B1 blogcsalád"A Fidesz jövőre akár újból kétharmados többséget szerezhet, pedig megérett a helyzet egy komolyabb átrendeződésre"

Kardos Ernő interjúja

2017. május 26. - B1blog

Ha az Orbán kormány folytatja jelenlegi politikáját, akkor az ország összeomlik - nyilatkozta a B1 blognak a neves katolikus értelmiségi Horányi Özséb.hor.jpg

A Pax Humana elnökségi tagja, több egyetem tanára korábban a Hír Tv Alinda című műsorában már beszélt arról, hogy Magyarországot nem a keresztény elvek szerint vezetik. A miniszterelnököt hatalomban tartó értelmiségi körök jól látják ugyan a kormány hibáit, de az egzisztenciális félelmek miatt ma már egyre kevesebben merik nyilvánosan bírálni. Pedig ami az oktatás területén történik az egyenesen nemzetellenes, véli Horányi, aki a menekültekkel szemben hiányolja a kötelező irgalmat.

B1 blog: A kormány már évek óta menekültellenes politikát folytat, ami ellen most felemelte a hangját. Miért most szól?  

Horányi Özséb: Nézze, azt ma is helyeslem, ha a kormány igyekszik megvédeni az ország rendjét, lakóit a káosztól. Ez is dolga. Az viszont már elfogadhatatlan számomra, ha a hatalomból hiányzik a menekültekkel szembeni irgalom és a szolidaritás.

A sietve kiépített szögesdrótra, vagy árammal teli kerítésre gondol?

A kormány nemcsak fizikai, hanem jogi akadályokkal is próbálja útját állni a politikai, vagy gazdasági menekülteknek. Még ez is rendben lenne, de a hatalom a végveszély ellen menekülő idegent is igyekszik kiszorítani, ami borzasztó. Ezek

a földönfutók ráadásul nem is nálunk akarnak véglegesen letelepedni,

csak némi táplálékra, menedékre szorulnának. Ezért állítom ma, hogy a kormány nem keresztény értékek szerint vezeti az országot.

Közben persze a kormánypropaganda azt dübörgi, hogy itt az egész keresztény Európa védelme zajlik. Ezt elutasítja?

A szavak nagyon béketűrőek, de a valódi szándék talán egészen más. A magyarság társadalomképében régóta van egy toposz: a törökök ellenében valóban védtük a keresztény Európát. Az efféle megközelítésnek a XXI. századi Unióban semmi értelme, egységes megoldásokat kéne találni, de ehelyett csak szerencsétlenkedéseket látunk.  A helyzet megoldatlansága nem csak a magyar kormány, hanem az egész Európai Unió tehetetlenségét jelzi.

Ha nem keresztény szellemben vezetik az országot, akkor miért nem emelték fel hangjukat időben a keresztény egyházak, vagy a holdudvarában a keresztény értelmiség, esetleg ön személyesen?

A közpolitikában nem veszek részt, de követem az eseményeket, ha kérdeznek, akkor elmondom, hogy mire jutottam. 

Ön egy ismert katolikus értelmiségi, mióta formálódik önben a hatalom kritikája?

Követem az eseményeket, ha rendszeresen nem is tiltakozom.

Pedig, ha az egész keresztény társadalom időben felemeli a hangját a menekültek ügyében, akkor talán nem ütnek le ököllel valakit az utcán, csak mert migránsnak nézik. Vagy a kormány sem mert volna plakátokkal gyűlöletet szítani, ha hívei között ellenállást észlel. Nincs már késő?    

Nem tudom. Nyilván ön is tudja, hogy ma a hatalmat gyakorló pártok azzal tartják egyben szavazótáborukat, hogy ellenségképet kreálnak.

Az utcán megjelenő idegenek tehát egyszerűen csak kapóra jöttek.

A hatalom birtokosai a menekülteket nem feltétlenül gyűlölik, csak éppen kihasználják a társadalomban keletkező félelmet. És szörnyű a tempó.

De ha a kormányt támogató értelmiség időben leleplezi ezt?

Aligha lehetett volna ezt megakadályozni. Az unió vezetése, vagy az Európai Parlamentben ülő pártok mind-mind elmondták sokszor, de teljesen hiába. A hatalom birtokosai mennek a maguk feje után. A magyar kormányt nehéz megállítani, mert felfogásuk szerint a hatalom megtartásának mechanizmusáról van szó: az ellenségképzésről. Szomorú, de ez ma mindent felülír.

