B1 blogcsaládIndependent: A magyaroknak nemigen akad párja az idegengyűlöletben

Szelestey Lajos nemzetközi sajtószemléje, 2017. augusztus 24.

2017. augusztus 24. - Mr Flynn Rider

 - Ha a liberális demokrácia nem akar elvérezni, törődni kell az emberek anyagi helyzetével, különben megint nyomulnak a populisták;
- A magyar kormányszóvivő azt ígérte, hogy keresztbe tesznek Macron tervének, ha az korlátozná a kiküldetésben dolgozó magyarok jogait.

idegengyulolet.jpg

 

Washington Post

A kommentár úgy látja, hogy a világ számára az az alapvető kérdés, mi lesz a liberális demokráciával? Ha nem virágzik, sőt összeomlik a sok veszély folytán, akkor jóval bonyolultabb lesz minden más probléma, hiszen az elnyomott csoportok nem tudnak mozgósítani az igazságtalanságok ellen, nincs mozgásterük, hogy megreformálják a társadalmat. Az mindenesetre biztos, hogy a rendszer bajban van. Autokrata irányba tartanak olyan, egykor szilárd demokráciák, mint Magyarország, Lengyelország és Törökország. A tekintélyelvű populizmus teret nyert még ott is, ahogy igen erősek a liberális demokrácia alapjai, mert széleskörű az elégedetlenség. A világ elitje ugyanis nem törődött azzal, hogy megrekedt a közép- és a munkásosztály bére, maga is segített ilyenformán kiprovokálni azt, amitől félt: a populista lázadást a világgazdaság ellen. A katasztrófától persze messze vagyunk, de nem lehet biztosra venni, hogy marad a fennálló rend. A liberális demokráciát meg kell védeni, ám ehhez az kell, hogy a kormányok gondoskodjanak a jólétről. Máskülönben mindig jönnek az autokraták, akik biztonságot és fellendülést ígérnek - kevesebb szabadságért cserében.

 

FAZ

A német elnök úgy foglalt állást, hogy nem szabad megszakítani a tárgyalásokat Magyarországgal, Lengyelországgal és a többi állammal, amelyek elutasítják a menekültek átvételét, éppen ellenkezőleg, még intenzívebb párbeszédet kell velük folytatni, nehogy az árkok csak tovább mélyüljenek. Steinmeier ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nagyobb összefogásra és szolidaritásra van szükség. Mint mondta, most azért folyik a küzdelem, hogy minden uniós tag elfogadja ezeket az értékeket. A politikus Lettországban beszélt, miután jelenleg a három balti köztársaságban tesz körutat. Előzőleg az észt fővárosban kifejtette, hogy az EU a háború és a fékevesztett nacionalizmus ellenpontja.

 

Die Welt

Nyomatékosan elutasította a nacionalizmust az Európai Bizottság a Hitler-Sztálin-paktum évfordulóján. A kiadott közlemény rámutat, nem szabad megengedni, hogy a földrészen újraéledjen a nacionalizmus, mert annak semmi helye errefelé. Akárcsak a szélsőségességnek és az elnyomásnak. Timmermans alelnök szerint a nacionalizmus olyan, mint az alkohol: rövid időre feldobja az embert, de utána jó ideig csak a fejfájás marad. Ugyanakkor szorosan összekapcsolódik a protekcionizmussal és csak gyengíti a nemzetközi együttműködést. A politikus kitért arra, emlékezni kell a múlt borzalmaira, hogy megőrizzük az olyan értékeket, mint az emberi méltóság és a jogállamiság.

 

New York Times/Reuters

A cseh és a szlovák kormányfő a francia elnök mellé állt kiküldött dolgozók európai foglalkoztatásának újraszabályozása ügyében. Macron Salzburgban azt mondta a Sobotkával és Ficóval lezajlott megbeszélés után, hogy az európai értékek elárulását jelentik, azok az előírások, amelyek az olyan emberek munkavállalását rendezik, akiket alacsonybérű országokból, maximum két évre rendelnek ki valamilyen nyugati munkára. Ilyenkor ugyanis a foglalkoztatók a származási állam adóját és társadalmi járulékait fizetik utánuk, ám azok jóval elmaradnak a célország szintjétől. Vagyis – hangsúlyozta az elnök – egyenlőtlen verseny alakul ki, noha az egységes piac és a dolgozók szabad áramlása nem azt jelenti, hogy lefelé, a szociális normák minimumát megcélozva kellene rivalizálni.

 

Bloomberg

A magyar kormányszóvivő úgy reagált a salzburgi előrelépés hírére, hogy Magyarország továbbra is meggátol minden olyan kezdeményezést, amely hátrányosan különböztetné meg a magyar munkavállalókat és gátolná a négy alapvető európai szabadságjog, közte a munkaerő korlátozástól mentes áramlását. Kovács Zoltán őrültnek minősítette a bérdömping vádját. Arra hivatkozott, hogy keletről évszázadok óta mennek nyugatra dolgozni és ugyanazt a feladatot végzik el – kevesebbért. Előzőleg a cseh és a szlovák miniszterelnök azt közölte Salzburgban, hogy maradtak ellentétek a Macronnal lezajlott találkozó után, de elérhető közelségbe került a megállapodás az októberi uniós csúcson. Sobotka arról beszélt, hogy közelíteni kell a béreket, de az életszínvonalat is, mert utóbbi tekintetében hatalmas a különbség. A jelentés emlékeztet arra, hogy a francia államfő mostani úti programjából látványosan kimaradt Budapest és Varsó, mert Marcon szerint a két ország nem tartja be a demokratikus értékeket.

 

FT

A francia államfő azt mondta Salzburgban, hogy a kiküldött dolgozók helyzetének jelenlegi szabályozása a populizmust gerjeszti Nyugat-Európában. A lap megjegyzi, hogy a kérdésben húzódik az egyik legmélyebb törésvonal az unión belül, mivel a Bizottság meg akarja akadályozni, hogy cégek olcsó keleti munkaerőt toborozzanak nyugati munkára, de közben figyelmen kívül hagyják a fogadó országban érvényes kollektív bérmegállapodásokat. A volt szocialista államok ezzel szemben úgy vélik, hogy a másik oldal leplezett protekcionizmushoz folyamodik és vehemensen ellenzik a reformot. Macron ugyanakkor azt emelte ki az osztrák városban, hogy Európának meg kell védenie a polgárait. A lap emlékeztet arra, hogy 3 évvel ezelőtt összesen két millióan dolgoztak kiküldetésben az EU-n belül, de arányuk az építőiparban pl. elérte a 43 %-ot. Minden második érintett Németországba, Franciaországba, illetve Belgiumba megy.

