B1 blogcsaládA Néppárt megint a semmit paszírozza: Weber se hal, se hús és Orbán könnyen megeheti reggelire

Nemzetközi sajtószemle

2018. november 09. - Szelestey
  • Az európai konzervatívoknak dinamikus, tetterős, okos ötleteket felsorakoztató jelöltet kell találniuk a Bizottság élére, ha az EU vezető ereje akarnak maradni, de még Weberrel is szerencséjük lehet, ha az képes megálljt parancsolni Orbán Viktornak.
  • A Néppárt aligha tudja lerázni magáról a megalkuvás vádját, amíg soraiban ott csücsül a tekintélyelvű-populista magyar kormányfő.
  • Európa az 1. világháború végére emlékezik, miközben erősödik a nacionalizmus, Magyarországon pedig a fehér terror pribékjei előtt tisztelegnek.

Washington Post

washington_post.jpg

A jövő májusi EP-választás előtt az a veszély fenyegeti az európai jobbközép pártokat, hogy befolyásuk az EU-ban is visszaszorul, miután már vereséget szenvedtek Olaszországban, Németországban és Spanyolországban. A spanyoloknál, lengyeleknél, portugáloknál és magyaroknál szinte vagy teljesen el is tűntek a színről. Az előrejelzések arra utalnak, hogy a Néppárt továbbra is a legjelentősebb erő marad Strasbourgban, csak éppen a korábbinál jóval kevesebb helyet szerez. A szociáldemokraták visszaeshetnek a liberálisok mögé, akik azt fontolgatják, hogy szövetségre lépnek Macronnal. Az jóformán teljesen egyértelmű, hogy az EPP-nek a kettő közül legalább valamelyikkel össze kell állnia, ha meg akarja őrizni irányító szerepét az Európai Parlamentben.

A pártcsalád egyik legsikeresebb tagja a Fidesz, amely azonban más konzervatív pártok szerint eltávolodott a középjobb értékektől. Orbán a helsinki csúcsértekezleten arra emlékeztetett, hogy a Néppárt 7 éve 16 országban volt hatalmon, napjainkban azonban csupán hatban, így nem csoda, hogy ez megviselte az EPP önbizalmát. Tusk ugyanott bírálta a magyar politikust, mondván, hogy a néppárti sorokban senkinek sincs joga támadni a liberális demokráciát és annak alapjait. Közben a francia Európa-ügyi miniszter bírálta, hogy a tanácskozáson Webert választották jelöltnek a Bizottság élére, mert az pár hónapja még a magyar kormányfő mellett kampányolt.

Reuters

reuters.jpg

A hírügynökség szerint Weber jelölését beárnyékolja Orbán Viktor. A Néppárt veszített befolyásából Franciaországban és Spanyolországban, ugyanakkor tagja a Fidesz, miközben a szélsőjobbos pártok feljövőben vannak az egész kontinensen, és ilyen körülmények között az a vád éri az EU legnagyobb pártcsaládját, hogy idejétmúlt politikát testesít meg. A francia államfő egyébként sem kapható arra, hogy az EP-választás alapján döntsék el, ki legyen a Bizottság következő elnöke. Európai ügyekben illetékes minisztere pedig Orbán miatt megpróbálta azonnal lejáratni Webert, mondván, hogy az nemrégiben még olyasvalaki mellé állt, aki az unió alapnormáit veszélyezteti. Loiseau idézte a sajtószabadság és az igazságszolgáltatás elleni támadásokat a magyar kormány részéről. Ám Helsinkiben Tusk azt igyekezett bizonygatni, hogy többé nem fogadják el a Fidesz túlkapásait. Kijelentette: ha valaki pártolja Putyint és az Ukrajna elleni támadást, ha az agresszorral vagy és nem áldozattal van, akkor a számít kereszténydemokratának.  

FT

financial_times.jpg

Tusk mellett Juncker is óvott attól, hogy bárki nekirontson a liberális demokráciának. A Bizottság elnöke kijelentette, hogy az Európai Néppártnak ki kell állnia az értékekért, minden nap harcolnia kell a jogállamért. A konzervatív politikus azokkal ért egyet, akik az EPP-n kívül akarják látni Orbán Viktort. Előzőleg Tusk szenvedélyes hangú beszédben azt mondta: a populizmus korában ragaszkodni kell az alapelvekhez. Nem nevezte ugyan néven Orbán Viktort, de hozzátette, hogy nincs helye a pártcsaládban annak, aki kétségbe vonja a jogállamot. Ha a demokrácia és a független igazságszolgáltatás ellen vagy, akkor nem vagy kereszténydemokrata. Ha keleti tekintélyelvű demokráciával kívánod felváltani a liberális demokráciát, akkor nem vagy kereszténydemokrata. Ugyanakkor a magyar vezető visszafogott beszédet mondott, fékezte bevándorlás- és Brüsszel-ellenes retorikáját.