Igaza lehet, a politika nem elég keresztény értékrendű, de mi van az egyház befolyásával?

Az egyház komoly befolyással bír, de a közös hatalom megtartásának mechanizmusa az egyház álláspontját felülírja.

Ezt érzékelte egy Cseh Péter Mihály nevű ifjú szekszárdi lelkész is, aki hívei nevében nemcsak azt tudakolta a kormányfőtől, hogy ki az a Habony Árpád, hanem azt is kérdezte a pécsi püspöktől, Udvardy Györgytől, hogy mi a keresztényi álláspont a menekültügyi népszavazáson. Tudja, mi volt a válasz?

Nem emlékszem.

Cseh Péter Mihály lelkészt felfüggesztették, áthelyezték, elhallgattatták, megfélemlítették.  A keresztény értelmiség nem tudta őt megvédeni?

Ezek szerint nem, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Cseh Péter Mihály hangja, hanghordozása kifejezetten provokált. Nem volt szerencsés.  Persze tudok önnek más hasonló esetet is. Emlékeim szerint a röszkei Liszkai Tamás is ugyanígy járt, főpásztora őt is felfüggesztette.

Pedig ő is csak azért kérdezte, hogy mit kell tenni a menekültekkel?

A Magyar Katolikus Püspöki Kar megszólalása vitathatatlanul fontos lett volna. De továbbmegyek,

valamennyi történelmi egyháznak elemi feladata lett volna

testületi véleményt megfogalmazni. Talán még közösen is! Ez is elmaradt, ami szerintem botrány!

Ehelyett a főpásztor Erdő Péter azt nyilatkozta, hogy „embercsempésszé válnánk, ha befogadnánk menekülteket”.

Ez szerencsétlen megnyilatkozás. A katolikus egyház ahelyett, hogy a dolgát végezné, úgy tűnik, politizál. Persze Európában sem mindenütt rendezettek a viszonyok, pedig Ferenc pápa igyekszik utat mutatni, életveszélyben lévő menekülteket vitt a Vatikánba. De itthon is sokan tudták a dolgukat, köztük Beer Miklós, váci püspök vagy Várszegi Asztrik a pannonhalmi főapát.

Szóvá tette azt is, hogy felháborítja, ami a magyar közoktatásban, vagy a felsőoktatásban történik, mert a jelek szerint a kormányzat célja az, hogy önálló gondolkodásra képtelen alattvalóként kezelje, vagy tartsa a felnövekvő generációkat. Ez is hatalmi kérdés lenne?

Szerintem képtelenség 14 éves korban életre szóló pályát választani. Amikor a mai oktatási rendszer mégis erre rákényszeríti a felnövekvő generációt, akkor korlátozza a szabadságát. Szemben a német, az osztrák, vagy más európai rendszerekkel.

Ahol velünk ellentétben nem csökkentik a gimnáziumok számát, hanem fenntartásukkal későbbre halasztják a pályaválasztást. Nálunk azt sugallják a 16 évre leszállított tankötelezettséggel, vagy a szakmunkásképzőnek is felfogható szakközépiskolával, hogy nem kell tanulni. „Csináld, amit mondunk, kész!” Ez a módi. Az önálló döntésről le vannak szoktatva a diákok, pontosabban annak igényét ki sem alakítják a mai iskolarendszerben.

Ez tartja fenn a munkanélküliséget?

Hiába szerez valaki egy szakmát húsz éves korában, ha az néhány éven belül elavul.

ho.jpgA világ fejlődésének iránya az, hogy a korábban fejletlen országba telepített ipart visszaviszik az anyaországba, ahol automaták dolgoznak majd.

Pontosan. Emiatt aztán már fizikai munka sem marad majd nálunk, vége lesz az összeszerelésre berendezkedett iparnak. A világban már együttműködő robotok is dolgoznak néhány éve, ami komplett folyamatokat képes elvégezni az ember ellenőrzése nélkül. Ez lesz a jövő!  A magyar szakmunkások tömegének pedig elavul a tudása, és lesz belőle munkanélküli. Ezért

a kormány oktatáspolitikáját kifejezetten nemzetellenesnek tartom.

