B1 blogcsaládWeber ismét szükségét érezte, hogy elhatárolódjon Orbántól

Nemzetközi sajtószemle

2019. április 18. - Szelestey

manfred_weber.jpg

  • A Bundestag konzervatív elnöke azt gondolja, hogy Nyugat-Európának jobban tekintetbe kellene vennie a keleti tagok aggályait.
  • A nacionalisták előreláthatólag jól szerepelnek az európai választáson, csak utána kerülnek bajba, mert a belső ellentétek miatt aligha képesek hatékonyan együttműködni.
  • Képmutató és hatástalan a magyar családpolitika - írja a konzervatív brit Times.

Politico

politico_1.jpg

Manfred Weber megismételte, hogy Orbán Viktor több olyan döntést is hozott, amelyek elfogadhatatlanok a Néppárt számára, ezért a Fidesz kizárása még egyáltalán nem került le a napirendről. Az EPP bizottsági elnökjelöltje ezt abban a választási tévévitában fejtette ki, amelyet szociáldemokrata vetélytársával folytatott. Utalt ugyanakkor arra, hogy más pártcsaládoknak is vannak gondjaik bizonyos pártokkal, a szociáldemokratáknak pl. a román PSD-vel. Timmermans azonban erre úgy reagált, hogy itt lényeges különbség mutatkozik a konzervatívokhoz képest, mivel ő a maga részéről semmiképpen sem hajlandó együttműködni a szélsőjobbal. Ám az osztrák kormányban a kereszténydemokraták oldalán helyet kapott a szélsőjobbos Szabadságpárt. Weber itt közbeszólt, mondván, hogy ők sem kaphatóak a közösködésre a szélsőségesekkel.

Mindkét politikus egyetértett abban, felül kell vizsgálni az unió menedékpolitikáját. Abban is egyezett a véleményük, hogy a migrációs nyomás ez EU-barát kormányoknak köszönhetően enyhült. Weber ugyanakkor nem ért egyet a francia elnökkel abban, hogy az EP-választás a haladó erők és a populisták harcát hozza. Szerinte kompromisszumot kell elérni. Ugyanakkor burkoltan bírálta vetélytársát, mert úgy ítéli meg, hogy az a Bizottság alelnökeként idáig nem sokat ért el Lengyelország ellen a 7-es paragrafus alapján. A másik erre úgy reagált, hogy az eljárást azért indították, mert az ügyet a Tanácsa kezébe akarták adni.

Die Welt

die_welt.jpg

A német alsóház elnöke óv attól, hogy a Nyugat kioktassa a keleti tagokat. Schäuble egy berlini pódiumvitán beszélt és rámutatott, hogy egyre mélyülnek az árkok Európában, de nem szabad lebecsülni a volt szocialista államok gondjait. Kiemelte, hogy belülről és kívülről egyaránt veszély fenyegeti a közös értékeket, és már nincs sok idő azokat megvédeni. Kína és az USA nagy vetélytársat jelent, és ha Európa nem ébred fel, akkor hamarosan érdektelen tényező lesz. De számára a legnagyobb gondot e pillanatban az jelenti, hogy a Nyugat úgy kezeli a földrész keleti felét, mint egykor Nyugat-Németország az NDK-t. Mindent jobban tudott, nem vette figyelembe a keletnémetek aggályait.

Hogy a hiba ne ismétlődjön meg, ahhoz azt ajánlja, hogy a mag-Európának meg kell szabadulnia a nagyképűségtől. Jobban figyelembe kell vennie mások érdekeit, és nem szabad azt hinnie, hogy mindent jobban tud, csak azért, mert nagyobbak a tapasztalatai a demokrácia ügyében. A bevándorlás kapcsán pl. a visegrádi csoport nem látja, miként lehet beilleszteni Európában ennyi embert, ám ezt a másik oldal azzal intézi el, hogy Keleten le van maradva a demokrácia, ezért jajonganak az ottani kormányok. Ám Schäuble szerint a következmény az, hogy ezek az államok úgy érzik, lekezelik őket, ezért csak még távolabb kerül a közös, európai megoldás. Ám kompromisszum nélkül nem lehetséges olyan szabályrendszer, amellyel rendezni lehetne a menekültügyet.

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

A hírügynökség szerint ugyan a korábbinál sokkal jobb eredményre számíthatnak a keményvonalas európai nacionalisták a jövő havi választáson, de valószínűleg nem tudnak elég szervezettséget felmutatni, hogy éljenek a helyzetükkel, annál is kevésbé, mert a jelek szerint a szélsőjobb maga sem hisz abban, hogy képes lesz ütőképes frakciót összehozni. Ez még akkor is így van, ha elviheti akár a helyek egyharmadát is. De ha sikerülne összefognia, akkor képviselői bizottsági elnököket adhatnának és más tisztségeket is betölthetnének, azaz érdemben tudnák befolyásolni a Parlament munkáját. Emellett beleszólhatnának a Bizottság és a Tanács tevékenységébe is. Ehhez azonban meg kellene nyerniük a Fideszt és a PiS-t.

Ezzel szemben a liberálisok abban bíznak, hogy a szélsőséges fenyegetés mozgósítja a középpártokat. Kezükre játszik, hogy a szélsőjobb idáig mindig is nehezen tudott dűlőre jutni saját magával, ha bármikor is felmerült az együttműködés lehetősége. Ugyancsak közbeszólhat a nacionalizmus és az ideológia. A Le Pen-féle Nemzeti Front pl. túlságosan is szélsőségesnek minősítette a Jobbikot. A Liga jelenleg ütközik az osztrák FPÖ-vel Dél-Tirol kérdésében. Az AfD-vel pedig az euróövezetben engedélyezett költségvetési hiány miatt van vitája. Orbánhoz hasonlóan Salvini is nagy barátja Putyinnak, a lengyel kormánypárt ezzel szemben nem szeretné, ha az EU rendezné a viszonyt Oroszországgal.

NZZ

neue_zurcher.jpg

Visszaesés fenyegeti a hagyományos pártokat Strasbourgban, a nacionalisták viszont előretörésre számíthatnak, ám hogy mennyire lesznek a jövőben hatalmi tényezők, az attól függ, képesek-e belülről zárni a soraikat, illetve hogy a kereszténydemokraták hajlandóak-e az együttműködésre. Ugyanakkor jól áll a zöld mozgalom, valamint a Marcon vezette En Marche. A francia elnök szeretné szárnyai alá gyűjteni a lehető legtöbb EU-barát erőt, ideértve azokat a kereszténydemokrata pártokat, amelyek nem akarnak többé egy pártcsaládban ülni Orbán Viktorral. Az EPP jövője nagyban függ attól, mitévő lesz a csoport a Fidesszel. A választás után könnyen újra kiéleződhetnek az ellentétek, ezért elképzelhető, hogy a magyar politikus a hasonszőrű nemzeti-konzervatív gondolkodású pártokkal együtt veszi a kalapját és összeáll az EU jobboldali bírálóival.

A kérdés ezek után az, mennyire tudnak az euroszkeptikusok összefogni, de a tervük továbbra sem látszik reálisnak. Még semmi eredményt nem hozott, hogy Salvini próbál szövetségre lépni a Fidesszel, valamint a Jog és Igazságossággal. De ha még sikerülne is egyetlen nagy frakcióba tömörülni, még akkor is meg kellene küzdeniük a belső ellentétekkel. Pl. az FPÖ korlátozni akarja a családi pótlékot a keleti vendégmunkások számára, ami kiváltja az új tagok tiltakozását. Salvini a menedékkérők elosztást szorgalmazza, Orbán ez elől elzárkózik. Ezeket a politikusokat az EU elutasítása köti össze. És mivel eltérnek a nemzeti törekvések, nem könnyen találnak konstruktív európai programot. Az csupán elvont cél, hogy le kell építeni az uniót és meg kell erősíteni a nemzetállamokat.

Az EP doyenje, a CDU-s Elmar Brok ezek után túlzottnak tartja a félelmeket, nem gondolja, hogy nacionalista hullám fenyeget. Mint mondja, Európa hívei május után is többségben lesznek a Parlamentben, nem kerül veszélybe annak működőképessége, amíg a négy nagy pártcsalád képes megállapodni. A nacionalisták azonban ezzel együtt megnehezítik a fő erők dolgát, annál is inkább, mivel belülről igyekeznek megreformálni az uniót. Ehhez azonban két dolog kellene: belső fegyelem és külső partnerek. Weber a Néppárt részéről már kizárta az együttműködést. A bevándorlás ügyében azonban elképzelhető a szövetség. Orbán nem csinál titkot abból, hogy stratégiai kapcsolatot próbál létrehozni az EPP és a jobboldali nacionalisták között. Épp ezért az EU számára a következő időszakban igen nagy fontosságú lesz, hogy merre haladnak a konzervatívok. Fontosabb, mint az, miként szerepelnek a nacionalisták most májusban.

The Times

the_times_1.jpg

A kommentár rámutat, hogy az európai nacionalisták a születések támogatására meglepő módon visszahozzák a Mussolini, Hitler és Sztálin által vitt politikát, és ha hatalomra kerülnek, onnantól kezdve nem a bevándorlás jelenti számukra a legnagyobb gondot, hanem hogy miként tudnák több gyerek vállalására rábeszélni a honfitársaikat. Orbán Viktor ki is mondta, hogy számára a legfontosabb kérdés, hány gyereket szülnek a magyar nők, lesz-e magyar jövő, és hogy fennmarad-e a nemzet. A magyarok lélekszáma csaknem négy évtized óta folyamatosan csökken, évről évre több mint 40 ezerrel lesz kevesebb. Amikor a német kormány elszánta magát, hogy több migránst engedjen be, az egyik, ami vezérelte, az éppen a születések alacsony száma volt.

Természetesen a jobbos populisták elsősorban ezért jöttek fel, mert ellenségesek a bevándorlással szemben. Nemrégiben Orbán nekirontott azoknak az államoknak, amelyek kinyitják a kapukat az idegenek előtt. Viszont innentől kezdve minden a nőkön múlik, ám a mozgósításukat célzó politika, a natalizmus sötét múltra tekint vissza. A Duce pl. jó 20 éven át adót vetett ki az egyedülálló férfiakra, öt gyereket irányzott elő a családok számára. Ugyanebben az időszakban Németországban törvénytelennek nyilvánították az abortuszt. A Szovjetunióban kitüntetés járt azért, ha valaki legalább 9 gyereket hozott a világra. A fő eszköz azonban mindenütt a kényszerítés, illetve az ösztönzés volt.

Napjainkban Salvini azonban visszarettent a drákói jogszabályoktól, mint ahogy Orbán is. A meglévő korlátozások nemigen tudták növelni a születések számát. Úgy hogy egyedüli eszközként marad a pénz. Orbán az év elején nagy családtámogatási programot jelentett be. De az azért sokat elárul, hogy a magyar kormányban többen viselik a László nevet  - ketten -, mint ahány nő van a testületben.  Mindent egybevéve úgy tűnik, hogy a felsőoktatási tanulmányok, a kései gyermekvállalás és a nagyobb személyes önállóság miatt apad a gyerekutánpótlás. És ha nem akarunk visszasüppedni a sötét Középkorba, akkor bizonyos szellemeket még a populisták sem tudnak visszatuszkolni a palackba.

Washington Post

washington_post_1.jpg

Itt az idő eltörölni azokat a jogszabályokat, amelyek a győzelmes nemzeti történelmet örökítik meg, mert ezek a törvények fegyverként szolgálnak a szélsőjobbos nacionalisták számára. Így látja a helyzetet a Rochesteri Egyetem egyik történész professzora, aki könyvet írt a sztálini kultúráról és a szovjet propagandáról. Legkézenfekvőbb példaként Matthew Lenoe az idevágó lengyel szabályozást hozza fel, amely bünteti, ha bárki nyilvánosan felveti a lengyel nemzet vagy állam társfelelősségét a holokauszt ügyében. A jogalkotók célja az volt, hogy megerősítse a mondandót, miszerint a lengyelek csakis hősök és áldozatok voltak a háborúban, miközben az ország 5-6 millió embert vesztett. De az ellenállás ragyogó példái mellett az sem kétséges, százezrek működtek közben a zsidók megsemmisítésében.