Guardian

guardian.png

Az Európai Néppárt éppen akkor szavazta meg Webert, amikor feszültség támadt soraiban az ügyben, mitévők legyenek a mind inkább tekintélyelvű Orbán Viktorral, aki riadalmat váltott ki nacionalista retorikájával és a civilek elleni törvényekkel. Megválasztása után a bajor politikus azt ígérte a finn fővárosban, hogy hamarosan új, kötelező szabályozást terjeszt elő, mert így szeretné megakadályozni, hogy bármely tagállam visszalépjen az alapvető demokratikus értékek területén. Részleteket nem árult el, így nem lehet tudni, hogy amit kigondolt, az hatásosabb lesz-e, mint a jelenlegi, hosszadalmas eljárás a 7-es paragrafus alapján. Mellesleg egyelőre nem lehet tudni, hogy mire jutott a magyar, illetve a lengyel kormány elleni uniós vizsgálat.

Weber emlékeztetett arra, hogy megszavazta a Magyarországi elleni EP-szankciókat. Arra a kérdésre, hogy mit gondol, mivel hírek szerint a lengyel Jog és Igazságosság, illetve az olasz Liga felvételi kérelmet adott be, a politikus úgy válaszolt, hogy frakcióvezetőként távol tudta tartani a szélsőjobbot a fontos posztoktól Strasbourgban. Mindazonáltal megjegyezte, hogy a maga részéről bármennyire is elutasítja, vannak igazi fasiszták az Európai Parlamentben. A tanácskozáson elfogadott nyilatkozat, amelyet a Fidesz is aláírt, kiemeli, hogy nem szabad uniós támogatást adni olyan tagoknak, amelyek nem tartják be az alapértékeket, illetve a jogállamot. Továbbá nem működnek együtt a Csalásellenes Hivatallal, ami oldalvágást jelent Orbánnak. Őt ugyanis azzal vádolják, hogy fejőstehénnek tekinti Brüsszelt. A Néppárt vezetése ezzel együtt ellenzi, hogy kizárják a magyar kormánypártot. Orbán ugyanakkor kitartott amellett, hogy nem jó az a politika, amelyik nem tudta bent tartani briteket, illetve távol tartani a migránsokat.  

Süddeutsche Zeitung

suddeutsche_zeitung.jpg

A kommentár szerint az unió válságban van, mi több, egyes ellenségei a soraiban ülnek, mint a tekintélyelvű Orbán Viktor vagy Salvini. Ebben a helyzetben szenvedélyes politikusokra, nyílt vitára van szükség. A meggyőződéses Európa-pártiaknak élesen kell reagálniuk a magyar kormányfő és az olasz belügyminiszter arrogáns öntudatára. Ezért Weber boldog lehet, hogy a szociáldemokraták részéről Timmermans a riválisa a Bizottság elnöki székéért folyó versenyben, mivel a holland vetélytárs keményen meg szokta mondani a véleményét. Igencsak nehezményezte, hogy Magyarországon, Lengyelországban és Romániában aláássák a jogállamot. Egyáltalán nem túloz, amikor arról beszél, hogy a tét Európa lelke. Független bíróságok nélkül nincs egységes európai piac.

Hogy Kelet-Európában sokan keresztbe fekszenek a migránskérdés megoldásának, az zavaró. De aki a Bizottság vezetője akar lenni, annak itt javaslatokkal kell kirukkolnia. Az Orbán-kérdés a jövő májusi választásig kísérteni fogja Webert, hiszen a Néppárt a Fidesszel olyan erőt fogad be, amely az irányított sajtóra és az idegenellenességre játszik. És amíg fennáll a gyanú, hogy az EPP a magyar mandátumok segítségével akar a legerősebb erő maradni Strasbourgban, addig üres szólamként hangzik, ha a konzervatívok az európai értékekről zsolozsmáznak.

Die Zeit

die_zeit.jpg

Az elemzés arra hívja fel a figyelmet ’Az Orbán-kérdés” címmel, hogy Webernek valóban nincsenek kormányzati tapasztalatai és nem beszél jól franciául, mégis jó bizottsági elnök lehet, ha meg tudja fékezni a magyar politikust. Erre jobb esélye van, mint másoknak, éspedig  azért, mert pártja mind gyakrabban bírálja az EU-t. Mellette szól, hogy meggyőződéses Európa-hívő. Ugyanakkor Orbán Viktor, Magyarország tekintélyelvű uraként egyáltalán nem ártalmatlan. Ideológiailag hívja ki az uniót. Nem sokra tartja a képviseleti, liberális, jogállami alapokra épülő demokráciát. Ő kormányoz és a nép tapsikol. Márpedig ez összeférhetetlen a Néppárt álláspontjával. Ezért van jó ideje napirenden a követelés, hogy a konzervatívok zárják ki a Fideszt.  