Magyarországon már ciklusok óta olyan kormány regnál – a mostani különösen az – amely nem törődik azzal, hogy a diákok az iskolában tényleg megtanulják-e azt, amire az életben szükségük lesz. Pedig a folyamatosan romló felmérések sora bizonyítja, hogy a magyar iskolarendszerrel alapvető baj van.

No de ha a nemzeti politikát ígérő Orbán Viktor, akár az oktatásban, akár más területen nemzetellenes politikát folytat, akkor azt vajon miért hagyja a nemzeti érzelmű oldal, amely megválasztotta? Miért?

Szerintem a háttérben vannak figyelmeztetések, ahogy menekültügyben is, de ezek nem mindig nyilvánosak. Akik az oktatásügyet irányítják, azok biztosan nem értenek a dolgukhoz.

Gondolja, hogy nem Orbán, hanem az oktatás miniszter zárná be a CEU-t?

Szerintem azt csak vicc. Nem gondolják komolyan.

Elfogadhatónak tartja, hogy Palkovics László, oktatási államtitkár - aki egyébként akadémikus - kimegy külföldre és azt sem tudja világosan megmondani, hogy az általa beterjesztett törvény alapján mi lesz a CEU-val?

Ténykedéséről nekem is rossz a véleményem, normális országban már rég le kellett volna mondania.

Feltéve, ha ő vicceli meg a világot a CEU bezárásával, és nem Orbán Viktor.

Ez mindegy, nincs keresnivalója a kormányban. Az végképp nem érv, hogy aki kettővel előtte volt hivatalban, az még alkalmatlanabb.

A kormány hívei között is sok kritikus lenne, ha másért nem a szinte nyílt korrupció miatt. Hangos bírálat mégsem hangzik el, mert egzisztenciális bizonytalanság tartja félelemben az országot.  Nem gondolja, hogy azért, mert akik hatalomba segítették Orbánt, sokáig késlekedtek a kritikával?

Talán nem is látják a bajt, vagy nem akarják,

ezt diktálja az érdekük.

Érdekes, hogy a püspöki kar, de a katolikus értelmiség is elfogadhatónak tartja, ha a baloldali kormány ellen tüntetnek, de ha a jobboldal vezeti a kormányt, akkor finomkodva elutasítja a pártpolitikát. És csendben tudomásul veszi a szervezett korrupciót, a demokrácia szétverését is. Hogy van ez?

Itt a szavak háborújáról van szó. A jelenlegi kormánypolitikánál baloldalibb politikát nem lehet folytatni. Hisz vállalkozás-, innováció - és versenyellenes, viszont híve a protekcionizmusnak. Ez nem jobboldali program, inkább szocdem, de hajaz a kádári politikára is. Folyamatosan címkékben gondolkodik, ahelyett, hogy megnézné, hogy ténylegesen mi történik. Így aztán nehéz tájékozódni.

Kommunikációval foglalkozó kutatóként mi a véleménye: a kormánymédiává züllesztett köztévé, vagy a közrádió műsoraiból, illetve Mészáros Lőrinc megyei lapjaiból el tudja dönteni a magyar társadalom, közte a vidék, hogy rendben mennek-e a dolgok, illetve hogy le kell-e váltani a kormányt, vagy sem?

Normál körülmények között az állampolgárnak nem dolga, hogy mindennap eldöntse, hogy jól mennek a dolgok vagy sem. De az felvetődik, hogy a viszonyaink a képviseleti demokrácia szempontjából normálisak-e? Könnyen lehet, hogy nem azok.

A jelenlegi hatalomnak pedig nem is célja, hogy ez kiderüljön. Inkább ennek ellenkezője. Emiatt aztán a Fidesz jövőre akár újból kétharmados többséget szerezhet. Pedig megérett a helyzet egy komolyabb átrendeződésre, egyelőre azonban ennek semmi reális esélye nincs.

No de ez hova vezet?

Összeomláshoz. A jelenlegi helyzet ugyanis nem tartható sokáig.

Hosszú távon persze optimista vagyok, csak rövidtávon vagyok nagyon pesszimista. A rövidtáv alighanem a következő öt évet jelenti.