A térség több más állama, így Magyarország és Románia is küszködik azzal, hogy szembenézzen a náci kollaboráció kérdésével. Itt kerülnek bele a képbe a történelmi emlékezetet szabályzó törvények, de ezek az országok először, a rendszerváltás után azt írták elő, hogy senki se tagadhassa az emberiesség ellen elkövetett kommunista bűnöket. Viszont ily módon utat nyitottak ahhoz, hogy lezárják a vitát a nemzeti múlt zavaró fejezetei ügyében. A nacionalisták tiszta történelmi narratívát követelnek és a jelek szerint azt hiszik, hogy nemes és különleges küldetés tisztára mosni a történelmi igazságtalanságokat. De egy nemzet csak akkor igazán emelkedett és kivételes, ha van öntudata és szembe néz saját múltja legsötétebb időszakaival.

Az emlékezettörvények arra jók, hogy segítségükkel elfojtsák a jogos vitát. Még rosszabb, hogy a kormányok kezébe adják a megtorlást, így azok a nemzeti büszkeség és áldozatiság gyerekes mítoszaival támaszthatják alá saját hatalmukat. Ez tényleges veszély és megkérdőjelezi az idevágó jogszabályok elemi értelmét.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr6814772786

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Lakatos Rodolfó 2019.04.18. 07:05:31

"Weber ismét szükségét érezte, hogy elhatárolódjon Orbántól"

Ez már kicsit kényszeresnek hat.

Persze, mivel elsősorban a méregzöldek és a ballibbantak szavazataira hajt az EP-ben, nagyon nem lehet ezen csodálkozni.

Lakatos Rodolfó 2019.04.18. 07:08:35

"Visszaesés fenyegeti a hagyományos pártokat Strasbourgban, a nacionalisták viszont előretörésre számíthatnak"

Lám-lám, csak nem?

Vajon mit tudhatnak ezek a "nacionalista" (valójában: patrióta, keresztény Európát féltő) pártok?

csüngőhasú norvégbáró 2019.04.18. 07:23:09

@Lakatos Rodolfó:

a csutti staddion cziggányod egy igazi keresztény ember... :D "lop" ahol tud.

gratula

ELIOS??

rallus 2019.04.18. 07:38:36

Weber képes lenne megölni aaz apját és az anyját, hogy részt vehessen az árvák ingyenes vacsoráján. Ez a tulajdonsága teszi lehetővé, hogy a ballibek is maguk közül valónak érezzék és támogassák ambícióját...

Lakatos Rodolfó 2019.04.18. 07:38:47

@csüngőhasú norvégbáró: Szervusz, rasszista barátom!

Ez a "staddion czigány" szófordulat nagyon beakadt neked (nem baj, legalább jól mutatja az IQ-dat a többi olvasónak és kommentelőnek)...

"igazi keresztény ember"

Igen, én is így tudom.

""lop" ahol tud."

Orbán Viktorra speciel mind a mai napig egyetlen fillér eltulajdonítását sem sikerült rábizonyítanotok...

Pedig Keller Laci bácsi is nagyon próbálkozott, már 2002-től is, de sajnos kiderült, hogy az a fantáziadús mese a családi szőlejéről, ami a MaNcs és az ÉS olvasókat is elragadtatta, még a vádemeléshez sem volt elég. Kínos, mi?

"gratula"

Már május 26-hoz gratulálsz előre? Köszi!

Toportyán Zsóti 2019.04.18. 08:22:23

@Lakatos Rodolfó: Kipukkadt lufi tette szopórollerre az önfelfüggesztő gazdit.Örökre oda a becsülete,már csak 1 maffiás unijóspénztolvaj akivel nem akar normális keresztény ember 1 gyékényen árulni.Agy nélkül minek élsz?

Toportyán Zsóti 2019.04.18. 08:23:51

@rallus: Baltás gyilkost baksisért szabadon engedő gazdád nevetségessé tette ezt a kommentedet is.

F1 L M 2019.04.18. 11:42:50

@Toportyán Zsóti: Nehogy már mi etessük. Az meg nem a mi hibánk hogy az azeriek nem csukták le, hanem hősként ünnepelték.

_atpijkamo_ 2019.04.18. 12:28:38

@F1 L M: "Nehogy már mi etessük."

A tolvaj Mészarost miért etetjük százmilliárdokkal???

"Az meg nem a mi hibánk hogy az azeriek nem csukták le, hanem hősként ünnepelték."

Minden külügyminiszter hagyott memót az utódjának, hogy el ne engedjék, mert az azeriek szabadon engedik azonnal. Tudta a geci, csak elcsábította a százmillió, amit kapott érte. Takarékos a geci gazdád, ilyen kis pénzért is lehajol.

FCUK5 2019.04.18. 12:33:23

Erdekes ez az európai unió. A csapból is az folyik, milyen rosszak vagyunk mi magyarok, ugyanakkor másfél hete nyaralás közben találkoztam már a kétharmadnyi uniós ország állampolgáraival, akik mikor kiderül, hogy magyarok vagyunk, megölelnek, és közlik, milyen kurva jó ország a mienk. Németektől osztrákokig, franciáktól spanyolokig

rallus 2019.04.18. 13:11:59

@FCUK5: Majd egyszer összefutnak tagával, toportyánnal, vagy csüngővel és akkor legközelebb megvernek, mert te is magyar vagy....

sZulamith 2019.04.18. 13:47:23

Azt gondolom, hogy jobb lenne ha kormányfő Magyarország lakósainak életminőségével foglalkozna, és nem hatalomra törekedne nemzetközi szinten. Meghozná az eredményt abban biztos vagyok. Egy nyugodt kiegyensúlyozott ország lakósainak nincs szüksége CsOK- ra és társaira.

Helga Beauty Salon. 2019.04.18. 14:01:30

@sZulamith: . Egy nyugodt kiegyensúlyozott ország lakósainak nincs szüksége CsOK- ra és társaira........................

És ha nyugodt és kiegyensúlyozott és még CSOK-ot is kap?
Bazmeg egész nap ez a Jaj lopnak, jaj adnak, jaj ezt építettek, jaj azt nem építettek, elmennek az emberek, miért nem jöhetnek a migránsok meg a tököm győzi felsorolni az állandó kínlódásotokat! Akkor te ne vegyél fel csokot, azt meg hagyd békén aki fel akarja venni!

Boycie 2019.04.18. 14:23:15

@Helga Beauty Salon: ez az izé a neve alapján egy főállású migráncsfaszszopó, nyilván valamelyik soros szervezetben árulja a hazát

FCUK5 2019.04.18. 14:34:41

@rallus: attól félek én is:):)

Boycie 2019.04.18. 14:34:51

@FCUK5: Tavaly valahol északolaszországban beoldalogtam egy régi palota félig nyitott kapuján. Nem volt senki az udvaron, elkezdtem körbejárni és persze fényképeztem. Előkerült egy magas ősz úr és érdeklődött hogy ki vagyok és mit keresek itt. Mondtam neki hogy lenni túrista és nézelődni szép palotában, érdekel régi építészet és festészet. Mikor megtudta hogy magyar vagyok, széles mosoly jelent meg az arcán és dicsérte Orbán antimigráns politikáját. Majd bemutatkozott hogy ő egy Piccolomini, övé a palota és szépen körbevezetett, megmutatta a középkori freskókat a gótikus termekben és elmagyarázta a jelentőségüket. Nagyon szép délután volt. Hírünk a világban :)

en.wikipedia.org/wiki/Piccolomini

Szemben a liberálfasiszta hazugsággyárakból ömlő szeméttel, ilyen egy átlagos fidesz szavazó családfája :)))

Tangooo 2019.04.18. 15:15:50

Mi lenne, ha Weber kérné a felvételét a szocialistákhoz. Lehet kettős párttagság?
Akkor biztosan megválasztanák elnöknek, már csak deklarálnia kellene, hogy ő tulajdonképpen egy zöld liberális.

csüngőhasú norvégbáró 2019.04.18. 15:57:30

@Lakatos Rodolfó:

a pestisrácok O1G bandája, szerinted te kis faszfej, hiteles? :D
jó hogy nem a századvég tetves bandát nem linkeled, vagy a magyar idők bértetveit.

szánalmas

lop a csutti staddioncziggány, ez a baj, nekem ez fáj........

csüngőhasú norvégbáró 2019.04.18. 15:59:27

@Helga Beauty Salon:

"tököm győzi felsorolni az állandó kínlódásotokat! "

de b@zmeg, te nyomorék bértollnok, ha ezért fizet a fidess, akkor ezt írod le ezerszer, vágod fidesssegnayaló? :D

ELIOOOOOOOOOOOOOOOOS

lop a cziggány, lop

István Tamasi 2019.04.18. 17:41:22

@csüngőhasú norvégbáró:
Elbizonytalanodtam, hogy o1g cigány-e vagy nem, de az biztos, hogy hazudik és lop.

István Tamasi 2019.04.18. 17:43:21

Weber ide, Timmermans oda, de az biztos, hogy magára valamit is adó európai politikus nem szívesen találkozik a csüngőhasú suttyóval.

Pista Sagemono 2019.04.18. 20:23:12

@Boycie: Én is pont így jártam. Sétálok Párizsban és bemegyek egy étterembe, hogy fekete kagylót egyek. Kérdezték ilyen nálatok nincs?
Mondom, nincs, mert nálunk minden migráns ki van tiltva. A banán is csak azért jöhet be , mert sárga és fizettek érte , hogy bejöjjön.

Európai téridő 2019.04.19. 07:20:30

A gazember Churchill szelleme köszönt vissza a brit konzervatív napilap sommás minősítésében. Menjenek a fészkes fekete fenébe! Az amerikai napilapnak van igazsága a probléma felvetésében, de akkor jobban tenné Nyugat-Mucsaröcsöge is, ha felülvizsgálná a jelenlegi "győztes" történetírását. "Minket" állandóan gyaktatnak, lépjenek ebben a kérdésben ők is, főleg a pökhendi és churchillista britek.

Európai téridő 2019.04.19. 07:26:51

@Toportyán Zsóti: Zsóti, hülye vagy.
@sZulamith: Az elvtársak és az előző kormányok is ezt a nyuszikaságot képviselték, meg is simogatták a buksi kis fejüket, aztán annyi. Ebből az állapotból nem sikerült tovább lépni. OV épp a ezzel próbálkozik, mert szerinte másképp nem megy.

n3spr3ss0 2019.04.20. 12:01:42

@Lakatos Rodolfó: Keress már magadnak valami jóféle fát, meg kötelet, ezek felhasználása jótékony hatással lenne a társadalomra, neked is megoldódna minden bajod.

illaim 2019.04.20. 12:25:57

Ti agymosott fidesses SA trolljai! Szelestey a nemzetközi sajtóban megjelent véleményeket szemlézi! Ha képesek lennétek az értő olvasásra, akkor felfognátok, hogy az oldalra írt fröcsögésetektől nem fog megváltozni a nemzetközi közvélemény se Magyarországról, se a második generációs oláh cigány országromboló tevékenységéről! A ti fröcsögésetek zéro! LOL

Pipas 2019.04.20. 12:37:00

"Képmutató és hatástalan a magyar családpolitika - írja a konzervatív brit Times."

Marhaság. Írom én. :D

Pipas 2019.04.20. 12:44:41

@sZulamith: "Egy nyugodt kiegyensúlyozott ország lakósainak nincs szüksége CsOK- ra és társaira."

Mert aki nyugodt és kiegyensúlyozott, annak van pénze lakást venni? :D És mi ez a "lakósainak" duma? Valami tájszólás, vagy a munkásosztály így mondja azt, hogy "lakos"?