Weber nem hajlandó kiadni a magyar párt útját, de lépésről lépésre elhatárolódik annak vezetőjétől. A Helsinkiben jóváhagyott határozat egyértelműen Orbán ellen irányul. Ám kérdéses, hogy mindez elegendő-e annak a gyanúnak az eloszlatására, hogy a frakcióvezető csakis hatalmi megfontolásokból, a magyar szavazatok miatt ragaszkodik a miniszterelnökhöz? Hogy ez felülír minden alapvető aggályt? Egyértelmű válasz még nincs, de bajor politikusnak két választása van: vagy úgy vonul be a történelembe, mint aki megállította Orbán Viktort, vagy az falja fel őt.

Die Presse

die_presse.jpg

Helsinkiben megválaszolatlan maradt a kérdés, miként viszonyuljon Európa, illetve a Néppárt az illiberális kihíváshoz, és hogy utóbbi pontosan hol kezdődik? A jelek szerint Weber is tudja, hogy az EP-választás után is nyakán marad a probléma, mármint hogy Magyarország mit művel az alapértékekkel. Az ígérte, hogy új mechanizmust dolgoz ki a jogállam megőrzésére, ha a Bizottság élére kerül. A Fidesznek azonban a jövőben sem kell tartania a kizárástól. Konkrétan senki sem jelölte ki az EPP-ben, hogy hol húzódnak a vörös vonalak. Orbán hálás volt, amiért Weber mellé állt. Úgy méltatta a politikust, mint aki, tudja, hogy mikor van a idejea vitának, és mikor fontos az egység. Arra is kitért, hogy a Néppártnak erős kormányfők kellenek, ami vaskos utalás volt Magyarországra, ahol a hatalom a falhoz szorította a politikai ellenfeleket és megzabolázta az ellenzéki médiát.

Der Standard

der_standard.jpg

Az osztrák kancellár a Néppárt Kongresszusán elhatárolta magát a hatásvadász populizmustól, bár nem nevezte néven sem Magyarországot, sem Olaszországot. Úgy fogalmazott, hogy a politikai középen ma még nagyobb szükség van az erős EPP-re, mivel jönnek fel az együgyű populista erők.  Kurz ily módon látványosan elhatárolódott a demagóg köröktől. Azt hangsúlyozta, hogy a világban végbemenő kedvezőtlen változásokat nem ripacs jelszavakkal, hanem körültekintő politikával lehet feltartóztatni. Ehhez három kulcsterületet jelölt meg: a jogállamiságot, a biztonságot és a versenyképességet. Mint mondta, a demokrácia alapvető az igazságossághoz, a szabadsághoz és a jóléthez. Azaz itt nincs helye semmiféle kompromisszumnak, sem a pártcsaládon belül, sem az EU-ban, amivel Orbán Viktorra, illetve olyan államokra célzott, mint Románia és Szlovákia.

Politico

politico_1.jpg

Az európai konzervatívoknak vezetőre és nem bürokrata apparátcsikra van szükségük, azon kívül abba kell hagyniuk az eddigi gittrágást, ha túl akarják élni a jövő májusi választást. Erre figyelmeztet az American Enterprise Institute egyik szakértője. Dalibor Rohac rámutat, hogy el kell búcsúzni az eddigi módszerektől, a zárt ajtók mögött kötött megállapodásoktól, a tagállamok közti alkuktól, mert ezek az idők mind inkább túlhaladottá válnak. A földrész ugyanis sokkal megosztottabb, közelebb van a széteséshez, mint négy éve. Itt politikai megoldások kellenek, európai és nem nemzeti keretekben, de tömegtámogatással. Mert akár tetszik, akár nem, egy közös erő már kialakulóban van: a szélsőjobbon. Sajnos, Weber pajzsra emelésével a Néppárt nagy esélyt szalasztott el, hogy megmutassa: odafigyel a szavazópolgárokra. Itt nem a személyével van baj, hanem azzal, hogy rajta keresztül a jobbközép az elhasználódott, lejáratódott státus quo-ra voksolt.

Így a szociáldemokraták után könnyen a konzervatívok is lejtőre kerülhetnek. Kurz és Macron azért lehet sikeres, mert új arcok, nem kötődnek a múlt kudarcaihoz. De ha nincs megújulás a jobboldalon, az az elégedetlen, EU-ellenes köröket mozgósíthatja.  A Néppárt nem maradhat közömbös és nem veheti tudomásul Magyarországon a gyalázatos hatalmi visszaéléseket, ahogyan azt Weber tette, amikor készségesen elfogadta a Fidesz támogatását. Ezért az EPP-nek olyan Spitzenkandidat-ot kell találnia, aki friss erő, hiteles, vannak ötletei és képes az egész unióban megszólítani az embereket. Nem pedig a legkisebb közös nevezőt kínálni, mint amilyen a mostani frakcióvezető. A pártcsalád számára a jövőt sokkal inkább az olyanok jelentik, mint Stubb. A tekintélyelvű populizmus, a Brexit és Trump fő tanulsága, hogy Nyugaton új helyzet állt elő. Ám minél inkább homokba dugja a fejét a Néppárt, annál fájdalmasabb lesz a verés, ami rá vár jövő májusban, éspedig megérdemelten. 