Kardos Ernő

(Kép: Hír Tv/Alinda)

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr9612540563

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

imres 2017.05.26. 11:19:38

"Még ez is rendben lenne, de a hatalom a végveszély ellen menekülő idegent is igyekszik kiszorítani, ami borzasztó. "
Ne hazudj, bazdmeg!
A végveszély elől menekülő nem jön 10 országon át egyedül, otthon hagyva a családját.
A végveszély elől menekülő nem illegálisan akar átjutni Európa határain.

pamut 2017.05.26. 12:06:04

@MaxVal BircaMan HJCD:
ülj le Putyin-ügynök, egyes!

pamut 2017.05.26. 12:31:17

@7headsdragon:
Miért, szerinted mi a keresztényi hozzáállás, az állandó sátáni gyűlölködés, hisztérikus ördögi uszítás, folyamatos lopások, amit orbánék csinálnak az álkeresztény bizniszpárt kdnp aktív kollaborálása mellett?

pamut 2017.05.26. 13:09:38

@7headsdragon:
már miért ne várhatnám el egy párttól hogy keresztényi legyen, ha ő maga mondja annak magát?
azt is elvárnám tőlük hogy nemzetiek legyenek, de elárulják azt is.

Mikhail Ignatyev 2017.05.26. 20:27:56

Tehát, a helyzet drámaian átrendeződött, de a fidesz 2/3- dal fog nyerni :DDD
Ezt bogozza ki a liberális számtantanár

barátilag,

Mikhail Ignatyev, a CEU proktora, orosz ügynök s.k.

Szalay Miklós 2017.05.26. 21:15:59

Aki még nem olvasta, itt megtudhatja a Nagy Titkot, hogy mi kellene a baloldal győzelméhez:

egyvilag.hu

A címlapon olvassátok az Üzenetet. (Kicsit hosszú, de alapos. Másról is van benne szó, CEU ügy, Soros, stb... de az egész tanulságos. A lényeg kb. a közepétől kezdődik.)

Jakab.gipsz 2017.05.26. 21:29:46

@Szalay Miklós: A tudomány nem újság írás és főleg nem adatok rendezgetése.

A CEU sajnos egy eleve elhibázott tudomány-filozófia terméke, szellemi műhelye.

Te a CEU -n szerzett ismereteid alapján, semmi újat nem tudsz sem felmutatni sem pedig, értelmes (értelmezhető) probléma megoldást kialakítani.

Nagyon sokat dolgoztál feleslegesen, nem vagyunk robotok, semmiről sem győztél meg, a kategóriáid üresek.

sírjatok 2017.05.26. 21:46:44

"árammal teli kerítésre gondol?"

oszt csodálkoztok, hogy nem vesznek titeket komolyan

Brix 2017.05.26. 22:41:29

Bullshit! A "menekültek" inkàbb tűnnek ellenséges hadseregnek, mint jószàndékú, alàzatos menedéket kérő embereknek...Nagyon naív a " professzor " úr, ha úgy gondolja , nem marad itt senki! Nyissa ki a szemét: màris sokan vannak!

Pipas 2017.05.26. 23:07:17

Ha nem engedjük be a menekülteket, akkor összeomlik az ország, így kesereg a liberális lobbi új lovagja. Villannyal vannak tele a kerítések, így kontráz a "független" média.

Ó, mikor mennek már el ezek a sunyiba?

Nyomortelepy 2017.05.26. 23:47:20

Tudja ez a gnóm, mi volt a Pax Romana, milyen módszereket alkalmazott a római birodalom a béke fenntartására?

A veszélyesnek ítélt elemeket keresztre feszítették, például egy Jézus Krisztus nevű fickót. Az engedély nélküli tömeges migrációt, mondhatni népvándorlást felkoncolással büntették, a túlélőket eladták rabszolgának. Más ellenálló népcsoportok széttelepítése a birodalom különböző részeibe elterjedt gyakorlat volt, így például Pannónia őslakosaival is ezt csinálták

De ezekről egy hasznos idiótának nem szükséges tudni. Elég ha nyomja a bárgyú libsi hablatyot, és máris ott a Magyar Narancs címlapján

Nyomortelepy 2017.05.26. 23:54:28

Most látom, a szerző még azt se tudja mi a neve a szervezetnek ahová ez az Özséb befészkelte magát: nem Pax Humana, hanem Pax Romana
LOL

Börtönbe most már a fideszesekkel! 2017.05.27. 00:38:17

@Brix: "´A "menekültek" inkàbb tűnnek ellenséges hadseregnek, "

Az ám ti te fidesztroll, nehéztüzérségü nájlo szatyrokkal meg atomkódot tartalmazó kínai okos telefon másoltaokkal vannak állig felfegyverkezve. Még szép, hogy a fidesztrollját be lehet hülyíteni hogy ez ellen a végveszély ellen 50 milliárd forintért szögesdrót kerítést kell építeni, meg több ezer migráns vadászt kell állig kiképezni és egész napos kerítés bámulásfa teljes foglalkoztatni és persze tovább kell építeni a védelmi vonalat befele.
Hogy ti mekkora barmok vagytok, ti fidesz birkák, ti tényleg kiteszitek az ország kétharmadát.