 

Die Presse

Európa védelmezőjeként lépett fel Salzburgban a francia elnök, amikor azt mondta, hogy eljött a földrész újraalapításának ideje. A négyes egyeztetés, amelyet jövőre megismételnek, azzal ért véget, hogy az októberi EU-csúcsig megállapodásra jutnak egymás közt a kiküldött dolgozók fizetési feltételeinek módosításáról. A sajtótájékoztatón a házigazda osztrák kancellár azt sulykolta, hogy nem szeretnék, ha az unió kettészakadna a régi és az új tagok között: Ám a fórumot mégis kísérletnek lehet tekinteni, hogy megosszák a Visegrádi csoportot. Vagyis, hogy a cseheket és a szlovákokat leszakítsák a magyarokról és a lengyelekről. Fico dicsérte a magyar elnökséget és újból úgy nyilatkozott, hogy lehetetlen elosztani a menekülteket.

 

Der Standard

Az újság úgy kommentálja a salzburgi négyes eszmecserét, hogy az jelképezi a törésvonalat Közép- és Kelet-Európán belül, azaz Austerlitz (Slavkov) áll szemben Visegráddal. Feltűnő ugyanis, hogy Prága és Pozsony az utóbbi időben eltávolodik Varsótól és Budapesttől. És Slavkov megfelelő fórumnak mutatkozott, hogy ott tárgyaljanak Macronnal a kelet-nyugati gondokról – a jobboldali-nacionalista magyar és lengyel kísérőzene nélkül. Így pl. arról a vitáról, amely azzal fenyeget, hogy az olcsó kelet-európai munkaerő kiszorítja a fejlettebb államokban a haza konkurenciát. A V4-ek közül migráns-ügyben jelenleg Szlovákia ápolja a legjobb kapcsolatokat Brüsszellel, illetve a nyugattal. De még Csehországban is sok szó esik manapság Visegrád mérgező voltáról, pedig Prágában nemigen játszanak érdemi szerepet az olyan jobboldali-nemzeti pártok, mint a Fidesz vagy a PiS. Sobotka és Fico alighanem igen pozitív hozzáállással érkezett Salzburgba, még akkor is, ha ily módon megint csak hátat fordítottak a magyar és a lengyel kormánynak.

 

Reuters

Lengyelország azt kérte, hogy az unió ejtse az ellene indított kötelezettségszegési eljárást kvóta-ügyben. Ellenkező esetre kilátásba helyezte, hogy az Európai Bírósághoz fordul. Mint emlékezetes, a Bizottság a múlt hónapban részletes indoklással kibővítve küldte meg álláspontját a magyar, a lengyel és a cseh kormánynak, és sürgette őket, hogy tartsák magukat az Európai Tanács vonatkozó döntéséhez. Erre válaszolt most Varsó, amely már jó párszor bírálta az áttelepítési tervet. Ezt tegnap megerősítette a belügyminiszter, mondván, hogy veszélyes az EU politikája, lásd a sorozatos nyugati merényleteket. Blaszcsak kijelentette: hány helyen kell még terrorakciónak történnie, hogy felébredjen az Unió? Ily módon Brüsszel elismeri, hogy amikor válogatás nélkül minden migránst befogad, az olyan, mintha Európa a hurokba dugná a nyakát? (Kövér László a minap közölte, hogy Magyarország valószínűleg elbukja a hasonló pert a luxemburgi testület előtt – a szerk. megj.)

 

Kurier

Vivian Reding továbbra is nagyon egyetért azzal, hogy meg kell vonni a támogatások egy részét azoktól a tagállamoktól, amelyek nem vesznek át menedékkérőket az olaszoktól és a görögöktől. A Bizottság volt alelnöke, aki jelenleg EP-képviselő, a véleményét azzal indokolta, hogy az EU, akárcsak egy család, a szolidaritásra épül. A közösségben az adófizetők befizetéseiből minden állam részesül, de egyúttal mindenkinek tartania kell magát az együttes döntésekhez. Ugyanakkor nem jó az, hogy egynémely keleti államok a menekültek ellen hergelik a népet, miközben nem fogadnak be menedékkérőket. Szóval nem lehet csak kapni, az unióban a szolidaritás nem egyirányú utca. A konzervatív politikus figyelmeztetett, hogy Afrika felől erősödni fog a bevándorlási hullám, ezért kvótát kell megszabni a gazdasági migránsoknak.

Ugyanakkor elismerte, hogy az EU zsákutcába jutott a jogállamot megszegő tagokkal szemben, mert az alapító atyák nem gondoltak arra, hogy vissza is lehet lépni a demokrácia felé vezető úton. Így meg kell változtatni az uniós alapszerződéseket, anélkül nem lehet hatékonyan közbeavatkozni. Ami pedig Magyarországot illeti, Reding elárulta, hogy az Európai Néppártok belül nagy a felzúdulás. A luxemburgi Keresztényszociális Néppárt írásban követelte a Fidesz kizárását. Az Európai Néppárt többségi döntéssel kinyilvánította, hogy nem fogad el több vadhajtást. Amikor az alapjogokról van szó, félre kell tenni a pártpolitikát. Elfogadhatatlan, ha bárhol veszélyeztetik a jogállamiságot, a sajtó és az oktatás szabadságát.

 

Independent

A magyarok dobogós helyen vannak a világban a bevándorlók elutasításában. A Gallup 138 országban kérdezte meg az embereket, hogy jó-e az, ha menekültek élnek náluk, ideértve hogy közvetlen szomszédságba kerülnek, vagy a migráns netán valamelyik hozzátartozójukkal házasodik össze. Nos, Magyarország hátulról a 3. helyet foglalja el a listán, nálunk már csak montenegróiak és a macedónok barátságtalanabbak az idegenekkel. Amúgy Izraelt leszámítva közvetlenül előttünk is csak volt szocialista államok vannak, így fölülről lefelé, sorrendben a horvátok, az észtek, a csehek, a litvánok, a szlovákok és a szerbek. Egyébiránt közvélemény kutatás arra jutott, hogy világszerte az emberek 54 %-a pártolja a bevándorlók befogadását. Minden 2. abban sem lát semmi kivetnivalót, ha azok közvetlenül melléjük költöznek, 44 % pedig örülne annak, ha rokonságba keverednek velük. A legszívélyesebben egyébként Izlandon és Új-Zélandon fogadják az idegeneket.

