalifa” meg persze hogy azt válaszolja, amit, hisz az ő válasza elsősorban követőinek szól.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 16:13:58

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Mint bikanyakú kálvinista mondhatok valamit?

Ne csodálkozz azon, hogy elutasítják az egyházat, hiszen a protestantizmus ismert körülmények között fogant és vérben született, de ezt mindenki tudja. A legősibb forráshoz akartak visszanyúlni, hogy hitük alapját megerősítsék és ez a Biblia volt. Minden gyökeresen másképpen akartak csinálni, mint a pápisták, de persze ugyanúgy beleléptek hatalmas darab szarokba: lásd Kálvin vastagon benne volt Szervét kivégzésében, úgy, hogy a legvéresebb kezű spanyol inkvizítor is elismerően csettintett volna, vagy Luther sem ejtett túl sok könnyet, hogy Münzert kivégezték.

A másik pedig, hogy abban az időben nem nagyon álltak rendelkezésre a rádiokarbonos-kormeghatározást elősegítő eszközök, honnan a fenéből tudhatták volna, hogy mikor és kik állították össze a Bibliát, illetve azt sem tudhatták, hogy a korai időszakban a Bibliánk összetétel olyan szélsebesen változott, mint a gránitba vésett Alkotmányunk.
Ami tegnap még a tuti volt, az mára apokrif lett, de bármikor alakulhattak úgy a dolgok, hogy az apokrifből meg szentírás lett.

Ésszelteli 2015.09.07. 16:17:53

@randomnotexists:
Néhány nyugat európai ország nagyobb városaiban vannak ugynevezett no entry zónák, ahova nem muszlimnak nem tanácsos belépni, ott nem az ország adott törvénye érvényes hanem a sária. Szóval jó lenne egy kicsit utána nézni, hogy mit nem mondanak el az modern (ál)liberál újságírók az egyszerű embereknek. Vagy lehet, hogy nekik sincs tudomásuk mert olyan újságokat olvasnak, ahol tényeket nem írnak csak propaganda szövegeket.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2015.09.07. 16:22:10

@N. Barbie: Ne tegyél rá nagyobb összeget! Egy pici (kb 110-120) fős gyülekezetről van szó, amiről szerintem még sosem hallottál. :)
Egyébként nem gyaláztam a katolikusokat. Ne adj olyat a számba, amit nem mondtam! Pusztán arról van szó, hogy nagyon nem tetszik, amit a bíboros mondott és teológiailag sem értek egyet a katolicizmussal. Ennyi!

2015.09.07. 16:24:08

@Ésszelteli: youtu.be/u-tTHmrsXB8 kb. 1:30-tól láthatóak a francia Le Petit Journal riportjai az állítólagos párizsi ”no-go zone”-okból. Előtte meg ennek a legendának az eredete látható: igen, ez is a repiblikánusok szócsövétől, a FOX News-tól ered.

És még ez is: index.hu/mindekozben/poszt/2015/01/12/a_brit_miniszterelnok_komplett_idiotanak_nevezte_a_fox_news_szakertojet/

Ismét csak azt tudom mondani, az látszik, hogy hallomásból tájékozódsz.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 16:27:24

@ezergabor: Mert ugye a vallás az tudattágító hatással bír? :)

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 16:29:50

@Mj: Talán nem véletlen. A jelenlegi pápa jó arc, de nem moshatja el a katolikus egyház ezeréves bűneit.

inebhedj - szerintem 2015.09.07. 16:33:54

@Punxsutawney Mormota:

De azért érted annak a Monty Python-i magaslatokra törő abszurditását, mikoron 3-4 rablógyilkos körül áll egy tilosban parkolót, és erkölcsi prédikációt tart neki? ;)

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 16:36:38

@Punxsutawney Mormota:

Bevallom: nem szeretem az ilyen vitákat, mert inkább fogjunk össze a közös ellenség ellen. De ha már szóba került, elárulom neked - ezer bocs és egy grizli anyamedve társaságában -, hogy számomra a protestantizmus NEM keresztény vallás.

Egyszerűen nem lehet kereszténynek lenni és elutasítani a Jézus alapította Egyházat.

BéLóg 2015.09.07. 16:38:54

Helló!
Mint tudjuk, a vallásos (főleg a katolikusok) emberek mind ostobák és hülyék, akik felültek a "papok" ezer évek óta folyó mesebeszédeinek. Már csak ezért is ajánlom elolvasni ezt:
divinity.szabadosadam.hu/?p=14088

A címe (kiemelés tőlem) NOBEL DÍJAS tudósok Istenről.

Azt is mindig oly örömmel veszem tudomásul, hogy az Istenben nem hívő meggyőződéses ateisták, akiknek "adóforintjaikat" az Állam (nagybetűvel) az Egyháznak (nagybetűvel) "síbolja" át, milliókat költenek horoszkópra, ezotérikus irodalomra, fényevésre meg tájcsi-reiki-táltos-aurás-ésatöbbi Istent nem ismerő dologra, de persze ettől ők még intelligensek ellentétben az agyalágyult Istenhívőkkel szemben.

Egyébiránt az is meglepő, hogy a legkomolyabb Isten-hívő (nem templomba járót írok) tudósok közül a legtöbben azok közül kerültek ki, akik valamilyen módon a Világegyetem keletkezésével, létezésével és működésével kapcsolatban kutattak. A gugli mindenkinek jó barátja ezügyben, nem nekem kell tehát "hinni".

Mit is mondd a hívő ember Istenről? Isten az, aki mindenütt jelen van, örökkévaló, nem látható, nem anyagi természetű, Aki Mindeneket Léteztet. Ez SEMMIBEN nem mondd ellent semmiféle tudománynak, miután gyakorlatilag minden eredetkérdés egyetlen egy pontra vezethető vissza (Heisenberget ajánlom olvasgatásra), amely "pontból" kettő darab állítás vezethető le:
Vagy...
...a Lét határozza meg a Tudatot (nincs Isten, nincs szabad akarat, minden meghatározható ok-okozat függvényében és a világunk általunk teljesen megismerhető),
vagy...
...a Tudat határozza meg a Létet (van Isten, van szabad akarat, a "világ" nem ok-okozati alapon működik és végtelen, ezáltal általunk nem megismerhető).

A két állítás közti EGYETLEN különbség a HIT.

Szvidrigajlov 2015.09.07. 16:39:52

@S0a4: Majd visszatérsz, öcsém, az utolsó sípszó elhangzása előtt.

Szvidrigajlov 2015.09.07. 16:44:47

@BéLóg: De mit idegeskedsz, meg érvelsz? Azt hiszed ezeknek ez számít? Ezeknek semmi sem számít. Csak saját maguk és a pénztárcájuk, ami akkor telik meg, ha másokat ilyen cikkekkel provokálnak.

Nem érdemes ezekkel sem vitázni, sem érvelni.
Annyi tömény hülyeséget, mint amit ezek itt az egyenlítő blogcsaládban összehordanak minden állatfaj egyszerre veszettségben komplett kipusztulna, ha megenné.

Ami inkább zavar engem, hogy ez a véresszájú, véresnyálköpő antikrisztianista álláspont a szólásszabadság maga. Ennek ellenkezője pedig a nácizmus és a diktatúra. És még ezek írnak egyenlítő, meg kettős mérce néven blogokat.

Én szívesen egyenlítenék nekik, de kurvára viszket a tenyerem egy jó kis egyenlítésért...

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2015.09.07. 16:58:04

na, mióta Fletónál harangoztak, a zegyenlítő is keresztény szakértő lett.
bolsilibsikéim, a pofátokra mennyi bőr van ráhűlve...elképesztő.

BéLóg 2015.09.07. 17:08:45

@Szvidrigajlov: Köszönöm a soraidat de hát én nem is "ezeknek" írtam, hanem leírtam valamit amin BÁRKI elgondolkodhat HA akar.
Én hasonlóképpen jókat röhögök mikor az Istentagadók a Bibliából idéznek is KÖZLIK a vallásosokkal (keresztyének) hogy NEKIK mit is KELL csinálniuk.
Csak magukat járatják le.

Minél többet írnak ezek a "Lenin hasznos hülyéi" annál jobb lesz nekünk. Már csak ezért is fenn kell tartani az ehhez hasonló súlyosan agykárosító blogokat, hogy minél több megtévesztett baloldali embernek kinyíljon végre a szeme.

Isten ügyben meg most, hogy megint tele van a Spectrum meg a NatGeo kozmológiai sorozatokkal és elég soxor boncolgatják a Sötét Anyag létét, ami nem látható, nem érzékelhető, teli van mindenféle tudományos ellentmondással, satöbbi, satöbbi és csak azt TUDJUK hogy van), ezért ismerőseimnek mindig megjegyzem viccesen:
Mi van? A TUDÓSOK megtalálták Istent csak még nem merik néven nevezni?

MAXELL birkaman buzizó \\http.birkafing.org 2015.09.07. 17:14:23

Ha Európa nem nyit a muzulmán vallás felé, akkor elveszett. A hanyatló Dél-Keletnek egyszerűen szüksége van vérfrissítésre!

Ugyanaz a helyzet, mint 1349-ben, amikor Nagy (Bölcs) Bircanov betelepíítette a buddhistákat a Rodope környékére. Az elkövetkező 60 év nemcsak a régiónak, de egész Bolgáriának fellendülést hozott: a hinduk és a keresztények visszaszorulásával egyszerre nőtt a népesség és a gazdaság – erre azóta sem volt példa, egész Ázsia-szerte.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.07. 17:23:38

@Punxsutawney Mormota:

De mi közöd neked ahhoz, hogy a római katolikus egyházon belül kik és mire hivatkozva követtek el bűnöket? Te is római katolikus vagy, mint én? Vagy csak tetszésed szerint válogatsz a különböző közösségekhez tartozó emberek bűnei között?

(Amúgy nem te írtad, hogy a nemességedet 1160 körülre tudod visszavezetni, amire én okleveles adatot kértem, és amire te azóta válaszolsz?)

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 17:28:15

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Ebből nem fogok kardinális kérdést csinálni, mert ahogy boldogult nagybátyám mondogatta:

Tiszteld mindenki hitét, addig amíg nincs a terhedre vele!

Egyébként református lelkész volt.

Jézus nem alapított egyházat. Ő csak annyit mondott, hogy "menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván nékik, hogy ..."
Pont elutasította a zsidó vallás dogmatikáit és kereteit. Sírva fakadna, ha látná hova fajult a műve, bár az mostani pápa jó arc és látványosan elutasítja azt a pompát, amik a katolikus egyházat övezi.