Börtönbe most már a fideszesekkel! 2017.05.27. 00:39:59

@CSAK A dunába lőtt libsi a jó libsi !!!:

mire te eljutnál oda hogy Dunába lövess, már rég Londonig menekültél el konyhai mosogatónak, hogy éhen ne halj a NER gyorsnasz´ád sikereiben.

Brumm Brumi 2017.05.27. 04:33:40

@Pipas: " így kesereg a liberális lobbi új lovagja. "

Új a fenét...Már az első Orbán-kormány alatt óbégatott mint a Pax Romana, "magát kereszténynek mondó liberális értelmiségi" szervezet vezetője...

magyarnarancs.hu/belpol/a_nyaj_lent_a_labai_alatt_horanyi_ozseb_es_szollossy_agnes_a_pax_romana_vezetoi-63716

Pipas 2017.05.27. 05:36:13

@Brumm Brumi: "Már az első Orbán-kormány alatt óbégatott"

Érdekes, nem emlékszem rá. Most viszont kétnaponta kérdeznek alá a B1-en. :D Gondolom ilyen "elővehető" ember vagy mi... :D visszazárható tasakban. :D

anyo05 2017.05.27. 06:39:13

Ha a Ny.-nak kellenek bevándorlók, akkor már humanitárius okok miatt is hozzák őket, repülővel, vonattal, buszokkal. ne pedig rajtunk keresztül gyalog!!!!! Nem vagyunk átjáróház!!!!!!! Ráadásul megvannak a saját bevándorlóink és nem kérünk a Ny. által, kimazsolázott, gyengébb "minőségű" (mint 1es élelmiszereknél!!!!) emberekből!!!!!! Látom már a katolikus egyházba is beférkőzött Soros és az erre éhes firkászok kapva kapnak rajta:((((((((

nick papagiorgo 2017.05.27. 07:06:27

Semmi új nincs a cikkben.
A klasszikus "te is utálod Orbánt, én is utálom, emlegesd a bűneit én meg majd jól aládkérdezgetek" típusú cikk. Ezekből 12 egy tucat.

És a végén arra a következtetésre jut, hogy "a Fidesz jövőre akár újból kétharmados többséget szerezhet. Pedig megérett a helyzet egy komolyabb átrendeződésre, egyelőre azonban ennek semmi reális esélye nincs" és ez összeomláshoz fog vezetni.

Bevallom, ezt a logikát én nem igazán tudom követni.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.05.27. 07:24:53

@nick papagiorgo:

Elmagyarázom.

A Ballib Agytröszt 99 %-a leváltaná Orbánt, azaz ez a nép akarata. Viszont a szemét fasiszta szavazók másképp fognak szavazni, így Orbán nyer kétharmaddal.

jolka40 2017.05.27. 07:31:56

@CSAK A dunába lőtt libsi a jó libsi !!!: Ennyit a keresztényi könyörületességről. Álszent gazember vagy.

nick papagiorgo 2017.05.27. 07:34:35

@MaxVal BircaMan HJCD:
...és ettől lesz az összeomlás.
Tehát a "nép" 2/3-al arra fog szavazni, hogy összeomlás legyen :)

(Ha valaki tényleg így gondolkodik, annak valóban a legegyszerűbb megoldás a kivándorlás. Már csak azért is, hogy ne legyen itt az összeomláskor :).