Menjetek és kampányoljatok azzal, hogy eltörlitek a csok-ot. Ki tudja, még az is lehet, hogy mögétek áll a tömeg. :D Hozzácsapjátok még a gázáremelést, a ne-a-bankokkal-fizettessék-meg dolgot, a minimálbéremelés elleni tiltakozást és megígéritek, hogy visszaemelitek az szja-t. Máris tiétek a pálya! :D Kizárt, hogy ne arassatok osztatlan sikert az országban.

gtri 2019.04.20. 12:56:26

3 éve dübörög a CSOK. Népesedési eredmény: nem átütő a siker :)

2018:
Születésszám: 89 800
Halálozás: 131 100
"Eredmény": -41300

2019 január:
Születésszám: 7364
Halálozás: 13 790
"Eredmény": -6426

Blogolo Blogi 2019.04.20. 13:01:22

@Lakatos Rodolfó: "Vajon mit tudhatnak ezek a "nacionalista" (valójában: patrióta, keresztény Európát féltő) pártok?"
A gyűlöletkeltés pl. kifejezetten jól megy nekik.

Pipas 2019.04.20. 13:04:52

@gtri: "Népesedési eredmény: nem átütő a siker :)"

Az általad idézett adatok pont semmit nem mondanak el arról, hogy hatásos -e a csok vagy nem. Sőt, semmiről nem árulnak el semmit, mert nincs mivel összehasonlítani.

Blogolo Blogi 2019.04.20. 13:05:49

@Pipas: eleg, ha azt mondjak, nem hoznak be tobb migranst az orszagba, mint Viktor. Ld. 3000 torok a MOL epitkezesre, Kecskeméten szallasepites 1milliard kozpenzbol, stb. Abbol a milliardbol is epitenenek szallast a raszorulo magyaroknak inkabb, de neeeem, inkabb a migriknek. Hat ennyit kellene mondaniuk. Csak sajna hulyek, de hatha lesz eleg szavazo, akihez az m1en kivul mas is eljut videken.

Kelly és a szexi dög 2019.04.20. 13:05:54

Mennyi ökörséget tudnak összeírni a világban! :)

Pipas 2019.04.20. 13:07:14

@Blogolo Blogi: "A gyűlöletkeltés pl. kifejezetten jól megy nekik."

Ehh, legfeljebb jelenthetnek a magyar ellenzék bértrolljainak. Néha olvass el pár kommentet aztán majd rájössz.

Sir Galahad 2019.04.20. 13:07:19

Nem értem, mi a gond a családtámogatási rendszerrel. Egyelőre tényleg nem látszik hatékonynak, de jobbat még senki nem javasolt. A migránsok beengedése azért nem jó helyette, mert a segélyezésük nagyobb költséggel jár, a jelenlétük meg több társadalmi feszültséggel.

gtri 2019.04.20. 13:09:18

@Pipas:

Adok egy pár adatot az összehasonlításhoz. Nem valami nagy a siker:

Halálozások száma:

1995 - 145 431
1996 - 143 130
1997 - 139 434
1998 - 140 870
1999 - 143 210
2000 - 135 601
2001 - 132 183
2002 - 132 833
2003 - 135 823
2004 - 132 492
2005 - 135 732
2006 - 131 603
2007 - 132 938
2008 - 130 027
2009 - 130 414
2010 - 130 456
2011 - 128 795
2012 - 129 440
2013 - 126 778
2014 - 126 308
2015 - 131 697
2016 - 127 053
2017 - 131 674
2018 - 131 100

Élveszületések száma:

1995 - 112 054
1996 - 105 272
1997 - 100 350
1998 - 97 301
1999 - 94 645
2000 - 97 597
2001 - 97 047
2002 - 96 804
2003 - 94 647
2004 - 95 137
2005 - 97 496
2006 - 99 871
2007 - 97 613
2008 - 99 149
2009 - 96 442
2010 - 90 335
2011 - 88 049
2012 - 90 269
2013 - 88 689
2014 - 91 510
2015 - 91 690
2016 - 93 063
2017 - 91 577
2018 - 89 800

Blogolo Blogi 2019.04.20. 13:10:18

@Tangooo: "Mi lenne, ha Weber kérné a felvételét a szocialistákhoz. Lehet kettős párttagság?"

Jo otlet, ha van kettos allampolgarsag, miert ne lehetne kettos parttagsag? Mindenki eldonthetne epp mihez van kedve, kb. mint az egyszeri vermagyar Kelemen Hunor a roman utlevellel a multkor jol rabaszott az ukranoknal.

Pipas 2019.04.20. 13:11:57

@Blogolo Blogi: "Abbol a milliardbol is epitenenek szallast a raszorulo magyaroknak inkabb, de neeeem, inkabb a migriknek."

Nem szocializmus van, hogy semmire sem jut pénz csak a lumpenek meg a nyomorultak alá toljuk belőle a lakásokat. Nem, öregem, azt, hogy majd az állam épít mindenkinek szállást, azt felejtsd el. Megpróbáltuk, ráment több mint két generáció, iszonyat kudarc volt.

Egyébként meg építettek párat ócsán, éveken keresztül ment az ellenzék hőzöngése, hogy ez már mekkora baromság volt. Igaz is, az volt, tudjuk. Már csak onnan is, hogy még maga gyurcsány elvtárs sem próbálkozott ilyennel, pedig az aztán piros is volt, az elk.rástól sem riadt vissza meg még diplomája is volt borászatból. :D Akkor még volt... asszem. :D

Pipas 2019.04.20. 13:17:14

@gtri: "Adok egy pár adatot az összehasonlításhoz. Nem valami nagy a siker:"

Én ellenzem az egész "szüljük tele az országot istennek" hozzáállást, de az, hogy a csok hatékony -e még nem tudható:

1) Az adataid nem a termelékenységi rátát mutatják, hanem az élveszületések számár. Csökkenő lakosság esetében a nagyobb gyermekvállalási kedv is csökkenő születésszámot eredményezhet.

2) Nem telt el elég idő ahhoz, hogy tényleges változás történhessen. Kell hozzá még pár év.

3) Bővítik a csok-ot, ki tudja mé hogyan alakul. Ráadásul a családok is kivárnak, bíznak abban, hogy jobb lesz.

Lyle Scott 2019.04.20. 13:21:01

Bírom, amikor bizonyos emberek azzal jönnek, hogy: "nem fog megváltozni a nemzetközi közvélemény se Magyarországról"... Valami értelem kéne már, hogy polgártársaink agyában is kigyúljon egy kis fény! Van olyan, hogy nemzetközi közvélemény? Elmagyarázom: sohasem volt! Azért mert egyesek azt hiszik, hogy van, olyan szinten tudatlanok a világról, mint az Mwingi rezervátum utolsó falvában élő bantu vadásznak!

gtri 2019.04.20. 13:35:22

@Pipas:

"1) Az adataid nem a termelékenységi rátát mutatják, hanem az élveszületések számár. Csökkenő lakosság esetében a nagyobb gyermekvállalási kedv is csökkenő születésszámot eredményezhet."
---
Éppen most esett vissza 1,44-re a Fidesz által hivatkozott 1,50-ről a teljes termékenységi arányszám.

forrás:
www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/hu/document/nep1901

Szóval ismét csökken ez a szám is.
Mint mondtam: nem nagy a siker.
--------
"2) Nem telt el elég idő ahhoz, hogy tényleges változás történhessen. Kell hozzá még pár év."

Minden idők harmadik legkisebb születésszáma volt 2018-ban. A tények nem azt mutatják, hogy "teleszülik" az országot a magyarok.

-------
"3) Bővítik a csok-ot, ki tudja mé hogyan alakul. Ráadásul a családok is kivárnak, bíznak abban, hogy jobb lesz."

1000-2000 fővel időlegesen megdobhatja a születészszámot egy-egy intézkedés (látható hogy 2016-ban kb. 1500-al több gyerek született a CSOK hatására mint 2015-ben), de utána visszaáll a csökkenő trend. A CSOK éppen azt bizonytja, hogy az ilyen intézkedések csak ideiglenes hatásúak. Egy évig tartott a CSOK hatása és az a hatás is elhanyagolható volt. 2017-ben már ismét csökkent a születésszám.

morph on deer 2019.04.20. 13:35:35

@Boycie:
“ilyen egy átlagos fidesz szavazó családfája :)))”

Rakd már föl orbánét is, légyszives, legalább 6-7 generációra visszamenőleg, jó?
Akkor is jó lesz majd miután ő is végigvezetett a család pár száz éves palotáján...
Előre is köszönöm!

morph on deer 2019.04.20. 13:40:20

@Európai téridő:
“OV épp a ezzel próbálkozik, mert szerinte másképp nem megy.”

Fog az menni neki is!
Lám elődje, Nicolae Ceaușescu is milyen szépen megoldotta!
Na jó, kis segítséggel, de az majd orbánnak is kijár...

Kivlov 2019.04.20. 13:55:13

B*zi eu masszírozza a szart, ennyire képes.

Che21 2019.04.20. 14:06:35

" az európai nacionalisták a születések támogatására meglepő módon visszahozzák a Mussolini, Hitler és Sztálin által vitt politikát,"

Hu, bazmeg, nagyobb a baj nyugaton, mint hittem.

A születések számához, meg csak annyit, az sem mindegy, hogy hova születik az a gyerek.

szepipiktor 2019.04.20. 14:52:18

Tehát egy brit lap az egész fejlett nemzetközi világot egységesen érintő népességfogyás viszonylatában a normális megoldást köpi le és az egészet a kalsszikus nácizásra használja fel?
Egy génsérült nemzet, akik egyszerű önző nacionalizmus miatt választották a kilépést az EU-ból és a mai napig nem tudnak kihátrálni a döntésükből?
Akik full gyarmattartókként az ex-gyarmatokról és a keleteurópai országokból szerzik be a szükséges munkaerőt, azaz nem a népességszaporodás a céljuk, csupán az olcsó munkaerő?
Na ez így tényleg logikus érvelés, nem is tudom, mikor teszik címlapjukra, hogy neoliberális napilap.

Blogolo Blogi 2019.04.20. 14:52:42

@Pipas: Nem ertem, mi abban a jo, ha migransoknak epit a magyar allam szallast kozpenzen, hogy egyes vallalkozok rendelkezesere alljon az olcso munkaero, ahelyett, hogy rendesen megfizetnek a magyarokat (nem roman, venezuelai, stb., hanem a Magyarorszagon szuletett magyar-magyarokat). Sajnalom, hogy szerinted ez igy rendben van, sajnalom, hogy ket nyalas kozott mar fel sem nezel, hogy mi tortenik korulotted es azt is sajnalom, hogy meg mindig Ferkonal tartasz. Nyilvan alacsony referenciaszintet kell valasztani, hogy Viktor megugorja valahogy, de ez borzaszto szanalmas meg rad nezve is, te kis elitista.