Washington Post

washington_post.jpg

Európa éppen akkor ünnepli az 1. világháború végének 100. évfordulóját, amikor meglepő módon ismét erősödik a nacionalizmus és veszélyben van mind az európai terv, mind az atlanti szövetség. Fokozódnak az EU-ellenes érzelmek és Brüsszel csak nehezen találja ki, miként is válaszoljon az olyan alapértékek elleni támadásokra, mint a jogállam. A hét végén a világ minden részéből több mint 60 vezető gyűlik össze Párizsban, hogy megemlékezzen a fegyverszünetről. Csak éppen akik azt hangoztatják, hogy Olaszország, Magyarország, vagy éppen Amerika mindenekelőtt, azok ugyanazt a nyelvet használják, mint akik annak idején ellenezték, hogy az USA beszálljon a két világháborúba, illetve hogy a Népszövetség tagja legyen. Napjainkban már omladozik a kollektív elutasítás a „nacionalista” fogalmával szemben.

Macron bevállalta, hogy ő legyen a földrészen az erősödő nacionalista hullám fő kihívója. Kijelentette, hogy joggal tekintik őt első számú ellenfelüknek az olyan politikusok, mint amilyen Orbán is. Egyébként Párizsban a vasárnapi ünnepség után háromnapos békefórumot tartanak a nemzetközi együttműködés erősítésére.

Algemeiner

 alg.png

Orbán Viktor ugyan folyton azt szajkózza, hogy Magyarország semmiféle megértésre nem hajlandó az antiszemitizmussal szemben, a legutóbbi közvélemény kutatások azonban azt tanúsítják, hogy a magyar zsidók mostanában ugyan a korábbinál kevésbé érzik magukat veszélyben, ám az antiszemitizmus erősödött az utóbbi csaknem 20 évben. Belejátszik ebbe, hogy a zsidóság érzékeli: igenis antiszemita a Soros elleni kampány. Ugyanez érvényes arra a próbálkozásra, hogy Orbán és barátai átírják a történelmet. Lásd, hogy Lezsák Sándor nemrégiben méltatta a különítményes Héjjas Ivánt, pedig az az embereivel együtt szadista vadállat volt. A Magyar Idők mégis az ország megmentőjeként írt róla. Pár hónap múlva lesz 100 éve, hogy a fehér terror elkezdődött. Az orbáni maffiaállam máris hozzálátott, hogy tisztára mossa a szörnyűséges bűncselekmények „hazafias” elkövetőit. Ezért nem meglepő, hogy a zsidók nyugtalanok az antiszemitizmus miatt.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr2314361339

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MAXVAL birсaman közíró · http://bircahang.org 2018.11.09. 06:14:32

Még egy győzelem Kelet-Európa számára: a Liberális Néppárt retteg tőlünk.

NemodaBuda 2018.11.09. 07:29:16

Nem a néppártiaktól kell elvárni a harcos, szociáldemokrata kiállást ! Apropous, miért nem hallunk a szocikról ? Az európai szocikról ? Miért akar a magyar ellenzék is néppárti lenni ? Tud erre válaszolni akárki ?

Európai téridő 2018.11.09. 08:18:07

Túl sok amerikai és brexitországi cikk van ebben a lapzsemlében. Kéretik ezt is figyelembe venni, mert ők nem biztos, hogy Európának szurkolnak.

conchita wurst 2018.11.09. 09:14:15

Orbannak nincs nehez dolga a nagyeszu Brusszelita lippsikkel

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2018.11.09. 10:34:05

" ... . „Találjunk vissza a szellemi gyökereinkhez, és felejtsük el az olyan ostobaságokat, mint hogy Fidel Castrot és Karl Marxot ünnepeljük” – mondta, mire a terem bal oldaláról nagy tapsot kapott. ... "
( index.hu/kulfold/eurologus/2018/11/08/orban_beszed_epp_kongresszus/ )

Nem hogy kizárták, hagyták beszélni és meg is tapsolták. Azok, akik azt hitték, hogy hipp-hopp kitesznek egy olyan képviselői csoportot a néppártból, azért mert a sötétzöldek és a liberófasziszták ezért hisztiznek, most nagyon csalódott lehet. A néppártnak szüksége van Orbánra (sajnos), mert így odabeszélhetnek a konzervatív lelkületű szavazóiknak, hogy íme az Orbán velünk van, ne menjetek a széljobberekhez, míg a liberális beállítottságú szavazóknak még mindig mutogathatják, hogy a néppárt kiállt a liberalizmusért, és ezt még a Patás Orbán Napóleon is aláírta.

A 7-es cikkely pedig megy majd a levesbe, mert a Csuti Törpe kidumálja magát, ha már a Rút Némber a jelentésében rengeteg olyasmit is felsorolt, amit időközben Csuti Vajda az EP előtt elsikált. Az "Úgy érzem hogy veszélyben van a ... " kezdetű sirámok, pedig nem állnak meg a politikai színtéren, ennek alátámasztására olyan érvek kellenek, amiket még az EP előtt a fidesz nem rendezett.