BéLóg 2015.09.07. 17:29:42

@maxell a dús takarmánytól meghízott szerkesztő: Sajnálom de:
Nem kívánok erőszak által muzulmán hitre térni.
Nem kívánom hogy asszonyaink és lányaink burkába legyenek burkolva.
Nem kívánom hogy ugyanők ne dolgozhassanak, ne vezethessenek autót és jogfosztottan csak a Felsőbbrendű Muszlim Férfi kívánságát teljesítsék és szülőgépekké változtassák őket.
Nem kívánom hogy ugyanőket megcsonkítsák.
Bort, sört és pálinkát akarok inni saját hazámban.
Disznóhúst is akarok enni a saját hazámban.
Új templomokat is akarok építtetni és ragaszkodom a déli harangszóhoz is.
Nem kívánok ALÁVETETTKÉNT élni a saját hazámban.
Nem kívánok együttműködni meleg embertársaim megölésében, háztetőkről való lelökésében, megkínzásában.
Nem kívánom Istenben nem hívő embertársaimat minden jogtól megfosztani és harmadrendű senkiházi szerepébe kényszeríteni.
Nem kívánom hogy fiainkat besorozva erőszakkal és gyilkolással terjesszék az "Igazhitet" a gyaurok között.
Nem kívánom, hogy bárkit rávegyenek arra hogy eleven fegyverként az iszlám ellenségeit öngyilkossággal semmisítsék meg.
Nem kívánom hogy egy olyan vallás uralkodjék a hazámban amelyből csak halálbüntetés terhe mellett lehet kitérni.
Nem kívánom hogy...
Nem kívánom hogy...
Nem kívánom hogy...
Nem kívánom hogy...

N. Barbie 2015.09.07. 17:34:30

@randomnotexists: Akkor gondolom az is csak csunya naci kitalacio, amit lattam par honapja tobb angliai ujsagban, hogy sariarendorseg neven London-ban jaroroznek muszlimok es inzultaltak, sot egyeseket tettleg bantalmaztak, akik olyanokat csinaltak amiket az o vallasuk tilt. Pl. nok nem nindzsa ruhaban, alkoholfogyasztas stb.

MAXELL birkaman buzizó \\http.birkafing.org 2015.09.07. 17:34:35

Tévedsz!
A változás a fellendülést hozza majd el.

N. Barbie 2015.09.07. 17:40:27

@Punxsutawney Mormota: Neked ez a katolikus pompa a maniad.
Mindegy, mondhat barki barmit, az biztos, hogy a vilag egy szebb hely lenne ha a tobbseg legalabb a 10 parancsolatot betartva elne, ilyen szempontbol mindegy hogy azert, mert alapbol se tenne olyat, amit az tilt, vagy lehet, hogy tenne, de nem teszi mert fel Isten buntetesetol.
Az ateista elj a manak, csinalj amit akarsz, legyel onzo, gazolj at mindenen es mindenkin felfogastol biztos jobb.

BéLóg 2015.09.07. 17:42:47

@Punxsutawney Mormota: Helló!
Jézus megalapította az Egyházat mikor Pétert az ő háromszori megtagadása miatt háromszor is önvizsgálatra (gyónás :-) de ebbe ne menjünk bele) késztetve "Legeltesd bárányaimat" (juhaimat) paranccsal Egyháza vezetésére utasította, arról már nem is beszélve hogy Simon nevét Kéfásra, azaz Kősziklára változtatta és azt mondta, "erre a Kősziklára építem Egyházamat és a Pokol kapui nem vesznek erőt azon".
Olyan vicces dolog ez a mondta-nemmondta, nem is így van, satöbbi vitatkozás.
Egyszer próbáltam csak anno egy Jehovistával vitatkozni és a (Károli) Bibliából olvastam fel neki azt a részt amit ő TELJESEN másként idézett, mire csak annyit mondott, hogy jaaaaa, hát AZ a Biblia ami nálad van az NEM IGAZI Biblia és kezdte volna magyarázni.
Ezzel se ő, se te nem sok babért arathatsz, ezért talán érdemes volna hanyagolni.
A pokol és a menny között nem vizsgával fogják eldönteni ki hova jut, például hogy Szűz volt-e Mária? vagy Volt-e Jézusnak vértestvére? satöbbi. Ebben csak egyet értünk, nem?

Majd akkor gyere azzal hogy Jézus nem alapított Egyházat ha az megsemmisült mert addig csak annyit lehet látni hogy a Gonosz rohadtul acsarkodik ellene MINDEN fronton.

Végezetül ahogy a korrupt rendőr nem teszi a rendőrséget értelmetlenné, se a gyilkos orvos az egészségügyet, se a csaló ügyvéd az igazságszolgálttást, a pedofil tanár az oktatást, úgy egyetlen vagy akár ezer pokolravaló pap sem teszi értelmetlenné a Jézus által alapított Egyházat.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 17:45:33

@Mj: Református vagyok. Mi közöm van hozzá? Basszus, emberek tízezreit gyilkolták halomra Krisztus nevében, küldtek máglyára nőket, férfiakat boszorkányság vádjával, összefogtak a mohamedán törökökkel is, ha éppen úgy hozta kedvük... de hogy egy kissé előrelépjünk a történelemben... Évtizedeken át művelték papok ezrei a pedofíliát, az árvaházakban apácák gyermekeket kínoztak, mindezt Krisztus nevében, és hivatkozási alapul a cölibátusra a 900 éve halott Gergely pápa, vagy az 1700 éve halott Siricius pápa szolgált, mert ugye azok ex cathedra nyilatkoztak. Igaz, hogy tök más céllal hozták létre az egész cölibátust, mint amire aztán szolgál, de sebaj! ferdítsük el a papjainkat!

Nem vagyok elfogult a saját egyházammal szemben sem. Nem tudok támogatni olyan társaságot, akik hasonló mocskot halmoztak fel, mint a katolikus egyház, de jobb nincs, így nekik fizetem az egyházadót.

Fischa-i csatát követően kapott nemességet valamelyik ősöm. Nézz utána, hogy kik kaptak és próbáld meg kitalálni, hogy ki vagyok. Bár én sem kérdezem, hogy Te ki vagy.

2015.09.07. 17:46:43

@N. Barbie: Azt gondolom, hogy én elég hiteles forrásokat mutattam.

BéLóg 2015.09.07. 17:49:31

@randomnotexists: Hogy én is hozzádtegyek valamit, de ne úgy hogy azt hitt, sugalmazok, miért is nem keresel rá a gugliban arra a kifejezésre hogy "kölni kalifa" vagy "kölni kalifátus", esetleg "Metin Kaplan" nevére?
Én nyelvi képzettségem folytán EREDETIBEN élvezhettem anno a kijelentéseit, miszerint "ha az iszlám jog ellentétes a német törvényekkel, akkor azt a hithű muzulmánnak NEM KELL betartania", és a többit, és a többit.

Nincs is itt semmiféle Kulturkampf meg probléma, igaz?

Göntér László 2015.09.07. 17:49:57

@N. Barbie: Ha megsértettem, bocsánatot kérek! Reklámozni a blogomat nem állt szándékomban.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 17:56:28

@BéLóg: Miért hanyagoljam? MIlliószor elmondták, leírták, hogy a Bibliát szó szerint értelmezni kb. olyan csacsiság, mint az autógyárak gyári adatait elhinni, főleg az elmúlt kétezer év fényében.

Ma a katolikus egyház pont ugyanolyan szervezet, mint amely ellen Jézus kikelt és kiverte a kufárokat a templomból.

Helló? Vatikáni bank? Helló? Mossuk a maffia pénzét? Aztán amikor egy tisztességes ember lett a pápa igen gyanús körülmények között meghalt egy hónapon belül. Igen, tudjuk... Bárkivel előfordulhat, hogy borotválkozás közben háromszor hátbaszúrja magát egy villanyborotvával...

A tények ismeretében (drasztikusan csökkenő hívők száma, a papok 40-50%-át Lengyelországban tenyésztik) Jézus nem egy ilyen egyházat akart, mert ez maga zsidó egyház.

Leírtam, a jelenlegi pápa nagyon jó arc, és érti, érzi a katolikus egyház összes betegségét és baját, de egyedül nem hozhatja el a fellendülést. Ő olyan, mint amikor a finneknek volt egy világsztár játékosuk, Jari Litmanen, de mivel egyetlen finn játékos sem volt a válogatottban, aki csak a közelébe ért volna, így soha nem jutottak ki egyetlen komoly nemzetközi megmérettetésre sem.

BéLóg 2015.09.07. 17:57:54

@Punxsutawney Mormota: ...és te akkor azt állítod hogy az Egyház tanítás szerint ezek az emberek Krisztus kebelén a Mennyben vannak?
Kell öngólt lőni azzal hogy a "képedbe" töröljük Szervét Mihály ügyét?
Azt tudjuk, hogy reformátusként az eleve elrendelésben hiszel, azaz az én szememben tagadjátok a szabad akaratot és az ezáltal a SAJÁT sorsod alakíthatóságának szabadságát, de nehogy már az egyes EMBEREK által elkövetett gyalázat alapján itéld meg az Egyházat!
Minden egyes sorodra EZER ellenpéldát adhatunk az ókori mártíroktól kezdve Teréz anyáig!
Milliószor több szentség fűződik az Egyház nevéhez mint gyalázat ezt éppen te nem tudnád?
Azt sem tudod hogy a katolikus papok is nősülhetnek, ha már annyira akarnak feleséget és családot (görögKATOLIKUSok) illetve hogy a cölibátus súlyos terhe ÖNKÉNTES és ha valaki ezen a téren képtelen vétek nélkül lenni, hát ágyasa vagy szeretője lesz, nem pedig gyerekeket ront meg!
Hogy lehet benned ennyi gyűlölet, mondd?

Agysebész migráns 2015.09.07. 18:02:30

@Tapsi75:

'Kinek szokott szinte bármilyen egyház segíteni? Ahol van esély a teritesre, és ezáltal később penz keresesre.'

1. Hívő ember NEM segít olyanoknak, akik TUDATOSAN követnek el bűncselekményeket. Hívő ember ugyanis NEM támogatja a bűn elkövetését.

2. Maga Jézus se segített mindenkin. Csak azokon, akik HITTEK benne.

NemNick 2015.09.07. 18:02:43

Ezért felesleges volt ennyit összehordanod: nem vagy vallásos, de mêg hívő sem. Rendben, úgy hírdeted a szellemi ellapultságodat, ahogy akarod.

De a szövegelésed fele konkrét fogalmi zavaroktól terhes, és sokszor komoly tájékozatlanságról árulkodik pont a szösszeneted tárgyában... Ezen még dolgoznod kéne, mielőtt ilyen témákban megnyilvánulsz.

Szerintem.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 18:12:17

@BéLóg: Hülye vagy? Olvasd el, mit írtam fentebb Szervétről és Münzerről.

Felőlem azt törölsz az arcomba, amit akarsz, nem vagyok elkötelezett híve a református egyháznak...
Egyébként valahogy a predesztináció ellenére is, a református német területek sokkal fejlettebbek voltak és a mai napig is azok, mint az ebben nem hívő déli területek.
És az nem hit, vagy vallás kérdése, hanem igyekezeté, szorgalomé.

Oh Jajj! Szentségek! Mi a fenét akarsz a szentségektől? Az, hogy a vallás nevében hányszor dúlták végig a katolikus uralkodók Európát? Tűzbe és lángba borítva mindent, amit a szerencsétlen parasztok keserves munkával megtermeltek?
Nem érdekelnek a szentségeid és a szentjeid. Egyetlen meggyalázott kisgyermek könnye többet ér, mint a komplet katolikus egyház.
Ha ezzel nem értesz egyet, nem értesz egyet. Jogod van véleményedhez.