Blogolo Blogi 2019.04.20. 14:54:00

@szepipiktor:... szerencsetlen angolok, nem lennek most a helyukben....

szepipiktor 2019.04.20. 14:55:47

Az, hogy a szerző ezt a baromságot szemlézte (hiszen ez igazolja a neoliberális gondolatvilágot), csak azt igazolja, hogy az ellenzék eme szektái tényleg a nemzetek megsemmisítésére törekszenek (a nemzetállamiság elavult - momentum, lmp).
Hiszen mennyire jobb a saját társadalom "szaporítása" helyett a kompeltt típusidegenek ellenőrízetlen betelepítése.
Olyan lényegtelen országokat, mint az USA, ahol a betelepítést tervszerűen és ellenőrizve alkalmazzák, szintén rasszista, náci jelzőkkel illetik.
Tehát nem a betelepítés a lényeg, hanem az ELLENŐRÍZETLEN felhígitása az országoknak.

szepipiktor 2019.04.20. 15:23:31

@Pipas:
"Nem, öregem, azt, hogy majd az állam épít mindenkinek szállást, azt felejtsd el. Megpróbáltuk, ráment több mint két generáció, iszonyat kudarc volt."
Mondjuk a mostaniak 90%-nak azért van lakása, mert kádárék idején volt lakáspolitika (igaz akkor is szelektálták, hogy ki juthat hozzá...) és volt szociálpolitika.
Természetesen nem ezt kellene visszahozni, de a világon mindenhol egymás mellett működik a magántulajdon és a bérlakás vonal.
Nem életszerű, hogy mindenkinek saját lakást KELL vásárolnia, ráadásul ez a fiataloknak döntően megoldhatatlan vagy csak súlyos eladosodással lehetséges (Ez persze jó a bankszférának)
Budapesten 5 év alatt felszámolható lenne a lakásprobléma (nem a hajléktalanság, az csak töredéke a lakással nem rendelkezőkhöz viszonyítva), ráadásul egy kbaszott plusz pénz bevonása nélkül!
A bérlakás ráadásul nem azonos a SZOCIÁLIS bérlakással, a világon mindenhol a lakásbérlés normális dolog, igaz ott nem a feketealbérlet az egyedüli lehetőség...
Gondolj bele, ha lenne klasszikus bérlakás, akkor a fiatalok gond nélkül olyanba költözhetnének, fiatalon beindíthatnák a családprojektet, lenne lehetőségük a takarékoskodásra (amire az albérletben nem lehet), születhetnének gyerekek (ami az albérletbe nem lehet) és a család növekedésével továbbléphetnének nagyobb bérlakásba és amikor elérkezett az idő és igényük van rá, beszállhatnának a saját lakás projektbe, hiszen már van hátterük, van megtakarításuk stb.
Ma nem a fidesz babaprojektje kirekesztő, hanem a fiatalokat a saját lakásba kényszerítése az, hiszen arra csak kisebb hányaduknak van lehetősége, hatalmas családi segítséggel és több évtizedes bebetonozással, eladósodással. És ezek még nem is az emberi lakások kategóriája, hanem a legolcsóbb garzonok, 1,5 szobásak, amiből a gyerekszületések után nem egyszerű nagyobba költözni.
Szóval en gyere itt a múlttal, a többség ma jellemzően a szocializmusban épített és a gengszterváltáskor megvásárolt kéglikben él, vidéken meg a kölcsönök, családi segítségek jelentik a megoldást.
Amit írtam nem a szocialista, hanem a kapitalista modell, hiszen az egyoldalú lakáspolitika kisebb bevételt hoz az államnak, mint a többlábon működő.
Csak ugye ma a bevétel egy szűk körnek jut, így nekik ez elég...

szepipiktor 2019.04.20. 15:24:17

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Mi az anyádról beszélsz?
legalább az jelezd, hazaáruló neoliberális vagy vagy ócska náci?

Blogolo Blogi 2019.04.20. 15:38:20

@szepipiktor: ".... de a világon mindenhol egymás mellett működik a magántulajdon és a bérlakás vonal."
Egyetertek, pont errol van szo. A CSOK es tarsai mind krva nagy atbaszas, hisz egy fillerrel sem kell kevesebb onresz sajat tulajdonu ingatlan vasarlasahoz. Az osszes hasonlo jellegu tamogatas arra jo, hogy mestersegesen tuzelje az ingatlanpiacot, plusz forrashoz juttatva a beruhazokat es persze el lehet adni a birkaknak, hogy micsoda nagy segitseget kapnak. Marpedig a segitseg epp egy olyan lakasprogram lenne, ami olcsosaga mellett (ld. pl. Bayer Zsoti berlemenye a varban) biztositana a fiatalok megfelelo mobilitasat a munkapiaci folyamatoknak megfeleloen.
Ehelyett sajnos migransoknak epul szallo, gazdagitva az egyebkent sem szegeny multikat, a fiatalok meg majd megoldjak valahogy a gyerekkerdest. Es az ilyen pipasfelek meg orjongve veruk a segguket a foldhoz, hogy milyen rendben mennek a dolgok, mikozben Viktor teljesitmenyet gyurcsanyeval hasonlitgatjak. Szanalmas.

kunzoo 2019.04.20. 15:42:26

Mekkora baromság ez a hitleres duma. Hitler hozta be az autópályákat, a tömegautót, azt mondta a jövő energiája a nap a szél és az árapály. Aki kocsival megy az autópályán az mind kibaszott náci!

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2019.04.20. 15:45:22

@kunzoo: Ja és vegetáriánus volt,nem ivott és a kutyákat is szerette.

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2019.04.20. 15:57:13

a mindent jobban es hamarabb tudo...mindenben oly okosok...
mar tudják.
hurra hurra.

Gyorgy007 2019.04.20. 15:57:24

Na mi van minden ország index.hu ján kiadták a parancsot, hogy most Magyarországot KELL köpködni :D
Ki nem szarja le a libsi hánykódást?

morph on deer 2019.04.20. 16:35:46

@kunzoo:
“Hitler hozta be az autópályákat, a tömegautót, azt mondta a jövő energiája a nap a szél és az árapály.”

Na ott kellett volna abbahagynia!
De neki sem volt semmi sem elég, ahogy viktorunknak sem.

Szerencséte a várban van egy csomó bunker, még választhat is magának egyet...

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2019.04.20. 16:40:41

A The Times a kormány családpolitikájáról a "sötét időkre" emlékezik. "Napjainkban Salvini azonban visszarettent a drákói jogszabályoktól, mint ahogy Orbán is." Magyarul: Salvini és Orbán nem akar drákói jogszabályokkal beleszólni a születésszámokba. De azt is lehet baljósan tálalni, ami távol marad a baljósságtól. A sajtó egy áldás.

exterminador 2019.04.20. 16:57:47

A Fidesz politikája minden tekintetben képmutató.

midnight coder 2019.04.20. 17:55:59

" És ha nem akarunk visszasüppedni a sötét Középkorba, akkor bizonyos szellemeket még a populisták sem tudnak visszatuszkolni a palackba."

Majd visszatuszkolják a muzulmán bevándorlók.

morph on deer 2019.04.20. 18:03:49

@Che21:
“...az sem mindegy, hogy hova születik az a gyerek.”

Igaz!
Mert nem mindegy, hogy egy tiszta, felszerelt, szakemberekkel ellátott kórházban jön-e világra, vagy egy magyarországi egészségügyi intézménynek nevezett lepusztult putriban!

Ezért is születik ma már több magyar gyerek külhonban, mint hazai földön, mert valóban nem mindegy, hogy hová is születik az a gyerek..!

Kivlov 2019.04.20. 18:16:12

@exterminador:
Az ellenzéké meg pláne. :D
Lásd: jobbik+elempé+maszop+déká :D

Pipas 2019.04.20. 19:39:21

@gtri: "Minden idők harmadik legkisebb születésszáma volt 2018-ban. A tények nem azt mutatják, hogy "teleszülik" az országot a magyarok."

Elég kizártnak tartom, vagy száv éve vagy 4 millióan éltek az országban. :)

És amúgy mi van, ha a csok nem sikeres? Sikeres, nem sikeres, engem nem érdekel. Olyan mint a foci. Az sem érdekel. Csak annyit mondtam, hogy kevés az adat, hogy bármi biztosat mondjunk.

Pipas 2019.04.20. 19:44:11

@morph on deer: "Ezért is születik ma már több magyar gyerek külhonban"

Marhaság, nem születik több. Sok születik, azért, mert vagy 1 millió külföldön élő magyar kapott állampolgárságot és ők kérik az állampolgárságot a gyerekeiknek is.

Pipas 2019.04.20. 19:52:38

@Blogolo Blogi: "Marpedig a segitseg epp egy olyan lakasprogram lenne, ami olcsosaga mellett (ld. pl. Bayer Zsoti berlemenye a varban) biztositana a fiatalok megfelelo mobilitasat a munkapiaci folyamatoknak megfeleloen."

Lakásprogram a szocializmusban van, a kapitalizmusban lakáspiac van. Ne akard már visszahozni a szocializmust b+, k.rva nagy bukás volt.

Tudod kinek voltak ilyen "programjai". A gyurcsánynak. Na az is k. nagy bukás volt. Ne erőlködj, nyugodj le!

Blogolo Blogi 2019.04.20. 20:13:53

@Pipas: Gyurcsánynak ugyanúgy nem volt fogalma, hogy mit kell csinálni, mint ahogy a gecinek sincs. Neked meg ennyi jutott. Embert nem öltél, mozdonyt nem loptál, maradhatsz.

mindbender2 2019.04.20. 20:25:44

#mindenszar.

Én azért örülök, hogy nem a cigókat tolják lóvéval,a hová amúgy is ömlenek a gyerekek, hanem azok is kapnak végre valamit vissza, akik eltartják az országot.

De nagyon jó, hogy külföldről ezt is jobban tudják az elvtársak. Tudjuk, migránsok kellenének, meg a nyomor szaporítása,a z eddig is nagyon hatékony volt.

sZulamith 2019.04.20. 20:35:32

@Pipas: A gyülőlet mükődik,ha van okod rá, az igazolt. Viszont engem meg az igazolt, hogy Kádár idején nem voltak jelszavak, csak épült a rengeteg lakás,
uj városok alakultak, és nem hallottam CSOK- ről és egyéb szólamokról. Ha budapesti vagy akkor látod az akkor épült lakónegyedeket, ha meg vidéken élsz, akkor látod azokat a családi házakat amelyek akkor épültek. Támadás helyett gondolkodni kéne. Kellemes Ünnepeket Neked is:)

Nagy fasz vagy te Válasszunk 2019.04.20. 21:09:34

@sZulamith: kádár idején nem voltak jelszavak? Aztakurvaélet baszod.

meszena 2019.04.20. 21:16:16

@gtri: Ezek a számok nem mondanak semmit önmagukban.
Mivel elöregedő társadalom vagyunk, a halálozások száma elég sokáig lehet jóval magasabb, mint születéseké. Tovább rontja a helyzetet, hogy egyre kevesebb a szülőképes korba lépő nő, és ők is egyre később kezdenek gyermekeket szülni.
Ezek alapján mára elkerülhetetlen a népesség jelentős csökkenése.
Alaposabb, mélyrehatóbb vizsgálat kell ahhoz, hogy évek múlva megállapítsuk. sikeres-e a családtámogatási módszer.
Valójában az a kérdés, hogy eléri-e a célját. A cél az, hogy több vágyott gyermek szülessen meg, mint korábban.

sZulamith 2019.04.20. 21:21:29

@Nagy fasz vagy te Válasszunk: Kiemelni mondatrészt, és a mondatnak más értelmet adni, klassz! Menjél politikusnak:)

meszena 2019.04.20. 21:24:18

@sZulamith: Kádár idején vezették be a családtámogatást és kedvezményes kamatokkal lehetett építkezni, lakást venni. Valamint állami bérlakások is épültek. Sőt kialakult a védőnői rendszer is.
Ugyanakkor egy hazug kommunista rendszer volt, amely az élet minden területén ontotta a hazugságait. És bizony voltak jelszavak, amelyek mindenhova ki voltak festve.
Ilyenek pl.: retronom.hu/node/17533

meszena 2019.04.20. 21:28:56

@morph on deer: Ez így nem igaz: megfordultam néhány haza jól felszerelt szülészeten.
Az a a tapasztalatom, hogy akik akarják, azok elhiszik, hogy most minden rossz. De akik nem akarják direkt ezt hinni, azokat nem fogjátok erről meggyőzni. A fidesz 2006-ban azzal kampányolt, hogy rosszabbul élünk. Akkor sem jött be. Most sem fog.

Nagy fasz vagy te Válasszunk 2019.04.20. 21:42:42

@sZulamith: Figyelj, bocs, éltetni a kádár rendszert, hogy az milyen jó volt? Pff.
Épült a rengeteg lakás. Ja. Mert addig nem volt. Most piaci alapon mi a francnak felhúzni városokat?

kunzoo 2019.04.20. 22:11:41

@meszena:
Pár év múlva a háromgyerekesek arányát kéne megnézni. Az jó mérce lehetne

morph on deer 2019.04.21. 00:01:08

@Pipas:
“Sok születik, azért, mert vagy 1 millió külföldön élő magyar kapott állampolgárságot..”

Csak nem a venéz meg az ukrán migránsokra gondolsz?
Vagy netán ezek a román, szerb, szlovén és szlovák “honfitársaink” lennének?

Eközben én meg nem róluk beszélek, hanem a közelmúltban kitelepült magyarok külhoni állampolgárként megszületett színmagyar gyerekéről, akiket ez a dilettáns csőcselék - akik most kormányon vannak - nem voltak képesek élhető alternatívával itthon tartani!

