B1 blogcsalád3 tévhit a kereszténységről (Erdő Péter menekültügyi nyilatkozatának ürügyén)

2015. szeptember 06. - nickgrabowszki

Az utóbbi napokban nagy kereslet támadt a katolikus egyház bírálatára, amiért Erdő Péter azt találta mondani, az egyház azért nem fogadhat be menekülteket, mert akkor embercsempészetet követne el. Ez a dolog nyilvánvalóan nem igaz. Az embercsempészetet csak akkor lehet elkövetni, amikor

  1. illegális határátlépésben segédkezünk,
  2. valamint amikor anyagi haszonért biztosítunk szállást a migránsoknak.

Ezek egyike sem áll a katolikus egyházra, mint ahogy semelyik másikra sem. A bíboros legalábbis tájékozatlan, és azóta már finomított is az álláspontján.

De ettől eltekintve jogos-e kriktika az Erdő-nyilatkozat miatt? A dolog még a Guardianhoz is eljutott, a legfelháborítóbb egyházi nyilatkozatnak nevezte, kifejezezve reményét, hogy Ferenc pápa majd jól elbeszélget az esztergom-budapesti érsekkel.

És akkor mi van, ha nem beszélget el? A véleményük nyilván nem egyezik, de azért bírálni valakit, mert valamit nem csinált? Egyáltalán kellett volna neki tennie valamit?

Tartozik nekünk valamivel a katolikus egyház?

ep_1.jpg

Röviden válaszolva: nem. Három ok miatt sem.

1. A katolikus egyház (és a baptista, a református, a rabbinista, a buddhista, a krisnás, etc.) nem tartozik semmit tenni a kedvünkért. Se menekültügyben, se másban. Ha akar, és ezzel nem sérti a hatályos törvényeket, akkor tesz. Ha nem, akkor nem. Semmi közünk hozzá.

A katolikus egyház ma Magyarországon (Semjén, Harrach és Orbán urak kívánsága ellenére) nem tölt be közhatalmi szerepet, és közfeladatokat is mértékkel lát el. Talán még az is sok: nem kellene még arra buzgatni, hogy kapja vissza a középkor után elveszített feladatait, mert ahhoz majd jogkörök is járnak.

A katolikus (illetve bármelyik) egyház ma civil szervezet, egy a sok közül, 

bár kétségtelenül privilegzált helyzetben, de nem tartozik állami feladatokat ellátni. Tagjain kívül senkinek nincs semmilyen beleszólása a dolgaiba, leszámítva az állam törvényességi felügyeletét, meg az esetleg kiszervezett feladatokkal való elszámolást.

Cserébe a katolikus egyház se szólhat bele senki más életébe, aki nem tagja a szervezetnek. És ez így vagyon jól. Erdő Péter - becsületére legyen mondva - be is tartja ezt a felosztást. Nem követel magának beleszólási jogokat az állam polgárainak életébe, miközben az egyháztörténetre korántsem ez volt a jellemző. Cserébe az állam kiad - és megfizet - bizonyos feladatokat, mint a műemlékek fenntartása, valamint egyes oktatási és szociális intézmények működtetése.

Igen sajnálatos módon, fizetünk nekik közpénz a hitéleti feladatok ellátására is, amihez aztán végképp semmi közünk pedig. Azt a híveknek kellene finanszíroznia; azoknak, akiket érint.

Ezt leszámítva azonban

szerepzavar a menekültek ellátását a katolikusokon számonkérni.

Ha ez feladat, akkkor állami feladat: bíboros-érsek viszont se nem belügyminiszter, se nem kormányfő, és még csak nem is a felettes énjük, és ez is így van jól.

Abszurd dolog kívülől számonkérni a katolikusokat

  1. a menekültek ellátása,
  2. a nő papság nem engedélyezése,
  3. az egynemű  házasság megtagadása,
  4. az abortusz vagy a fogamzásgátlás tiltása miatt.

Ha valakinek ezek nem tetszenek, nincs más dolga, mint kilépni az egyházból. Az egyházon belülieknek viszont

joguk van úgy gondolkodni, ahogy nekik tetszik, bármennyire irracionális is. Egészen addig, amíg ezeket nem tennék kötelező normává a kívülállók számára is.

A problémák majd ott kezdődnek. Addig azonban a nem katolikusok előtt legföljebb annyi a tennivaló, hogy egy választáson olyan pártokra szavaznak, amelyek nem kívánják erősíteni az egyház társadalomban betöltött szerepét.

Ehhez szorosan éppen nem tartozik hozzá, hogy feladatokra kötelezzük őket, pl. a menekültügyben.

2. Különösen érdekessé az teszi a dolgot, hogy a katolikus egyház szerep(nem)vállalását bibliai hivatkozásokkal éri kritika. De hát milyen tekintélye lehet egy innen-onnan összeollózott ókori valllási iratgyűjteménynek? Az Ószövetség szövegei egymással vannak ellentmondásban, az Újszövetség iratai időnként saját maguknak is ellenmondanak: a XXI.század elején

semmi alapja nincs, hogy a Szentírást szentírásnak tekintsük.

Egy transzcendesnek nevezett dologhoz nincs köze a létező világnak (és amennyiben lenne, úgy már nem lenne transzcendens). De hogy nem transzcendens, azaz a létező világ része, arra egyszerűen semmilyen adat nem került elő az utóbbi kétezer évben. (És más vallásokat is beleérve az írott történelem egészében sem.)

Egy fiktív próféta, vagy még inkább egy kudarcba fulladt és kivégzett világvége-prédikátor alakja köré szőtt mítoszok és mesék miért bírnának olyan tekintéllyel, hogy két évezreddel később is számonkérhetők lennének mai közszereplőkön? Ezek nem isteni parancsolatok (Isten léte kevésbé valószínű, mint a Loch Ness-i szörnyé, ha ugyan nem önellentmondás), nincs szakciójuk, mert nincs túlvilág, tekintve, hogy a lélek nem halhatatlan. Semmilyen tény nem mutat ezek ellenkezőjére.

Nem az a probléma a katolikus egyházzal, hogy ókori, közel-keleti mesegyűjtemény szentenciáinak nem tesz eleget, hanem az, hogy egyáltalán figyelembe veszi, és terjeszti őket.

Ilyen tekintetben semmi nem különbözteti meg őket az ezotévés látnokoktól, a kanálhajlítóktól, az oltásellenesektől, a homeopatáktól vagy egyéb csodadoktoroktól.

Azonban - bár ezek kétségetlenül egytől-egyig sötét babonák - megakadályozni mégsem lehet ennek propagását. Igaza volt Chestertonnnak: "amikor az emberek nem hisznek Istenben, akkor nem semmiben sem hisznek, hanem bármiben". Az ateizmusnak tehát van értelme, a harcos ateizmusnak viszont nincs: az emberek meggyőzhetetlenek vallási ügyben. Pál apostol nem titkolta, hogy "a hit a remélt dolgok valósága, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés."

De aki elhiszi, hogy a remélt dolgok csak azért vannak, mert ő reméli, és bizonyos dolgok akkor is léteznek, ha azokra semmi nem utal, azt nem lehet rávezetni álláspontja tarthatatlanságára.

Mit lehetne kezdeni azzal, aki elfogadja, hogy a feltámadás lehetséges, a víz borrá, a bor meg vérré változik?

Komolyan az a legnagyobb baj a katolikus egyházzal, hogy nem tesz eleget finoman szólva is kétes hitelű ókori iratokban szereplő fiktív alak kívánalmainak? Ezeket soha, senki nem tartotta be. És miért is pont azokat kellene betartani?

3. Közkeletű tévedés, hogy azért, mert Európa a keresztény értékeken alapul. Nem. Európában kétségtelenül vannak magukat kereszténynek vallók, nem is kis számban (bár például a spanyol hívők száma az utóbbi 20 évben megfeleződött, a britek, a csehek, meg a skandinávok között meg máris többségben vannak az ateisták), valamint a kontinens országainak történelme évszázadokok át keresztény ideológiával átszőve zajlott, de Európa már rég elveszítette vélt identitását.

Egyfelől azért, mert ilyenje nem is volt neki: az egyes emberek hite és a ceremoniális körítés még nem jelent identitást. Európa sokkal inkább a Római Birodalom meghatározotságait vitte tovább (részben kétségtelenül a katolikus egyház közreműködésével), és az itt lakók élete szabályozása a római jogon alapszik.

Valamint azért történt egy s más az utóbbi 500 évben, noha a tradícionalisták szívesen kitörölnék a racionalitásnak, a tudományos forradalomnak, meg a felvilágosodásnak még az emlékét is. Természetesen sokkal kényelmesebb volna visszatérni az antropocentrikus világképhez, amelyben nincs valós halál, ellenben egy jóságos apafigura vigyáz a teremtményeire - ez pillantnyilag nem látszik lehetségesnek.

Európa ma már nem keresztény, hanem elsősorban szekuláris.

Lakóinak életét nem a keresztény morál, hanem a pozítív jog szabályozza, amelynek alapelvei a római jogból származnak. És az erkölcsnek nevezett íratlan (valamint folyton változó) szabályok is az antik rómaiktól veszik a princípiumaikat: a szabadságot, a méltóságot és a tisztességet.

konklave.jpg

A szélsőjobboldal (beleértve a magyarországi kormánypártokat) a közel-keleti bevándorlástól a keresztény Európát félti.

Átaludhatták az utóbbi néhány száz évet. A Nyugat-Európában kétségtelenül létező iszlamizmus nem templomokat robbant, hanem vonatokat, metrót vagy újságszerkesztőségeket. A mohamedán fundamentalistáknak több eszük van, mint a hasonló keresztényeknek: fölismerték régen, hogy a másik irracionalitás nem ellenfél, sőt, sok bennük a közös.