Látom, fentebb nagyon okos voltál muszlim ügyben is. Egyszer vonszold el a túlképzett teológus seggedet Ománba és nézd meg, hogy ott hogy élnek a nők, oké?

Minden a vezetőkön múlik, hogy ki vezeti az adott országot és milyen szabályt hoz. Ott is vannak nagyon jó vezetők és nagyon rosszak. Ománt 43 éve egy stratégiai és politikai zseni vezeti, aki a majdnem középkorból a XXI. századba lőtte ki az országot. Ja! És meleg. Bocs

BéLóg 2015.09.07. 18:15:18

@Punxsutawney Mormota: Milyen vicces Jézusra hivatkozni kufárok ügyében, csak el ne felejtsük hogy "kufárok" nélkül a Szentély sosem működhetett volna.
Azt is tudjuk, a reformáció teljességgel békében zajlott le, ártatlan embereket sosem bántottak és a reformáció még véletlenül sem fonódott össze semmilyen világi hatalommal, igaz?
Idézzem a jézusi szálka meg gerenda példát? Módosítva persze hogy lásd a véleményem, más szemében észreveszed a GERENDÁT de a magadéban NEM :-)
Azt is tőlem fogod megtudni hogy a házas papok között NAGYOBB arányban vannak pedofil esetek mint a sokkal szigorúbb feltételek és felügyelet mellett lévő cölibátusban élő római katolikusok közt? Vagy azzal a vicces statisztikával piszkáljalak fel hogy a katolikus papok között nulla a házasságon belüli erőszak ellentétben a reformátusokkal? (Bocs....)
Fejezzük már be ezt az ostobaságot!
Mikor mondta azt Jézus hogy az Egyházban vagy a papok, püspökök, bíborosok vagy éppen a pápák MENTESEK lesznek a sátán kísértésétől és a bűntől?
Nem tudod hogy a Sátánnak igen magas pozíciója van az Egyházban? Neked, nekem vagy a szomszéd katolikusnak MI KÖZÜNK van ahhoz hogy X bíboros a maffia pénzét mossa vagy Y bíboros a Sátánban hisz?
Egyetlen katolikus sem az Egyházban hanem az Istenben és az ő emberek közé elküldött Fiában hisz, aki kereszthalála által megváltott engem, téged és mindenkit aki ezt hittel elfogadja?
Miért nem ez jut el a tudatodig a vatikáni bank vagy pápagyilkosság(ok) helyett?

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 18:21:51

@Agysebész migráns:

Hogy agysebész nem vagy az biztos.

1.) Ha egy pápa meglátogatja az ifjú bűnösöket, megmossa a lábukat, akkor ki vagy Te, hogy megítélj egy embert.

2.) Még az előző pontodhoz kappcsolódóan, milye bűnöket követtek el? Hm? Ugye most jólelkű, tanult, mélyen hívő, focidrukkerekre gondolsz, akkor csütörtökön és pénteken váltott műszakban dúlták fel a várost.

3.) Jézus úton-útfélen gyógyított mindenkit, olyat is, aki nem hitt benne. Utána már hitt. Az más kérdés.

Agysebész migráns 2015.09.07. 18:24:37

@Punxsutawney Mormota:

Keresztény ember NEM támogat olyanokat, akik TUDATOSAN szegik meg a hazája törvényeit.

Hogy Bergoglio mit csinál, az nem érdekel.

A BV intézményekben egyébként se olyanokat őriznek, akik szabad lábon, folyamatosan bűnöznek, hanem olyanokat, akik a BÜNTETÉSÜKET töltik.

BéLóg 2015.09.07. 18:25:13

@Punxsutawney Mormota: Nem akarok veled teológia kérdésekről tovább vitatkozni, én mérnök vagyok, nem egyházfi.
Nem kell elmennem se Ománba se Törökországba hogy lássam, itt vagy ott hogyan élnek a muzulmánok és a muzulmán nők.
malajziában például éltem és dolgoztam is.
A baj csak az, hogy ezek a muzulmánok azok, akiket az ISIS ELSŐKÉNT gyilkol le, hiszen őket már "megfertőzte" az aljas nyugat, a keresztények meg a zsidók meg akárki.
Az ománi vezető meleg ÉS muszlim? Meg akartál röhögtetni vagy csupán mondtál valami nagyot? A malajziai miniszterelnök elleni buziperről biztos nem hallottál akkor...
Afganisztán is egy haladóbb muszlim állam volt amíg oda nem jöttek a TÁLIBOK, azaz az IGAZI muszlimok... utána kezdték daruskocsival járni a falvakat hogy legyen mobil akasztófájuk a saria legnagyobb dicsőségére. Gondolom ezt is most hallod először tőlem.
Egyébként én igyekeztelen nem sértegetni téged, de értek ehhez is, mert bár hívő ember vagyok, ez nem jelenti hogy hülye is.
Ha ennyire érdekel téged egy nemteológus segge, előbb terpesszél egyet, hajolj le és nyelveddel mosd tisztára a sajátodat.
Aztán nyugodtan a szádra veheted az enyémet.
A legteljesebb béke veled, református barátom!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.07. 18:28:35

@Punxsutawney Mormota:

"Református vagyok. Mi közöm van hozzá? Basszus, emberek tízezreit gyilkolták halomra Krisztus nevében, küldtek máglyára nőket, férfiakat boszorkányság vádjával, összefogtak a mohamedán törökökkel is, ha éppen úgy hozta kedvük..."

Minden ember bűnös, köztük pedig rengetegen követtek el bűnöket úgy, hogy közben önfelmentésként a közösségükre hivatkoztak, a közösségük alapvető üzenetét szembe köpve. Tehát ítéld el nyugodtan az összes emberi közösséget azért, mert jó néhány tagjuk súlyos, halálos bűnt követett el, pl. nem katolikusok pont ugyanilyen bűnöket.

"de hogy egy kissé előrelépjünk a történelemben... Évtizedeken át művelték papok ezrei a pedofíliát, az árvaházakban apácák gyermekeket kínoztak, mindezt Krisztus nevében, és hivatkozási alapul a cölibátusra a 900 éve halott Gergely pápa, vagy az 1700 éve halott Siricius pápa szolgált, mert ugye azok ex cathedra nyilatkoztak. Igaz, hogy tök más céllal hozták létre az egész cölibátust, mint amire aztán szolgál, de sebaj! ferdítsük el a papjainkat!"

Nagyon ócska és régi érv, hogy azért van papi pedofília, mert a papok nem nősülhetnek, holott ezek között nincs oksági kapcsolat. Akkor miért van legalább ekkora arányban pedagógusi pedofília? Ennek egyébként vaskos irodalma van, nézz utána, én nem kívánom ragozni a kétszerkettőt. Az "árvaházakban az apácák gyermekeket kínoztak Krisztus nevében" állításhoz csak annyit, hogy régen mindenki a verést és a fegyelmezést tartotta a legfontosabb gyermeknevelési eszköznek, másrészt jobb lett volna, ha nincs árvaház? Jártál már Firenzében, az Ospedale degli innocentiben?

"Nem vagyok elfogult a saját egyházammal szemben sem. Nem tudok támogatni olyan társaságot, akik hasonló mocskot halmoztak fel, mint a katolikus egyház, de jobb nincs, így nekik fizetem az egyházadót."

Minél több ember alkot egy közösséget, annál nagyobb mocsok gyűlik össze a gyarló, bűnös emberek által, és ezért rendszeresen bocsánatot is szokott kérni pl. a római katolikus egyház. (Tudod, nálunk a gyónás szentsége éppen arra van, hogy számba vedd a bűneidet, megbánd azokat, megbocsátást kérj és vezekelj úgy, hogy megfogadod, többé igyekszel nem elkövetni.) Ezek után mégis mi a fenét tegyenek még a római katolikusok, amikor ők is csak emberek?

"Fischa-i csatát követően kapott nemességet valamelyik ősöm. Nézz utána, hogy kik kaptak és próbáld meg kitalálni, hogy ki vagyok. Bár én sem kérdezem, hogy Te ki vagy."

Anno te hoztad fel a témát, rákérdeztem, te pedig most törlesztetted az adósságodat, amit köszönök, ennyi. Bár, ha a Fischa-menti csatáról van szó, az 1146-ban volt. Amúgy az avataromon láthatod, hogy ki vagyok, a nickem pedig majdnem a teljes monogramom (azóta férjhez mentem), és szerintem írtam már elég kommentet ahhoz, hogy azokból kirajzolódhasson egy viszonylag árnyaltabb kép a személyiségemről, aminek csak egy része az, ami az őseimmel történt. (És amiből jó pár részletet többször le is írtam.) De mindegy, vagy érdekel, vagy nem.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 18:30:06

@BéLóg: Házas papok között nagyobb a pedofil esetek száma? Tényleg??? Mutass már egy hiteles statisztikát erről, de ne olyat, ami a katolikus.hu - ra mutat.

Azt sem tudjuk, hogy mi van a halál után. Testünk 80%-a víz, aztán egy kis zsírszövet, meg izomrostok, meg csontok. Amikor leállnak az elektrokémiai folyamatok, az agyunk még játszik egy kicsit velünk - az sem mindenkivel fordul elő, apámmal pl nem, pedig 10 napig kómában volt.
Aztán van az a léleknek nevezett valami, amitől szeretünk, nevetünk, gyűlölünk szóval emberek vagyunk. Hogy azzal mi lesz, jó kérdés?

A családom református lelkész illetve a másik oldalról katolikus teológia professzor tagjai egyetértettek azzal, hogy a klasszikus ábrázolású patás ördög nem létezik, aki kondérban főzi a népet.

Talán az léleknek idő kell ahhoz, hogy megtisztuljon, és elérjen egy felsőbb szintet, ahol a visszatérhet a Világegyetemet teremtő legfelső intelligenciához, és ott nyerje el a végső tabula rasa állapotot, hogy aztán visszatérhessen az anyagi világba megfelelő alkalommal.

Ki tudja? A nagyon túlpartról még senki nem jött vissza emlékekkel.

BéLóg 2015.09.07. 18:36:38

@Punxsutawney Mormota:
A 3. pontodhoz:
nem gondoltam volna hogy ENNYIRE nem ismered a Bibliát.
Jézus MINDEN egyes csodatettének alapvető feltétele volt a hit, legyen az a kánaáni asszony vagy a vakon született ember. éppen Názáretben történt meg vele hogy:
"Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön."
Mk6 5-6.
HIT nélkül soha nem történik csoda.

Emellett pedig az Egyházban lévő szentségben nem az általad oly lekezelően emlegetett "szentekről" írtam, hanem a Lélek által kiáradó szentségről amely majd kétezer éve része ennek az általad oly vehemensen gyalázott testnek. Jézus Krisztus testének.
Már ez is mutatja mennyire elvakultan írogatsz, a MÁSIK vélemyényének megértése helyett a saját butaságaidat látod a sorokban ygy nem nekem válaszolgatsz, hanem a tükörképednek üvöltözöl.
Még jó hogy megteheted, majd akkor lesz baj ha kisebbségbe kerülsz saját hazádban egy agresszív, gyilkos BÉKE nevű álvallás térhódításaként.