Az erdélyi vagy a vajdasági gyerek egy fillért sem fog hozzátenni a magyar GDP-hez, szóval megnyugodhatsz, mert nem lesz több nyugdíjad attól, hogy többen születnek Csíkszeredán!

Azaz: az országnak attól semmivel sem lesz jobb, ha lesz még akárhány millió vadonatúj, de máshol élő, dolgozó és adózó állampolgára, azzal csak a költségeink nőnek!

Az egyetken “előnye,” hogy további megvett szavazói lesznek egy orbán viktor nevű gecinek, semmi több.

Te meg fizetheted az ukrajnai nyugdíjat, amit sikerült úgy megállapítani, hogy a magyar kormány ugyanannyit fizet - ismeretlen okból - ukránoknak euróban, mint amennyi az alap nyugdíj hrivnyában!
Mindezt egy hatvanas években szüketett szovjet-magyar megállapodásra hivatkozva!

Szóval lehet örülni a külhoni magyar állampolgárok szaporodásának, mert legalább lesz mire költeni az adódat, a “fociakadémia” nevű pénzmosodákon felül is.
Fasza dolog hazaffynak lenni, hát nem?

morph on deer 2019.04.21. 00:07:29

@meszena:
“megfordultam néhány haza jól felszerelt szülészeten.”

Nyilván. De én nem is azt mondtam, hogy nincs olyan, emlékszel?
Arról volt szó, hogy nem mindegy, hol szüketik a gyerek. És tényleg így van.

( Azt is tudom, hogy barátunk arra célzott, hogy nem mindegy, hogy kinek születik gyereke, azaz nehogy már az etnikum szaporodjon, mert mi lesz majd a fajtiszta homogenitással, ugyebár. Csak éppen nem fogalmazott pontosan, és gondoltam kisegítem, hogy tisztába jöjjön a fogalmakkal. :))

morph on deer 2019.04.21. 00:21:28

@Nagy fasz vagy te Válasszunk:
“Most piaci alapon mi a francnak felhúzni városokat?”

Lenne hol lakni?
Csak mert normális helyen előfordul ilyesmi, ha hiszed, ha nem!
Az államon kívül vállalkozók és befektetők is építtetnek bérházakat, amit tisztességes áron és tisztán piaci alapon adnak bérbe!
Ez gyakran egy bérleti jog megvásárlásával jár együtt, - ami egyébként eladható is, - ami lényegesen olcsóbb, mint egy saját ingatlan, viszont havi bérleti díj is tartozik hozzá.
Ez egy működő üzleti modell, több országban láttam ilyet, vagy ehhez hasonlót.
Nem látom az okát, hogy miért pont nálunk ne működne.
Igaz, nem a harácsolásra találták ki, hanem hosszú távú befektetésnek számít...

gtri 2019.04.21. 00:21:56

@Pipas:
@gtri: "Minden idők harmadik legkisebb születésszáma volt 2018-ban. A tények nem azt mutatják, hogy "teleszülik" az országot a magyarok."

Elég kizártnak tartom, vagy száv éve vagy 4 millióan éltek az országban. :)

És amúgy mi van, ha a csok nem sikeres? Sikeres, nem sikeres, engem nem érdekel. Olyan mint a foci. Az sem érdekel. Csak annyit mondtam, hogy kevés az adat, hogy bármi biztosat mondjunk.
-----------------
-----------------
Az "elég kizártnak tartom" mondás nem érv. Kevés az adat? A tények ott vannak a neten. Van erre egy állami szerv. Úgy hívják, hogy KSH:

forrás:
(Népesség, népmozgalom (1900–))
www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001a.html

Javaslaom tanulmányozni az "Élveszülés" oszlopban lévő adatokat. 1920-ban (vagy száz éve :)) is (Trianon után) 249 458 gyermek született. Onnantól folyamatosan csökken a születések száma. A 2018-as 89 800-as születészszámnál csak két kisebb szám szerepel, a 2013-as 88 689 születésszám és a 2011-es 88 049 születésszám. (Az Orbán kormány nagyon odatette magát! :))

Szóval de, minden idők (amióta van értékelhető statisztikai adat) harmadik legkevesebb születésszáma volt 2018-ban.

Itt vannak az adatok. Jó "kizártnak tartást". :)

Év - Élveszületések száma
1900 - 268 019
1910 - 265 457
1920 - 249 458
1930 - 219 784
1941 - 177 047
1949 - 190 398
1950 - 195 567
1951 - 190 645
1952 - 185 820
1953 - 206 926
1954 - 223 347
1955 - 210 430
1956 - 192 810
1957 - 167 202
1958 - 158 428
1959 - 151 194
1960 - 146 461
1961 - 140 365
1962 - 130 053
1963 - 132 335
1964 - 132 141
1965 - 133 009
1966 - 138 489
1967 - 148 886
1968 - 154 419
1969 - 154 318
1970 - 151 819
1971 - 150 640
1972 - 153 265
1973 - 156 224
1974 - 186 288
1975 - 194 240
1976 - 185 405
1977 - 177 574
1978 - 168 160
1979 - 160 364
1980 - 148 673
1981 - 142 890
1982 - 133 559
1983 - 127 258
1984 - 125 359
1985 - 130 200
1986 - 128 204
1987 - 125 840
1988 - 124 296
1989 - 123 304
1990 - 125 679
1991 - 127 207
1992 - 121 724
1993 - 117 033
1994 - 115 598
1995 - 112 054
1996 - 105 272
1997 - 100 350
1998 - 97 301
1999 - 94 645
2000 - 97 597
2001 - 97 047
2002 - 96 804
2003 - 94 647
2004 - 95 137
2005 - 97 496
2006 - 99 871
2007 - 97 613
2008 - 99 149
2009 - 96 442
2010 - 90 335
2011 - 88 049
2012 - 90 269
2013 - 88 689
2014 - 91 510
2015 - 91 690
2016 - 93 063
2017 - 91 577
2018 - 89 800

Nagy fasz vagy te Válasszunk 2019.04.21. 00:30:08

@morph on deer: "ez a dilettáns csőcselék - akik most kormányon vannak - nem voltak képesek élhető alternatívával itthon tartani!"
Gondolom pont ezt ugatod a román, szlovák, lengyel, lett és litván kormányokra is. Meg a németekre, mert a német orvosok svájcban vannak. Te, ostoba hülye fasz.

gtri 2019.04.21. 00:49:38

@meszena:
"Ezek a számok nem mondanak semmit önmagukban."

A számok nem mondanak semmit önmagukban? :) Ugyanezt állítja amikor a Fidesz a GDP növekedéssel sikerkampányol? Akkor is igaz, hogy a "GDP növekedési adat semmit nem mond önmagában"? Vagy az más, akkor a statisztikai szám önmagában is jó? Csak a kényelmetlen statisztikai számok nem állnak meg önmagukban?
--
"Ezek alapján mára elkerülhetetlen a népesség jelentős csökkenése."

Ezt tudja Orbán Viktor? Felvilágosította őt valaki az elkerülhetetlenről? Ő népesedési fordulatban hisz.
--
"Alaposabb, mélyrehatóbb vizsgálat kell ahhoz, hogy évek múlva megállapítsuk. sikeres-e a családtámogatási módszer.Valójában az a kérdés, hogy eléri-e a célját. A cél az, hogy több vágyott gyermek szülessen meg, mint korábban."

A gyerekszülés támogatásának sikerességét nem mutatja eléggé, hogy hány gyerek születik? Elég érdekes mérőszám lesz az ami eltekint e megszületett gyerekek számától. :)

Bkkzol 2019.04.21. 02:27:28

Szerintem korai még a családpolitika sikerességét vagy sikertelenségét boncolgatni, de az biztos, hogy jobb ötlet, mint feketékkel elárasztani Európát.

Pipas 2019.04.21. 06:18:56

@sZulamith: "hogy Kádár idején nem voltak jelszavak, csak épült a rengeteg lakás"

Hú, de jó is volt! :D

Pipas 2019.04.21. 06:20:19

@gtri: "A számok nem mondanak semmit önmagukban? :)"

EZEK a sámok. Az volt odaírva, hogy EZEK a számok.

chrisred 2019.04.21. 07:37:03

@mindbender2: Pont azok nem kapnak, akik eltartják az országot, mert most ők fizetik az elitnek az új családi házat és a hétszemélyes BMW-t, ahelyett, hogy a saját gyerekeikre költhetnék.

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 08:01:30

@chrisred: Pont azok nem kapnak, akik eltartják az országot, mert most ők fizetik az elitnek az új családi házat és a hétszemélyes BMW-t, ahelyett, hogy a saját gyerekeikre költhetnék.........................................

Még el sem kezdődött, de már szar libsiszokás szerint? Komám, majd meglátjuk, de ha a gazdagoknak jó csak, akkor sem lesz olyan nagy a baj, ugyanis eddig egy önmagát újra és túltermelő, élősködő dologtalan lumpen réteget támogattunk a kedvezményekkel, de nem kölcsön alapon, hanem ingyen lakás, segély, élelmezés és szinte minden részletében, viszont érdemtelenül, mert generációk óta nem hajlandóak kiemelkedni a mocsokból, állandóan ők a szegín emberek! Értede? Ha csak a gazdagoknak jó, az már siker, azok nem termelnek tizenhúsz purdét, eljáratják a gyereket iskolába, és dolgoznak, igyekszenek!
Akiket te reklamálsz hogy kimaradnak, az a középréteg, azok régen nem nagyon kaptak, így legalább megnő az esélyük! A hétszemélyes BMW dumád pedig gigaszánalmas prolimágnes demagógia volt, csak gratulálni tudok hozzá!

kunzoo 2019.04.21. 08:36:14

@gtri:
A CSOK 10 évet ír elő a kért gyerekszám teljesítésére. Aki nem szül hármasikreket, annak van még bő nyolc éve rá. Vicces egy tízéves folyamat sikerességét a második évben értékelni.

Blogolo Blogi 2019.04.21. 08:54:05

@kunzoo: " Vicces egy tízéves folyamat sikerességét a második évben értékelni."

CSOK 2015-től létezik, vagyis ez a negyedik év. Akit ez ösztönzött, az már megellett az elsővel.

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 09:02:27

@Blogolo Blogi:
CSOK 2015-től létezik, vagyis ez a negyedik év. Akit ez ösztönzött, az már megellett az elsővel......................