Az iszlamisták opponense nem a kereszténység, hanem a világi állam, amely

  1. a lehető legkevésbé korlátozza a szabadságot (hacsaknem éppen a keresztény Európa védelmére hivatkozva),
  2. minden polgárának (sőt, a nem állampolgárainak is) biztosítja (vagy legalább nem teszi lehetetlenné) a méltóságot,
  3. és mindenkitől megköveteli a tisztességet (hogy legalább ne ártson).

Ellenben éppen

a kereszténységre hivatkozó magyar kormány korlátozza a személyes szabadságot,

hogy ezzel is védje Európát, és éppen az bánik legrészvéttelenebbül az átutazó szíriaiakkal. Ebből is látszik, hogy a részvét, meg a humanitás nem keresztény, hanem általános emberi erény, és időnként azok birtolkolják legkevésbé, akik leginkább hivatkoznak rá.

Kereszténység nélkül Európa ma már jól meglenne: az csak díszlet a szekuláris kontinensen. Pápák halálakor, választásakor, temetésekor lenyűgöző látni a későókori, középkori külsőségeket, ám az egyház mára messzire került az európai problémáktól. Ezt ismerte föl az argentin Bergoglio bíboros, amikor se a ceremóniákhoz, se a dogmává merevedett hagyományokhoz nem látszik ragaszkodni, bár mind a konzervatív egyház, mind annak hívei mereven ellenállnak a megújulásnak.

Az egyház végképp anakronisztikus képződmény. Történelmi látványosság. Aki akarja, az persze elfogadhatja az iránymutatásukat, nem tilos, csak értelmetlen. Az asztrológiában is lehet hinni, míg a többieknek nem ártunk vele. És aki akar, az számon kérhet bármit egy civil szervezeten, az se tilos, de az is értelmetlen. De azon elgondolkodhatunk, milyen bizonytalan hagyományokra, kétes és hamisított dokumentumokra, fiktív szereplőkre hivatkozva szólítjuk föl őket arra, amihez semmi közük.

És hogy mennyire tiltakoznánk akkor, ha a feladatokhoz jogokat is vindikálnának maguknak.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr377764702

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Így készül a muszlim és a keresztény viccesen 2015.09.07. 07:33:13

Hogyan készül a keresztény?; 1.Távolítsd el az agya 90%-át!  2.Töltsd az üregbe a bibliát! 3.Keverj még hozzá egy kis tudatlanságot és félelmet! 4.Ereszd ki a tömegbe, tv elé és iskolákba erkölcstan tanítani!

Trackback: Hülyeségek tárházai 2015.09.07. 07:32:38

Szórakoztató Képes ErkölcsTan: plussz a tóra + Lenin összes műve + szientológia írásai + megannyi eredendően csak butításra való könyv, még ha csempésztek, loptak is bele bele megtévesztésül némi értelmes részleteket is.

Trackback: Keresztény vagy? 2015.09.07. 07:32:08

Ha KERESZTÉNY vagy abban hiszel, hogy valami kozmikus zsidó zombi örök életet adhat neked, ha szimbolikusan eszel a húsából és telepatikusan megüzened neki, hogy elfogadod őt mesterednek, és aki így cserébe eltávolíthatja a gonosz...

Trackback: Erkölcstelen kereszténység 2015.09.07. 07:31:10

A judeo-kereszténység erkölcsi elítélésének alapjai: 1. Amennyiben a bibliai judeo-keresztény Isten, azaz  JHVH - Jáhve (JHVH = Jáhve = Jehovah = Jehova = Adonáj = Elochim = Eloah = Elohim = Necach Izrael ... ) meghalt Jézusként, akkor végül i...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

inebhedj - szerintem 2015.09.07. 15:52:51

"Isten léte kevésbé valószínű, mint a Loch Ness-i szörnyé, ha ugyan nem önellentmondás"

Az ehhez kapcsolódó bizonyítás áttanulmányozásával szívesen megpróbálkoznék, lévén, úgy sejtem, ez az általános tudományokban az egyik legfontosabb áttörést jelentheti - még akkor is, ha feltételezem, hogy egyes (pl. matematikai) részei jelentősen túlmutatnak a tudomásomon.

Várható valamikor ennek (folytatásokban való) közzététele a blogon?

(Ugyanitt érdekelne még, hogy mi a Loch Ness-i szörnyet jelent a nagyon elterjedt judeo-kereszténység kifejezés, illetve ha netán mégis jelent valamit, akkor miért hanyagoltatik el a judeo-keresztény-iszlámság fogalom?)

Aztán nem értem még a bevándorlókkal szembeni "részvétlen bánásmód" kifejezést sem, hogyan realizálódott ez pontosan, hol és mikor?

Az egyetlen, ami érthető a szerző inerciarendszeréből, az az a látásmód, amely szerint a radikális iszlám nem tekinti ellenfelének a kereszténységet, sőt sok bennük a közös, ez utóbbit éreztetheti a radikális iszlám a keresztényekkel pl megfeszítések, gyújtogatások, mészárlások, és nemi erőszak útján. Ez az inerciarendszer ugyanis ismerős a radikális baloldal múltjából, amely szintén nem tekintette ellenfélnek, sőt úgy gondolta, sok közös pontja van a vallásos emberekkel, a jobboldaliakkal, a nem elég baloldaliakkal, a nem elég zsidókkal, ukránokkal, magyarokkal, értelmiségiekkel, anyjával, apjával, emberrel, állattal, múlttal, jövővel, stb.

N. Barbie 2015.09.07. 15:53:22

@Göntér László: Nem tartom elegansnak mas blogjan hirdetni a sajatod, ellenben megertem az okat, ugyanis index fooldalra atlag halandonak kb. lehetetlen kerulni. Manapsag csak ugy lehet odajutni, ha szelso(bal)liberalis felfogasban irsz a bevandorlokrol, vagy esetleg egy jo kis vallasgyalazo cikkel, mint ez is (de szigoruan csak a keresztenyseget lehet gyalazni, pl. a judaizmus csak megemlitese is kizaro ok, sot boszorkanyuldozes elszenvedesenek kockazataval jar).

Mult heten egy atlag hetkoznap delutan kb. 10 bevandorlo-sajnaltato blog volt futtatva az index fooldalon. A masik oldalrol egy sem persze. Elfogulatlan, hiteles tajekoztatas, aha.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 15:56:49

@pervie but hot: "Ilyen is van, amerikaiaknál a vallás biznisz (nem állami vonalon)"

Nem kell USA-ig futni, nálunk is van ilyen, úgy hívják hogy HIT Gyülekezet.

Ez egy olyan MLM alapú nagyvállalat, ahol erős hitélet folyik és elszámolják csapatösszetartó-tréning címszó alatt.

ezergabor 2015.09.07. 16:09:14

Az első ponttal maximálisan egyetértek, a második és a harmadik viszont nettó ateista agymosást tükröz. Pl. Nem gond, ha nincs tisztában a blogíró az elmúlt 40-50 év (még inkább az elmúlt 10év) szenzációs bibliai régészeti felfedezéseivel, amelyeket a Szent Földön találtak, csak akkor ne állítsa ekkora vehemenciával, h nincsenek.
Ő is átaludhatott néhány évtizedet, ha azt gondolja, a tudomány rendre rácáfol Isten létére... Már nem a 70es években járunk...
És nyilván a blog írójának felvilágosult mivoltából fakad, h nem veszi észre: bizony a radikális iszlám a keredzténységet igenis ellenségének tekinti.
A blogbejegyzés kiváló példája annak, hogy az ateizmus is egy vallás, ami dogmatikusan szűklátokörűvé tesz...

2015.09.07. 16:09:58

@Ésszelteli: Az már biztos, hogy nem tanulmányoztad a Koránt, és ismereteidet hallomásból szerezted.

Az angol újságíró levele persze tényleg nem sok vizet zavar, de ilyen levelet írt több mint 120 meghatározó muszlim vallástudós is www.lettertobaghdadi.com Az önjelölt „kalifa” meg persze hogy azt válaszolja, amit, hisz az ő válasza elsősorban követőinek szól.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 16:13:58

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Mint bikanyakú kálvinista mondhatok valamit?

Ne csodálkozz azon, hogy elutasítják az egyházat, hiszen a protestantizmus ismert körülmények között fogant és vérben született, de ezt mindenki tudja. A legősibb forráshoz akartak visszanyúlni, hogy hitük alapját megerősítsék és ez a Biblia volt. Minden gyökeresen másképpen akartak csinálni, mint a pápisták, de persze ugyanúgy beleléptek hatalmas darab szarokba: lásd Kálvin vastagon benne volt Szervét kivégzésében, úgy, hogy a legvéresebb kezű spanyol inkvizítor is elismerően csettintett volna, vagy Luther sem ejtett túl sok könnyet, hogy Münzert kivégezték.

A másik pedig, hogy abban az időben nem nagyon álltak rendelkezésre a rádiokarbonos-kormeghatározást elősegítő eszközök, honnan a fenéből tudhatták volna, hogy mikor és kik állították össze a Bibliát, illetve azt sem tudhatták, hogy a korai időszakban a Bibliánk összetétel olyan szélsebesen változott, mint a gránitba vésett Alkotmányunk.
Ami tegnap még a tuti volt, az mára apokrif lett, de bármikor alakulhattak úgy a dolgok, hogy az apokrifből meg szentírás lett.

Ésszelteli 2015.09.07. 16:17:53

@randomnotexists:
Néhány nyugat európai ország nagyobb városaiban vannak ugynevezett no entry zónák, ahova nem muszlimnak nem tanácsos belépni, ott nem az ország adott törvénye érvényes hanem a sária. Szóval jó lenne egy kicsit utána nézni, hogy mit nem mondanak el az modern (ál)liberál újságírók az egyszerű embereknek. Vagy lehet, hogy nekik sincs tudomásuk mert olyan újságokat olvasnak, ahol tényeket nem írnak csak propaganda szövegeket.