Pipas 2017.05.27. 07:47:01

@nick papagiorgo: "Bevallom, ezt a logikát én nem igazán tudom követni. "

Ó, egyszerű! :) Megérett az idő a rendszerváltásra, mert az Özsébéknek már nagyon hiányzk a hatalom. Nem lesz rendszerváltás, mert az Özsébéket az emberek a hátuk közepére sem kivánják. Összeomlás lesz, mert kifogynak a ballib pártocskák a pénzből meg a támogatókból és összeomlanak. :D

Gerolsteiner 2017.05.27. 07:52:50

@pamut: Nyugodtan elvárhatod. A kérdés csak az, hogy ki dönti el, mi minősül keresztényinek.

pamut 2017.05.27. 09:11:55

@Gerolsteiner:
nem tudom, pl. a "ne lopj!" parancs neked elég keresztényi, vagy ez is csak egy csúf Sorosita rágalom, és valójában az igazi keresztények lopnak mint a gép reggeltől estig, manyupot, trafikot, közbeszerzést, ingatlant, közpénzt, egész országot, ahogy a csövön kifér?

pamut 2017.05.27. 09:15:19

@MaxVal BircaMan HJCD:
nyugodj meg putyin-ügynök, és ismerd már be végre magadnak hogy buzi vagy.

has 2017.05.27. 09:33:59

Addíg marad hatalmon ez a szemét banda, míg a kétmillió fidesz birka rá nem jön, hogy megvezették őket.

Nyomortelepy 2017.05.27. 09:35:40

@Brumm Brumi:
Amit korábban nyilatkozott Özsébiusz, pont ugyanaz, mint a Soros által mozgatott "civil szervezetek" receptje a hatalomhoz: beférkőzni az idegen szervezetekbe és azoknak a nevében diktálni a saját libsi programot:

"MN: Milyen mértékben vesznek részt laikusok az egyház munkájában?

SZÁ: Nem annyira, mint amennyire szükséges lenne. Az egyház sose volt híres a humánpolitikájáról."

Szóval ez nem jött be neki, mégis a libsi fórumokon úgy mutatják be, mintha valami egyházi méltóság lenne

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.05.27. 09:42:22

@pamut:

Ha igaz lenne, elismerném, édes balliba Soros-katonám...

gmihaly621 2017.05.27. 10:01:08

@MaxVal BircaMan HJCD: Oka van annak, hogy a pártos média előszedte Özséb atyát a sublótfiókból.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.05.27. 10:02:54

@Pipas:

Libözséb tombol, mert elfogyott a ballib kormányoktól kapott júdáspénze, így dolgoznia kellene még a végén, az viszont fasizmus lenne.

élveteg 2017.05.27. 10:32:10

"a földönfutók ráadásul nem is nálunk akarnak véglegesen letelepedni,"

Nem hát, viszont ha beengedik őket akkor itt kell regisztrálni, továbbmennek oda ahova akarnak Ott lefojtatják az eljárást aztán miután kimazsolázták a valamire valót a javát a többit a használhatatlant azt visszabasszák ide és nem is szólhatnák mert csak a szabályokat tartják be

indeksz isis al kaida mind CIA projekt 2017.05.27. 11:55:32

@élveteg:

Arról nem is beszélve, hogy mit művelnének már megint az országot átvonulva-
Röszkénél és a keletinél már láthattuk a produkciójukat...

Gerolsteiner 2017.05.29. 09:17:21

@pamut: Kicsit kevered a dolgokat; aki lop, az nem azért lop, mert keresztény, hanem mert tolvaj – az általánosítás sok esetben hasznos lehet, de csak akkor, ha a releváns tulajdonságok alapján teszed. Egyébként az, hogy valaki keresztény, nem jelenti azt, hogy mindig jót cselekszik, vagy hogy egyáltalán jó ember. Mindenesetre a kommentem arra vonatkozott, hogy számomra nem Horányi Özséb véleménye a mérvadó annak megítéléséhez, hogy a kormány a keresztény értékek szerint vezeti-e az országot.

v.f.michael 2017.05.29. 13:06:17

@MaxVal BircaMan HJCD: egyre kergébb vagy, te birka! Kimaradtál a fedeztetési szezonból???

pamut 2017.05.29. 22:22:58

@Gerolsteiner:
Ez terelés, előbb még ez volt a problémád (pontosabban már akkor is terelni próbáltál ezzel): "A kérdés csak az, hogy ki dönti el, mi minősül keresztényinek."

Soha nem írtam azt sem hogy " aki lop, az azért lop, mert keresztény". Nagyon csúnyán hazudtad el a kommentem, ezek szerint te sem követed a "Ne hazudj" parancsot.

A fidesz pedig egy látványosan antikresztény banda.

Szúrófény 2017.06.12. 03:36:40

@MaxVal BircaMan HJCD:
Nano-tecnológia korában, nagy jövője van a túlkoros 6 osztályos műveltségnek! Állás már a kőművesek mellett sincs számukra! Eltartják őket adónkból!