Megellett? Gondolom amikor te megszülettél, a szülész meredten nézte anyád pináját, mert ha nem tudja hogy melyik lyukon bukkantál elő, akkor a színed, szagod és állagod alapján lehúz a vécén, mondván hogy nem ellés, csak szarás történt!
Állat! Ha libsi is vagy, azért viselkedhetnél és megválogathatnád a szavaidat, mert nem csak te tudsz paraszt lenni!

histar007 2019.04.21. 09:18:20

Tehet a gyerekvállalás a sötét középkor. Értem. De akkor hagyjuk az olyan nettó darwinista lózungokat, minthogy az egyik fő küldetés a fajfenntartás. A homo migrikus már túllépett ezen: ha önmaga nem hajlandó elégséges utódot létrehozni, akkor behoz más népeket és hagyja őket kiteljesedni. Kapnak lakást, ellátást, szabadságot, hogy majd talán egyszer dolgozni fognak. Ha nem ők akkor a gyerekeik, esetleg azok gyerekei. Ha ok sem akkor majd a robotok.
A házasság és a gyerekvállalás a múlt, ha heterók csináljak. Maga a haladás, ha az összes többi gender.
Ahogy az EU kezeli az egész bevándorlást az pont arra hasonlít, mint amikor egy léket kapott hajó 28 kapitánya azon vitatkozik, hogy kinek mekkora vödörrel kell merni a bezúduló vizet. Az erőforrásokat újabb merő eszközök kendácsolására fordítanák Eközben néhányan próbálják betömni a lékeket, de okát divat hülyének nézni és mindent meg kell tenni ellenük. Ők hiába mondják, hogy akinek tényleg víz kell, az merjen magának.
Orbán Viktor nem akarja szétverni az Uniót, csak visszatérítené oda ahonnan elindult: nemzetállamok egyenlő szövetségévé. Az EU jelenleg egy birodalom irányába tolódik, a birodalom egyik fő tulajdonsága a központi akarat és a szubszidiaritás teljes háttérbe tolódása (itthon mintha azok küzdenének az Európai Egyesült Államokért, akik a leghangosabban állnak ki a kormány központosítása és az önkormányzatiság csökkentése ellen). Szuverenitást nem lehet közösen gyakorolni. A szuverenitás azt jelenti, hogy jogom van azt tenni amit csak akarok (a szabályok betartása mellett) és ehhez nem kell sem engedélyt kérni sem egyeztetni senkivel.
De legalább megtudtam, hogy aki nemzetben gondolkozik az nacionalista, aki pedig a nép akaratát képviseli az populista. Számukra a demokrácia azt jelenti, hogy minél több akadályt kell a hatalomgyakorlás útjába építeni (fékek és ellensúlyok), hogy lényegében ne változtasson semmi. Az a tény, hogy itthon 2010 óta mindegy kire szavazunk, úgyis Orbán lesz a miniszterelnök az maga a demokrácia pusztulása. Az hogy Merkel ugyanígy kancellár az pedig maga az ünnep.

sZulamith 2019.04.21. 09:24:48

@Nagy fasz vagy te Válasszunk: Aha, piaci alapon? Már csak a pénz hiányzik hozzá, és biztonság, hogy holnap is lesz.
Ha valakinek lakáspróblémája volt, az mi voltunk. De azt látni kell, hogy a pénz nem a focipályákra ment, hanem lakásokra. Piaci alapon még mindig "budi" lenne a több.

sZulamith 2019.04.21. 09:35:32

@meszena: Nem irtam jelszavakról, csak arról, hogy nem volt "CSOk+ amit éjjel nappal reklámoztak volna. A körülményeket biztositották, és azt, arra is gondoltak, hogy az emberek eltudják dönteni, hogyan éljenek. Persze az is hozzájárul a mai reklámhoz, hogy a sok kormánytagnak legyen munkája:)

Midnight Run 2019.04.21. 09:54:22

@histar007:
Mondjuk az EUt szerintem tényleg egy hatékonyabb modell felé kéne terelni, ami a nemzeti szuverenitás feladásáról szól.

Különben marad a mai modell, vagyis próbálunk olyan megoldást összehozni, akár évekig tartó vitával, ami mind a 28 tagállamnak jó. Ez nem fog működni, mert nem hatékony.

Viktort nem a bevándorlási politikája miatt támadják - abban vannak értelmes ötletek, bár az egész egy rasszista mázzal van leöntve. Hanem főleg a korrupció és a lopás miatt, meg Putin elvtárs felé való árulás miatt.

Gyakorlatilag apró pénzért eladja a népét.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:02:15

@Lakatos Rodolfó: néhány hülyét behülyíteni. Sose tudtak többet, mindig buktak. Nyugaton nincs annyi hülye, és az EP-val nem is lehet pár százalékkal kétharmadot szerezni, mint Orbán idióta rendszerében.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:02:55

@csüngőhasú norvégbáró: "a csutti staddion cziggányod egy igazi keresztény ember... :D "lop" ahol tud."

pontosan. a keresztények ilyenek.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:05:14

@rallus: "képes lenne megölni aaz apját és az anyját, hogy részt vehessen az árvák ingyenes vacsoráján. "

Ez Orbánra igaz. Seggebabszná a saját anyját is, és közben a vérfertőzést és az anális szexet szidná. Ti meg beszopjátok.

www.youtube.com/watch?v=7mLtNI13J5U

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:07:19

@Lakatos Rodolfó: "Orbán Viktorra speciel mind a mai napig egyetlen fillér eltulajdonítását sem sikerült rábizonyítanotok..."

dehogynem. az EP kimutatta az Elios lopásait, csak Pol Pot minden tolvaj geci Fideszest megvéd. igazi kommunista diktatúra. Kádárról sem bizonyított a saját bírósága soha semmit.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:08:43

@Lakatos Rodolfó: amikor Orbán saját komcsi ügyészsége felmenti a bűnöst, az Magyarország szomorú napja. ettől még mindenki tudja, hogy Tiborcz és Orbán tolvaj gecik.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:10:21

@FCUK5: én is ott voltam, szarral dobáltak téged, kis geci szaralak.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:11:17

@sZulamith: ahhoz Orbán lusta is, meg hülye is. dolgozni kéne.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:13:11

@Helga Beauty Salon: a CSOK is pénzlopás. semmit nem fog hozni, a Fidesz a sajátjainak lopja az ellenzéki adófizetők pénzét.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:16:34

@Boycie: én is ott voltam, az öregúr bottal kergetett i a palotából, amikor Orbánoztál.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:17:45

@Tangooo: amikor Orbán 98%-os arányban szavazat le a Néppárt, akkor nem te küldöd el Webert, hanem Orbán megy el a kurva picsába! 98%, bazdmeg, kapjatok már magatokhoz, idióták!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:20:52

@Európai téridő: mindenki szembemegy az autópályán, kis geci Fideszes Niemandok?!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:22:49

@Európai téridő: Orbán azzal próbálkozik, hogy pszichopata geci, és vajon mikor verik meg azok, akiket felbosszantott. Már kétszer megverték, de még tovább ugrál a kis geci pöcs.

almásderes 2019.04.21. 10:23:47

@Boycie: Én meg angol turisták beszélgetését hallgattam ki, mivel azt gondolták nem értek angolul, ócska mezei tolvajoknak gondolnak minket, OV-t külön kiemelték. Teljesen világos nyugaton mi történik itt az EU-s pénzekkel, hiába cáfolja a pestisrácok (pl. a tyukodi kilátók képei bejárták európát). Ideje lenne levenni a szemellenzőt és látni, hogy mi nézzük őket hülyének és nem ők minket. a te Piccolomini-d meg világos, hogy miért szimpatizál OV-val, hiszen a populisták nem feszgetik a proli-arisztokrata szembenállást, az ilyen nemesi származású milliomosok szemében a proli meg a migráns kb egy kategória.

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 10:29:06

@Pipas:

"Mert aki nyugodt és kiegyensúlyozott, annak van pénze lakást venni?"

Igen.

Orbanisztánban ettől több gyerek nem lesz, mert Orbán elbaszta. Nem kicsit, nagyon.

ujszo.com/kozelet/magyarorszag-egy-honap-alatt-mar-6000-fos-a-fogyas

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 10:54:41

@almásderes: Én meg angol turisták beszélgetését hallgattam ki, mivel azt gondolták nem értek angolul, ócska mezei tolvajoknak gondolnak minket, OV-t külön kiemelték. Teljesen világos nyugaton mi történik itt az EU-s pénzekkel, hiába cáfolja a pestisrácok.......

Persze, a libsi lapokból tájékozódó angol turisták tudják jobban hogy itt mi is van és feleljünk meg nekik! Elmész a picsába ezekkel a felsőbbrendűnek beállított véleményekkel, a Szelestey tol belőlük eleget! Vidd el őket bazmeg a metrókba, mondd el mennyit loptak azokból a szocik és senki sem szólt érte, de most fejezik be, újítják fel őket! Vidd el a Várkert bazárba, ami addig csak rohadt amíg elkezdték a "lopók" megcsinálni! Azután mehetsz velük picsába a pakisztáni polgármester vezette Londonba élvezkedni a sok kannibál közé! És tolvaj a kurva anyjuk aki végig fosztogatta Afrikát, Indiát, Kínát, hogy csak a nagyobbakat említsem!

Nagyorrú Barbi 2019.04.21. 10:57:25

Tudod blogger ezért az Orbán fikázásért kár volt billentyűzetet ragadnod. Gondolom a Zsindex jól fizet érte. Fasisztázzátok csak, nácizzátok csak a miniszterelnököt. Fanyalogjatok csak a családtámogatáson. Akik kapnak, élvezik ennek a hasznát, és vastagon sz@rnak az ilyen fikázó cikkekre. A kormánypártok népszerűsége növekszik, a tiétek meg a béka segge alá süllyedt Szelesteykém. Ez is megérne egy szösszenetet nemdebár?

AK76 2019.04.21. 11:32:42

@csüngőhasú norvégbáró:
Neked az fáj, hogy ezekre a viccoldalakra szorultatok, ahol a szádból, mint valami eldugult lefolyóból, bugyog a felszínre a mocsok, és mivel csak ebben a stílusban tudod magad kifejezni, esélyed sincs hogy valaki komolyan vegyen, vagy egyáltalán érintőlegesen foglalkozzon a véleményeddel.
Bízom benne hogy a továbbiakban is hasonló nívón fogod magad előadni, hiszen egy tökéletes példáját mutatod a frusztrált, tehetetlen, semmiféle valódi eszközhöz hozzá nem férő ellenzéki szavazónak.
További kellemes öklendezést, kedves barátom!..:)

chrisred 2019.04.21. 11:41:32

@Helga Beauty Salon: Még el sem kezdődött? A csok három éve létezik. A politikuskádereket meg a sleppjüket ugyanolyan élősködőknek tartom, mint a cigányokat, csak sokkal többe kerülnek a középosztálybeli munkavállalóknak.

almásderes 2019.04.21. 11:46:14

@Helga Beauty Salon: Ne értsd félre haver, ők MSZP-vel, DK-val, együtt véve gondolják ezt rólunk, csak OV tette fel a koronát az egészre, mikor komolyabb mennyiségben kezdett érkezni az EU-s pénz ide, és visegrádi országokkal összehasonlítva mutatunk gyengébb teljesítményt (pl. egypályázós, személyreszabott tenderekben, értelmetlen beruházásokban, meg ilyen faszságokban). Ezt a visszafele mutogatást nem értem, olyan mintha azt akarnák magyarázni, hogy ha az MSZP-nek lehetett akkor nekik is lehet. Különben sosem szavaztam az MSZP-re, ha erre következtettél volna. Akkoriban Fidesz szavazó voltam :-)

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 11:56:55

@almásderes: Ezt a visszafele mutogatást nem értem, olyan mintha azt akarnák magyarázni, hogy ha az MSZP-nek lehetett akkor nekik is lehet. ...............

Nem megmagyarázás és nem visszafelé mutogatás, ha így kezeled, akkor nem csoda hogy nem érted. Egyszerű összehasonlítás, semmi több, kevesebbet lopnak, többet alkotnak, jobban kiállnak a magyar érdekek mellett még az erőszak ellenére is.
Ettől nem állítottam hogy nem lehetne még jobban még szebben. Egyszerűen a valóság volt a téma, mi van, mi volt és nem a lehetne, kellene.

felucca02 2019.04.21. 11:58:58

@Sir Galahad: Ez így igaz. Na de ki akar itt migránsokat beengedni? Én nem ismerek ilyen erőt.

Blogolo Blogi 2019.04.21. 12:00:19

@Helga Beauty Salon: "Ha libsi is vagy, azért viselkedhetnél és megválogathatnád a szavaidat, mert nem csak te tudsz paraszt lenni!"

Gondoltam, hogy a lipsizesnel nem futja tobbre, de gondolj csak bele fideszbirka! Aki penzert szul, allat. Aki allat, ellik. Logikailag tudod cafolni vagy soros?

felucca02 2019.04.21. 12:01:45

@Helga Beauty Salon: Tudod, jók ezek a felújítások, egyetlen baj van velük: hogy ezek gyakorlatilag közpénzlenyúlóhelyek. Aki a közpénzt lenyúlja, az pedig elmegy a picsába. Akár szoci, akár fideszes.

felucca02 2019.04.21. 12:22:51

@math0: Tulajdonképpen nem baj, amint látható, úgyis életképtelen nép. legalábbis ilyen mennyiségben. Nekem mindegy, hogy hányan vagyunk, de legyünk sikeresek. Hatmillió sikeres ember szerintem sokkal jobb, mint tízmillió vegetáló. A lélekszám csak az iylen orbáénféle pöcsöknek számít. Már Saint Exupéry is megmondta a Kis Hercegben, hogy az ember olyan hülye, hogy a számokhoz ragaszkodik.