Frady Endre · http://fradyendre.blogspot.com/ 2015.09.07. 16:22:10

@N. Barbie: Ne tegyél rá nagyobb összeget! Egy pici (kb 110-120) fős gyülekezetről van szó, amiről szerintem még sosem hallottál. :)
Egyébként nem gyaláztam a katolikusokat. Ne adj olyat a számba, amit nem mondtam! Pusztán arról van szó, hogy nagyon nem tetszik, amit a bíboros mondott és teológiailag sem értek egyet a katolicizmussal. Ennyi!

2015.09.07. 16:24:08

@Ésszelteli: youtu.be/u-tTHmrsXB8 kb. 1:30-tól láthatóak a francia Le Petit Journal riportjai az állítólagos párizsi ”no-go zone”-okból. Előtte meg ennek a legendának az eredete látható: igen, ez is a repiblikánusok szócsövétől, a FOX News-tól ered.

És még ez is: index.hu/mindekozben/poszt/2015/01/12/a_brit_miniszterelnok_komplett_idiotanak_nevezte_a_fox_news_szakertojet/

Ismét csak azt tudom mondani, az látszik, hogy hallomásból tájékozódsz.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 16:27:24

@ezergabor: Mert ugye a vallás az tudattágító hatással bír? :)

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 16:29:50

@Mj: Talán nem véletlen. A jelenlegi pápa jó arc, de nem moshatja el a katolikus egyház ezeréves bűneit.

inebhedj - szerintem 2015.09.07. 16:33:54

@Punxsutawney Mormota:

De azért érted annak a Monty Python-i magaslatokra törő abszurditását, mikoron 3-4 rablógyilkos körül áll egy tilosban parkolót, és erkölcsi prédikációt tart neki? ;)

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 16:36:38

@Punxsutawney Mormota:

Bevallom: nem szeretem az ilyen vitákat, mert inkább fogjunk össze a közös ellenség ellen. De ha már szóba került, elárulom neked - ezer bocs és egy grizli anyamedve társaságában -, hogy számomra a protestantizmus NEM keresztény vallás.

Egyszerűen nem lehet kereszténynek lenni és elutasítani a Jézus alapította Egyházat.

BéLóg 2015.09.07. 16:38:54

Helló!
Mint tudjuk, a vallásos (főleg a katolikusok) emberek mind ostobák és hülyék, akik felültek a "papok" ezer évek óta folyó mesebeszédeinek. Már csak ezért is ajánlom elolvasni ezt:
divinity.szabadosadam.hu/?p=14088

A címe (kiemelés tőlem) NOBEL DÍJAS tudósok Istenről.

Azt is mindig oly örömmel veszem tudomásul, hogy az Istenben nem hívő meggyőződéses ateisták, akiknek "adóforintjaikat" az Állam (nagybetűvel) az Egyháznak (nagybetűvel) "síbolja" át, milliókat költenek horoszkópra, ezotérikus irodalomra, fényevésre meg tájcsi-reiki-táltos-aurás-ésatöbbi Istent nem ismerő dologra, de persze ettől ők még intelligensek ellentétben az agyalágyult Istenhívőkkel szemben.

Egyébiránt az is meglepő, hogy a legkomolyabb Isten-hívő (nem templomba járót írok) tudósok közül a legtöbben azok közül kerültek ki, akik valamilyen módon a Világegyetem keletkezésével, létezésével és működésével kapcsolatban kutattak. A gugli mindenkinek jó barátja ezügyben, nem nekem kell tehát "hinni".

Mit is mondd a hívő ember Istenről? Isten az, aki mindenütt jelen van, örökkévaló, nem látható, nem anyagi természetű, Aki Mindeneket Léteztet. Ez SEMMIBEN nem mondd ellent semmiféle tudománynak, miután gyakorlatilag minden eredetkérdés egyetlen egy pontra vezethető vissza (Heisenberget ajánlom olvasgatásra), amely "pontból" kettő darab állítás vezethető le:
Vagy...
...a Lét határozza meg a Tudatot (nincs Isten, nincs szabad akarat, minden meghatározható ok-okozat függvényében és a világunk általunk teljesen megismerhető),
vagy...
...a Tudat határozza meg a Létet (van Isten, van szabad akarat, a "világ" nem ok-okozati alapon működik és végtelen, ezáltal általunk nem megismerhető).

A két állítás közti EGYETLEN különbség a HIT.

Szvidrigajlov 2015.09.07. 16:39:52

@S0a4: Majd visszatérsz, öcsém, az utolsó sípszó elhangzása előtt.

Szvidrigajlov 2015.09.07. 16:44:47

@BéLóg: De mit idegeskedsz, meg érvelsz? Azt hiszed ezeknek ez számít? Ezeknek semmi sem számít. Csak saját maguk és a pénztárcájuk, ami akkor telik meg, ha másokat ilyen cikkekkel provokálnak.

Nem érdemes ezekkel sem vitázni, sem érvelni.
Annyi tömény hülyeséget, mint amit ezek itt az egyenlítő blogcsaládban összehordanak minden állatfaj egyszerre veszettségben komplett kipusztulna, ha megenné.

Ami inkább zavar engem, hogy ez a véresszájú, véresnyálköpő antikrisztianista álláspont a szólásszabadság maga. Ennek ellenkezője pedig a nácizmus és a diktatúra. És még ezek írnak egyenlítő, meg kettős mérce néven blogokat.

Én szívesen egyenlítenék nekik, de kurvára viszket a tenyerem egy jó kis egyenlítésért...

FILTOL · http://hulyekkimeljenek.blog.hu/ 2015.09.07. 16:58:04

na, mióta Fletónál harangoztak, a zegyenlítő is keresztény szakértő lett.
bolsilibsikéim, a pofátokra mennyi bőr van ráhűlve...elképesztő.

BéLóg 2015.09.07. 17:08:45

@Szvidrigajlov: Köszönöm a soraidat de hát én nem is "ezeknek" írtam, hanem leírtam valamit amin BÁRKI elgondolkodhat HA akar.
Én hasonlóképpen jókat röhögök mikor az Istentagadók a Bibliából idéznek is KÖZLIK a vallásosokkal (keresztyének) hogy NEKIK mit is KELL csinálniuk.
Csak magukat járatják le.

Minél többet írnak ezek a "Lenin hasznos hülyéi" annál jobb lesz nekünk. Már csak ezért is fenn kell tartani az ehhez hasonló súlyosan agykárosító blogokat, hogy minél több megtévesztett baloldali embernek kinyíljon végre a szeme.

Isten ügyben meg most, hogy megint tele van a Spectrum meg a NatGeo kozmológiai sorozatokkal és elég soxor boncolgatják a Sötét Anyag létét, ami nem látható, nem érzékelhető, teli van mindenféle tudományos ellentmondással, satöbbi, satöbbi és csak azt TUDJUK hogy van), ezért ismerőseimnek mindig megjegyzem viccesen:
Mi van? A TUDÓSOK megtalálták Istent csak még nem merik néven nevezni?

MAXELL birkaman buzizó \\http.birkafing.org 2015.09.07. 17:14:23

Ha Európa nem nyit a muzulmán vallás felé, akkor elveszett. A hanyatló Dél-Keletnek egyszerűen szüksége van vérfrissítésre!

Ugyanaz a helyzet, mint 1349-ben, amikor Nagy (Bölcs) Bircanov betelepíítette a buddhistákat a Rodope környékére. Az elkövetkező 60 év nemcsak a régiónak, de egész Bolgáriának fellendülést hozott: a hinduk és a keresztények visszaszorulásával egyszerre nőtt a népesség és a gazdaság – erre azóta sem volt példa, egész Ázsia-szerte.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.07. 17:23:38

@Punxsutawney Mormota:

De mi közöd neked ahhoz, hogy a római katolikus egyházon belül kik és mire hivatkozva követtek el bűnöket? Te is római katolikus vagy, mint én? Vagy csak tetszésed szerint válogatsz a különböző közösségekhez tartozó emberek bűnei között?

(Amúgy nem te írtad, hogy a nemességedet 1160 körülre tudod visszavezetni, amire én okleveles adatot kértem, és amire te azóta válaszolsz?)

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 17:28:15

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Ebből nem fogok kardinális kérdést csinálni, mert ahogy boldogult nagybátyám mondogatta:

Tiszteld mindenki hitét, addig amíg nincs a terhedre vele!

Egyébként református lelkész volt.

Jézus nem alapított egyházat. Ő csak annyit mondott, hogy "menjetek, és tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván nékik, hogy ..."
Pont elutasította a zsidó vallás dogmatikáit és kereteit. Sírva fakadna, ha látná hova fajult a műve, bár az mostani pápa jó arc és látványosan elutasítja azt a pompát, amik a katolikus egyházat övezi.

BéLóg 2015.09.07. 17:29:42

@maxell a dús takarmánytól meghízott szerkesztő: Sajnálom de:
Nem kívánok erőszak által muzulmán hitre térni.
Nem kívánom hogy asszonyaink és lányaink burkába legyenek burkolva.
Nem kívánom hogy ugyanők ne dolgozhassanak, ne vezethessenek autót és jogfosztottan csak a Felsőbbrendű Muszlim Férfi kívánságát teljesítsék és szülőgépekké változtassák őket.
Nem kívánom hogy ugyanőket megcsonkítsák.
Bort, sört és pálinkát akarok inni saját hazámban.
Disznóhúst is akarok enni a saját hazámban.
Új templomokat is akarok építtetni és ragaszkodom a déli harangszóhoz is.
Nem kívánok ALÁVETETTKÉNT élni a saját hazámban.
Nem kívánok együttműködni meleg embertársaim megölésében, háztetőkről való lelökésében, megkínzásában.
Nem kívánom Istenben nem hívő embertársaimat minden jogtól megfosztani és harmadrendű senkiházi szerepébe kényszeríteni.
Nem kívánom hogy fiainkat besorozva erőszakkal és gyilkolással terjesszék az "Igazhitet" a gyaurok között.
Nem kívánom, hogy bárkit rávegyenek arra hogy eleven fegyverként az iszlám ellenségeit öngyilkossággal semmisítsék meg.
Nem kívánom hogy egy olyan vallás uralkodjék a hazámban amelyből csak halálbüntetés terhe mellett lehet kitérni.
Nem kívánom hogy...
Nem kívánom hogy...
Nem kívánom hogy...
Nem kívánom hogy...