 

Der Standard

A Közép-Európai Egyetem rektora megismételte, hogy meg akarja védeni a tanszabadságot, és arra szólított fel, hogy a kérdést mindenki a demokráciával közvetlen összefüggésben nézze. Ignatieff Tirolban, a a hagyományos alpbachi fórumon szólalt fel. Hozzáfűzte, hogy ebből a szempontból nem Magyarországon a legrosszabb a helyzet, elég csak Kínára vagy Törökországra gondolni. A Lex CEU-t leszámítva nálunk nem tudni arról, hogy a hatalom más formában is beleavatkozna a felsőoktatásba. Megerősítette, hogy Soros nem szól bele az egyetem életébe, tehát Orbán Viktor igazságtalanul állítja azt, hogy a CEU a milliárdosé volna. Megemlítette, hogy Ausztria helyet kínált az intézménynek, ha annak távoznia kellene Budapestről, ám a rektor reméli, hogy nem kell élniük a baráti ajánlattal. Arról is beszélt, hogy a mai társadalomban a fő kérdés az identitás. Mivel a történelmi ellenségek már eltűntek, állandóan új ellenségképet kell keresni. Ilyenek a migránsok és a muzulmánok. Akikre a politika éles hangon, polarizálva ront rá. Ignatieff szerint félő, hogy az egyetemeket is ellenségnek nyilvánítják, jobbról és balról egyaránt. Egyben sajnálatosnak nevezte, hogy korunkban sokan, köztük szép számban egyetemisták is, összekeverik a valóságot és a véleményt.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr3712775900

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Le Orme 2 2017.08.24. 16:52:22

@John Nethem: "ellenben nyugaton a PC (maoista) kultúrterror dominál, és aki nem áll be a sorba, azt kirekesztik, meghurcolják, hovatovább állásából kiűzik, marginalizálják, jelzőket osztanak rá. Így aztán a nyugati ember NEM A SAJÁT véleményét mondja, hanem AMIT ELVÁR TŐLE A PC.

Azt hihetné az ember, hogy ez valamiféle időszakos neoavangard extravagancia, de sajnos nem."

Az orwelli negatív utópia beteljesült. Nincs már véleménye az embereknek, szeretik a Nagy Testvért.

John Nethem 2017.08.24. 16:53:14

@igaz_ember:

Igen.
Az a baj, a nyugati ember nem tapasztalta meg a "létező szocializmus" és a "totalitárius kommunizmus" egyik vállfaját sem.. Mert akkor volna fogalma arról, amiről a kelet-európaiak beszélnek....
a PC liberálfasizmus ugyanúgy kultúrterror, mint ahogy a hitleri és a sztálini is az volt....

John Nethem 2017.08.24. 16:58:22

@Le Orme 2:

ÉS ami a legszörnyűbb benne, hogy nem is tudják konkrétan egyetlen emberhez kötni ezeket az eszméket.
Voltaképpen maguk a kultúrterror ("vallás") "rabszolgái" tartják életben egymás ellenében....
Ezért sikerül úgy összeborulniuk az iszlámmal, mert az alapvető ideológia ugyanaz: a kritizálhatatlanság, a tévedhetetlenség, a mindenekfelettiség, agresszivitás.

Csak a PC hitszónokai elvakultságukban az orrukig sem látnak, amikor az iszlámot veszik pártfogásuk alá. Mert amint az iszlám erőre kap, éppen a PC lesz az, amit legelőször elsöpörnek.

Brix 2017.08.24. 17:19:02

@John Nethem: Nincsen semmilyen érv, sem gazdasàgi sem demogràfiai a népvàndorlók befogadàsàra. De, kellett valamilyen narratíva, hogy a nyugati vezető politikusok kimagyaràzzàk a tehetetlenségüket, mert Nyugat-Európàt nem tudtàk megmenteni a beözönlő barbàr tömegektől. Hogy mi nem vagyunk befogadók??? Ez hazugsàg! Elég megnézni, a 2 vh alatt lengyel testvérek 100 ezrei jöttek Magyarorszàgra...Erőszakkal érkező, nincstelen , kultúridegen embereket azonban nem fogadunk be tömegével. Ez nem rasszizmus, hanem racionàlis gondolkodàs.

Nincs közöttünk csicska 2017.08.24. 17:22:24

'Egyébiránt közvélemény kutatás arra jutott, hogy világszerte az emberek 54 %-a pártolja a bevándorlók befogadását. Minden 2. abban sem lát semmi kivetnivalót, ha azok közvetlenül melléjük költöznek'

Ezzel én is mélyen egyetértek, költözzenek csak melléjük. Mondjuk ha ennyire szeretik a migriket akkor kérdés minek akarják idekvótázni őket.

bruhaha

chrisred 2017.08.24. 17:29:33

@John Nethem: Nyugat-Európa másból sem áll, csak no-go zónákból és nyomornegyedekből, ahol a maoisták által kirúgott tömegek tengetik az életüket. Döbbenetes, hogy a magyar fiatalok fele mégis ebbe a pokolba vágyakozik.

chrisred 2017.08.24. 17:31:21

@Nincs közöttünk csicska: Mivel egy embernek több szomszédja lehet, valószínűleg milliók élnek a magyar gazdasági migránsok mellett, akik az utóbbi tíz évben hagyták el az országot.

John Nethem 2017.08.24. 17:36:20

@chrisred:
A nyugatra menő magyarok 80-90 %-ban csak a BIZTOS MEGÉLHETÉST nyújtó MAGASABB KERESETEK miatt hagyják el az országot. A jövőkép ott sem biztosított, mint ahogy elképzelik, amikor az itthoni jövőképük hiányára hivatkoznak érvként.
Hiszen saját bőrükön tapasztalják, hogy nyugaton is ugyanúgy MÁSODRANGÚ, LENÉZETT más nációbeli.

chrisred 2017.08.24. 17:57:53

@John Nethem: A második két nagybetűst itthon is megkapják, csak az első kettőt nem.