BéLóg 2015.09.07. 18:49:54

@Punxsutawney Mormota:
Házas papok között nagyobb a pedofil esetek száma? Tényleg??? Mutass már egy hiteles statisztikát erről, de ne olyat, ami a katolikus.hu - ra mutat.

Tessék. Ez igen gyorsan ment pedig nem is készültem:
www.welt.de/vermischtes/article6351966/Wie-hoch-ist-die-Zahl-paedophil-veranlagter-Priester.html

"...In Amerika hat die Zeitung "Christian Science Monitor" das Ergebnis einer Untersuchung veröffentlicht, wonach die Quote pädophiler protestantischer Geistlicher und Kirchenmitarbeiter mit zwei bis drei Prozent über der katholischer Priester liegt...."

Gyors fordításban, a jelzett újság felmérése szerint az amerikai protestáns lelkészek között 2%-kal több pedofil eset fordult elő mint a katolikusok közt.
A pedofilok RAGADOZÓK és legnagyobb részt férfi homoszexuálisok. Oda mennek dolgozni ahol áldozatra találnak. Az idézett cikkben meg vannak nevezve a családok, sport- és szabadidő egyesületek is, de BÁRMILYEN közösséget ki lehet emelni. Híresebb eset volt a nálunk elfogott pedofil angoltanár vagy a Romániába menekült református pap, akit a felesége kapott rajta miközben az éppen a gyerekét inzultálta.
Szóval ajánlom a guglit, mert nekem úgysem fox hinni, bár nem a katolikus.hu-ra mutató linket adtam neked.
Ráadásul én egy ennél sokkal alaposabb német nyelvű forrásmunkában olvastam erről adatot, ami hasonló eredményt hozott ki NÉMETORSZÁGBAN.

Agysebész migráns 2015.09.07. 18:55:09

@Punxsutawney Mormota:

"Jézus úton-útfélen gyógyított mindenkit, olyat is, aki nem hitt benne. Utána már hitt. "

Nem igaz.

BéLóg 2015.09.07. 18:59:27

@Punxsutawney Mormota:
Ja és én már gyerekkoromban sem hittem a kondérban főzött pokolbéli jelenetben, mert volt egy olyan értelmes hittanárom aki rávilágított arra, hogy adott eseben ha például saját gyerekünk vagy apánk, anyánk esne Isten itélete alá KIZÁRT hogy mi boldogan tudnánk élni a Mennyországban miközben tudjuk hogy valaki akit SZERETTÜNK a pokolban szenved.
Isten az utolsó itéletkor megsemmisíti a bűnt és a bűnösöket miközben végtelen irgalmában a bűnbánókat megmenti.
De azt mondani hogy pokol nincs is meg Isten így meg úgy az olyan mint a Lego-vallás, ez tetszik mert szép piros, az nem mert nem illik ide, emez tetszik, amaz nem, satöbbi.
A protestánsok úgy nagyjából semmiben nem hisznek, de ez NEKEM miért is lenne probléma? Ezért nem értem miért dühöngsz annyira a Jézus által Sziklára alapított Egyház ellen.
Én biztos vagyok, ha megadatik hogy majd sorban álljunk a "jó" helyen bebocsátásra várva, lesznek előttem a BÉKE vallásának igaz hívői, sőt reformátusok :-) is, ha másért nem, hát mondjuk azért mert nem volt olyan mocskos szájuk mint néha nekem bizonyos blogokban...

BéLóg 2015.09.07. 19:11:50

@Punxsutawney Mormota:
Ki tudja? A nagyon túlpartról még senki nem jött vissza emlékekkel.

(Több magas labdát is föladtál, ezért az egyenkénti válasz.)

Kezdek kételkedni abban hogy református vagy és hogy a tudásod oktatóktól származik. Ugyanis IGENIS volt aki visszatért a halálból, emlékekkel és ezt számtalan tettel be is bizonyította, mégpedig Jézus Krisztus. Ő pedig pontosan elmondta tanítványainak akkor is és persze még kereszthalála előtt, hogy pontosan mi is történik az emberrel életében és halála után.
Még a végén kiderül hogy egy igazi reformátusnak maga Jézus Krisztus sem elegendő.
Amit te leírsz a lélek ide-oda ténfergéséről (explicite lélekvándorlás), meg egyebekről, az olyannyira nem keresztyén, hogy engedelmeddel kétségbe vonom hitbéli állításaidat.
Ha ilyeneket írsz és látom, hiszel, te nem református vagy hanem buddhista. nem mintha ez zavarna vagy érdekelne, csak azt nem tudom, miért így kell lelepleződnöd ahelyett hogy mindjárt ezzel kezdted volna.

Mikrobi8 2015.09.07. 20:54:28

Kedves Blogíró! Mentsd el írásodat egy biztos helyre és olvasd el újra 20 év múlva, persze ha marad időd majd az akkor kötelező napi öt ima között, illetve nem robbantja fel a házadat valamelyik iszlám szekta, mert ide nem csak emberek jönnek hanem egy másik kultúra és másik vallás amely messze nem lesz olyan "nem beavatkozó" mint a kereszténység. Kívánok majd akkorra kellemes nosztalgiázást minden langyos érzelmű humanista európainak.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 20:55:16

@Punxsutawney Mormota:

Jézus egyházat alpított 33-ban. S átadta a tudást az apostoloknak.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 20:56:54

@Agysebész migráns: Ezt játszhatjuk egy darabig:

Meggyógyította a főpap szolgájának a fülét, amit Péter vágott le, amikor meg akarta védeni Jézust.

Meggyógyította a római százados szolgálóját ráadásul távolról

Meggyógyítja a királyi vámszedő fiát - szintén távolról.

Abban igazad van, hogy először elhárított egy asszonyt, aki kérte, hogy gyógyítsa meg a leányát, mert pogányok voltak, de aztán a kérlelésre szintén meggyógyította.

Meggyógyította a siketnémát, akit elévittek. Sehol nem írják, hogy siketnéma már hívő lett volna. Ugyanez vonatkozik a bethesdai béna gyógyítására.

.

Meggyógyítota

2015.09.07. 21:35:57

@BéLóg: Metin Kaplan a muszlim Törökországban börtönben van. És ez így helyes. Egyébként nem igazán értem mit bizonyít szerinted ez az eset.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 21:41:31

@BéLóg: Írtam egy szóval is, hogy hiszek akármelyik keresztény dogmában?

Miért kellene hinnem valamiben, amit egy valaki állít, egy olyan könyvben, amit az idők folyamán több tucat alkalommal szedtek szét és raktak össze, az aktuáli egyházpolitikai akaratnak megfelelően formálták a tartalmát, hol kivettek belőle egy-egy evangéliumot, hol visszarakták.

Azért kaptam szabad akaratotot, hogy tetszés szerinti világképet alakítsak ki magamnak, összerakjam azt, ami nekem tetszik, kivegyem azt, aki nekem nem tetszik, vagy nem stimmel a világképemmel. Olvasom a Bibiliát, a Koránt (copy paste) és néha a Védákat is. Megfér Asimov, Ludlum vagy éppen a klasszikusok mellett.

Lenézhetsz azért, mert nem hiszek a klasszikus feltámadásban, Ha szó szerint fogadod el a bibliai feltámadást, akkor azt is szó szerint el kell fogadni, hogy Isten 6 nap alatt teremtett az Univerzumot, hogy a Bibliában leírtak szerint kb. 6000 éve létezünk, amikor empirikus bizonyitékok vannak arra, hogy ez nem egészen így van, hiszen a Viágegyetem kb. 13 milliárd éves és a kőolaj is évmilliók alatt szintetizálódott a föld mélyében, hogy a dinókról már ne is beszéljünk.

Neeeem, nem vagyok buddista, így a nagy leleplezés elmarad. Nem hiszem, hogy a tehén szent állat, Szeretem a teheneket, de leginkább bélszín formájában Wellington formájában közepesen átsütve, egy másik kiadásuk is nagyon jó, amikor az Angus-marha hátszínéből steaket készítik.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 01:52:47

@Mj: nem nekem írtad, de...
"De mi közöd neked ahhoz, hogy a római katolikus egyházon belül kik és mire hivatkozva követtek el bűnöket?"

Amíg köztörvényes bűncselekmények fészke a katkó egyház, addig szerintem mindenkinek van köze hozzá, pláne hogy közpénzből tolják a vallásbizniszt, de teljesen átláthatatlanul.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:09:14

@N. Barbie: nem nekem írtad, de beleugatok...

"Az ateista elj a manak, csinalj amit akarsz, legyel onzo, gazolj at mindenen es mindenkin felfogastol biztos jobb."

Ez egy nagyon elterjedt segghülye katkó tévhit, hogy az ateisták swinger klubokban és ópiumbarlangokban tobzódó, a mának élő, mindenkin átgázoló alember, míg a katkó az valami éteri lény.
Nos, én földi pályafutásom során találkoztam több tucatnyi önző, hazug, félrekúró, csaló, gerinctelen katolikussal. Olyannal is, aki már a pszichopátia jellemzőit mutatta. Sikeres lett a seggnyalással, mások letaposásával, kamu önéletrajzával, de kőkatolikus. Néha elmegy Thaiföldre, Kambodzsába kislányokat kúrni. Néha gyón és ez így szerinte oké. Semmiért nincs bűntudata, szociopata.
Ismerek olyan katolikus nőt, akinek az a mániája, hogy muszlim férfiakkal dug. Erre izgul. Valami tiltott gyümölcs dolog lehet ez. Persze a szüleinek hazudozik, gyón, vívódik, de nem a hazugsága, hanem a szexuális kicsapongásai miatt.

Ateisták közt is biztos sok a szarember. De nem több, mint katkók közt. Ráadásul a katolicizmus olyan rendszert épített ki, ami elnyom, de kecsegtet is a bűnre, majd feloldozást ígér, amit amúgy egyedül Isten adhat a keresztények szerint, de a katkók ezt is máshogy látják.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:16:14

@N. Barbie: "Mindegy, mondhat barki barmit, az biztos, hogy a vilag egy szebb hely lenne ha a tobbseg legalabb a 10 parancsolatot betartva elne, ilyen szempontbol mindegy hogy azert, mert alapbol se tenne olyat, amit az tilt, vagy lehet, hogy tenne, de nem teszi mert fel Isten buntetesetol."

Mekkora hülyeség ez!?
Az embereknek a jogszabályokat kell betartani, az a társadalmi együttélés alapja. Ehhez nem kell Istent hallucinálni.
Amúgy meg mi van a muszlimokkal, az ő véleményük nem számít, nekik van 5 parancsolatuk, ők aszerint élnek, szerintük mindenkinek azt kell betartani.