N. Barbie 2015.09.07. 17:34:30

@randomnotexists: Akkor gondolom az is csak csunya naci kitalacio, amit lattam par honapja tobb angliai ujsagban, hogy sariarendorseg neven London-ban jaroroznek muszlimok es inzultaltak, sot egyeseket tettleg bantalmaztak, akik olyanokat csinaltak amiket az o vallasuk tilt. Pl. nok nem nindzsa ruhaban, alkoholfogyasztas stb.

MAXELL birkaman buzizó \\http.birkafing.org 2015.09.07. 17:34:35

Tévedsz!
A változás a fellendülést hozza majd el.

N. Barbie 2015.09.07. 17:40:27

@Punxsutawney Mormota: Neked ez a katolikus pompa a maniad.
Mindegy, mondhat barki barmit, az biztos, hogy a vilag egy szebb hely lenne ha a tobbseg legalabb a 10 parancsolatot betartva elne, ilyen szempontbol mindegy hogy azert, mert alapbol se tenne olyat, amit az tilt, vagy lehet, hogy tenne, de nem teszi mert fel Isten buntetesetol.
Az ateista elj a manak, csinalj amit akarsz, legyel onzo, gazolj at mindenen es mindenkin felfogastol biztos jobb.

BéLóg 2015.09.07. 17:42:47

@Punxsutawney Mormota: Helló!
Jézus megalapította az Egyházat mikor Pétert az ő háromszori megtagadása miatt háromszor is önvizsgálatra (gyónás :-) de ebbe ne menjünk bele) késztetve "Legeltesd bárányaimat" (juhaimat) paranccsal Egyháza vezetésére utasította, arról már nem is beszélve hogy Simon nevét Kéfásra, azaz Kősziklára változtatta és azt mondta, "erre a Kősziklára építem Egyházamat és a Pokol kapui nem vesznek erőt azon".
Olyan vicces dolog ez a mondta-nemmondta, nem is így van, satöbbi vitatkozás.
Egyszer próbáltam csak anno egy Jehovistával vitatkozni és a (Károli) Bibliából olvastam fel neki azt a részt amit ő TELJESEN másként idézett, mire csak annyit mondott, hogy jaaaaa, hát AZ a Biblia ami nálad van az NEM IGAZI Biblia és kezdte volna magyarázni.
Ezzel se ő, se te nem sok babért arathatsz, ezért talán érdemes volna hanyagolni.
A pokol és a menny között nem vizsgával fogják eldönteni ki hova jut, például hogy Szűz volt-e Mária? vagy Volt-e Jézusnak vértestvére? satöbbi. Ebben csak egyet értünk, nem?

Majd akkor gyere azzal hogy Jézus nem alapított Egyházat ha az megsemmisült mert addig csak annyit lehet látni hogy a Gonosz rohadtul acsarkodik ellene MINDEN fronton.

Végezetül ahogy a korrupt rendőr nem teszi a rendőrséget értelmetlenné, se a gyilkos orvos az egészségügyet, se a csaló ügyvéd az igazságszolgálttást, a pedofil tanár az oktatást, úgy egyetlen vagy akár ezer pokolravaló pap sem teszi értelmetlenné a Jézus által alapított Egyházat.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 17:45:33

@Mj: Református vagyok. Mi közöm van hozzá? Basszus, emberek tízezreit gyilkolták halomra Krisztus nevében, küldtek máglyára nőket, férfiakat boszorkányság vádjával, összefogtak a mohamedán törökökkel is, ha éppen úgy hozta kedvük... de hogy egy kissé előrelépjünk a történelemben... Évtizedeken át művelték papok ezrei a pedofíliát, az árvaházakban apácák gyermekeket kínoztak, mindezt Krisztus nevében, és hivatkozási alapul a cölibátusra a 900 éve halott Gergely pápa, vagy az 1700 éve halott Siricius pápa szolgált, mert ugye azok ex cathedra nyilatkoztak. Igaz, hogy tök más céllal hozták létre az egész cölibátust, mint amire aztán szolgál, de sebaj! ferdítsük el a papjainkat!

Nem vagyok elfogult a saját egyházammal szemben sem. Nem tudok támogatni olyan társaságot, akik hasonló mocskot halmoztak fel, mint a katolikus egyház, de jobb nincs, így nekik fizetem az egyházadót.

Fischa-i csatát követően kapott nemességet valamelyik ősöm. Nézz utána, hogy kik kaptak és próbáld meg kitalálni, hogy ki vagyok. Bár én sem kérdezem, hogy Te ki vagy.

2015.09.07. 17:46:43

@N. Barbie: Azt gondolom, hogy én elég hiteles forrásokat mutattam.

BéLóg 2015.09.07. 17:49:31

@randomnotexists: Hogy én is hozzádtegyek valamit, de ne úgy hogy azt hitt, sugalmazok, miért is nem keresel rá a gugliban arra a kifejezésre hogy "kölni kalifa" vagy "kölni kalifátus", esetleg "Metin Kaplan" nevére?
Én nyelvi képzettségem folytán EREDETIBEN élvezhettem anno a kijelentéseit, miszerint "ha az iszlám jog ellentétes a német törvényekkel, akkor azt a hithű muzulmánnak NEM KELL betartania", és a többit, és a többit.

Nincs is itt semmiféle Kulturkampf meg probléma, igaz?

Göntér László 2015.09.07. 17:49:57

@N. Barbie: Ha megsértettem, bocsánatot kérek! Reklámozni a blogomat nem állt szándékomban.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 17:56:28

@BéLóg: Miért hanyagoljam? MIlliószor elmondták, leírták, hogy a Bibliát szó szerint értelmezni kb. olyan csacsiság, mint az autógyárak gyári adatait elhinni, főleg az elmúlt kétezer év fényében.

Ma a katolikus egyház pont ugyanolyan szervezet, mint amely ellen Jézus kikelt és kiverte a kufárokat a templomból.

Helló? Vatikáni bank? Helló? Mossuk a maffia pénzét? Aztán amikor egy tisztességes ember lett a pápa igen gyanús körülmények között meghalt egy hónapon belül. Igen, tudjuk... Bárkivel előfordulhat, hogy borotválkozás közben háromszor hátbaszúrja magát egy villanyborotvával...

A tények ismeretében (drasztikusan csökkenő hívők száma, a papok 40-50%-át Lengyelországban tenyésztik) Jézus nem egy ilyen egyházat akart, mert ez maga zsidó egyház.

Leírtam, a jelenlegi pápa nagyon jó arc, és érti, érzi a katolikus egyház összes betegségét és baját, de egyedül nem hozhatja el a fellendülést. Ő olyan, mint amikor a finneknek volt egy világsztár játékosuk, Jari Litmanen, de mivel egyetlen finn játékos sem volt a válogatottban, aki csak a közelébe ért volna, így soha nem jutottak ki egyetlen komoly nemzetközi megmérettetésre sem.

BéLóg 2015.09.07. 17:57:54

@Punxsutawney Mormota: ...és te akkor azt állítod hogy az Egyház tanítás szerint ezek az emberek Krisztus kebelén a Mennyben vannak?
Kell öngólt lőni azzal hogy a "képedbe" töröljük Szervét Mihály ügyét?
Azt tudjuk, hogy reformátusként az eleve elrendelésben hiszel, azaz az én szememben tagadjátok a szabad akaratot és az ezáltal a SAJÁT sorsod alakíthatóságának szabadságát, de nehogy már az egyes EMBEREK által elkövetett gyalázat alapján itéld meg az Egyházat!
Minden egyes sorodra EZER ellenpéldát adhatunk az ókori mártíroktól kezdve Teréz anyáig!
Milliószor több szentség fűződik az Egyház nevéhez mint gyalázat ezt éppen te nem tudnád?
Azt sem tudod hogy a katolikus papok is nősülhetnek, ha már annyira akarnak feleséget és családot (görögKATOLIKUSok) illetve hogy a cölibátus súlyos terhe ÖNKÉNTES és ha valaki ezen a téren képtelen vétek nélkül lenni, hát ágyasa vagy szeretője lesz, nem pedig gyerekeket ront meg!
Hogy lehet benned ennyi gyűlölet, mondd?

Agysebész migráns 2015.09.07. 18:02:30

@Tapsi75:

'Kinek szokott szinte bármilyen egyház segíteni? Ahol van esély a teritesre, és ezáltal később penz keresesre.'

1. Hívő ember NEM segít olyanoknak, akik TUDATOSAN követnek el bűncselekményeket. Hívő ember ugyanis NEM támogatja a bűn elkövetését.

2. Maga Jézus se segített mindenkin. Csak azokon, akik HITTEK benne.

NemNick 2015.09.07. 18:02:43

Ezért felesleges volt ennyit összehordanod: nem vagy vallásos, de mêg hívő sem. Rendben, úgy hírdeted a szellemi ellapultságodat, ahogy akarod.

De a szövegelésed fele konkrét fogalmi zavaroktól terhes, és sokszor komoly tájékozatlanságról árulkodik pont a szösszeneted tárgyában... Ezen még dolgoznod kéne, mielőtt ilyen témákban megnyilvánulsz.