Nincs közöttünk csicska 2017.08.24. 18:11:18

@chrisred: a magyar migráns EU tag oda migrál ahova akar az EUn belül

szóval fasz se tudja mit szerettél volna mondani

Brix 2017.08.24. 18:11:49

@chrisred: Egyre magasabbak a bérek nàlunk. Nő az életszínvonal, növekszik a foglalkoztatottsàg, szàrnyal az új lakàs- és autópiac. A tendencia a felzàrkózàs felé mutat! Németorszàgban örökre lenézett auslander maradsz, nem szàmít , mit hazudoznak össze az elfogadàsról\befogadàsról, minden csak polkorrekt magatartàs, őszintétlenség. Az UK detto...Az USA vagy Kanada màs tészta, de Nyugat-Európa torkig van a migrànsokkal!

N. Barbie 2017.08.24. 18:14:55

@John Nethem: Kivalo iras a PC diktaturarol.

Ezzel kapcsolatban jutott eszembe valami.
Par hete megneztem egy filmet, Charles Bronson-nal a foszerepben. Egy bosszuallot jatszott benne, aki megbunteti a bunozoket. azt hiszem 5 resze is volt, ugy a 70-es evek vegetal a 80-as evek elejeig jelentek meg.
Na az egyikben volt egy olyan jelenet, hogy a foszereplo megjelenik valami elegans partin, ahol a vendegek pont a bosszuallorol beszelgetnek.
Mondja az egyik, hogy hat ez a bosszuallo biztos rasszista, mert szinte csak feketeket ol meg, mire valaszol neki egy masik, hogy miert a bosszuallo hibaja, hogy a bunozok donto tobbsege fekete.

Na ennek kapcsan jutott eszembe, hogy vajon manapsag is megjelenhetne-e film egy ilyen parbeszeddel. Nyilvanvaloan nem. Es nem volt ez annyira regen, mint irtam, ugy 35 eve.
Ennyit tesz par evtized vadliberalis amokfutas.

Semper Fidelis 2017.08.24. 18:38:55

" 44 % pedig örülne annak, ha rokonságba keverednek velük."

Nem hittem volna, hogy ezt lehet még fokozni. Tévedtem.

Lassan írom: SZ Á N A L M A S !!!444négy

Singerkém 2017.08.24. 18:42:31

"A magyaroknak nemigen akad párja az idegengyűlöletben"

Hát Japán és Izrael biztosan ver minket.

bóvli ország jobban teljesít 2017.08.24. 18:52:17

@John Nethem: " NEM A SAJÁT véleményét mondja, hanem AMIT ELVÁR TŐLE A PC."

Azért rendkívül érdekes amit írsz, mert éppenséggel te vagy az, akinek semmi saját véleménye nincs, csak betanított majomként böfögi fel az éppen akltuális fidiótákra faragott mantrát.

Fogadjunk civabogár, hogy böfögtél te már a PC-n kívül Junckerről, Sorosról, a norvégokról mindazt, amit a fidesz előírt a birka híveinek.

bóvli ország jobban teljesít 2017.08.24. 18:54:31

@N. Barbie: "Par hete megneztem egy filmet, Charles Bronson-nal a foszerepben.
Na ennek kapcsan jutott eszembe, hogy vajon manapsag is megjelenhetne-e film egy ilyen parbeszeddel."

Te észkombájn, ha pár hete nézted meg, akkor képzeld, el, a film megjelenhet!

Mondd már el, hogy a magadfajta észklombájnok melyik pártot "erősíti" ezzel a hihetetlen észmennyiséggel.

bóvli ország jobban teljesít 2017.08.24. 18:59:11

@Brix: "Egyre magasabbak a bérek nàlunk. Nő az életszínvonal, növekszik a foglalkoztatottsàg, szàrnyal az új lakàs- és autópiac. A tendencia a felzàrkózàs felé mutat!"

Te többszörtös Nap hülyéje díjazott, ezt a humorcsokrot szinte minden nap elsütöd. Csak talán nem az Örökös nap hülyéje trófeára hajazol?

Vagy arról van szó, elnézvén hogy még ékezet sincs a gépeden, hogy amikor azt írod hogy "nálunk", akkor az USA-ról beszélsz?
Vagy valami hirtelen felfutó etióp vagy szomáliai gazdaságról?

guvat 2017.08.24. 18:59:27

Így igaz! Az viszont maga a csoda, hogy egy ennyire idegengyűlölő nép hazájában jócskán fel tudtak szaporodni pl. a tótok és az oláhok. Ehhez képest a baráti és humánummal mélyen átitatott Romániában és Szlovákiában lassan kihalnak az ott őshonos magyarok... A fene sem érti....

patkányarcúáginéni 2017.08.24. 19:14:50

Szegény elfogult, magyargyűlölő Lajos! Szelet vetsz és vihart aratsz! Nem teszed az ablakba ezeket a kommenteket!

(Vajon fizetik, vagy magától ilyen?)

Brix 2017.08.24. 19:18:52

@bóvli ország jobban teljesít: Hiàba minden kàrogàs! A foglalkoztatàs nő, emelkedik a reàlbér, nő az életszínvonal. Ezek a tények.

midnightcoder2 2017.08.24. 19:31:30

Alapjában véve minden a történelmi tapasztalatokon múlik. A lengyelek ma is tartanak az oroszoktól, pedig Putyin aligha akarja elfoglalni őket. A mi történelmi tapasztalatunk pedig a 150 év török megszállás, illetve Erdély elvesztése azáltal, hogy egyszer csak elkezdtek a romániai migránsok túl sokan lenni. A nyugat-európai országoknak nincs hasonló tapasztalata. Még.

taga20 2017.08.24. 19:32:31

@Brix: csak a geci és bandája lopása kicsit jobban nő. mondhatjuk kurva dinamikusan.
ezek tények.

örülj jobbágy!

Semper Fidelis 2017.08.24. 19:35:07

@bóvli ország jobban teljesít: Te észkombájn, arra gondolt, hogy ilyet nem lehetne leforgatni, mert nem engedné a PC demokrácia!