Blogolo Blogi 2019.04.21. 12:31:51

@felucca02: "Na de ki akar itt migránsokat beengedni?"

Viktor pl. beengedi oket. Sajnos mar elkezdodott az olcso vendegmunkasok importja. Ahelyett, a magyar emberek javat szolgalna, szallokat epit nekik kozpenzbol, igy gazdagitva a multikat es kockara teve a magyarok munkahelyeit es legfobbkeppen biztonsagat.

Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta 2019.04.21. 12:34:22

@math0: attól hogy te meg a nyugat európai haverjaid szeretnek faszt szopni nekünk nem kell :) kis hazatlan geci

felucca02 2019.04.21. 13:05:01

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta: Ez a magyar kivagyi büszkeség még százötven év múlva is ugyanezt fogja mondani, amikor éppen néhány év múlva beérjük Ausztriát.
Vagy kétszáz.
Ki, ha én nem, ugyebár!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 13:07:02

@Illiberális ahogy Kossuth Lajos mondta: pedig pont ti szopjátok a faszt. az autópályán is az szopja a faszt, aki szembe megy a forgalommal, azaz ti.

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 13:14:14

@Blogolo Blogi: Gondoltam, hogy a lipsizesnel nem futja tobbre, .................

Futoptta, nézd csak meg! Bevallom, élvezettel írtam a kis jellemrajzodat.

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 13:20:52

@felucca02: Tudod, jók ezek a felújítások, egyetlen baj van velük: hogy ezek gyakorlatilag közpénzlenyúlóhelyek...............................

Faszom beléd már a libsi paneljeiddel! :P
Ha már nem lehet tovább tagadni, hogy megcsináltak valami rohadó szart, akkor beillesztitek a "csak azért csinálják hogy lenyúlják a közpénzt" modult!
Akkor írd már le, hogy a szocik a becsületességük okán kerülték a felújításokat, hogy nehogy ellopják a közpénzt! Az ezüst páncélos lovagok korát éltük Gyurcsány alatt ezek szerint, köszi hogy ráébresztettél! :D Furfangos ez a libsi logika, de ha valami bennfentes segít, akkor előtűnik teljes szépségében!

felucca02 2019.04.21. 13:36:02

@Helga Beauty Salon: Valamit félrekövetkeztetsz. Ugyanis nem tagadtam, hogy megcsináltak ezt-azt (uniós támogatásból, ugye), még csak azt sem mondtam, hogy azért csinálták meg, hogy lenyúlják.
De, ha már megcsinálták, akkor nyúltak is le belőle, semmiképpen nem hagyták ki.
Itt vannak pl. a futó vasútfelújítások, ezek fényében már az anno Simicska alatt futó Szajol-Püspökladány-felújítás is nosztalgikus-gyermeteg bolti tolvajlás. Pedig emlékszem, hogy akkor attól is alig kaptam levegőt.
Szerencsére más fénybe helyezi a dolgokat a gyorsan bedobott gyurcsányozásod, ennek fényében ugye minden más!
Ha már panelokról van szó, édes Helga!

Blogolo Blogi 2019.04.21. 13:37:29

@Helga Beauty Salon: Uppppsz, egyel feljebb ujabb lipsizes csuszott be felucca02 hozzaszolasara. Latod, megy ez neked vadbarom, ezek szerint az első szinten vagy. Ha szorgalmasan nyalsz tovabb, a nagyok majd megengedik, hogy migransozz, meg sorosozz is. Addig is csak nyeljed a szart, szorgalmasan.

kunzoo 2019.04.21. 13:40:18

@Blogolo Blogi:
No, számoljunk. 2015 júliusától lehetett igényelni. Elkezdesz építkezni. A használatbavételi engedélytől számított tíz évben kell összehozni a gyereket. Ha nem készházat veszel akkor minimum egy, de inkább két év alatt jutsz el a használatbavételi engedélyig. Akkor az hány év?

kunzoo 2019.04.21. 13:46:09

@Helga Beauty Salon:
Mindegyik oldal vastagon nyúlt belőle, ez van. Ezt semmi értelme kétségbe vonni. A hivatalosan igényelhető pártpénz semmire sem elég, a választási kampányokhoz milliárdok kellenek. A hiányzó összeg előteremtése korrupcióhoz vezet.

Blogolo Blogi 2019.04.21. 13:57:08

@kunzoo: "Akkor az hány év?"

Nemtom. Aki akar, az vehet lakast vagy varhat a mai napig, akkor meg a ket ev sem kezdodott el. Plusz sokan nyelik is. Van errol valami kimutatasod esetleg?

Helga Beauty Salon. 2019.04.21. 14:09:15

@Blogolo Blogi: Uppppsz, egyel feljebb ujabb lipsizes csuszott be ...............

Né már a pofátlan lippsit, még meg akarja szabni hogy mikor libsizhetek!
Kis pont vagy te ehhez lipshitzem! :D :P

haXXXor 2019.04.21. 14:10:02

@math0: demagog duma. Nyugaton meg az itthoninal is nagyobb szopo a lakasvasarlas. Amugy erdemes elmenni Berlinbe, oda ahol a pesti arakon futo berlemenyek miatt tuntetnek mostanaban. Kedvencem viszont nem ez, hanem az utcan parkolo autok amik ugyanazon tre szarok mint a fovarosi kocsik. Na pont ennyivel magasabb a nyugati eletszinvonal mint itthon (segitek, rohadtul nem vagyunk tavol nyugattol, csak megy meg ez a demagog faszsag, hogy mi mennyivel le vagyunk maradva meg bezzeg nyugaton meg a csoves is aranyrudat szarik...)

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 14:27:42

@haXXXor: Idiúűta vagy, faszfejkém.

Nyugaton 1 éves fizetésből simán veszel fullextrás, új, nagy, családi kocsit.
Szervizbe viszed évente, nem fusizol.

Fingod nincs nyugatról, faszfejkém!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 14:30:17

@haXXXor: nyugaton simán veszel 1 éves fizetésből egy normális, középkategóriás, új családi kocsit. és nem nyugati használt importot, hanem újat. minden extrával. van pénzed elvinni évente a hivatalos szervizbe, és nem a Józsihoz a falu végén. fingod nincs nyugatról, faszfejkém!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 14:31:17

@haXXXor: ja és nyilván azért menekülnek Orbanisztánból százezrével nyugatra az emberek, mert ott nem jobb. ingázással, albérlettel, mindennel együtt. de jobb, faszfejkém, azért menekülnek az emberek!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 14:32:13

@Helga Beauty Salon: "meg akarja szabni hogy mikor libsizhetek!"

nehogy már liberális jogokat követelj, kis náci faszfej!

felucca02 2019.04.21. 14:34:20

@haXXXor: Irakból és Bangladesből tekintve tényleg majdnem ott vagyunk Ausztria nyakán, utyoty igazad van, nincs itt szó semmiféle lemaradásról.
Tetszik ez az érvelés, hogy valaki bemegy egy berlini élelmiszerboltba, meg bemegy egy budapestibe, azt látja, hogy majdnem azok az árak vannak, aztán megállapítja, hogy nem vagyunk távol nyugattól.
Van fogalmad arról például, hogy távolabb a pénztárcádtól miféle pénzeket tolnak bele nyugaton a közszolgáltatásokba? Hogy nálunk a világ végezetéig nem fognak ebbe a szektorba annyit beletolni, amit ott egy év alatt beruháznak, fejlesztenek, úgy, hogy az működőképes is lesz, és nem a gázszerelő épít vasutat?
És ahhoz mit szólsz, hogy ott a korrupciónak az árnyékára képesek önként lemondani politikusok?
Na, pont ennyivel magasabb a nyugati életszínvonal.

kunzoo 2019.04.21. 15:07:09

@math0:
Azért az úgy biznisz ha kint dolgozol, itthon elköltöd. Főleg akkor ha nem kell lakhatásra költeni. Ha rendes szállásra vágysz akkor sokba van. Nyilván jobban élnek ott de ha nagyot akarsz lépni itt veszel ingatlant. Ott nem tellne rá.

Blogolo Blogi 2019.04.21. 15:25:26

@Helga Beauty Salon: na latod Draga Baratom, 2 perc alatt derult ki rolad, hogy masra sem vagy valo. Beeeeeee, beee, fideszbirka,mondjadmegszepenlipsi. Teeee szerencseeeetlen balfasz:DDDD

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 15:46:15

@kunzoo: nyugaton simán veszel 1 éves fizetésből egy normális, középkategóriás, új családi kocsit. és nem nyugati használt importot, hanem újat. minden extrával. van pénzed elvinni évente a hivatalos szervizbe, és nem a Józsihoz a falu végén. fingod nincs nyugatról, faszfejkém!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 15:50:56

@kunzoo: a lakás ugyanúgy kb 10 éves fizetésből van meg. csak Németországban erre a 10 évre számíthatsz is egy cégnél, meg nem fognak hirtelen bevezetni lex Mészárosokat visszamenőleges hatállyal.

a kaja, eszközök, gépek, autók, stb. meg ugyanannyiba kerül, azaz sokkal kurva olcsóbb.

almásderes 2019.04.21. 16:38:34

@Helga Beauty Salon: Ha egyszerű összehasonlítás, semmi több, akkor miért a legszarabb kormánnyal hasonlítja össze magát? Meg kevesebbet lopnak? A kevesebb lopás is lopás. Azt sem mondanám, hogy kevesebbet. viszont sokkal pofátlanabbul csinálják lásd Mészáros Lőrinc és népi zenekara. Ezt a jobban kiállnak a magyar érdekek mellett dolgot sem tudom értelmezni, hogy mivel lett jobb itthon, mióta kiállnak a magyar érdekek mellett? Hogy nincsenek migránsok? Komolyan vesznek minket nyugaton?

Cycmen 2019.04.21. 17:04:44

@almásderes: . Ezt a jobban kiállnak a magyar érdekek mellett dolgot sem tudom értelmezni, hogy mivel lett jobb itthon, mióta kiállnak a magyar érdekek mellett? Hogy nincsenek migránsok? Komolyan vesznek minket nyugaton?.......................

Pontosan! Nincsenek migránsok és hidd el, bárhogy hülyének próbálják beállítani a kormányt, de nagyon is komolyan veszik!

felucca02 2019.04.21. 17:15:04

@Cycmen: Nincsenek migránsok? Szerinted, ha ez a hiszti nem lenne, akkor lennének? Ha nem, basztak volna ki milliárdokat sorosplakátokra, akkor akár eggyel több migráns taposta volna ki a pásztói és aggteleki néni veteményesét?
Több vadonatúj Flirt-motorvonat árát plakátolták el hülyeségekre, szerinted az a pénz tényleg jobb helyen van plakátban, mint motorvonatban?

Tangooo 2019.04.21. 18:05:03

@math0: Az írás maga az ember.
Nézd meg mit sikerült összehoznod, azután próbálkozz még egyszer! Így teljesen értelmetlen zagyvalék.

Cycmen 2019.04.21. 18:12:52

@felucca02: Szerinted, ha ez a hiszti nem lenne, akkor lennének? Ha nem, basztak volna ki milliárdokat sorosplakátokra, akkor akár eggyel több migráns taposta volna ki a pásztói és aggteleki néni veteményesét?...........................

A veteményest a határkerítés miatt nem tapossák le, a plakátok a Brüsszeli tervek ellen vannak. Játszd a hülyét a kerítésről és a Brüsszeli kvóta tervről is most beszélt Juncker, de az tegnap volt, ma már ismét nincs is kvótaterv mi?

felucca02 2019.04.21. 19:02:53

@Cycmen: A határkerítést megépíteni nem gigantikus európa- és kereszténymentés, hanem egyszerű logisztika, amit bárki meglépett volna abban a helyzetben, anélkül, hogy veri a mellét, hányja a keresztet és a civilizáció megmentéséről szónokol.

A brüsszeli tervek ellen vannak? Szerintem megérte, Brüsszel összeszarta magát a plakátok miatt, minden migráns és brüsszelista azonnal megtanult magyarul. Szerintem az évszázad befektetése volt, komolyan!