Szerintem.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 18:12:17

@BéLóg: Hülye vagy? Olvasd el, mit írtam fentebb Szervétről és Münzerről.

Felőlem azt törölsz az arcomba, amit akarsz, nem vagyok elkötelezett híve a református egyháznak...
Egyébként valahogy a predesztináció ellenére is, a református német területek sokkal fejlettebbek voltak és a mai napig is azok, mint az ebben nem hívő déli területek.
És az nem hit, vagy vallás kérdése, hanem igyekezeté, szorgalomé.

Oh Jajj! Szentségek! Mi a fenét akarsz a szentségektől? Az, hogy a vallás nevében hányszor dúlták végig a katolikus uralkodók Európát? Tűzbe és lángba borítva mindent, amit a szerencsétlen parasztok keserves munkával megtermeltek?
Nem érdekelnek a szentségeid és a szentjeid. Egyetlen meggyalázott kisgyermek könnye többet ér, mint a komplet katolikus egyház.
Ha ezzel nem értesz egyet, nem értesz egyet. Jogod van véleményedhez.

Látom, fentebb nagyon okos voltál muszlim ügyben is. Egyszer vonszold el a túlképzett teológus seggedet Ománba és nézd meg, hogy ott hogy élnek a nők, oké?

Minden a vezetőkön múlik, hogy ki vezeti az adott országot és milyen szabályt hoz. Ott is vannak nagyon jó vezetők és nagyon rosszak. Ománt 43 éve egy stratégiai és politikai zseni vezeti, aki a majdnem középkorból a XXI. századba lőtte ki az országot. Ja! És meleg. Bocs

BéLóg 2015.09.07. 18:15:18

@Punxsutawney Mormota: Milyen vicces Jézusra hivatkozni kufárok ügyében, csak el ne felejtsük hogy "kufárok" nélkül a Szentély sosem működhetett volna.
Azt is tudjuk, a reformáció teljességgel békében zajlott le, ártatlan embereket sosem bántottak és a reformáció még véletlenül sem fonódott össze semmilyen világi hatalommal, igaz?
Idézzem a jézusi szálka meg gerenda példát? Módosítva persze hogy lásd a véleményem, más szemében észreveszed a GERENDÁT de a magadéban NEM :-)
Azt is tőlem fogod megtudni hogy a házas papok között NAGYOBB arányban vannak pedofil esetek mint a sokkal szigorúbb feltételek és felügyelet mellett lévő cölibátusban élő római katolikusok közt? Vagy azzal a vicces statisztikával piszkáljalak fel hogy a katolikus papok között nulla a házasságon belüli erőszak ellentétben a reformátusokkal? (Bocs....)
Fejezzük már be ezt az ostobaságot!
Mikor mondta azt Jézus hogy az Egyházban vagy a papok, püspökök, bíborosok vagy éppen a pápák MENTESEK lesznek a sátán kísértésétől és a bűntől?
Nem tudod hogy a Sátánnak igen magas pozíciója van az Egyházban? Neked, nekem vagy a szomszéd katolikusnak MI KÖZÜNK van ahhoz hogy X bíboros a maffia pénzét mossa vagy Y bíboros a Sátánban hisz?
Egyetlen katolikus sem az Egyházban hanem az Istenben és az ő emberek közé elküldött Fiában hisz, aki kereszthalála által megváltott engem, téged és mindenkit aki ezt hittel elfogadja?
Miért nem ez jut el a tudatodig a vatikáni bank vagy pápagyilkosság(ok) helyett?

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 18:21:51

@Agysebész migráns:

Hogy agysebész nem vagy az biztos.

1.) Ha egy pápa meglátogatja az ifjú bűnösöket, megmossa a lábukat, akkor ki vagy Te, hogy megítélj egy embert.

2.) Még az előző pontodhoz kappcsolódóan, milye bűnöket követtek el? Hm? Ugye most jólelkű, tanult, mélyen hívő, focidrukkerekre gondolsz, akkor csütörtökön és pénteken váltott műszakban dúlták fel a várost.

3.) Jézus úton-útfélen gyógyított mindenkit, olyat is, aki nem hitt benne. Utána már hitt. Az más kérdés.

Agysebész migráns 2015.09.07. 18:24:37

@Punxsutawney Mormota:

Keresztény ember NEM támogat olyanokat, akik TUDATOSAN szegik meg a hazája törvényeit.

Hogy Bergoglio mit csinál, az nem érdekel.

A BV intézményekben egyébként se olyanokat őriznek, akik szabad lábon, folyamatosan bűnöznek, hanem olyanokat, akik a BÜNTETÉSÜKET töltik.

BéLóg 2015.09.07. 18:25:13

@Punxsutawney Mormota: Nem akarok veled teológia kérdésekről tovább vitatkozni, én mérnök vagyok, nem egyházfi.
Nem kell elmennem se Ománba se Törökországba hogy lássam, itt vagy ott hogyan élnek a muzulmánok és a muzulmán nők.
malajziában például éltem és dolgoztam is.
A baj csak az, hogy ezek a muzulmánok azok, akiket az ISIS ELSŐKÉNT gyilkol le, hiszen őket már "megfertőzte" az aljas nyugat, a keresztények meg a zsidók meg akárki.
Az ománi vezető meleg ÉS muszlim? Meg akartál röhögtetni vagy csupán mondtál valami nagyot? A malajziai miniszterelnök elleni buziperről biztos nem hallottál akkor...
Afganisztán is egy haladóbb muszlim állam volt amíg oda nem jöttek a TÁLIBOK, azaz az IGAZI muszlimok... utána kezdték daruskocsival járni a falvakat hogy legyen mobil akasztófájuk a saria legnagyobb dicsőségére. Gondolom ezt is most hallod először tőlem.
Egyébként én igyekeztelen nem sértegetni téged, de értek ehhez is, mert bár hívő ember vagyok, ez nem jelenti hogy hülye is.
Ha ennyire érdekel téged egy nemteológus segge, előbb terpesszél egyet, hajolj le és nyelveddel mosd tisztára a sajátodat.
Aztán nyugodtan a szádra veheted az enyémet.
A legteljesebb béke veled, református barátom!

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.07. 18:28:35

@Punxsutawney Mormota:

"Református vagyok. Mi közöm van hozzá? Basszus, emberek tízezreit gyilkolták halomra Krisztus nevében, küldtek máglyára nőket, férfiakat boszorkányság vádjával, összefogtak a mohamedán törökökkel is, ha éppen úgy hozta kedvük..."

Minden ember bűnös, köztük pedig rengetegen követtek el bűnöket úgy, hogy közben önfelmentésként a közösségükre hivatkoztak, a közösségük alapvető üzenetét szembe köpve. Tehát ítéld el nyugodtan az összes emberi közösséget azért, mert jó néhány tagjuk súlyos, halálos bűnt követett el, pl. nem katolikusok pont ugyanilyen bűnöket.

"de hogy egy kissé előrelépjünk a történelemben... Évtizedeken át művelték papok ezrei a pedofíliát, az árvaházakban apácák gyermekeket kínoztak, mindezt Krisztus nevében, és hivatkozási alapul a cölibátusra a 900 éve halott Gergely pápa, vagy az 1700 éve halott Siricius pápa szolgált, mert ugye azok ex cathedra nyilatkoztak. Igaz, hogy tök más céllal hozták létre az egész cölibátust, mint amire aztán szolgál, de sebaj! ferdítsük el a papjainkat!"

Nagyon ócska és régi érv, hogy azért van papi pedofília, mert a papok nem nősülhetnek, holott ezek között nincs oksági kapcsolat. Akkor miért van legalább ekkora arányban pedagógusi pedofília? Ennek egyébként vaskos irodalma van, nézz utána, én nem kívánom ragozni a kétszerkettőt. Az "árvaházakban az apácák gyermekeket kínoztak Krisztus nevében" állításhoz csak annyit, hogy régen mindenki a verést és a fegyelmezést tartotta a legfontosabb gyermeknevelési eszköznek, másrészt jobb lett volna, ha nincs árvaház? Jártál már Firenzében, az Ospedale degli innocentiben?

"Nem vagyok elfogult a saját egyházammal szemben sem. Nem tudok támogatni olyan társaságot, akik hasonló mocskot halmoztak fel, mint a katolikus egyház, de jobb nincs, így nekik fizetem az egyházadót."

Minél több ember alkot egy közösséget, annál nagyobb mocsok gyűlik össze a gyarló, bűnös emberek által, és ezért rendszeresen bocsánatot is szokott kérni pl. a római katolikus egyház. (Tudod, nálunk a gyónás szentsége éppen arra van, hogy számba vedd a bűneidet, megbánd azokat, megbocsátást kérj és vezekelj úgy, hogy megfogadod, többé igyekszel nem elkövetni.) Ezek után mégis mi a fenét tegyenek még a római katolikusok, amikor ők is csak emberek?

"Fischa-i csatát követően kapott nemességet valamelyik ősöm. Nézz utána, hogy kik kaptak és próbáld meg kitalálni, hogy ki vagyok. Bár én sem kérdezem, hogy Te ki vagy."

Anno te hoztad fel a témát, rákérdeztem, te pedig most törlesztetted az adósságodat, amit köszönök, ennyi. Bár, ha a Fischa-menti csatáról van szó, az 1146-ban volt. Amúgy az avataromon láthatod, hogy ki vagyok, a nickem pedig majdnem a teljes monogramom (azóta férjhez mentem), és szerintem írtam már elég kommentet ahhoz, hogy azokból kirajzolódhasson egy viszonylag árnyaltabb kép a személyiségemről, aminek csak egy része az, ami az őseimmel történt. (És amiből jó pár részletet többször le is írtam.) De mindegy, vagy érdekel, vagy nem.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 18:30:06

@BéLóg: Házas papok között nagyobb a pedofil esetek száma? Tényleg??? Mutass már egy hiteles statisztikát erről, de ne olyat, ami a katolikus.hu - ra mutat.