Minek osztod az eszet, ha neked sincs elég?

Orbán Hazaáruló Viktor 2017.08.24. 19:35:39

Abban igaza van Orbánnak hogy mi kultúránkban erősen kelet európaiak vagyunk, teli dühvel, frusztráltsággal, agresszióval, gyűlölettel. És mindent meg is tesz azért, hogy így maradjon. Aki pedig jobb országba szeretne élni, az elmegy. Így a maradók között egyre hangosabb a nyugatellenes fideszes csőcselék.

John Nethem 2017.08.24. 19:36:51

@bóvli ország jobban teljesít:

Ahogy látom, böfögni csak te böfögsz, ráadásul elég hangosan.

Értelmes hozzászólásod még eddig nincs, csak osztod a jelzőket, kioktatsz mindenkit, és a szemellenzősséged, beszűkült tudatállapotod ("azOrbán-azOrbán-azOrbán") miatt minden olyan álláspontot , ami esetleg Orbán egyes intézkedéseit vagy a mai magyar állapotban bizonyos helyzeteket pozitívan értékel, rögtön valami fidesz-bérencnek titulálsz. Ez az ostoba hozzáállás vetekszik azzal, ahol minden dolog mögött a Sorost látják. Szóval simán pertut ihatnátok.....

Aztán még fölmerülhet hogy sima provokátor vagy, esetleg troll.
Akkor pedig nem fogunk etetni. Inkább halj éhen....

chrisred 2017.08.24. 19:42:56

@midnightcoder2: A mi legfrisebb történelmi tapasztalalatunk ugyanúgy a négy évtizedes orosz megszállás, mint a lengyeleknek.

taga20 2017.08.24. 19:44:15

@John Nethem: "Ez az ostoba hozzáállás vetekszik azzal, ahol minden dolog mögött a Sorost látják"

ez szép volt droid, megfogtad a lényeget. a geci és bandája még ki is plakátolta nekünk közpénzből.

te meg a segged vered a földhöz örömödben, hogy milyen fasza ez az ország, meg a fityisz!

John Nethem 2017.08.24. 19:49:02

@Orbán Hazaáruló Viktor:
Nem csak emiatt.

Mint már a 90-es években történt vizsgálatokból kiderült, a világon a négy legindividualistább nemzetei közül az egyik a magyar. Ez önmagában még nem lenne rossz, csak ez az individualizmus TÚLZÓ MASZKULIN jellegű. nagy versengés jellemzi, de kicsi kockázatvállalás.
Ehhez képest az USA kicsivel kevésbé maszkulin, de nagy kockázatvállalás jellemzi. Aztán az angolok, akiknél a maszkulin jelleg és a kockázatvállalás is visszafogottabb. A negyedikek a hollandok, ahol mindkettő a legvisszafogottabb.

A magyaroknál a bizonytalanságkerülés és a versengő individualizmus elegye törvényszerűen kitermeli a rövidtávú, az azonnali eredményt akaró gondolkodást, az egész személyiségre jellemző kettős tudatot és az elégedetlenséget is. Az önbizalom, az ésszerű kockáztatni tudás és az együttműködés azok, amelyeket el kell sajátítanunk.

Kopp Mária szerint: „Ha az európai és a világ értékfelmérésének eredményeit vizsgáljuk, egész megdöbbentő, hogy egyetlen ország sincs, ahol ennyire nagyok az eltérések az értékelvárások és a valóság megélése között. Pszichológiailag ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a magyarok ideális énje és aktuális énje között igen nagy az eltérés, és ez az állapot a depressziós, szorongó lelkiállapot alapvető jellemzője.”

John Nethem 2017.08.24. 19:51:04

@taga20:
Te kis okos úttörő, ülj a bilire !
Nézz vissza az összes hozzászólásomat, aztán rájössz, de ha nem , segítek.

Ellenben ha funkcionálisan analfabéta vagy, akkor fordulj először szakemberhez.

taga20 2017.08.24. 20:01:55

@John Nethem: az a baj veled haver, hogy annyi hülyeséget dumálsz, mint rezsiszilárd és kósalala együtt, és még büszke is vagy rá.

kicsit szerényebben kéne a nert szolgálnod!:)))

John Nethem 2017.08.24. 20:04:11

@taga20:
Sok a minősítésed, de egyetlen TÉNYLEGES cáfolatot, ÉRDEMI ellenvéleményt nem hoztál.
Így aztán kivel is van baj ?!!!??

taga20 2017.08.24. 20:08:29

@John Nethem: "a PC liberálfasizmus ugyanúgy kultúrterror, mint ahogy a hitleri és a sztálini is az volt...."

aki ilyet volt képes leírni, azzal szerinted mi a faszról lehet értelmesen dumálni?

rasztaszív 2017.08.24. 20:08:47

@John Nethem: a tükörrel lehet a baj.azért kerülöd.

John Nethem 2017.08.24. 20:19:55

@taga20:

No mit nem értesz ? Talán tudok segíteni.....

John Nethem 2017.08.24. 20:20:37

@rasztaszív:
A te tükrödet miért nézegetném ? nekem meg nincs....

rasztaszív 2017.08.24. 20:22:30

@John Nethem: a tükör az tükör.megértem,hogy kerülöd.

taga20 2017.08.24. 20:23:20

@John Nethem: azt nem értem, hogy mi ez a piszi liberálfasizmus?

John Nethem 2017.08.24. 20:25:24

@rasztaszív: Nem kerülöm. A tükröt is a maga funkciójában kell használni. Se többre, se másra, csak arra, amire való.

taga20 2017.08.24. 20:33:46

@rasztaszív: szerintem ne erőlkögy, szerinted pl. a gecinek van? szerintem emlékezetből borotválkozik má legalább húsz éve:)))

ja és egy hír.

444.hu/2017/08/24/a-25-percben-mar-2-0-ra-vezet-a-nandorfehervar-a-szekesfehervar-ellen

morpho 2017.08.24. 20:36:03

A magyarok mindig is kirekesztők, antiszemiták, homofóbok és cigányellenesek voltak. Most is azok. Ez lehet egyébként egy "álláspont", csak fel kéne vállalni. Ehelyett a kirekesztők is úgy csinálnak, mintha a magyar zember vendégszerető és befogadó lenne. Csak hogy ez egy nyilt hazugság. A magyar kirekesztő és Orbánék erre játszanak rá.