19540511 2017.07.01. 19:56:25

@MaxVal BircaMan HJCD: Te tiszta hülye vagy! Egyáltalán tudod, hogy ki Horányi Özséb?! Attól tartok, hogy nem! Műveletlenséged az egeket veri. Borzalmas buta és gonosz vagy.

Beer Monster 2017.07.08. 10:06:06

@indeksz isis al kaida mind CIA projekt: Mire gondolsz, arra esetleg, hogy kimentek a bécsi vonathoz, ami aztán mégse indult? Vagy hogy a szemétbe hajították a sertéspárizsis zsömlét?

Erzsébet Szőkéné Fekete 2017.07.08. 13:49:52

"Térdre csuhások" (by Orbán Viktor), mára már így változott: Lábhoz!! Sajnos a történelmi egyházak: katolikus és Balogh Zoltán személyében a református egyház képviselői is egy tál lencséért, színes üveggolyókért elárulták a krisztusi tanításokat. Ezen a tényen nem változtat a busás állami pénzen végzett oktatási és egészségügyi tevékenységük sem!!!

Toportyán Zsóti 2017.07.22. 15:52:20

@MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes: Szövegértés kérődző,szövegértés.Tíged azért fizetnek hogy első legyél,mehetsz a hazaáruló kopekjeidért.

Toportyán Zsóti 2017.07.22. 15:53:16

@19540511: Kérődzőt ezért fizeti putingazda.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.07.22. 17:20:37

@Toportyán Zsóti:

Ez van, akeresztények nem kérnek az álkeresztény homoklobbistákból. Nekik irány Vatikán, ott mehetnek seggtámcra az argentín celebbel.

júliusz48 2017.12.27. 09:00:43

@pamut: Nehéz elhinni, hogy rendszerváltáskor a kapitalizmus mellé álltunk, miközben itt mindenki a kommunizmust igényelné. A kapitalizmusban pedig a "lopást" haszonnak hívják, és felettünk vívják a harcot érte. Mindenki eldöntheti aki szavazni akar, hogy a hasznot kinek szeretné hajtani. Nekem meggyőződésem, hogy az átlag választó azonnal leváltja az éppen hatalmon levőt, amint többre értékeli az ellenzék ÍGÉRETÉT az éppen hatalmon lévőtől várható folytatásnál. Azt viszont soha sem szabad elfelejteni, hogy minden embernek van családja, rokona, barátja, ismerőse, és a politikusnak támogatója is. Mindezek hatalomra kerülés esetén azonnal hátszelesek lesznek, és az előrejutásban nem kell jobb támogatás enné. Legfeljebb a szél erejét lehet a választóknak sokallni és a kedvezményezetteknek kevesellni. Viszont ha a váltáskor a kommunizmus lett volna az irány, most szájkaratéban vernénk Észak Kóreát.

lüke 2018.03.20. 07:04:11

milyen 2/3.? a 30% amit elért, s abból a parlamentben 2/ 3 lett......
egyszerű számtan,
sehol senki nem kap ma 2/3- d , mindenütt 1/3 van ,ezért nehéz a kormányalakítás egész Európában ( kivéve Putyin,de az nem Európa,> Ázsia)

Erika Néni 2018.07.28. 15:50:55

2010 fidesz 53 %
2014 fidesz 27 %
2018 fidesz 31 %

Melyik is a kétharmad?

Szilágyi Imre 2018.08.20. 09:48:43

"Elfogadhatónak tartja, hogy Palkovics László, oktatási államtitkár - aki egyébként akadémikus - kimegy külföldre és azt sem tudja világosan megmondani, hogy az általa beterjesztett törvény alapján mi lesz a CEU-val?"
Szomorú, hogy ti nem tartjátok elfogadhatónak.
A Parlament hozott egy törvényt, ami arról szól, hogy minden felsőoktatási intézmény azonos elbírálás alá esik. Magyarul, nincs kivétel.
Ezek után - még mindig - a CEU térfelén pattog a labda. Mivel Palkovics nem a CEU alkalmazottja, így nem tudhatja, hogy a CEU és Soros papa hogy dönt.
Ennyi.
Ez nem kommunizmus, elvtársak! Azt ti szeretnétek, mint a kérdésből is kiderül.