Aki csak azért nem öl, lop, hazudik, mert fél Isten büntetésétől, az egy szarember, bármikor átkattanhat az agyában egy kapcsoló, ami azt jelzi, hogy most Isten azt mondja, hogy ölj. Nem bízok olyanokban, aki szerint képzeletbeli barátja tartja vissza őt a bűntől.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:36:29

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: bocsi, de Jézus tényleg egyházat alapított (mások szerint Pál tette ezt), de az nem a mai római katolikus egyház. Mindenki, aki Jézusban hisz, követi, az az egyetlen egyháza tagja. Az egyház nem szervezet, nem bíborosok, pápa, püspökök, plébánosok, kassza, templom, szenteltvíztartó, reverenda és más bohóc ornátusok. Aki egy szervezetben hisz, az nem értette meg Jézus egyházalapítását.
Jézus nem a római katolikus egyházat alapította, nem tette meg a pápát földi helytartójának, nem rendelkezett a katolikus szentségekről.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:38:18

@Mikrobi8: ha nem vennéd észre jelenleg a keresztények is tapsikolnak a muszlim, de főleg az afrikai keresztény betolakodóknak.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.08. 05:40:13

@pervie but hot:

Arról, hogy melyik mai egyház a folyománya a Jézus által alapítottnak természetesen lehet vitatkozni.

Ésszelteli 2015.09.08. 06:48:54

@Punxsutawney Mormota:
Dehogynem jött vissza. Akkor a teológus ismerősödet cserbenhagyta a memóriája. Az más, hogy te ezt nem tudod elhinni és feldolgozni de ez a te problémád és nem a másé. Ez a te cinizmusod.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 06:54:19

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Jézus nem egyházi szervezetet alapított.
Te vitatkozhatsz, érvelhetsz amellett, hogy a katolikus, pápista vallás a tutiság, akár ortodox létedre is. Ez Jézust annyira nem érdekelte. Nem szervezetet hozott létre, hanem egy egyházat, közösséget, a hívei tartoznak bele. Nekem amúgy mindegy, csak sose értettem ezt a katolikus hülyeséget, hogy aki a pápát nem imádja, az szerintük nincs benne az egyházban.

Ésszelteli 2015.09.08. 06:55:27

@randomnotexists:
Az a baj, hogy a megjelölt területek a belváros közelében vannak és senki sem állította, hogy ott lennének ilyen nem kívánatos helyek. Úgy látom a média teljesen alkalmatlanná vált a hiteles tájékoztatásra és valószínű még inkább az lez a jövőben. Nem a médiákból fogunk tájékozódni a jövőben mert azok csak hirdetési felületek lesznek.

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 07:42:44

@Ésszelteli: Semmi köze nincs az egészhez a teológus rokonságank.

Kérdés ugyanaz, mint fentebb: ha szó szerint vesszük, hogy valaki visszajön a tényleges halálból, akkor

1.) a, 6 napos genezis, és
2.) a 6000 éves történelemünket

is szó szerint kell vennünk, amlynek gyakolatilag minden de minden ellentmond, amit tudunk az Univerzumról és benne Földről.

És persze szó szerint kellene venni, hogy Jerikó falai kürtszóra leomlottak, hogy Mózes érintésére és szavára szétnyílt a Vörös-tenger és még rengeteg egyéb dolgot.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.08. 08:13:48

@pervie but hot:

A két alap:
- az eredeti tanítás,
- a szervezet, mely felett Isten őrködik.

A kettő feltétlenül szükséges.

A protestánsok fél lábon állnak, mert csak az első pontra hivatkoznak. A katolikus meg a másodikat abszolútizáljék, pl. szerintük lehetnek új dogmák is akár.

Az ortodioxia pedig minkettő alapján áll.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.08. 10:36:23

@pervie but hot:

Az egész emberiség köztörvényes bűnösök közössége, úgyhogy ennyi erővel nyugodtan szólj bele teszem azt a magyarországi anglikánok, a buddhista terroristák (igen, vannak) és a szváziföldi boszorkányégetők működésébe is. De tüntethetnél álló nap pusztán azért is, mert olyan politikusaink vannak, amilyenek. Érdekes módon te valamiért akkor is csak a római katolikus egyház bűneire vagy érzékeny.

Abban nyitott kapukat döngetsz, hogy minden közpénzforrást átláthatóvá kell tenni, és sokkal egyszerűbb lenne a működés is, ha a különböző egyházak mind visszakapnák a kommunizmus alatt elkobzott vagyonukat, és az állami feladatokat ellátó intézményeik (iskolák, kórházak, szeretetotthonok stb.) fenntartására kapnának csak állami pénzt.

Amúgy hihetetlen mértékben vagy félretájékozott a római katolikus egyház kapcsán (Jézus alapította a szentségeket, ahogy a pápai intézményt is, hogy mást ne mondjak), de erről csak akkor lenne érdemes vitatkozni, ha a színtiszta rosszindulat helyett legalább egy kis szikráját mutatnád a nyitottságnak. Rossz lehet úgy élni, hogy ennyi mindenkit megvetsz és utálsz.

Ésszelteli 2015.09.08. 10:48:04

@Punxsutawney Mormota:
Hát ez az !
Jézus azt mondta, hogy hallgassanak a prófétákra ha pedig nem hallgatnak rá, akkor arra sem fognak hallgatni aki a halottak közül fog jönni !

A tudományról annyit, hogy az is állandóan változik a korábbi kejelentéseit hatályon kívül helyezi és mást mond ugyanarról.
Elég ha csak a tudomány fejlődésére gondolunk.
Van persze hasznos tudomány is ! A természet törvényeit is Isten alkotta, lehet azt kutatni és törvényszerűségeket levonni róla. Ez mind ok. Darwin meg is kicsit aberrált volt.Az evólúció elfogadásához nagyobb hit kell mint a Biblia elfogadásához. Ezt már sokan megfogalmazták.

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 15:45:37

@Mj: Buddhista terroristák? hahahahahaahhahahaaa. Mintha az IRA vagy ETA nem katolikusoból állt volna. Persze, azok nem terroristák voltak, hanem csintalan kiskölykök, mert a mi kutyánk kölykei, nem?

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 15:53:42

@Ésszelteli: Lehet, hogy Darwin elméletéből hiányzik egy-két darab, és fáj elhinni, hogy bezony-bezony a majmok a rokanaink. Bár tavaly kb. 30 centire sétálgatott tőlem egy hegyi óriásgorilla, amelynek a génállománya 97,2%-ban megegyezik az emberével és viselkedésében, eszközhasználatában igen sok emberi vonás ismerhető fel...
Viszont az Darwin hiányosságai eltörpülnek amellett, amit korábban leírtam, hogy akkor most a komplett emberiség, a föld és az univerzum 6000 éves, akkor hogy jönnek ide a dinó-fossziliák 165 millió évvel ezelőttről illetve a kőolaj, ami nem 6000 év alatt keletkezik. És ugye találtak olyan eszközöket, korai településeket, amelyek túlmutatnak hatezer éven, vagy az előemberek többmillió éves csontjai...
Lehet a Bibliát szó szerint venni, de akkor be kellene foltozni a nagyságrendekkel nagyobb hiányosságokat a történtek idővonalán, mint ami Darwinnál van.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.08. 16:11:04

@Punxsutawney Mormota:

Igen, nézz utána, léteznek.
Nem, egy szóval sem mondtam ilyet. Terrorista az terrorista, nekem aztán tök mindegy, minek vagy kinek a nevében gyilkol.

2015.09.08. 17:23:29

@Ésszelteli: Gondolom nehéz szembenézni azzal, hogy hülyére lettél véve. De ha gondolod, írd le egy listában, hogy hol vannak ilyen zónák, valahogy csak utánajárunk a dolognak.

További info: www.snopes.com/politics/religion/nogozones.asp

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 18:23:23

@Punxsutawney Mormota: Elnézést, ha félreérthető voltam. A hahaha, nem annak szólt, hogy nincsenek buddhista terroristák.
Inkább a hsz egészének szólt, mintha erre hegyezted volna ki a dolgot.

A szélsőségek, lett légyen azok vallásiak vagy állatvédők, vegánok, és a sporthulliganizmus bármilyen megnyílvánulása az intelolerancia szülte megnyílvánulás és a félelem, gyengeség erőszakba konvertálása.

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 18:24:14

@Mj: Elnézést, ha félreérthető voltam. A hahaha, nem annak szólt, hogy nincsenek buddhista terroristák.
Inkább a hsz egészének szólt, mintha erre hegyezted volna ki a dolgot.

A szélsőségek, lett légyen azok vallásiak vagy állatvédők, vegánok, és a sporthulliganizmus bármilyen megnyílvánulása az intelolerancia szülte megnyílvánulás és a félelem, gyengeség erőszakba konvertálása.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.08. 18:30:20

@Punxsutawney Mormota:

Pont azért soroltam fel ezeket a közösségeket, mert szerettem volna szembesíteni a kommentelőt a saját kettős mércéjével. Ő valamiért csak a római katolikusokat találja meg, ha emberi bűnökről van szó, és ez enyhén szólva nem korrekt, kivéve, ha a saját vallási közösségét javító célzattal kritizálja.

Ebben nagyjából egyetértünk; tőlem kifejezetten távol áll bármifajta szélsőség, ezért is vagyok konzervatív.

pervie but hot (törölt) 2015.09.09. 03:05:18

@Mj: "Érdekes módon te valamiért akkor is csak a római katolikus egyház bűneire vagy érzékeny."

Most a katkók a téma. Szapulom én a muszlimokat és a buddhistákat is eleget. Egyik se jobb, mint a másik.
A katolikusokat viszont megvédtem okyan tekintetben, hogy szívük joga nem elismerni a melegek egyházi házasságát, abortuszt, óvszert elutasítani, ahogy a vegánoknak is joguk van ahhoz, hogy saját mániájuk szerint egyenek. A katkó egyház is egy lelki wellness klub, saját berkein belül azt csinál, amit akar.

"Abban nyitott kapukat döngetsz, hogy minden közpénzforrást átláthatóvá kell tenni" - látod, hazudsz, katkó módra. Nem csak átláthatóságot hiányolok (bár azellen is kapálózik a katkó egyház), hanem azt, hogy egy fillért se adjanak közpénzből egyházaknak, vallásoknak.
Iskolát, intézményeket csak az állam működtessen. Vagy lehetnek még fizetős magániskolák. Ennyike.

"Amúgy hihetetlen mértékben vagy félretájékozott a római katolikus egyház kapcsán (Jézus alapította a szentségeket, ahogy a pápai intézményt is, hogy mást ne mondjak)" - lóf@szt mama!
Jézus két szentséget alapított, a többi az katkó tákolmány. A pápizmus is.

"Legalább egy kis szikráját mutatnád a nyitottságnak. Rossz lehet úgy élni, hogy ennyi mindenkit megvetsz és utálsz." - a butaságot és a butaság vámszedőit megvetem. Inkább élek így, mint hazugságban, mint a katkók. A nyitottság pont hogy jellemző rám, ezt a vallásos embereknél sajnos nem tapasztaltam. És perszeva bullshitre, kamura nem vagyok nyitott. Megértem, hogy embereknek kell a szőranya, a szopirongyi, mint kisgyereknek az elalváshoz, de én már felnőtt vagyok. Szellemileg is.