John Nethem 2017.08.24. 20:36:32

@taga20:

Goldberg példák során keresztül igazolja, hogy fasizmus és kommunizmus összenő. Közös nevezőjük a – klasszikustól eltérő – mai liberalizmussal: mindhárom progresszivista irányzat. A szerző hangsúlyozza: Sztálintól származik az a hamis beállítás, hogy a kommunizmus és a fasizmus ellentétei egymásnak. A szovjet diktátor látott mindenkiben fasisztát, aki ellene volt, beleértve a vele szemben álló szocialistákat. A balliberálisok csak átvették a receptúrát, amikor mindent és mindenkit nácinak bélyegeznek, aki útjukban áll. Nemcsak nálunk szokás lefasisztázni lépten-nyomon a jobboldalt, Amerikában nagyobb hagyományai vannak a módszernek. Goldberg viccesnek találja, hogy éppen azok tartják a fasizmus egyik legmeghatározóbb tulajdonságának az ellenfél démonizálását, akik ezt a módszert állandóan alkalmazzák. Persze ha azt vesszük, hogy a hitleri Németországban tiltották be a tanítás elotti imát, a karácsonyi énekeket-játékokat, a vallásoktatást, és Amerikában úgy beszélnek „a fehérség megszüntetéséről”, mint a nácik a zsidótlanításról, akkor minden a helyére kerül. Mindig a közakaratra hivatkoznak, és a progresszióban, az élcsapatban bíznak. Az ellentmondást nem tűrő szakértői kaszt majd mindent elintéz, újjászervezi a társadalmat. Eszményük a multikulturális identitáspolitika, amely az életet különböző csoportok küzdelmében látja. Megvan a szerepe a Kulturkampfnak is. A marxista ideológus, Gramsci vallotta: a régi rendszertől való megszabadulás egyetlen módja az elit kulturális intézményein át történő hosszú menetelés. S hol marad a másság tisztelete? Szerintük bármely rivális identitás a probléma része, ezért ellenség. A fasizmus a liberalizmushoz és a kommunizmushoz hasonlóan progresszív, terjeszkedik, nem visel el határokat maga előtt. Hogy nem könnyű szétválasztani, mikor van szó kommunizmusról, fasizmusról, illetve liberalizmusról? Valóban, sokszor nincsen különbség. Egy okkal több, hogy azt kiáltsuk: elég! – ahogy a The New York Times bestsellerlistáján sokáig az elso helyen szerepelő könyv szerzője tanácsolja.

Ajánlott olvasmány: Jonah Goldberg: Liberálfasizmus. XX. Század Intézet, Budapest, 2012.

John Nethem 2017.08.24. 20:41:27

@morpho:

Az angolok meg most magyar, lengyel , cigány, cseh, szlovák, román ellenesek....

Semmivel sem nagyobb a magyarban a xxx-fóbia és ellenesség, mint más népeknél.
Ez csak azok fejében él, akik az ilyen dolgokat szeretik ráhúzni mindenkire, bűntudatot kelteni az emberekben, és a dolgokat a valóságosnál nagyobb méretben föltüntetni, mert számára csak így van értelme és hatása. Egyébként a kutya sem törödne vele.

John Nethem 2017.08.24. 20:44:47

@John Nethem: Szó se róla, ahogy politikai oldalról lehet szítani a dolgokat, ugyanúgy a média oldaláról is.
Én naponta találkozok echte ortodox zsidókkal a belvárosban, semmi antiszemita megnyilvánulást nem láttam feléjük irányulni...

Szerintem ha megkérdeznének téged, miben is nyilvánul meg ez az ellenesség, akár a cigányellenesség, vajon milyen választ adnál ???

taga20 2017.08.24. 20:46:21

@John Nethem: azé 44-ben még ejkman is csak nézett, mint rozi a moziban.

morpho 2017.08.24. 20:47:31

@John Nethem: Ne hazudozz! Az angolok egyáltalán nem kirekesztők. A magyarok meg kurvára azok. Te is kirekesztőként próbálsz relativizálni. Amig ez a réteg nem tűnik el a magyar társadalomból, Európa messze lesz.

John Nethem 2017.08.24. 20:52:47

@taga20:

El vagy tévedve.... de nagyon.

25 éve nem borotválkozom. Az viszont igaz, hogy a hajamat magam vágom 2 tükör segítségével :-)

Utálom a focit, és kibaszottul irritál a felcsúti stadion. ( Mindentől elvonatkoztatva viszont mint építészeti megoldás nagyon jó.)

John Nethem 2017.08.24. 20:59:30

@taga20:
És most mennyit is írunk ??

Egyébként igen. A magyar csendőrség túlbuzgósága meglepő volt...
Ez bizony az akkori kor sara.
De nem egyedülálló. Nemrégiben volt egy film Ausztria megszállásáról, azt az éljenzést, amit ott műveltek az osztrákok Hitler bevonulásakor, fölvette a versenyt bármelyik római diadalmenettel....,
És akkor még nem beszéltünk Romániáról....
Romániában csak 2004-ben emlékeztek meg első alkalommal hivatalosan a második világháború alatt lezajlott zsidóüldözésekről, s ismerték el az állam felelősségét abban, hogy Antonescu kormányzása idején az akkori Romániában és a román közigazgatás alatt álló területeken mintegy 250 ezer zsidót gyilkoltak meg. Antonescu megítélése még napjainkban is ellentmondásos, vitákat gerjeszt Romániában.

taga20 2017.08.24. 20:59:58

@John Nethem:
"25 éve nem borotválkozom. Az viszont igaz, hogy a hajamat magam vágom 2 tükör segítségével :-)"

apám, te durvábban adod elő, mint mondjuk győzike, vagy ez a pumpengyerek!:)))

ja és mindentől elvonatkoztatva, nem építek a kisfalumba, a kert végébe stadiont.

szerintem ez alap, még egy liberálfasisztának is.

John Nethem 2017.08.24. 21:00:12

@morpho:
Hát ha te mondod....
Viszont ismerőseim mást tapasztalnak.....

taga20 2017.08.24. 21:04:28

@John Nethem: mutogatunk? terelünk? maszatolunk ezerrel ember?

nem lenne egyszerűbb azt mondani, hogy nem nem soha?!
és lépjünk tovább, és nem plakátolunk egy zsidó magyar állampolgár ellen csilliárdokért!

zöd?