Azt sem tudjuk, hogy mi van a halál után. Testünk 80%-a víz, aztán egy kis zsírszövet, meg izomrostok, meg csontok. Amikor leállnak az elektrokémiai folyamatok, az agyunk még játszik egy kicsit velünk - az sem mindenkivel fordul elő, apámmal pl nem, pedig 10 napig kómában volt.
Aztán van az a léleknek nevezett valami, amitől szeretünk, nevetünk, gyűlölünk szóval emberek vagyunk. Hogy azzal mi lesz, jó kérdés?

A családom református lelkész illetve a másik oldalról katolikus teológia professzor tagjai egyetértettek azzal, hogy a klasszikus ábrázolású patás ördög nem létezik, aki kondérban főzi a népet.

Talán az léleknek idő kell ahhoz, hogy megtisztuljon, és elérjen egy felsőbb szintet, ahol a visszatérhet a Világegyetemet teremtő legfelső intelligenciához, és ott nyerje el a végső tabula rasa állapotot, hogy aztán visszatérhessen az anyagi világba megfelelő alkalommal.

Ki tudja? A nagyon túlpartról még senki nem jött vissza emlékekkel.

BéLóg 2015.09.07. 18:36:38

@Punxsutawney Mormota:
A 3. pontodhoz:
nem gondoltam volna hogy ENNYIRE nem ismered a Bibliát.
Jézus MINDEN egyes csodatettének alapvető feltétele volt a hit, legyen az a kánaáni asszony vagy a vakon született ember. éppen Názáretben történt meg vele hogy:
"Nem is tudott ott csodát tenni, csak néhány beteget gyógyított meg, rájuk téve kezét. Ő maga is csodálkozott hitetlenségükön."
Mk6 5-6.
HIT nélkül soha nem történik csoda.

Emellett pedig az Egyházban lévő szentségben nem az általad oly lekezelően emlegetett "szentekről" írtam, hanem a Lélek által kiáradó szentségről amely majd kétezer éve része ennek az általad oly vehemensen gyalázott testnek. Jézus Krisztus testének.
Már ez is mutatja mennyire elvakultan írogatsz, a MÁSIK vélemyényének megértése helyett a saját butaságaidat látod a sorokban ygy nem nekem válaszolgatsz, hanem a tükörképednek üvöltözöl.
Még jó hogy megteheted, majd akkor lesz baj ha kisebbségbe kerülsz saját hazádban egy agresszív, gyilkos BÉKE nevű álvallás térhódításaként.

BéLóg 2015.09.07. 18:49:54

@Punxsutawney Mormota:
Házas papok között nagyobb a pedofil esetek száma? Tényleg??? Mutass már egy hiteles statisztikát erről, de ne olyat, ami a katolikus.hu - ra mutat.

Tessék. Ez igen gyorsan ment pedig nem is készültem:
www.welt.de/vermischtes/article6351966/Wie-hoch-ist-die-Zahl-paedophil-veranlagter-Priester.html

"...In Amerika hat die Zeitung "Christian Science Monitor" das Ergebnis einer Untersuchung veröffentlicht, wonach die Quote pädophiler protestantischer Geistlicher und Kirchenmitarbeiter mit zwei bis drei Prozent über der katholischer Priester liegt...."

Gyors fordításban, a jelzett újság felmérése szerint az amerikai protestáns lelkészek között 2%-kal több pedofil eset fordult elő mint a katolikusok közt.
A pedofilok RAGADOZÓK és legnagyobb részt férfi homoszexuálisok. Oda mennek dolgozni ahol áldozatra találnak. Az idézett cikkben meg vannak nevezve a családok, sport- és szabadidő egyesületek is, de BÁRMILYEN közösséget ki lehet emelni. Híresebb eset volt a nálunk elfogott pedofil angoltanár vagy a Romániába menekült református pap, akit a felesége kapott rajta miközben az éppen a gyerekét inzultálta.
Szóval ajánlom a guglit, mert nekem úgysem fox hinni, bár nem a katolikus.hu-ra mutató linket adtam neked.
Ráadásul én egy ennél sokkal alaposabb német nyelvű forrásmunkában olvastam erről adatot, ami hasonló eredményt hozott ki NÉMETORSZÁGBAN.

Agysebész migráns 2015.09.07. 18:55:09

@Punxsutawney Mormota:

"Jézus úton-útfélen gyógyított mindenkit, olyat is, aki nem hitt benne. Utána már hitt. "

Nem igaz.

BéLóg 2015.09.07. 18:59:27

@Punxsutawney Mormota:
Ja és én már gyerekkoromban sem hittem a kondérban főzött pokolbéli jelenetben, mert volt egy olyan értelmes hittanárom aki rávilágított arra, hogy adott eseben ha például saját gyerekünk vagy apánk, anyánk esne Isten itélete alá KIZÁRT hogy mi boldogan tudnánk élni a Mennyországban miközben tudjuk hogy valaki akit SZERETTÜNK a pokolban szenved.
Isten az utolsó itéletkor megsemmisíti a bűnt és a bűnösöket miközben végtelen irgalmában a bűnbánókat megmenti.
De azt mondani hogy pokol nincs is meg Isten így meg úgy az olyan mint a Lego-vallás, ez tetszik mert szép piros, az nem mert nem illik ide, emez tetszik, amaz nem, satöbbi.
A protestánsok úgy nagyjából semmiben nem hisznek, de ez NEKEM miért is lenne probléma? Ezért nem értem miért dühöngsz annyira a Jézus által Sziklára alapított Egyház ellen.
Én biztos vagyok, ha megadatik hogy majd sorban álljunk a "jó" helyen bebocsátásra várva, lesznek előttem a BÉKE vallásának igaz hívői, sőt reformátusok :-) is, ha másért nem, hát mondjuk azért mert nem volt olyan mocskos szájuk mint néha nekem bizonyos blogokban...

BéLóg 2015.09.07. 19:11:50

@Punxsutawney Mormota:
Ki tudja? A nagyon túlpartról még senki nem jött vissza emlékekkel.

(Több magas labdát is föladtál, ezért az egyenkénti válasz.)

Kezdek kételkedni abban hogy református vagy és hogy a tudásod oktatóktól származik. Ugyanis IGENIS volt aki visszatért a halálból, emlékekkel és ezt számtalan tettel be is bizonyította, mégpedig Jézus Krisztus. Ő pedig pontosan elmondta tanítványainak akkor is és persze még kereszthalála előtt, hogy pontosan mi is történik az emberrel életében és halála után.
Még a végén kiderül hogy egy igazi reformátusnak maga Jézus Krisztus sem elegendő.
Amit te leírsz a lélek ide-oda ténfergéséről (explicite lélekvándorlás), meg egyebekről, az olyannyira nem keresztyén, hogy engedelmeddel kétségbe vonom hitbéli állításaidat.
Ha ilyeneket írsz és látom, hiszel, te nem református vagy hanem buddhista. nem mintha ez zavarna vagy érdekelne, csak azt nem tudom, miért így kell lelepleződnöd ahelyett hogy mindjárt ezzel kezdted volna.

Mikrobi8 2015.09.07. 20:54:28

Kedves Blogíró! Mentsd el írásodat egy biztos helyre és olvasd el újra 20 év múlva, persze ha marad időd majd az akkor kötelező napi öt ima között, illetve nem robbantja fel a házadat valamelyik iszlám szekta, mert ide nem csak emberek jönnek hanem egy másik kultúra és másik vallás amely messze nem lesz olyan "nem beavatkozó" mint a kereszténység. Kívánok majd akkorra kellemes nosztalgiázást minden langyos érzelmű humanista európainak.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.07. 20:55:16

@Punxsutawney Mormota:

Jézus egyházat alpított 33-ban. S átadta a tudást az apostoloknak.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 20:56:54

@Agysebész migráns: Ezt játszhatjuk egy darabig:

Meggyógyította a főpap szolgájának a fülét, amit Péter vágott le, amikor meg akarta védeni Jézust.

Meggyógyította a római százados szolgálóját ráadásul távolról

Meggyógyítja a királyi vámszedő fiát - szintén távolról.

Abban igazad van, hogy először elhárított egy asszonyt, aki kérte, hogy gyógyítsa meg a leányát, mert pogányok voltak, de aztán a kérlelésre szintén meggyógyította.

Meggyógyította a siketnémát, akit elévittek. Sehol nem írják, hogy siketnéma már hívő lett volna. Ugyanez vonatkozik a bethesdai béna gyógyítására.

.

Meggyógyítota

2015.09.07. 21:35:57

@BéLóg: Metin Kaplan a muszlim Törökországban börtönben van. És ez így helyes. Egyébként nem igazán értem mit bizonyít szerinted ez az eset.

Punxsutawney Mormota 2015.09.07. 21:41:31

@BéLóg: Írtam egy szóval is, hogy hiszek akármelyik keresztény dogmában?

Miért kellene hinnem valamiben, amit egy valaki állít, egy olyan könyvben, amit az idők folyamán több tucat alkalommal szedtek szét és raktak össze, az aktuáli egyházpolitikai akaratnak megfelelően formálták a tartalmát, hol kivettek belőle egy-egy evangéliumot, hol visszarakták.

Azért kaptam szabad akaratotot, hogy tetszés szerinti világképet alakítsak ki magamnak, összerakjam azt, ami nekem tetszik, kivegyem azt, aki nekem nem tetszik, vagy nem stimmel a világképemmel. Olvasom a Bibiliát, a Koránt (copy paste) és néha a Védákat is. Megfér Asimov, Ludlum vagy éppen a klasszikusok mellett.