Ésszelteli 2015.09.09. 05:53:04

@Punxsutawney Mormota:
A fossziliák rádiokarbonos meghatározásáról skandallumok derültek ki, hogy eltúlozták a tudósok, hogy nagyobb legyen a szenzáció. Nyugodtan nézz utána, őket is vonzotta a szenzáció és a pénz és hazudtak is hozzá nagyot. A tudomány is változik és gyakran megcáfolja korábbi bejelentését. a tudományhoz nem lenne szabad úgy közelíteni mint valami kőbe vésett doldogra. Ld ma már nem alaklamaznak érvágást az orvostudományban.

Ésszelteli 2015.09.09. 06:26:07

"6. Az embrionális fejlődés stációi az evolúciós fejlődéssel összhangban vannak.

6. Ezt a hazugságot Ernst Haeckel professzor találta ki 1869-ben. Charlie Darwin lelkes követői ugyanis egy évtized alatt sem tudtak semmilyen bizonyítékot találni az elmélet helyességére, s kezdtek kétségbe esni. (2009-ben átléptük a kerek 150 évet, és még mindig sehol semmi.) Haeckel tehát úgy döntött, hogy „kreál” egyet. Mindenki emlékszik a biológia-tankönyvből arra az ábrára, amely az egyes állatok és az ember magzati fejlődési stádiumait mutatja be. Ez a rajz minden tankönyvben azonos, mivel Haeckel saját keze munkáját használják mindenhol – ez ugyanis az egyetlen „bizonyíték” az embrionális fejlődés általi evolúciós közösségre. A rajz hamisítvány, s Haeckel elég hamar lebukott vele: a Baseli Egyetem vezetése felfedezte a csalást 1874-ben, s kirúgták Haeckelt. Rajza azonban a mai napig benne van a tankönyvekben (s mellesleg az abortusz-kampány egyik ideológiai sarokköve)."

Ésszelteli 2015.09.09. 06:35:48

5 híres hamisítvány, amit a tudomány leplezett le

Rimóczi László

2011. június 11., szombat 13:09 | [aznap frissítve]

|

A Szépművészeti Múzeumban nemrég kiállított egyiptomi múmiákról CT vizsgálatokkal készültek döbbenetes felvételek, de egyre több tudományos eljárást használnak más régészeti leletek, vagy művészeti alkotások tanulmányozására is. Összegyűjtöttünk néhány olyan szenzációt keltő tárgyat, amelyek pont a modern vizsgálati módszereknek köszönhetően buktak le.
1. A torinói lepel mégis igazi?

A torinói lepel az egyik legrégebben vitatott relikvia, amelyről szinte az előkerülése óta folynak a viták. A halotti leplet 1357-ben említik először a források, amikor a Troyes környéki Lirey templomában előkerült a szövet. A Franciaországban felbukkant leletről VII. Klement pápa már 1390-ben sem állította, hogy az igazi lenne, viszont megengedte, hogy az igazi helyett, annak jelképes reprezentánsaként mutassák be. A pápa azonban előírta: a hívőkkel közölni kell, hogy ez nem az igazi lepel, vagyis nem az a szövet, amellyel a halott Krisztust letakarták.
A torinói lepel egyik pontos másolata a győri Szent Kamillus templomban, az oltár mögött látható
A torinói lepel egyik pontos másolata a győri Szent Kamillus templomban, az oltár mögött látható

1988-ban néhány tudós C-14-es izotópvizsgálatokkal kimutatta, hogy a lepel anyaga valamikor 1260 és 1390 között készülhetett, vagyis legalább tizenkét évszázaddal Krisztus halála után. A vizsgálat nyomán a torinói érsek hamisítványnak minősítette a szövetet. Egy amerikai kémikus, Raymond Rogers 2005 elején egy tudományos folyóiratban bejelentette, hogy a nyolcvanas években végzett vizsgálat során olyan anyagdarabokat elemeztek a C-14-es módszerrel, amelyek a lepel azon részeiből származnak, amelyeket egy 1532-es templomtűz után illesztettek bele a szövetbe.

Rogers szerint éppen ezért nem lehet pontosan megmondani a lepel korát, de a minták elemzése alapján, pontosabban a lenvászon lebomlásából keletkező vanillin vizsgálata nyomán megállapítható, hogy a lepel legalább 1300 és legfeljebb 3000 éves lehet. Az amerikai kémikus így nem tartotta kizártnak, hogy a lepel akár Krisztus idejében is keletkezhetett.

Jó kis kormeghatározás !!!

Ésszelteli 2015.09.09. 06:45:24

állandó részecskefolyamról van szó: nagyrészt protonok, kisebb részt teljes hélium atomok, valamint egyéb atommagok és elektronok jönnek a világűrből. Itt igen nagy energiájú részecskékről beszélünk, összehasonlításképpen: egy részecskegyorsító által indukált 1-10 TeV energiánál számilliószor nagyobb, 1020 eV körüli értékről. Ezek tehát géppuskaként lyuggatják keresztül a szilárd anyagot – ez fontos lesz később. Forrásuk: a csillagok, tehát a Nap is. De nem kell aggódnunk a géppuskatűz miatt – bár egyesek szerint a bőr öregkori ráncosodását ez okozza –, idelent a légkör, a Föld mágneses tere és a napszél együttes védelmét élvezzük. A Nap tehát gerjeszti és csillapítja is ezt a „sugárzást”. A napszél jóval kisebb energiájú és mágnesesen töltött részecskékből van, amelyek segítenek a Föld mágneses terének ezen részecskék lelassításában. A légkörbe érve azután nekiütköznek a nitrogén- és oxigénmolekuláknak és szétbomlanak pionokra, kaonokra és egyéb szubatomi részecskékre, valamint tényleges elektromágneses sugárzásra (gamma és annál magasabb frekvenciák). A nagyobb atommagok azonban egész protonokat is „szülhetnek”, amelyek már kisebb sebességgel haladnak tovább, így nagyobb eséllyel haladnak át a légkörön, s csak egy szilárd testben fognak megállni – ez szintén fontos lesz mindjárt. És természetesen ezek az ütközések hozzák létre a stabil 14N-ből a kormeghatározáshoz használt 14C-t.

A legtöbbször, amikor a szénizotópos kormeghatározást megmagyarázzák, nem ismertetik ilyen részletesen a folyamatot, pedig fontos ilyen mélységében megérteni, hogy lássuk, miért nem működik.

A 14C tehát folyamatosan termelődik a légkörben, ugyanakkor folyamatosan bomlik is, hiszen instabil. Hogy hány darab 14C atom termelődik egy másodperc alatt, az (elvileg, az egyszerűség kedvéért) állandó, azonban minél több van belőle, annál több bomlik el egy másodperc alatt – így, amikor ez a szám eléri a termelődés számát, egy egyensúlyi helyzet áll be, és onnantól a 14C mennyisége a légkörben állandó. A 14C úgy viselkedik, mint egy „igazi” szénatom, reakcióba lép az oxigénnel, CO2 lesz belőle, amelyet a növények belélegeznek, beépítenek saját testükbe, az állatok pedig megeszik őket és egymást – így az egyensúlyi helyzet beállta után idővel minden élőlényben a 14C koncentráció konstans lesz. Egészen addig, amíg meg nem hal, abba nem hagyja a légzést és a táplálkozást, így nem juthat a szervezetébe újabb 14C, hanem csak a meglevő fog bomlani, 5730 évente feleződni.

Így a 14C mennyisége megmutatja, milyen régen halott egy élőlény.

Problémák:

Nem tudjuk, a múltban milyen mennyiségű és összetételű volt a kozmikus sugárzás. Erre vannak becslések, amelyeket számításba vesznek – de nincsenek konkrét és tudományos precizitással használható adatok. Honnan lennének?

Nem tudjuk, a múltban a napszél milyen erős volt.

Nem tudjuk, a Föld milyen idős (lásd fentebb), sem azt, hogy létezése során mindig azonos lett volna a légkörének összetétele (sőt, tudjuk, hogy ez nem így van), így nincs valós okunk feltételezni, hogy az egyensúlyt elérte volna a Föld. Amikor a kormeghatározás ezen módját feltalálták, már réges-régen vitán felül álló, elfogadott „tény” volt, hogy a Föld több milliárd éves, ma ismert légköre sok százmillió éve állandó, így ezzel a problémával nem foglalkozott senki. Annak ellenére, hogy mérési eredmények szerint a légkör 14C koncentrációja enyhén növekedett az elmúlt évtizedekben, holott csökkenie kellene az emberi tevékenység következtében (a fosszilis energiahordozókból származó szén-dioxidban sokkal kevesebb a 14C).

Az élőlényekben konstansan jelen lévő szénatomok (nem lélegzünk ki naponta több kilónyi szenet, ugye) körében a 14C koncentráció csak csökken, és a húsevés nem növeli – vagy nem jelentősen –, hiszen valódi légköri 14C-t csak a növényeken keresztül nyerhetünk. Ezért az állatok 14C koncentrációja mindig kisebb lesz a légkörinél…

Illetve lenne, ha az élőlények testében nem zajlana nagyon kis mennyiségű átalakulás. A kozmikus háttérsugárzás protonjainak töredékrésze eljut hozzánk (lásd fentebb, az „ez fontos lesz” részeket). Ez az átalakulás pedig a természetben teljesen fedetlenül maradó holttestekben a halál után is folytatódik, mivel az élő szervezetben elég jelentős mennyiségben találhatóak nitrogénatomok.

Ráadásul azt sem tudjuk, hogy egyes, a mérhető tartományon kívül eső frekvenciák is közre játszhatnak-e az átalakulásban, azt pedig főleg nem, hogy a 14C bomlását elősegítheti vagy gátolhatja-e valamilyen nem ismert fizikai tényező. (Amint az az 1. sz. problémánál már szóba került.) Mindezek fényében megállapítható: nem csoda, hogy nem mindig működik jól ez a metódus.

Ez csak egy kis ízelítő volt, rengeteg anyagot lehet találni az Interneten, pro és kontra, azt hiszem, elég sok adatot, keresőszót írtam ebbe a bejegyzésbe, amelynek mentén el lehet indulni…

Ésszelteli 2015.09.09. 06:46:25

A szénizotópos kormeghatározás

A szénizotópos kormeghatározás, bár csak néhány ezer (legfeljebb pár tízezer) évre pontos, különösen megbízhatónak számít, ugyanis ebbben az esetben ismert, megfigyelhető és mérhető folyamat eredményeként jön létre az instabil izotóp, amely viszonylag rövid – ezért elég pontosan mérhető – felezési idővel rendelkezik: 5730 év. A 14-es tömegszámú szénizotópról van szó, amely a stabil 14N-ből (természetes nitrogén) jön létre, külső hatásra. Ez a külső hatás elsősorban: a „kozmikus sugárzás”.