John Nethem 2017.08.24. 21:11:51

@taga20:

Nem tudom, hogy jön ide Győzike meg a másik, no de mindegy is.

Én is azt mondtam, hogy kurva nagy elbaszottság oda az a stadion, de hát ahogy látom, ezt a részét nem akceptáltad tőlem... Mert mihez is kezdenél azzal, ha egyezik a véleményünk, amikor én el vagyok könyvelve nálad ( hoppá! előítélet!) fideszbérencnek......

taga20 2017.08.24. 21:19:54

@John Nethem: ha nem érted az élcet, akkor nem tudok segíteni rajtad.

"amikor én el vagyok könyvelve nálad ( hoppá! előítélet!) fideszbérencnek......"

szerinted, ha valami úgy hápog, mint egy kacsa, úgy totyog, mint egy kacsa, akkor az mi a bánat?:)

azt meg ne várd el tőlem, hogy mondasz egy apró kritikát, én meg essek hasra tőle!

kábé ezer dolgot kéne felsorolnod, ami nem teccik a fityeszmaffiától.

John Nethem 2017.08.24. 21:32:17

@taga20:

el vagy tévelyegve !!
Másrészről a stadiontól hogyan is kötöttünk ki Sorosnál, ez valami paranoia lehet nálad......

Nehogy már azért nem lehet a Soros dolgait támadni, mert rögtön jön a zsidókártya.

Te vagy megint, aki olyan dolgokra akar ráhúzni más köpönyeget, aminek semmi köze hozzá.

Az én véleményem egyértelmű:
1.) a plakátolás egy ordenáré, jellemtelen cselekedet.
2.) a közpénzek plakátolásra pocsékolása fölháborító.
3.) Soros György egyértelműen a nyílt társadalmakat akarja megvalósítani
4.) Soros György szenvtelen ember, aki simán átgázol bárkin, hogy a saját elgondolásait megvalósítsa.
5.) A CEU és mint minden más egyetem, kormányzattól független kell hogy legyen, annak ellenére is, hogy bevételeinek jó részét az állam állja.
6.) Ha valóban voltak előjogai a CEU-nak, akkor azok megnyirbálása jogos, ha nem voltak, és csak boszorkányüldözés folyik, akkor az elítélendő.

John Nethem 2017.08.24. 21:34:47

@taga20:

Ja, tehát könyékig benne vagy az előítéletben.....
És akkor mitől is vagy jobb, szebb, okosabb, igazságosabb ???
Egy nagy szart kisapám...
Ugyanolyan mocskos előjogokkal akarsz manipulálni, mint mindenki más, akármelyik oldalon is álljon.
És még ha valaki 100 %-ban is azt fújná hirtelen, mint te, még akkor is gyanús lenne neked....

morpho 2017.08.24. 21:41:35

@John Nethem: Ismerőseid tspasztalatai alapján jelented ki, hogy az angolok magyarellenesek? Minden állításod ilyen szilárd talajon áll?

taga20 2017.08.24. 21:45:20

@John Nethem: tudod mit? feladom.

nincsenek jelzőim rád, kifogytam.

a végére csak ennyit rólad.:)))))))))

www.youtube.com/watch?v=12JHylOkgsg&list=RD12JHylOkgsg

taga20 2017.08.24. 21:46:24

@morpho: habonyárpi mondta neki, miután hasba rúgta a nyugger házaspárt:)

John Nethem 2017.08.24. 21:53:39

@morpho:
Olvasd el mégegyszer, amit írtam.

John Nethem 2017.08.24. 21:59:52

@taga20:

Hát ja.. Feladni a legkönnyebb.....
Értelmes választ adni már egy kicsit gondolkodni kéne, szemben azzal a negyvenféle jelző variálgatással....

rasztaszív 2017.08.24. 22:04:21

@John Nethem: most mire is vársz értelmes választ?

John Nethem 2017.08.24. 22:09:18

@John Nethem:

Egyébként meg tucatjával találsz ilyet:
( csak azért ezt hozom, mert 2 évet éltem Manchesterben és Boltonban, és mindmáig naponta átfutom az ottani két legfontosabb hírportált.)

www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/juan-jasso-manchester-tram-racism-11542729

John Nethem 2017.08.24. 22:12:30

@rasztaszív: tőled semmire. Visszapörgetve az összes 3550 hozzászólásodat, 95 %-ban ballasztanyag....

taga20 2017.08.24. 22:13:32

@John Nethem: haver, bakker ne magadnak válaszoljál már!

amelyik kommentre akarsz válaszolni, annál jobb alul van egy fül. válasz erre.

ennyi.

John Nethem 2017.08.24. 22:14:23

@taga20:

Ha az élet szopat, hát fogazz !!!

taga20 2017.08.24. 22:14:25

@John Nethem: azé a te 101%-od mindent visz!:)))

taga20 2017.08.24. 22:16:27

@John Nethem: meséjj haver! látom a fogazásban profi vagy:))

John Nethem 2017.08.24. 22:19:37

@taga20:

Megvan a négy elemim , de tükörből nézem a monitort :-)Így nekem baloldalt van...

Nem az én hibám - vagy részben-. Ha kitörlöd a címzettet, és helyette egy másik fülre kattintasz, akkor is az előzőhöz, a kitörölthöz kapcsolja a megjegyzést......

rasztaszív 2017.08.24. 22:24:06

@John Nethem: pedig szívesen segítek...:)csak tudd,mit akarsz

John Nethem 2017.08.24. 22:25:56

@taga20:

Rossz a következtetés. Csak a kollektív tudatból kaptál egy ajánlást.

taga20 2017.08.24. 22:26:23

@John Nethem: haver, az előbb még aszt mondtad, hogy nincs tükröd. jó utána meg aszt, hogy kettő is van.:)

tudom, hogy nem a te hibád. az a kurva kanyar a hibás!:)))

taga20 2017.08.24. 22:27:56

@John Nethem: na ne szerénykegy haver!
te hogy csinálod? kamcsatka, vagy honolulu?:)))

John Nethem 2017.08.24. 22:32:09

@taga20:

Nekem nincs is. Másét használom.