Európai téridő 2019.04.21. 19:55:39

@math0: Ki az a mindenki, te ótvar tetü? Véletlenül nem neked van rohamod, te agyalágyult?

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 21:23:17

@Tangooo: Tudom, hogy ti náci Fidióták egy ilyen egyszerű dolgot sem tudtok értelmezni, de ez elég világos volt, és annyira nem bonyolult:

Amikor Orbánt 98%-os arányban szavazza le a Néppárt, akkor nem te küldöd el Webert, hanem Orbán megy el a kurva picsába! 98%, bazdmeg, kapjatok már magatokhoz, idióták!

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.21. 21:25:33

@Európai téridő: "Ki az a mindenki"

Először az EP 70%-ban ment szemben az autópályán, de legutóbb kiderült, hogy már 98%, és ráadásul a saját pártján belül. Az EP többi nagy frakciói, mint a zöldek, liberálisok, baloldal nyilván 100%-ban van Orbán ellen.

Nagyon egyedül maradtatok, büdös nácik!

élhetetlen 2019.04.21. 21:48:37

@kunzoo: Csak a kiindulási alap rossz. Új házat, lakást, legalábbis nagyobb városban nem veszel, nem építesz 40-60 milla alatt. Tehát azokat támogatjuk a 10+10-zel, akik a már meglevő 20-30 millájukból vehetnének egy használt lakást? Nem, ezzel csak az építési vállalkozókat támogatjuk. Használt lakásba nem lehet szülni, ha valaki gyereket szeretne? És azt nem érted, hogy akinek nincs kapásból 20-30 millája, az semmilyen támogatást sem kap? Gondolom, nem érted, hogy mi a probléma.

élhetetlen 2019.04.21. 22:07:23

@Pipas: „ a CSOk…Sikeres, nem sikeres, engem nem érdekel. Olyan mint a foci. Az sem érdekel.„ És az sem,hogy mennyi pénz megy el rá. Nagyon nagyvonalú vagy. Fűtsük a stadionok gyepét, mert az gazdaságos, nyírbáljuk az egyetemek költségvetését, vagy a kórházakét, mert azok nem tudnak kijönni abból, amit a TAO után maradt adóból kapnak. Igazi, gondolkodó, felelős állampolgár vagy.

élhetetlen 2019.04.21. 22:30:14

@histar007: „Szuverenitást nem lehet közösen gyakorolni. A szuverenitás azt jelenti, hogy jogom van azt tenni amit csak akarok (a szabályok betartása mellett) és ehhez nem kell sem engedélyt kérni sem egyeztetni senkivel.”. Lesz itt Orbán féle nemzetállamok szövetsége? Lesz itt olyan együttműködés, hogy ihaj. A szlovákokkal vívunk a magyarokért, az ukránokkal a nyelvtörvény miatt, a románokkal Erdély autonómiájáért, az osztrákokkal a csökkentett családi pótlék miatt.
A házasság és a gyerekvállalás a múlt, ha heterók csináljak. Maga a haladás, ha az összes többi gender. Még annyit sem tudsz, hogy a gender nem egy embertípus, de ugatsz? „itthon mintha azok küzdenének az Európai Egyesült Államokért, akik a leghangosabban állnak ki a kormány központosítása és az önkormányzatiság csökkentése ellen). Amerikában a tagállamoknak vannak meghatározott jogai, és miért lenne baj, ha az önkormányzatoknak is lennének jogai? Nem baj, hogy nem érted, azt sem érted, hogy miért kéne európai ügyészség, mert te csak annyit tudsz, hogy mit aptyuk tész, mindig jó az.

Nzoltan 2019.04.22. 06:50:30

@Midnight Run: a “lopás és kurrupció” olyan a politikusok szájából, mint s szépségkirálynőéből a “világbéke”. Általános sem,itmondó lózung, amire a slepp csak csettint, hogy “mennyire igaza van!”

Nzoltan 2019.04.22. 06:53:08

@math0: Ez nettó hülyeség. Elég körbenézni az utakon.

Nzoltan 2019.04.22. 06:55:15

@math0: mert minden párt szinte ugyanazzal kampányol, csak egy-két apróságban térnek el. A “ radikálisok” meg “nácik” pedig meg vannak bélyegezve.

Nzoltan 2019.04.22. 06:57:50

@almásderes: Ha semmit nem tudsz értelmezni, akkor minek írsz be egy politikai blogba hajogatva a hozzánemértésedet? LOL

almásderes 2019.04.22. 07:15:40

@Nzoltan: Arra voltam kíváncsi, hogyan értelmezik a fidesz szavazók a magyar érdekek melletti kiállást, és ijesztő, hogy mindent elhisznek. Elhiszik hogy mindent OV-tól kapnak, pedig itt semmi nem épült őnerőből csak stadion meg kerítés

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.22. 08:16:17

@Nzoltan: Hülye vagy. Elég körbenézni az utakon.

Cycmen 2019.04.22. 08:23:32

@felucca02: A határkerítést megépíteni nem gigantikus európa- és kereszténymentés, hanem egyszerű logisztika, amit bárki meglépett volna abban a helyzetben, anélkül, hogy veri a mellét, hányja a keresztet és a civilizáció megmentéséről szónokol............

Arról szónokol amiről akar. A másik meg az, hogy szó nélkül épült a kerítés, csak ment rá az ugatás libsiéktől, de igazad van, szerintem sem kellett volna magyarázkodni, hanem csak úgy Blankásan azt mondani, "akkor építünk kerítést amikor akarunk, a libsik meg lépjenek egyet hátra és basszák szájba magukat" !

math0 · http://ateistaklub.blog.hu 2019.04.22. 08:29:06

@Nzoltan: Hát igen, a normális programok változatossága szükségszerűen nem lehet túl nagy, illetve a hülyéknek túl unalmas. Azoknak valami szélsőséges marhaság kell, mert ostobák.

kunzoo 2019.04.22. 16:04:56

@élhetetlen:
A CSOK haszált lakásra is kérhető, nyilván nem abban az összegben mint az új, de van. Utána megcélzol egy energiahatékonysági 0 százalékos kamatozású hitelt a felújításra. Új lekást az építsen akinek van pénze. Azt ne várd egyik kormánytól sem hogy csak úgy a segged alá tol egy lakást a megyeszékhelyen.

kunzoo 2019.04.22. 16:15:01

@élhetetlen:
No, utánaolvastam. Használt lakásra igényelhetsz 2,2 millió forintot három gyerek vállalása esetén, megigényelheted a 10 milla csok hitelt is. Azért az a semminél több. Újnál 20 milla, használtnál 12,2 milla.

élhetetlen 2019.04.22. 16:52:48

@kunzoo: „És azt nem érted, hogy akinek nincs kapásból 20-30 millája, az semmilyen támogatást sem kap?”. Innét indultam. „2,2 millió forintot három gyerek vállalása esetén, megigényelheted a 10 milla csok hitelt is. Azért az a semminél több.”. Nem igazán, ha nincs még pár 10 millájuk. Nem tudnak vele semmit kezdeni. Az elmúlt hetekben lakást kerestem a barátnőm gyerekének. (Ráérek, nem több ezer hirdetést kell átnézniük, csak azt a pár tizet, amit előválogattam). Nem Rózsadomb, 7., 8, 9. ker. 16 milláig 23-25 nm-es lakások vannak. 17-ig már van esetleg 28 nm is. És hol van ez az elvárt minimum 60 nm-tól. Ha nem kaptak a szülőktől sok pénzt, márpedig sokan nem kapnak, a CSOK-ból nem tudnak használt lakást venni. Nem tudom, érted-e. Míg, aki kapott 30 millát, az kapásból tudna használt lakást venni, nem őket kéne támogatni. Ezért kéne egy csomó megfizethező bérlakás (nem szociális), ahol akár egy szobában gyűjtögethetne egy fiatal pár, mert úgy nem megy, hogy az egyikük fizetése elmegy az albira, a másikból élnek.

kunzoo 2019.04.22. 20:18:44

@élhetetlen:
Lakást nagyvárosban semmi értelme keresni, kevés van ami teljesíti a négyzetméter elvárásokat emiatt nagyon drágák. Vidéken érdemes házat venni belőle. Győrtől 25 km re már simán kapsz 3 és 5 millió között felújítandót. Mellé veszel kezdésnek egy használt kisdízelt amiből bejársz dolgozni. Budapesten kívül is van élet. Nehogy azt hidd egy német fiatal tudna Berlinben bármit is venni.

kunzoo 2019.04.22. 20:32:18

@élhetetlen:
Az a baj hogy ha piaci alapon építene valaki bérlakást, a telekárak, banki hitelköltségek miatt 150-200 ezer alatt nem jöhetne ki. A panel azért volt olcsó mert jelképes áron jutott hozzá a nép, ezért olcsón is tudta kiadni. Egy darabig ára sem volt. Most ha valaki lakást épít 500 ezer alatt nem jön ki négyzetméterenként, nyilván hasznot is remél, biztosítást fizet a lakásra, törlesztésre, áfát számít fel a lakáskiadás után. Lehetetlen lenne gyűjtögetni mellette.

élhetetlen 2019.04.22. 21:19:21

@kunzoo: Kezdünk elcsúszni. Képzeld el, hogy az összes budapesti fiatal leköltözik vidékre, ahol vagy van a végzettségének megfelelő állás, vagy nincs, vagy jó esetben kettőből választhat, és odaköti magát tíz évre. Komolyan gondolod?
„ha piaci alapon építene valaki bérlakást”. Egy rendesen megépített ház, karbantartással 100 évig ketyeg, azalatt biztosan behozza az árát. Nem az első évben kell, hogy behozza. Nem igazán olvastam olyan híreket, hogy nyugaton a bérlakás tulajdonosok tömegesen mennek csődbe. „Lehetetlen lenne gyűjtögetni mellette.„. Ezt meg nem értem. Nem a bérház tulajdonosának kellene gyűjtögetni, hanem a lakó gyűjtögethetne, ha a bérleti díjak nem lennének az egekben bérlakások híján.

kunzoo 2019.04.22. 21:44:39

@élhetetlen:
A befektető nem száz év alatt szeretné viszontlátni a pénzét hanem húsz, maximum huszonöt év alatt. A hitelező bank sem száz évre tervez, szerintem huszonöt évnél hosszabb kölcsön nincs is. Ráadásul 20-30 évenként ráfér egy nagygenerál, karbantartás is van, a gépészet szinte biztosan cserés lesz. Fenn kell tartani egy vállalkozói kört a karbantartásra, bérleti szerződések megkötésére, jogászra. Nyugaton a magasabb bérből a bérleti díjat könnyebben kiköhögöd, az ingatlant már nem. Magyarország világelső a saját tulajdonú ingatlan tulajdonlás arányában. Ahogy mész nyugat felé egyre nagyobb az albérletben lakók aránya.
Akinek nincs pénze Budapestre az ne éljen ott. Nekem nincs, ezért nem lövöm magam fejbe. A lehetőségekhez kell igazítani az életet, fordítva nem megy. Lehet emiatt dühöngeni, attól nem lesz több pénz. Hacsak valami hú de spéci dolgot nem csinálnak a rokonaid, akkor találnak munkát maguknak Szegeden vagy Győrben is. Legalább megspórolnak napi két órát az életükből mert nem állnak a dugóban.

élhetetlen 2019.04.22. 22:43:02

@kunzoo: Ez már kínos. Az, hogy egy ház akár száz évig állhat, nem jelenti azt, hogy húsz év alatt nem hozhatja be az árát. Ha lenne elég bérlakás, itthon is könnyebb lenne kiköhögni a bérleti díjat, mert nem lennének az árak az egekben. Érdekes, nyugaton megéri bérlakást építeni, nálunk nem. És, az alap felállástól ott tartunk, hogy akinek van harminc millája, az kapjon még, 10+10-et, akinek nincs, az menjen vidékre , esetleg eldobva a karrier lehetőséget is, mert csak a pénzesek érdemlik meg az érdemi támogatást. Na, itt befejztem.
süti beállítások módosítása