Kizárólag a korrupcióra (mert hogy ellopták a Zunijós Pézeket) pedig nem lehet kormánybuktatást építeni, mert azt néhány példa statuálással lehet kezelni, és majd az Orbaniták fogják is körbehordozni a "tetteseket" mint a véres zászlót, DE amit elloptak, vissza már nem igen lehet szerezni, főleg nem úgy, hogy minden uniós országnak megvannak a maguk korrupt bürokratái, akik ilyenkor inkább elnézőek a másik ország hasonló bürokratáival, csak hogy a saját seggük védelme biztos maradjon.

Az EP választáson pedig majd kiderül, hogy hogyan változnak az erőviszonyok... Azt azért bisztosra veszem, hogy migráncsbarát politikusnak búcsúznia kell majd az EP-beli bársonyszékétől, és megerősödnek a migráncsellenes csoportok és valamelyes jobbra fog tolódni az Ájrópai politika egésze. Ez pedig méginkább Orbánnak kedvez, mert ha az EP kizárja, akkor a megerősödött jobboldal tárt karokkal fogadja, és az sem lehetetlen, hogy akik most megtapsolták, vele mennek, és így kialakul egy jobboldali vezető erő, a Néppárt pedig marginalizálódik, márpedig a néppártisták ezt is számításba veszik, amikor "Nacionalista Leprás" (by Micron) Csuti Napóleont megtartják párttagnak.

2018.11.09. 10:36:25

"Belejátszik ebbe, hogy a zsidóság érzékeli: igenis antiszemita a Soros elleni kampány. "

De-nem... de--nem..de igenis.. de nemis..!!

Lehetne esetleg pontosítani?... mondjuk: a szélsőbalos/hatalomból kiszorult, mao-i zsidóság igyekszik kijátszani az antiszemita kártyát. Mert akármi mód csűrjük-csavarjuk, a többiek nem így éreznek...

Gábris szomszéd 2018.11.09. 10:39:26

Kamu a fideszes öröm, feltörölték a padlót Orbánékkal!

Hiába próbálja a fideszes propaganda-gépezet sikerként beállítani az Európai Néppárt kongresszusán történteket: a valóság az, hogy Orbánékkal szabályosan feltörölték a padlót Helsinkiben. Elég csak Donald Tusk, az Európai Tanács jobboldali elnökének rendkívül kemény szavaira hivatkozni, amiben világossá tette: a Fidesznek semmi köze a valódi kereszténydemokráciához.
A NER-delegáció teljesen nevetségessé tette magát azzal, hogy az itthoni kuruckodó szövegeléssel szemben most bólogatva megszavazta az Európai Néppárt határozatait. Ezek ugyanis kimondják például, hogy a tagállamoknak befogadóbbnak kell lenniük az uniós intézményektől érkező tanácsokra. De kimondták azt is, hogy a Néppárt ösztönzi a nemzeti menekültügyi rendszerek harmonizációját az EU tagállamaiban, mert szerintük ezzel lehet biztosítani a menekültekkel szembeni egyenlő bánásmódot az egész Unióban.
De történt ennél súlyosabb is: az Európai Néppárt ugyanis elfogadta a jobboldal Sargentini-jelentését, a Fidesz pedig zavarodottan megszavazta azt. Elég a narancsos kamuzásból, ideje van az igaz beszédnek! Bármit hazudik is a Fidesz, a Néppárt kongresszusa által elfogadott határozat értékként hivatkozik a „liberális demokráciára” és egyértelművé teszi, hogy a populizmus és nacionalizmus összeegyeztethetetlen a jogállamisággal, illetve a demokráciával.
"Nagyon aggasztónak találjuk az alkotmányos rendszerek korlátozását az egyes tagállamokban, amely érinti az igazságszolgáltatás függetlenségét, a korrupció elleni küzdelmet, a média és a civil társadalom szabadságát (…) „Kitartunk amellett, hogy a civil társadalom létfontosságú szerepet játszik egy teljes értékű demokráciában. A civil szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy humanitárius célokat szolgáljanak a büntetésektől való félelem nélkül (…) „Hangsúlyozzuk, hogy a tudomány szabadsága a demokrácia sarok köve, melyet a kormányoknak mindenkor meg kell védeniük” – ezek mind a Néppárt által elfogadott határozatban szerepelnek és mindegyik mondat csattanós pofon Orbán Viktorék illiberális arcán.
A Fidesz teljes zavarodottságát az is jól mutatja, hogy a magyar miniszterelnök maga ismerte be kongresszusi beszédében: az Európában zajló negatív folyamatokért az uniós intézmények jobboldali vezetőit, a Néppárt prominenseit terheli a felelősség. Eddig is nevetséges volt, amikor Orbán a „bukott brüsszeli elit” elkergetéséről szónokolt a magyar választóknak, hiszen ő maga is tagja ennek a körnek, de most már egyenesen szánalmassá vált, ahogyan egymás után tapsolta meg az általa bukott elitnek nevezett elvbarátait.
Velük szemben mi, a legnagyobb Európa-párti erőként azon dolgozunk, hogy megreformáljuk az Uniót és megteremtsük a szociális Európát.