Egyértelmű, hogy a kanyar a hibás ! :-)
Akárhányszor mentem biciklizni, mindig a kanyarban ért utol egy kocsi, és ráadásul szemből is akkor ért oda a másik kocsi.... Ez 10-ből 8 esetben mindig így történt.
De gyalogosan is: amíg nem érsz egy útkereszteződéshez, addig semmi nem jön, de amint odaértél, azonnal ott terem egy kocsi és 50 % hogy előtted fordul be kis ívben....

John Nethem 2017.08.24. 22:33:21

@taga20:

Hm... ezt nem értem... én még a múlt században szocializálódtam...

John Nethem 2017.08.24. 22:33:54

Sőt, a múlt évezredben...

taga20 2017.08.24. 22:38:55

@John Nethem: csak egy múlt századi viccre utaltam:))

erre:

- Doktor úr! Nem tudok helyesen szopni! - mondja a szőke nő.
- Mondogassa közben, hogy Honolulu!
Másnap jön vissza a szőke, monoklival a szeme alatt.
- Nem sikerült?
- Elfelejtettem amit mondott, gondoltam kelet az kelet.
- És mit mondott?
- Kamcsatka.

grolamach 2017.08.24. 22:40:52

Budapesten, a Dob utcában laktunk szüleimmel, Magyarként. Megtanultam héberül, nem azért mert mintha beszélgetni szerettem volna valaha velük, hanem azért, hogy értsem, miről beszélnek egymásközt. A legtöbb nyelvet ezért így sajátítottam el. A hitvallásom, a fényképemen látható. A vallásom, és hitem a párommal a miénk, ahhoz senkinek, és semminek nincs köze. (Madárpiszok, aki a párját nem tiszteli.) Őszintén sajnálom, hogy ekkora káosz van ma még Magyarországon, és azt, hogy emberek nem találták meg az életterüket Itthon. Azért jártam a világot, hogy körülnézzek, és boldoguljak, ami szerintem sikerült. Magyaroknak szokatlan a módszerem, mert röghöz kötött a Nemzetünk a mai napig, István király óta. Utálom a szentnek mondott István királyt. Nem éltem még 40 évet, de elértem, hogy nem kell dolgoznom, a jövőért aggódnom. Mindezt úgy, hogy senkinek a seggét nem nyaltam, ingyen nem kaptam földet, járandóságot, fizetést, nem mutyiztam, a politikusokat a sudrák alatti kasztnak tartom.

John Nethem 2017.08.24. 22:49:44

@grolamach:
Feltehetően gondos, egymásra figyelő, toleráns családba születtél, és ez ma már "szerencse"-nek számít....

John Nethem 2017.08.24. 22:52:00

@taga20:
Nem ismertem. Jópofa :-)

Én csak azt tudom:
"Aki viszkető valaggal fekszik, büdös ujjal kel." ( ugandai közmondás)

taga20 2017.08.24. 22:58:42

@John Nethem: ez se rossz, bár aszt hittem, hogy dakota közmondás:)

na megyek alukálni, me holnap is meló.

szegény csúti, ezé kár volt visszajönnie a nyaralásból:)))

0-4

John Nethem 2017.08.24. 23:15:36

@taga20:

Szerintem a gyakorlatból leszűrt végkövetkeztetés akár dakota is lehet, vagy eszkimó.... vagy bármelyik etnikum...

Magvas tudományos megfigyelés összefüggésre:
ha az ember seggéből kihúznak egy szőrszálat, könnybe lábad a szeme,
de ha kiszúrják a szemét, akkor azonnal beszarik....

Jó éjt.

NBarbieReloaded 2017.08.25. 00:16:12

@bóvli ország jobban teljesít: Istenkém, miért talál meg minden értelmi fogyatékos, szövegértelmezésre képtelen agyhalott? :(

Figyelj jól, segítek:
Pár hete néztem meg, egy 35 éve megcsinált és akkor megjelent filmet.
Eddig tudsz követni?
A kérdés az volt, hogy MOST megjelenhetne-e (gyengébbek kedvéért, tehát neked: egy új film) egy ilyen párbeszéddel.

rasztaszív 2017.08.25. 03:42:38

@John Nethem: az ember azt gondolná,ha valaki így követeli az értelmes választ,akkor tudja is,mit akar...:)

John Nethem 2017.08.25. 07:54:41

@rasztaszív: Már nincs szükségem válaszokra, mert megvilágosodtam:-) Nem nekem kell a válasz, hanem magadnak.... :-)

rasztaszív 2017.08.25. 09:02:30

@John Nethem: értem.te itt szinte nem is vagy:)hogy mire akarsz választ,azt meg tessék kitalálni.

John Nethem 2017.08.25. 18:41:50

@rasztaszív:
Én mindenhol vagyok és sehol....

rasztaszív 2017.08.25. 20:56:57

@John Nethem: ja,ja.ha fikázni kell,akkor mindenhol,ha megmagyarázni,miről is beszélsz,akkor meg sehol.

John Nethem 2017.08.25. 22:14:11

@rasztaszív:

egyem azta-raszta szívedet....
Aki fikázni szokott, az éppen Te vagy.
Legalább a szó jelentésével lennél tisztában.

rasztaszív 2017.08.26. 00:19:51

@John Nethem: na látod.ha az értelmes válaszok érdekelnének,akkor azzal foglalkoznál - de nem...:)

John Nethem 2017.08.26. 09:04:28

@rasztaszív:

Viccelsz ?
Hol vannak az értelmes kérdések ?? ( leszámítva persze a magamét :-) )

rasztaszív 2017.08.26. 20:30:11

@John Nethem:de hát hol van az?ismertethetnéd végre...:)

rasztaszív 2017.08.27. 02:33:40

@John Nethem: aha.és csodálkozol,hogy nem kapsz értelmes választ?

John Nethem 2017.08.27. 09:21:14

@rasztaszív:
Aki a kérdésre mindig kérdéssel válaszol, azon miért is kéne csodálkozni...
Én nem csodálkozom. Azon már negyven éve túl vagyok.

rasztaszív 2017.08.27. 09:59:26

@John Nethem: milyen kérdésre?bökd már ki...:)
vagy nem találod...?na,azt ne csodáld...:)
süti beállítások módosítása