Lenézhetsz azért, mert nem hiszek a klasszikus feltámadásban, Ha szó szerint fogadod el a bibliai feltámadást, akkor azt is szó szerint el kell fogadni, hogy Isten 6 nap alatt teremtett az Univerzumot, hogy a Bibliában leírtak szerint kb. 6000 éve létezünk, amikor empirikus bizonyitékok vannak arra, hogy ez nem egészen így van, hiszen a Viágegyetem kb. 13 milliárd éves és a kőolaj is évmilliók alatt szintetizálódott a föld mélyében, hogy a dinókról már ne is beszéljünk.

Neeeem, nem vagyok buddista, így a nagy leleplezés elmarad. Nem hiszem, hogy a tehén szent állat, Szeretem a teheneket, de leginkább bélszín formájában Wellington formájában közepesen átsütve, egy másik kiadásuk is nagyon jó, amikor az Angus-marha hátszínéből steaket készítik.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 01:52:47

@Mj: nem nekem írtad, de...
"De mi közöd neked ahhoz, hogy a római katolikus egyházon belül kik és mire hivatkozva követtek el bűnöket?"

Amíg köztörvényes bűncselekmények fészke a katkó egyház, addig szerintem mindenkinek van köze hozzá, pláne hogy közpénzből tolják a vallásbizniszt, de teljesen átláthatatlanul.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:09:14

@N. Barbie: nem nekem írtad, de beleugatok...

"Az ateista elj a manak, csinalj amit akarsz, legyel onzo, gazolj at mindenen es mindenkin felfogastol biztos jobb."

Ez egy nagyon elterjedt segghülye katkó tévhit, hogy az ateisták swinger klubokban és ópiumbarlangokban tobzódó, a mának élő, mindenkin átgázoló alember, míg a katkó az valami éteri lény.
Nos, én földi pályafutásom során találkoztam több tucatnyi önző, hazug, félrekúró, csaló, gerinctelen katolikussal. Olyannal is, aki már a pszichopátia jellemzőit mutatta. Sikeres lett a seggnyalással, mások letaposásával, kamu önéletrajzával, de kőkatolikus. Néha elmegy Thaiföldre, Kambodzsába kislányokat kúrni. Néha gyón és ez így szerinte oké. Semmiért nincs bűntudata, szociopata.
Ismerek olyan katolikus nőt, akinek az a mániája, hogy muszlim férfiakkal dug. Erre izgul. Valami tiltott gyümölcs dolog lehet ez. Persze a szüleinek hazudozik, gyón, vívódik, de nem a hazugsága, hanem a szexuális kicsapongásai miatt.

Ateisták közt is biztos sok a szarember. De nem több, mint katkók közt. Ráadásul a katolicizmus olyan rendszert épített ki, ami elnyom, de kecsegtet is a bűnre, majd feloldozást ígér, amit amúgy egyedül Isten adhat a keresztények szerint, de a katkók ezt is máshogy látják.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:16:14

@N. Barbie: "Mindegy, mondhat barki barmit, az biztos, hogy a vilag egy szebb hely lenne ha a tobbseg legalabb a 10 parancsolatot betartva elne, ilyen szempontbol mindegy hogy azert, mert alapbol se tenne olyat, amit az tilt, vagy lehet, hogy tenne, de nem teszi mert fel Isten buntetesetol."

Mekkora hülyeség ez!?
Az embereknek a jogszabályokat kell betartani, az a társadalmi együttélés alapja. Ehhez nem kell Istent hallucinálni.
Amúgy meg mi van a muszlimokkal, az ő véleményük nem számít, nekik van 5 parancsolatuk, ők aszerint élnek, szerintük mindenkinek azt kell betartani.

Aki csak azért nem öl, lop, hazudik, mert fél Isten büntetésétől, az egy szarember, bármikor átkattanhat az agyában egy kapcsoló, ami azt jelzi, hogy most Isten azt mondja, hogy ölj. Nem bízok olyanokban, aki szerint képzeletbeli barátja tartja vissza őt a bűntől.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:36:29

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: bocsi, de Jézus tényleg egyházat alapított (mások szerint Pál tette ezt), de az nem a mai római katolikus egyház. Mindenki, aki Jézusban hisz, követi, az az egyetlen egyháza tagja. Az egyház nem szervezet, nem bíborosok, pápa, püspökök, plébánosok, kassza, templom, szenteltvíztartó, reverenda és más bohóc ornátusok. Aki egy szervezetben hisz, az nem értette meg Jézus egyházalapítását.
Jézus nem a római katolikus egyházat alapította, nem tette meg a pápát földi helytartójának, nem rendelkezett a katolikus szentségekről.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 02:38:18

@Mikrobi8: ha nem vennéd észre jelenleg a keresztények is tapsikolnak a muszlim, de főleg az afrikai keresztény betolakodóknak.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.08. 05:40:13

@pervie but hot:

Arról, hogy melyik mai egyház a folyománya a Jézus által alapítottnak természetesen lehet vitatkozni.

Ésszelteli 2015.09.08. 06:48:54

@Punxsutawney Mormota:
Dehogynem jött vissza. Akkor a teológus ismerősödet cserbenhagyta a memóriája. Az más, hogy te ezt nem tudod elhinni és feldolgozni de ez a te problémád és nem a másé. Ez a te cinizmusod.

pervie but hot (törölt) 2015.09.08. 06:54:19

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: Jézus nem egyházi szervezetet alapított.
Te vitatkozhatsz, érvelhetsz amellett, hogy a katolikus, pápista vallás a tutiság, akár ortodox létedre is. Ez Jézust annyira nem érdekelte. Nem szervezetet hozott létre, hanem egy egyházat, közösséget, a hívei tartoznak bele. Nekem amúgy mindegy, csak sose értettem ezt a katolikus hülyeséget, hogy aki a pápát nem imádja, az szerintük nincs benne az egyházban.

Ésszelteli 2015.09.08. 06:55:27

@randomnotexists:
Az a baj, hogy a megjelölt területek a belváros közelében vannak és senki sem állította, hogy ott lennének ilyen nem kívánatos helyek. Úgy látom a média teljesen alkalmatlanná vált a hiteles tájékoztatásra és valószínű még inkább az lez a jövőben. Nem a médiákból fogunk tájékozódni a jövőben mert azok csak hirdetési felületek lesznek.

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 07:42:44

@Ésszelteli: Semmi köze nincs az egészhez a teológus rokonságank.

Kérdés ugyanaz, mint fentebb: ha szó szerint vesszük, hogy valaki visszajön a tényleges halálból, akkor

1.) a, 6 napos genezis, és
2.) a 6000 éves történelemünket

is szó szerint kell vennünk, amlynek gyakolatilag minden de minden ellentmond, amit tudunk az Univerzumról és benne Földről.

És persze szó szerint kellene venni, hogy Jerikó falai kürtszóra leomlottak, hogy Mózes érintésére és szavára szétnyílt a Vörös-tenger és még rengeteg egyéb dolgot.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.08. 08:13:48

@pervie but hot:

A két alap:
- az eredeti tanítás,
- a szervezet, mely felett Isten őrködik.

A kettő feltétlenül szükséges.

A protestánsok fél lábon állnak, mert csak az első pontra hivatkoznak. A katolikus meg a másodikat abszolútizáljék, pl. szerintük lehetnek új dogmák is akár.

Az ortodioxia pedig minkettő alapján áll.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.08. 10:36:23

@pervie but hot:

Az egész emberiség köztörvényes bűnösök közössége, úgyhogy ennyi erővel nyugodtan szólj bele teszem azt a magyarországi anglikánok, a buddhista terroristák (igen, vannak) és a szváziföldi boszorkányégetők működésébe is. De tüntethetnél álló nap pusztán azért is, mert olyan politikusaink vannak, amilyenek. Érdekes módon te valamiért akkor is csak a római katolikus egyház bűneire vagy érzékeny.

Abban nyitott kapukat döngetsz, hogy minden közpénzforrást átláthatóvá kell tenni, és sokkal egyszerűbb lenne a működés is, ha a különböző egyházak mind visszakapnák a kommunizmus alatt elkobzott vagyonukat, és az állami feladatokat ellátó intézményeik (iskolák, kórházak, szeretetotthonok stb.) fenntartására kapnának csak állami pénzt.

Amúgy hihetetlen mértékben vagy félretájékozott a római katolikus egyház kapcsán (Jézus alapította a szentségeket, ahogy a pápai intézményt is, hogy mást ne mondjak), de erről csak akkor lenne érdemes vitatkozni, ha a színtiszta rosszindulat helyett legalább egy kis szikráját mutatnád a nyitottságnak. Rossz lehet úgy élni, hogy ennyi mindenkit megvetsz és utálsz.

Ésszelteli 2015.09.08. 10:48:04

@Punxsutawney Mormota:
Hát ez az !
Jézus azt mondta, hogy hallgassanak a prófétákra ha pedig nem hallgatnak rá, akkor arra sem fognak hallgatni aki a halottak közül fog jönni !

A tudományról annyit, hogy az is állandóan változik a korábbi kejelentéseit hatályon kívül helyezi és mást mond ugyanarról.
Elég ha csak a tudomány fejlődésére gondolunk.
Van persze hasznos tudomány is ! A természet törvényeit is Isten alkotta, lehet azt kutatni és törvényszerűségeket levonni róla. Ez mind ok. Darwin meg is kicsit aberrált volt.Az evólúció elfogadásához nagyobb hit kell mint a Biblia elfogadásához. Ezt már sokan megfogalmazták.

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 15:45:37

@Mj: Buddhista terroristák? hahahahahaahhahahaaa. Mintha az IRA vagy ETA nem katolikusoból állt volna. Persze, azok nem terroristák voltak, hanem csintalan kiskölykök, mert a mi kutyánk kölykei, nem?