www.facebook.com/dr.ujhelyi.istvan/photos/a.746813468666175/2331609250186581/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBOk_IPT8639VmEtnCv3Yu-UDdfuCWKEF2iV5QTiHyFgsnQTIH1vtWee1Sd0oLdlZ7_BQ0QCISVytEdV70PjJwH4nDVdv8Jbu5rL2h4qKKGKlbn-hfIj6bLFRtGPQsTCiLHZqStFijo0fs5EDqp_x7HXJ_5tWEb_UCH_lVuxGshBwmrDWtyKxA0Iu7E9HbCodEOk_xOQu2CpmfZrZj1kB2GlDg&__tn__=-R

Gábris szomszéd 2018.11.09. 10:42:53

Tehát csak a "szokásos". Janus-arcú takonygerinc ismét akcióban. :)

www.facebook.com/100008634753132/videos/2050657228565416/

2018.11.09. 11:17:47

@Gábris szomszéd: "Kitartunk amellett, hogy a civil társadalom létfontosságú szerepet játszik egy teljes értékű demokráciában. A civil szervezeteknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy humanitárius célokat szolgáljanak a büntetésektől való félelem nélkül "

Ez vitathatalan. Már csak azt kellen tisztázni, hogy mennyiben civil egy szervezet, aminek társadalmi beágyazottsága és támogatottsága az adott országban kimutathatatlan és bár a kormányzattól időszakosan független.. ugyanakkor mennyiben független más országok kormányzatától... és jó-e, hogy az adott ország állampolgáraihoz sem köthető? (nyilván nem arra gondolok, hogy esetleg magyar állampolgárokat is foglalkoztatnak..)

Doktor Toekfey 2018.11.09. 11:18:39

@Womb Raider:

„»We are not aware of any official definition [of anti-Semitism],« Blanca Tapia of the EU’s Fundamental Rights Agency told JTA on Tuesday. Tapia was answering a query on the recent removal from the agency’s website of a »working definition« of anti-Semitism that was adopted in 2005 by the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia — the EU entity that her organization has replaced.” www.jta.org/2013/12/04/news-opinion/world/eu-anti-racism-agency-unable-to-define-anti-semitism-official-says

Helga Beauty Salon. 2018.11.09. 11:31:53

"Az európai konzervatívoknak dinamikus, tetterős, okos ötleteket felsorakoztató jelöltet kell találniuk a Bizottság élére, ha az EU vezető ereje akarnak maradni, de még Weberrel is szerencséjük lehet, ha az képes megálljt parancsolni Orbán Viktornak."

A hazai ellenzék már összeomlott amiatt, hogy pusztán csak Orbán Viktor ellenében tudták (akarták) meghatározni magukat. Ezek szerint a néppárt libsijei is így szeretnének járni. Hajrá!

Helga Beauty Salon. 2018.11.09. 11:32:33

"Az európai konzervatívoknak dinamikus, tetterős, okos ötleteket felsorakoztató jelöltet kell találniuk a Bizottság élére, ha az EU vezető ereje akarnak maradni, de még Weberrel is szerencséjük lehet, ha az képes megálljt parancsolni Orbán Viktornak."

A hazai ellenzék már összeomlott amiatt, hogy pusztán csak Orbán Viktor ellenében tudták (akarták) meghatározni magukat. Ezek szerint a néppárt libsijei is így szeretnének járni. Hajrá!

rasztaszív 2018.11.09. 11:39:52

@Womb Raider: már csak azt kellene tisztázni,hogy mi indokolja a civil szervezetek,és az egyházak megkülönböztetését?aztán tényleg jöhetnek a kérdéseid...

2018.11.09. 11:40:17

Na akkor fideszes droidok, ugorjatok neki még egyszer, mert a gazditok, azt mondá hogy tévedett a liberalizmus megitélésével, és ezt a pártcsalád vita keretében tisztázta. Az pedig hogy Tusk lealázta a plénum előtt, arra én nem lennék büszke. Most majd átmegy szopófantomba és mindenki igényét kielégiti, csak pénz legyen, amit ellophat. Hiszen a saját lábán álló kiccsalád, a sok sok szarospelenka dobálásból nem él meg . Lopni kell a nemzethy vőnek , a strómanoknak , mert az urizáláshoz sok sok eu-s pénz kell, mert sorosgyurkó, akinek kezét lábát , seggét csókolgatták--már nem küldi a zöldhasú dollárokat--ingyé !!Azóta ellenség lett.