A kozmikus sugárzás neve megtévesztő, mivel itt valójában egy állandó részecskefolyamról van szó: nagyrészt protonok, kisebb részt teljes hélium atomok, valamint egyéb atommagok és elektronok jönnek a világűrből. Itt igen nagy energiájú részecskékről beszélünk, összehasonlításképpen: egy részecskegyorsító által indukált 1-10 TeV energiánál számilliószor nagyobb, 1020 eV körüli értékről. Ezek tehát géppuskaként lyuggatják keresztül a szilárd anyagot – ez fontos lesz később. Forrásuk: a csillagok, tehát a Nap is. De nem kell aggódnunk a géppuskatűz miatt – bár egyesek szerint a bőr öregkori ráncosodását ez okozza –, idelent a légkör, a Föld mágneses tere és a napszél együttes védelmét élvezzük. A Nap tehát gerjeszti és csillapítja is ezt a „sugárzást”. A napszél jóval kisebb energiájú és mágnesesen töltött részecskékből van, amelyek segítenek a Föld mágneses terének ezen részecskék lelassításában. A légkörbe érve azután nekiütköznek a nitrogén- és oxigénmolekuláknak és szétbomlanak pionokra, kaonokra és egyéb szubatomi részecskékre, valamint tényleges elektromágneses sugárzásra (gamma és annál magasabb frekvenciák). A nagyobb atommagok azonban egész protonokat is „szülhetnek”, amelyek már kisebb sebességgel haladnak tovább, így nagyobb eséllyel haladnak át a légkörön, s csak egy szilárd testben fognak megállni – ez szintén fontos lesz mindjárt. És természetesen ezek az ütközések hozzák létre a stabil 14N-ből a kormeghatározáshoz használt 14C-t.

A legtöbbször, amikor a szénizotópos kormeghatározást megmagyarázzák, nem ismertetik ilyen részletesen a folyamatot, pedig fontos ilyen mélységében megérteni, hogy lássuk, miért nem működik.

A 14C tehát folyamatosan termelődik a légkörben, ugyanakkor folyamatosan bomlik is, hiszen instabil. Hogy hány darab 14C atom termelődik egy másodperc alatt, az (elvileg, az egyszerűség kedvéért) állandó, azonban minél több van belőle, annál több bomlik el egy másodperc alatt – így, amikor ez a szám eléri a termelődés számát, egy egyensúlyi helyzet áll be, és onnantól a 14C mennyisége a légkörben állandó. A 14C úgy viselkedik, mint egy „igazi” szénatom, reakcióba lép az oxigénnel, CO2 lesz belőle, amelyet a növények belélegeznek, beépítenek saját testükbe, az állatok pedig megeszik őket és egymást – így az egyensúlyi helyzet beállta után idővel minden élőlényben a 14C koncentráció konstans lesz. Egészen addig, amíg meg nem hal, abba nem hagyja a légzést és a táplálkozást, így nem juthat a szervezetébe újabb 14C, hanem csak a meglevő fog bomlani, 5730 évente feleződni.

Így a 14C mennyisége megmutatja, milyen régen halott egy élőlény.

Problémák:

Nem tudjuk, a múltban milyen mennyiségű és összetételű volt a kozmikus sugárzás. Erre vannak becslések, amelyeket számításba vesznek – de nincsenek konkrét és tudományos precizitással használható adatok. Honnan lennének?

Nem tudjuk, a múltban a napszél milyen erős volt.

Nem tudjuk, a Föld milyen idős (lásd fentebb), sem azt, hogy létezése során mindig azonos lett volna a légkörének összetétele (sőt, tudjuk, hogy ez nem így van), így nincs valós okunk feltételezni, hogy az egyensúlyt elérte volna a Föld. Amikor a kormeghatározás ezen módját feltalálták, már réges-régen vitán felül álló, elfogadott „tény” volt, hogy a Föld több milliárd éves, ma ismert légköre sok százmillió éve állandó, így ezzel a problémával nem foglalkozott senki. Annak ellenére, hogy mérési eredmények szerint a légkör 14C koncentrációja enyhén növekedett az elmúlt évtizedekben, holott csökkenie kellene az emberi tevékenység következtében (a fosszilis energiahordozókból származó szén-dioxidban sokkal kevesebb a 14C).

Az élőlényekben konstansan jelen lévő szénatomok (nem lélegzünk ki naponta több kilónyi szenet, ugye) körében a 14C koncentráció csak csökken, és a húsevés nem növeli – vagy nem jelentősen –, hiszen valódi légköri 14C-t csak a növényeken keresztül nyerhetünk. Ezért az állatok 14C koncentrációja mindig kisebb lesz a légkörinél…

Illetve lenne, ha az élőlények testében nem zajlana nagyon kis mennyiségű átalakulás. A kozmikus háttérsugárzás protonjainak töredékrésze eljut hozzánk (lásd fentebb, az „ez fontos lesz” részeket). Ez az átalakulás pedig a természetben teljesen fedetlenül maradó holttestekben a halál után is folytatódik, mivel az élő szervezetben elég jelentős mennyiségben találhatóak nitrogénatomok.

Ráadásul azt sem tudjuk, hogy egyes, a mérhető tartományon kívül ........

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.09. 10:54:33

@pervie but hot:

"Most a katkók a téma. Szapulom én a muszlimokat és a buddhistákat is eleget. Egyik se jobb, mint a másik.
A katolikusokat viszont megvédtem okyan tekintetben, hogy szívük joga nem elismerni a melegek egyházi házasságát, abortuszt, óvszert elutasítani, ahogy a vegánoknak is joguk van ahhoz, hogy saját mániájuk szerint egyenek. A katkó egyház is egy lelki wellness klub, saját berkein belül azt csinál, amit akar."

Ha így gondolod, akkor minek szólsz bele, hogy mit csinálnak? Egyébként is csak annyit tehetsz, hogy olyan pártra szavazol, amelyik kevesebb támogatást adna nekik, egyébként tök fölöslegesen csinálod a fesztivált.

"látod, hazudsz, katkó módra. Nem csak átláthatóságot hiányolok (bár azellen is kapálózik a katkó egyház), hanem azt, hogy egy fillért se adjanak közpénzből egyházaknak, vallásoknak."

Ha lehazugozol, akkor itt és most véget is vethetünk ennek a vitának. Ugyanis nem vagyok hajlandó eltűrni, hogy valaki ennyire rosszindulatú és inkorrekt módon vádoljon, természetesen tök alaptalanul. (Gyűlölöm a hazugságot, ha nem tűnt volna fel.) Eleve nem értem, hogy ha nyitottságra hivatkozol, hogy feltételezed eleve, hogy szándékosan hazudok, ahelyett, hogy tévednék vagy félreérteném azt, amit írsz.

"Iskolát, intézményeket csak az állam működtessen. Vagy lehetnek még fizetős magániskolák. Ennyike."

Ha lehetnek alternatív állami iskolák, miért ne lehetnének jellemzően az ország legjobbjai közé számító egyházi iskolák? Sok nem vallásos szülő is azért íratja egyházi iskolába a gyerekét, mert a környéken az az egyetlen színvonalas oktatási intézmény.

"- lóf@szt mama!"

Ezt a hangnemet sem vagyok hajlandó elviselni. Beszélj így a saját anyáddal, de ne velem.

"Jézus két szentséget alapított, a többi az katkó tákolmány. A pápizmus is."

Tőlem azt gondolsz a szentségekről, amit akarsz, de ettől még nem lesz igaz.

"- a butaságot és a butaság vámszedőit megvetem. Inkább élek így, mint hazugságban, mint a katkók."

Egyelőre senki sem tudja bebizonyítani, hogy kinek van igaza, ez majd a halál után derül ki, de látom, legalább akkora magabiztosság szorult beléd, mint egy spanyol inkvizítorba. Az megvan, hogy éppen a beszűkült tudatra jellemző a "tutira nekem van igazam, míg mások kisgyerekek módjára elhiszik a primitív hazugságokat"?

"A nyitottság pont hogy jellemző rám, ezt a vallásos embereknél sajnos nem tapasztaltam."

Nyilván furcsa véletlen, hogy én kulturáltan szeretnék veled beszélgetni, míg te alaptalanul lehazugozol, mert "a katkók már csak ilyenek", illetve beképzelt, kioktató, rosszindulatú és lenéző mondatokat vagy képes csak kicsikarni magadból ennek jegyében. Mit ne mondjak, tök hiteles, amit csinálsz, úgyhogy én most untam meg ezt a szócséplést.

"És perszeva bullshitre, kamura nem vagyok nyitott. Megértem, hogy embereknek kell a szőranya, a szopirongyi, mint kisgyereknek az elalváshoz, de én már felnőtt vagyok. Szellemileg is."

Nyilván Aquinói Szent Tamás, Kopernikusz vagy Gauss is szellemi kisgyerekek voltak hozzád képest pusztán amiatt, mert hittek Istenben. De nem baj, sulykold csak, hogy felnőtt vagy, a végén pedig toldd meg egy "ennyikével", hátha mások is elhiszik.

Punxsutawney Mormota 2015.09.09. 11:45:01

@Ésszelteli: A tudomány változik - előnyére, hiszen változnak és fejlődnek a módszerek. A torinói lepelről nem csak rádiókarbanos módszer van, hanem a szövési technológia alapján is megállapították, hogy nem származhat abból a korból.
Természetesen lehet minden mögött az ateista tudósok összesküvését" gyanítani, de a konteókkal kappcsolatos problémáimat már leírtam - mindig minden összeesküvő csoportban akad egy ember, aki vagy ideológiai okokból vagy pénzért vagy hírnévért vagy e három katyvaszáért kitálal, Lászd, Edward Snowden.
És persze a rádiokarbonosok tévedhetnek vagy bénázhatnak, de rádiócsillagászok is? Tegnapi hír, hogy megtalálták az eddigi legősibb galaxist, a vöröseltolódás alapján 13,2 milliárd éves.

2015.09.15. 20:29:26

@Agysebész migráns: Arra azert kivancsi lennek, hogy az USA-ban melyik az a 7 tagu birosag (!!!), ami jogilag kepes arra, hogy "megkerulve a szenatust" megszavazzon dolgokat a kepviselok helyett :)
Ha nem ismered az USA torvenyhozast, akkor nem kellene emlegetni mint peldat - vagy, ha megis, akkor elobb nezz utana, hogy is van ez.

BéLóg 2015.09.17. 15:23:55

@Punxsutawney Mormota: Vicces dolog a Totinói Lepel eredetiségéről ilyesféleképpen vitatkozni. Érdekes például az az írott krónika, amelyik jóval 1200 ELŐTT készült, s amelyikben megemlítik a leplet mint létező tárgyat sőt iniciáléban le is rajzolják.
Talán te is olvastad azt a tanulmányt, amely az eredetiség mellett teszi le a voksát, VIRÁGPOR mardványok alapján, amelyeket nyilvánvalóan képtelenség lett volna átvinni 1200 utánra. Erre ezért azt szokták mondani, hogy a lepel ANYAGA eredeti (na akkor a C14-es módszer érvelés már eleve xar) de a kép mégiscsak hamis. Ez meglehet. Sokan hiszik a lelplet Leonardo által készített hamisítványnak.
De vannak itt más dolgok is, például amikor felfedezték, hogy a leplen lévő halott ember (bal) szemén jól kivehető a modern átvilágítási módszerek alapján az az obulus (aprópénz-érme), amit éppen Krisztus korában használtak és tettek a halottak szemére.
Mindezeken kívül az is tökéletesen magyarázhat mindenféle radiokarbonos vizsgálati problémát, hogy úgy tudjuk, Krisztus feltámadását igen erős FÉNYJELENSÉG kísérte (gondolom ha így volt nem lámpával világítottak a sírban...) amely mibenlétéről sokat nem tudunk, de az biztos hogy erős hatással lehetett a lelep anyagára, "tönkretéve" bármiféle utólagos izotópos vizsgálat eredményét. (Ez is igen logikus.)
A fényhatásról pedig azért is kell megemlékeznünk, mivel mai "tudományos" szemmel nézve csakis EZ lehetett a forrása a leplen kialakult test negatív lenyomatnak -- ha az eredeti.