Reactor 2020.09.20. 15:27:53

40 százalék mióta egyenlő kétharmaddal?
Ja, hogy csalt a Fityisz! Az más...
Csalással a 2 százalék is simán lehet kétharmad. Sőt, a 150 százalék is.
Hogy a fidesznyaloncok szerint megvan a 40 százalékból a kétharmad, annak nagyjából az az oka, hogy hatökör mindegyik.

PalosBrand 2020.09.20. 17:29:57

HÜLLŐ SZEMŰEK SZEMFÉNYVESZTÉSE: MAGYARORSZÁGON!!!
ÁLLAMPOLGÁRI KÖVETELÉS A ZSIRMÁJAS FELCSÚTI REPTILIAN, CION-BOLSEVIK ÜGYNÖK (ORBÁN VIKTOR!) KORMÁNYÁHOZ, A MAGYAROKAT SEMMIBE VEVŐ ÉS AZ ALAPTÖRVÉNYT MEGERŐSZAKOLÓ KÚRIÁHOZ, ún. MNB-hez; - AKIK A HÁBORÚKBAN ÉRDEKELT HÁTTÉRHATALOM KEGYENCEKÉNT A GYARMATOSÍTÓ BANKÁRKASZT ÉS LAKÁSMAFFIA PARANCSAIT TELJESÍTIK!!!
Megátalkodott dr. Darák Péter elnök, dr. Wellmann György kollégiumvezető és dr. Matolcsy György elnök! Alaptörvény XXV. cikk alapján panasszal élek a Kúria és az MNB alaptörvény-ellenes működése miatt. Az ún. Kúria és a "magyar" Nemzeti Bank, különböző rendű idegen érdekeket képviselő testületei normatív erejű fogyasztóellenes állásfoglalásokat adnak ki; - az az Európai Unió jogával szemben és a magyar törvényekkel szemben is az ítélkezési gyakorlat számára. Az Orbán kormány diktátumait teljesítő Kúria Konzultációs Testülete 2019.04.10. és 2019.06.19. üléseinek devizahiteles tárgyú állásfoglalásaival kapcsolatban követeljük, hogy a náci magatartást és "technikai" trükköket alkalmazó bírómaffia vonuljon vissza és vonja vissza hazugságait, mert az ún. Kúriát semmi nem hatalmazza fel az Európai Unió jogának értelmezésére (különösen mellőzésére) és a magyar hatályos törvények contra legem (jogalkotói) értelmezésére (pl. DH2 tv. 37.§ (1) lex specialis hatályossá nyilvánítás kizárása lex generalis rPtk. 237.§ jogi alapokra hivatkozással!!! A mindenkori magyarországi kormány adómentes maffia szervezetét az a 320 közjegyző alkotja, akik 27 éves illegális létük alatt 5 ezer milliárd forintot passzíroztak ki a magyar keresztény állampolgárokból - ami alsó hangon is negyed évszázados költségvetési csalássorozat!!! Ez a 320 fős velejéig romlott társaság tartja rettegésben a mindenkori kormánybűnözőkkel Magyarország becsületes lakosságát!!! „Sikeres VÉGREHAJTÓK” keresete 2018-ban: MAGYARORSZÁG SIKERES VÁLLALKOZÓI 2018. Balogh Ágnes Végrehajtói Irodája Utolsó éves nettó árbevétel 244 921 000 HUF Dr. Murzsa György Végrehajtói Irodája Utolsó éves nettó árbevétel 138 361 000 HUF Bakó János Végrehajtói Irodája Utolsó éves nettó árbevétel 229 323 000 HUF KRISTÓFY ÉS TÁRSA VÉGREHAJTÓ IRODA Utolsó éves nettó árbevétel 249 632 000 HUF Bihari és Társa Végrehajtó Iroda Utolsó éves nettó árbevétel 418 979 000 HUF Dr. Fodor Tamás Végrehajtói Irodája Utolsó éves nettó árbevétel 906 704 000 HUF DR. RADICS CSABA Végrehajtói Irodája Utolsó éves nettó árbevétel 311 600 000 HUF Csicskaszervezetük az a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar, akiknek illegális adócsaló végrehajtói; - álnéven licitálhatnak, család gyilkolhatnak, lakás és új honfoglaló terroristákkal generálhatják a halszemű zsidó telepesek és hidegvérű gyíkemberek több százezres tömegeinek nemzettestbe oltását!...:O
süti beállítások módosítása