Aki libsizik, kéretik elolvasni a tegnapi EU-s néppárti határozatot, amit a fityisz is aláírt és még orsós lókupec sem tiltakozott ellene. Igaz, ha azt tette volna akkor sem lett volna semmi, csak kiröhögték volna, mint ahogyan teszik mostanában. Ime egy szösszenet az elfogadott néppárti határozatból. Jó szórakozást ! ----""A második világháború után a kereszténydemokraták az élvonalban küzdöttek azért, hogy létrehozzák a liberális demokráciát a biztonságos Európában, a zsidó-keresztény demokratikus elgondolások és értékek, a jogállamiság, a többpártrendszer és az erős civil társadalom és a független sajtó, a vallás-, vélemény- és gyülekezési szabadság alapján állva. Ma ezek az alapvető értékek és elvek soha nem látott mértékben vannak veszélyben."

Úgy hogy le kell higgadni és tudomásul kell venni, hogy liberális fideszes szalonnából soha nem lesz néppárt téliszalámi, sem pedig kereszténydemokrata lókolbász ! Mert lehet stanicli papírba becsomagolni a sz@rt, az nem lesz sem képviselőfánk sem pedig négercsók. Az átnevezés, itt már kevés. A sz@r, az sz@r marad.

Weber , aki nem olyan régen még sorosista ügynök volt, aki ellen orsós finyáskodott, akire a finn csrediák kinézetű kovács"soroszsoldos"zoltán, fűt, fát hazudozott, tegnap már orsós és az ő kedvence is volt. Mi történt ? Csak nem észrevette orsós hogy nincs már ellopható pénz, nincs sajátlábon állás, és nincs eldobható szarospelenka sem--mert nincs eu-s lóvé !? Remélem a belgák, a hollandok, a finnek és a svédek, a frankok addig nem fizetnek az eu-s alapba, amig az orsós lopásait az EU-s ügyészség ki nem vizsgálja ! Na akkor lesz itt igazán kereszténydemokrácia ! Lehet gyakorolni, a térdre imához mondatra .

2018.11.09. 11:58:12

@rasztaszív: csak neked: az NGO mitől is "civil" automatikusan, minden esetben? Ja... hogy így sikerült magyarítani a "nem kormányzati szervezet" kifejezést?

@Doktor Toekfey: Aranyos , nagyvonalúan elegáns, ahogyan az "Új antiszemitizmust" definiálják.. és igen, az alá akár már be is fér Soros tevékenységének kritikája..

2018.11.09. 12:00:33

@jános515: Jááánosom.. hadd szabadjon emlékeztesselek, hogy a kódolt cigányozás sem éppen kompatibilis a liberális eu értékrenddel.. (már ha ez számodra fontos..)

Dickon 2018.11.09. 12:01:34

" ... a legutóbbi közvélemény kutatások azonban azt tanúsítják, hogy a magyar zsidók mostanában ugyan a korábbinál kevésbé érzik magukat veszélyben, ám az antiszemitizmus erősödött az utóbbi csaknem 20 évben. ... Ezért nem meglepő, hogy a zsidók nyugtalanok az antiszemitizmus miatt."

:)
Gyerek, ez már annyira erőltetett, hogy nekem, helyi magyar antiszemitának is kínos.

rasztaszív 2018.11.09. 12:04:27

@Womb Raider: egy egyház mitől lenne más,mint a többi civil szervezet?miért ne vonatkoznának rá a kérdéseid?ez itt a kérdés.

Dickon 2018.11.09. 12:09:17

@jános515:

:DDDD

"Az pedig hogy Tusk lealázta a plénum előtt, arra én nem lennék büszke."

És ezután a plénum "lealázta" Tuskót azzal a döntésével, hogy nem zárja ki a Fideszt a pártcsaládból.
:)

"A második világháború után a kereszténydemokraták az élvonalban küzdöttek azért, hogy létrehozzák a liberális demokráciát a biztonságos Európában, a zsidó-keresztény demokratikus elgondolások és értékek, a jogállamiság, a többpártrendszer és az erős civil társadalom és a független sajtó, a vallás-, vélemény- és gyülekezési szabadság alapján állva. Ma ezek az alapvető értékek és elvek soha nem látott mértékben vannak veszélyben."

A döntés fényében ez a nyilatkozat azt jelenti, hogy a Néppárt felköpött és büszkén aláállt.
:)

"Úgy hogy le kell higgadni és tudomásul kell venni, hogy liberális fideszes szalonnából soha nem lesz néppárt téliszalámi, sem pedig kereszténydemokrata lókolbász !"

Dühösnek és kevésbé higgadtnak, a sajtószemlét végig böngészve, azok tűnnek, akik arra számítottak, hogy a Néppárt kiteszi a Fidesz szűrét.

"Remélem a belgák, a hollandok, a finnek és a svédek, a frankok addig nem fizetnek az eu-s alapba, amig az orsós lopásait az EU-s ügyészség ki nem vizsgálja !"