Végezetül azonban akinek a Torinói Lepel kell ahhoz hogy higgye, hogy Jézus Krisztus az Isten fia aki meghalt majd feltámadt, az nem hiszem hogy hívőnek lenne mondható.

felfordul a gyomrom 2015.09.21. 16:03:26

@maxval bircaman megbízott szerkesztő:

"a katolicizmus NEM állítja ezt"

éppen ezért a katolicizmus nem is kereszténység :D
az csak egy hamis vallás.
ugyanis a kereszténységnek deklaráltan a biblia az egyetlen alapja (isten igéje, maga az isten, lásd jános evangéliuma), és a katolikus vallás magát kereszténynek nevezi, vagyis ezzel kimondja, hogy a biblia az egyedüli alapja, miközben mégsem a biblia az egyedüli alapja, sőt, azzal sokszor szembe is megy (a kereszténység deklarációja szerint éppen ezért), lásd például a feszület, szűz mária előtti leborulást, ami ugyebár bálványimádás, a biblia szerint, ami ugyebár deklaráltan a kereszténység egyetlen alapja.
a világon lehetnek helyes(nek tartható), vagy helytelen(nek tartható) eszmék, lehet, hogy sose ítélhetjük meg ezeket száz százalékig biztosan, de a legrosszabbak azok, amelyek még a saját deklarációjuknak se felelnek meg.

felfordul a gyomrom 2015.09.21. 16:11:41

@pervie but hot (törölt):

"egy szélsőséges politikai ideológia, ami szerint egyetlen könyvre kell alapozni az egész életet"

igen, ezt hívják ma demokráciának, az a bizonyos könyv pedig a btk.
ez valóban sajnálatos, de mégse nagyon látom, hogy az emberek felháborodnának ezen, sőt, még ők hivatkoznak rendszeresen erre a könyvre.
az igazság az, hogy ennél semmivel se rosszabb a kereszténység, ami szintén egyetlen könyvre alapozza az életet, sőt, a kereszténység értelmében az a könyv isten által lett írva, míg a btk csak emberek által.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.21. 16:40:01

@felfordul a gyomrom:

"a kereszténységnek deklaráltan a biblia az egyetlen alapja"

Tévedés.

Elég ha csak azt gondolod végig: mikor alakult meg az Egyház és mikor zárult le a Biblia kanonizációja. A különbség több mint 3 évszázad!

Azaz előbb volt Egyház, aztán Biblia!

felfordul a gyomrom 2015.09.23. 13:14:42

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: akkor fussunk neki újra. a kereszténység alapja az újszövetség, amelyet az első században írtak, mármint a jelenleg használt nyugati időszámítás szerinti első században.
az egész ószövetség a megváltó érkezését vetítette előre, ami ugyebár a biblia alapján meg be is teljesedett kb. 2000 éve.
a keresztény, eredetileg keresztyén, a krisztusi szóból ered.
amiről te beszélsz, az a katolikus vallás alapítása, amit ha jól tudom, egy pogány római császár csinált, hogy így biztosítsa az uralmát. a katolikusok csak átvették a keresztényektől a tanaikat, ami a bibliára épült és hozzátettek, meg elvettek belőle, aztán meg még a bibliával is elkezdtek variálni, de ez nem fogja megváltoztatni a lényeget.
a biblia jóval előbb volt mint a katolikus vallás, mivel a biblia eredetileg ugyebár a zsidó ószövetség.

felfordul a gyomrom 2015.09.23. 13:16:29

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: az első keresztények tulajdonképpen az apostolok voltak. semmi közük a katolikus valláshoz.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.23. 13:56:20

@felfordul a gyomrom:

Na és ki állapította meg mi az Újszövetség tartalma? Mert ez nem az égből hullott alá,

Nem tudom mit értesz katolicizmus és kereszténység alatt. Valószínűleg valamilyen képzeletbeli elletétet...

felfordul a gyomrom 2015.09.25. 01:15:40

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: valószínűleg.
te honnan szerzed az értesüléseidet, aminek igazságtartalmáról ennyire meg vagy győződve?
szerinted ki állapította meg az újszövetség tartalmát?
egyébként is lényegtelen, hogy ki. a bibliában van deklarálva a kereszténység. ha valaki kereszténynek vallja magát, akkor szükségszerűen aszerint deklarálta magát, ahogy a biblia, mivel onnan ered a fogalom. az újszövetségből. ha mondjuk feltételezzük, hogy a biblia valójában a niceai zsinaton készült, akkor is az van leírva benne, hogy a kereszténység alapja a biblia. tehát, még ha a niceai zsinaton találták is ki a kereszténységet, mégis úgy határozták meg, hogy az, amit a bibliában van. a katolikusok kereszténynek vallják magukat, de azt úgy határozták meg, hogy a biblia az alapja, de mivel a katolikus vallásnak nem a biblia az alapja, ezért az önellentmondásos, vagyis hamis vallás. olyan ez, mint a jogban egy érvénytelen szerződés.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.25. 06:01:21

"szerinted ki állapította meg az újszövetség tartalmát?"

Az Egyház.

"egyébként is lényegtelen, hogy ki. a bibliában van deklarálva a kereszténység"

Nagyon is nem lényegtelen. Mert pl. az abszurd érv, hogy ellentét van Biblia és Egyhéz között azonnal meg is dől ezzel.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.25. 06:02:36

@felfordul a gyomrom:

"hogy a biblia valójában a niceai zsinaton készült"

Nem, nem ott.

"akkor is az van leírva benne, hogy a kereszténység alapja a biblia. tehát, még ha a niceai zsinaton találták is ki a kereszténységet, mégis úgy határozták meg, hogy az, amit a bibliában van"

Nem, mert egy sok keresztény dogma NINCS benne a Bibliában.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.25. 06:05:01

@felfordul a gyomrom:

"a katolikusok kereszténynek vallják magukat, de azt úgy határozták meg, hogy a biblia az alapja, de mivel a katolikus vallásnak nem a biblia az alapja, ezért az önellentmondásos, vagyis hamis vallás"

Mivel a kereszténységnek NEM a Biblia az alapja, ezért ez a következtetés hamis.

A Biblia NEM alap, hanem következmény. A Biblia az isteni tanítás ALAPJÁN készült, s Egyház KORÁBBAN volt, mint Biblia. Hogy lehetne valaminek az alapja egy KÉSŐBBI dolog?

S a katolikusok NEM állítják, hogy a Biblia az alap, hanem azt modják, a Biblia az EGYIK alap.

felfordul a gyomrom 2015.09.29. 16:46:21

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: honnan vagy ennyire biztos abban, hogy a biblia mikor készült?

BéLóg 2015.09.29. 17:03:33

@felfordul a gyomrom: A Biblia, mely jelentése "könyvek", igazából folyamatosan "készült".
Az Ószövetségi irtok például jópárszáz évvel Krisztus előtt nyerték el elfogadott (azaz "eredeti") alakjukat, az Újszövetségi iratok megírása (amelyek végül bekerültek "a" Bibliába már Krisztus halála után röviddel megkezdődött. Legelsőként -- úgy tartják -- Márk evangéliuma íródott (kb. Kr. u. 65-70-ben) de van olyan forrás is amely szerint Máté már Kr. u. 50-ben megírta művét.
Az apostolok levelei értelem szerűen szintén ebben az időben születtek.
Ergo, a bibliai iratok közvetlenül a szemtanúktól, első vagy másodkézből (pl. az apostolok első tanítványai) származnak.

Ha esetleg arra gondolsz, mikor nyerte el a Biblia a MAI formáját, azt a Wikipédiából kiolvashatod, ahonnan én idemásolom neked az alábbi idézetet:
"Az 5. század fordulóján a katolikus egyház I. Ince pápa alatt elfogadta a bibliai kánont, amely tartalmazta Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát. Ezeket előzőleg már több zsinat megerősítette: a római zsinat (382), a hippói zsinat(393), és a két karthágói zsinat (397 és 419). Ezt a kánont használja a Vulgata, a Biblia Szent Jeromos által készített fordítása."

Szóval mivel a biblia=könyvek (egyes számban biblion=könyv, görög szó), nem igazán beszélhetünk "készülésről".

2015.10.19. 11:18:00

@Ésszelteli: Néhány nyugat európai ország nagyobb városaiban vannak ugynevezett no entry zónák, ahova nem muszlimnak nem tanácsos belépni, ott nem az ország adott törvénye érvényes hanem a sária. "
Hazugság. Egy amerikai arabellenes zsidó propaganda....
Aki terjesztette, már bocsánatot kért, miután végigjárta Európa "sarija" övezeteit....

2015.10.19. 11:23:54

@BéLóg: Tehát az evangéliumok "politikai" akarat által válogatottak. Ráadásul Egymásra utalnak, tehát jeleneteket átemelnek egyikből a másikba. Ami azért lehetséges, mert nem egy időben készültek. Az eredeti nem is olvasható, mert leginkább másolatok állnak rendelkezésre.
Talán merném venni a bátorságot, hogy összevessem 1956 dokumentálásával: mennyire hiteles kiválogatni négy megemlékezést '56-ról, és azt állítani, hogy ez aztán bizonyság?
Pedig szemtanúk írták.
Sajna a korabeli művek jobbára BarKoh Ba-ról emlékeznek meg, nomeg Keresztelő Jánosról, és csak említés szintjén Jézusról....
Például a Korán....említ egy prófétát, akinek a neve akár lehetett Jézus is.

Ésszelteli 2015.10.19. 12:52:11

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Nagyon sajnálatos, hogy nem tájékozódsz több forrásból, akkor megváltoztatnáf ingatag alapon álló véleményed. Bizony vannak tragikus részek nyugati nagyvároskban, de rendszerint elhallgatja a liberális média, meg a helyi önkormányzat is, de még e remdőrség sem nyilatkozik. Ez van.

ankica 2019.03.11. 17:23:19

@Punxsutawney Mormota: Sajnos én nem ismerem a hit gyülekezet belső adatait de, akármivel is foglalkoznak és mit gyűjtenek be a tagoktól, nagyon sokat tesznek azért hogy a hitetleneket Isten útjára vezessék. Ezek után sokan szegényként kerültek közéjük és példa mutatóan segítették őket. A szomszédomba lakott egy ilyen család zárlat miatt leégett a lakásuk és totál felújították nekik és gyönyörűen berendezték az utolsó kanálig mindennel. A férjet szuper jó munkahelyre vitték dolgozni, a négy gyerek mellett az anyuka nyugodtan volt velük otthon. Csak tisztelettel tudok irántuk lenni.
süti beállítások módosítása