Hát a remény hal meg utoljára. Küzdj, és bízva bízzál!
:)

conchita wurst 2018.11.09. 12:12:09

@jános515: a lippsik 2030ig orbanhoz fognak jarni segelyert minimum

terdre immahoz, geci

Dickon 2018.11.09. 12:20:30

@Gábris szomszéd:

:))))
Angyal, ez annyira, de annyira erőltetett. Olvasd csak végig Szelestey úr válogatását. Ugye nem kis csalódásnak érzik sokan azt, hogy " nem történt semmi"?
Úgy feltörölték Orbánnékkal a padlót, hogy ki sem zárták őket, és ezek még azt is hagyták, hogy a tróger Fideszesek aláírjanak egy olyan nyilatkozatot, melyről az összes néppárti politikus tudja, hogy Orbánék leszarják és nem fognak igazodni hozzá.
Én tudom , hogy csalódottak vagytok, de ezt most megint be kell nyelnetek.
:)

rasztaszív 2018.11.09. 13:50:57

@Dickon: "az összes néppárti politikus tudja, hogy Orbánék leszarják"

várjál,ezt még az ő szavazóiknak is be kell nyelni...

rallus 2018.11.09. 14:34:42

Ha Orbán nincs ott Helsinkiben, akkor szegény Juncker még mindig keresi a poharas orvosságot az isiászára! És ez csak egy lényeges momentum volt...

Bryan élete 2018.11.09. 15:07:47

@Womb Raider: óóóóóóóóóó, de feltűnően szíven szúrt téged ez a kódolt cigányozás, fáj ha ütik a csútit, mi?

2018.11.09. 17:14:30

@conchita wurst:

"geci"- gondolom O.V,-ra utaltál. Ebben az esetben a "Térdre, imámhoz!" felszólítás pontosabb, hisz török barátait még Kínába is magával vitte.

Sir Bates dö Hól 2018.11.09. 19:27:38

@Womb Raider: én is annak gondolom, és én egyik sem vagyok, de pontosítsunk: moon a soros elleni kampány antiszemita érzelmeket erősít fel, a meglévő antiszemita attitüdre játszik rá. lehet, hogy ez máshol elmenne, de nem egy olyan országban, mint mo. itt ezzel pandora szelencéjét nyitják ki, azért nem vernek zsidót, mert most van a menekült, a hajléktalan, a cigány, de előbb-utóbb eljutnak a zsidókhoz is, hiába pislog orbán mellett köves slomó.

bármiféle felelősséget érző, minimális értelemmel rendelkező ember nem tagadhatja a fentieket, " mert vétkesek közt cinkos aki néma" (Babits)...
ez most nem a ner melletti vagy elleni kiállás kérdése...

Gábris szomszéd 2018.11.09. 20:32:41

@Dickon: A g..i sokkal inkább erőlködik, ti még inkább. Takonygerinc a fideszbirkáknak itthon "hadat üzen", Brüsszelben meg mindenkinek nyalja a seggét. Szánalom, hogy egy ekkora ripacs után ugortok a kútba. :))

www.facebook.com/100008634753132/videos/2050657228565416/

Sir Galahad 2018.11.10. 08:14:24

A Néppárt jelenleg tényleg a legnagyobb pártszövetség, de épp ezért túl sokszínű: a jobb- és a balszéle közt óriási különbségek vannak és ezt így tényleg nehéz egyben tartani. Nem lennék meglepődve, ha mondjuk a bal szárnya a tavaszi választás után kiválna és valamilyen baloldali vagy liberális alakulathoz csatlakozna. Az sem lehetetlen, hogy a megmaradt, jobbra tolódott tömbhöz új, migrációellenes pártok csatlakoznak, vagy ellenkezőleg: a most néppárti migránsellenes erők csatlakoznak máshová. Akárhogy is lesz, valószínűleg sok minden változik, a most szemlézett cikkek tehát csak a pillanatnyi helyzetet rögzítik, azaz nem sokat mondanak.

nemecsekerno_007 2018.11.10. 11:43:34

Orbán elszigetelődik. Orbán jelentéktelenedik. Orbán antiszemita és kizárják a Néppártból... :)

inreallife 2018.11.10. 15:09:20

aztan nehogy az legyen a valasztas utan, hogy a neppart megmarad vezeto partnak, es a frakcioalapitaskor szolnak a fijjugnak, hogy sracok ti a kovetkezo par evben nem erre az asztalra fogtok szarni. mondjuk ugy PC modon, hogy nem sikerult teljesiteni a felveteli kovetelmenyeket. szurkolok, hogy eros felhatalmazast kapjon a neppart, es az a 10-12 fideszes diszmajom kivul talalja magat a faraday kalitkabol...

Weißkopf 2018.11.10. 16:04:44

Orbán azt csinálja, amit annak idején Ceausescu: mindent megígér, mindent aláír, aztán tesz rá. (Remélem, úgy is végzi majd, mint Ceau.) Egyébként szerintem OV arra játszik, hogy a szélsőjobb lesz májusban az EP legerősebb pártszövetsége, és akkor rögtön átjelentkezik hozzájuk frakcióvezetőnek.

rallus 2018.11.10. 17:23:28

@inreallife: @Weißkopf:
Akkora hatékonysággal vuduztok, hogy lassan ti dögletek bele...
süti beállítások módosítása