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 15:53:42

@Ésszelteli: Lehet, hogy Darwin elméletéből hiányzik egy-két darab, és fáj elhinni, hogy bezony-bezony a majmok a rokanaink. Bár tavaly kb. 30 centire sétálgatott tőlem egy hegyi óriásgorilla, amelynek a génállománya 97,2%-ban megegyezik az emberével és viselkedésében, eszközhasználatában igen sok emberi vonás ismerhető fel...
Viszont az Darwin hiányosságai eltörpülnek amellett, amit korábban leírtam, hogy akkor most a komplett emberiség, a föld és az univerzum 6000 éves, akkor hogy jönnek ide a dinó-fossziliák 165 millió évvel ezelőttről illetve a kőolaj, ami nem 6000 év alatt keletkezik. És ugye találtak olyan eszközöket, korai településeket, amelyek túlmutatnak hatezer éven, vagy az előemberek többmillió éves csontjai...
Lehet a Bibliát szó szerint venni, de akkor be kellene foltozni a nagyságrendekkel nagyobb hiányosságokat a történtek idővonalán, mint ami Darwinnál van.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.08. 16:11:04

@Punxsutawney Mormota:

Igen, nézz utána, léteznek.
Nem, egy szóval sem mondtam ilyet. Terrorista az terrorista, nekem aztán tök mindegy, minek vagy kinek a nevében gyilkol.

2015.09.08. 17:23:29

@Ésszelteli: Gondolom nehéz szembenézni azzal, hogy hülyére lettél véve. De ha gondolod, írd le egy listában, hogy hol vannak ilyen zónák, valahogy csak utánajárunk a dolognak.

További info: www.snopes.com/politics/religion/nogozones.asp

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 18:23:23

@Punxsutawney Mormota: Elnézést, ha félreérthető voltam. A hahaha, nem annak szólt, hogy nincsenek buddhista terroristák.
Inkább a hsz egészének szólt, mintha erre hegyezted volna ki a dolgot.

A szélsőségek, lett légyen azok vallásiak vagy állatvédők, vegánok, és a sporthulliganizmus bármilyen megnyílvánulása az intelolerancia szülte megnyílvánulás és a félelem, gyengeség erőszakba konvertálása.

Punxsutawney Mormota 2015.09.08. 18:24:14

@Mj: Elnézést, ha félreérthető voltam. A hahaha, nem annak szólt, hogy nincsenek buddhista terroristák.
Inkább a hsz egészének szólt, mintha erre hegyezted volna ki a dolgot.

A szélsőségek, lett légyen azok vallásiak vagy állatvédők, vegánok, és a sporthulliganizmus bármilyen megnyílvánulása az intelolerancia szülte megnyílvánulás és a félelem, gyengeség erőszakba konvertálása.

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.08. 18:30:20

@Punxsutawney Mormota:

Pont azért soroltam fel ezeket a közösségeket, mert szerettem volna szembesíteni a kommentelőt a saját kettős mércéjével. Ő valamiért csak a római katolikusokat találja meg, ha emberi bűnökről van szó, és ez enyhén szólva nem korrekt, kivéve, ha a saját vallási közösségét javító célzattal kritizálja.

Ebben nagyjából egyetértünk; tőlem kifejezetten távol áll bármifajta szélsőség, ezért is vagyok konzervatív.

pervie but hot (törölt) 2015.09.09. 03:05:18

@Mj: "Érdekes módon te valamiért akkor is csak a római katolikus egyház bűneire vagy érzékeny."

Most a katkók a téma. Szapulom én a muszlimokat és a buddhistákat is eleget. Egyik se jobb, mint a másik.
A katolikusokat viszont megvédtem okyan tekintetben, hogy szívük joga nem elismerni a melegek egyházi házasságát, abortuszt, óvszert elutasítani, ahogy a vegánoknak is joguk van ahhoz, hogy saját mániájuk szerint egyenek. A katkó egyház is egy lelki wellness klub, saját berkein belül azt csinál, amit akar.

"Abban nyitott kapukat döngetsz, hogy minden közpénzforrást átláthatóvá kell tenni" - látod, hazudsz, katkó módra. Nem csak átláthatóságot hiányolok (bár azellen is kapálózik a katkó egyház), hanem azt, hogy egy fillért se adjanak közpénzből egyházaknak, vallásoknak.
Iskolát, intézményeket csak az állam működtessen. Vagy lehetnek még fizetős magániskolák. Ennyike.

"Amúgy hihetetlen mértékben vagy félretájékozott a római katolikus egyház kapcsán (Jézus alapította a szentségeket, ahogy a pápai intézményt is, hogy mást ne mondjak)" - lóf@szt mama!
Jézus két szentséget alapított, a többi az katkó tákolmány. A pápizmus is.

"Legalább egy kis szikráját mutatnád a nyitottságnak. Rossz lehet úgy élni, hogy ennyi mindenkit megvetsz és utálsz." - a butaságot és a butaság vámszedőit megvetem. Inkább élek így, mint hazugságban, mint a katkók. A nyitottság pont hogy jellemző rám, ezt a vallásos embereknél sajnos nem tapasztaltam. És perszeva bullshitre, kamura nem vagyok nyitott. Megértem, hogy embereknek kell a szőranya, a szopirongyi, mint kisgyereknek az elalváshoz, de én már felnőtt vagyok. Szellemileg is.

Ésszelteli 2015.09.09. 05:53:04

@Punxsutawney Mormota:
A fossziliák rádiokarbonos meghatározásáról skandallumok derültek ki, hogy eltúlozták a tudósok, hogy nagyobb legyen a szenzáció. Nyugodtan nézz utána, őket is vonzotta a szenzáció és a pénz és hazudtak is hozzá nagyot. A tudomány is változik és gyakran megcáfolja korábbi bejelentését. a tudományhoz nem lenne szabad úgy közelíteni mint valami kőbe vésett doldogra. Ld ma már nem alaklamaznak érvágást az orvostudományban.

Ésszelteli 2015.09.09. 06:26:07

"6. Az embrionális fejlődés stációi az evolúciós fejlődéssel összhangban vannak.

6. Ezt a hazugságot Ernst Haeckel professzor találta ki 1869-ben. Charlie Darwin lelkes követői ugyanis egy évtized alatt sem tudtak semmilyen bizonyítékot találni az elmélet helyességére, s kezdtek kétségbe esni. (2009-ben átléptük a kerek 150 évet, és még mindig sehol semmi.) Haeckel tehát úgy döntött, hogy „kreál” egyet. Mindenki emlékszik a biológia-tankönyvből arra az ábrára, amely az egyes állatok és az ember magzati fejlődési stádiumait mutatja be. Ez a rajz minden tankönyvben azonos, mivel Haeckel saját keze munkáját használják mindenhol – ez ugyanis az egyetlen „bizonyíték” az embrionális fejlődés általi evolúciós közösségre. A rajz hamisítvány, s Haeckel elég hamar lebukott vele: a Baseli Egyetem vezetése felfedezte a csalást 1874-ben, s kirúgták Haeckelt. Rajza azonban a mai napig benne van a tankönyvekben (s mellesleg az abortusz-kampány egyik ideológiai sarokköve)."

Ésszelteli 2015.09.09. 06:35:48

5 híres hamisítvány, amit a tudomány leplezett le

Rimóczi László

2011. június 11., szombat 13:09 | [aznap frissítve]

|

A Szépművészeti Múzeumban nemrég kiállított egyiptomi múmiákról CT vizsgálatokkal készültek döbbenetes felvételek, de egyre több tudományos eljárást használnak más régészeti leletek, vagy művészeti alkotások tanulmányozására is. Összegyűjtöttünk néhány olyan szenzációt keltő tárgyat, amelyek pont a modern vizsgálati módszereknek köszönhetően buktak le.
1. A torinói lepel mégis igazi?

A torinói lepel az egyik legrégebben vitatott relikvia, amelyről szinte az előkerülése óta folynak a viták. A halotti leplet 1357-ben említik először a források, amikor a Troyes környéki Lirey templomában előkerült a szövet. A Franciaországban felbukkant leletről VII. Klement pápa már 1390-ben sem állította, hogy az igazi lenne, viszont megengedte, hogy az igazi helyett, annak jelképes reprezentánsaként mutassák be. A pápa azonban előírta: a hívőkkel közölni kell, hogy ez nem az igazi lepel, vagyis nem az a szövet, amellyel a halott Krisztust letakarták.
A torinói lepel egyik pontos másolata a győri Szent Kamillus templomban, az oltár mögött látható
A torinói lepel egyik pontos másolata a győri Szent Kamillus templomban, az oltár mögött látható

1988-ban néhány tudós C-14-es izotópvizsgálatokkal kimutatta, hogy a lepel anyaga valamikor 1260 és 1390 között készülhetett, vagyis legalább tizenkét évszázaddal Krisztus halála után. A vizsgálat nyomán a torinói érsek hamisítványnak minősítette a szövetet. Egy amerikai kémikus, Raymond Rogers 2005 elején egy tudományos folyóiratban bejelentette, hogy a nyolcvanas években végzett vizsgálat során olyan anyagdarabokat elemeztek a C-14-es módszerrel, amelyek a lepel azon részeiből származnak, amelyeket egy 1532-es templomtűz után illesztettek bele a szövetbe.

Rogers szerint éppen ezért nem lehet pontosan megmondani a lepel korát, de a minták elemzése alapján, pontosabban a lenvászon lebomlásából keletkező vanillin vizsgálata nyomán megállapítható, hogy a lepel legalább 1300 és legfeljebb 3000 éves lehet. Az amerikai kémikus így nem tartotta kizártnak, hogy a lepel akár Krisztus idejében is keletkezhetett.

Jó kis kormeghatározás !!!

Ésszelteli 2015.09.09. 06:45:24

állandó részecskefolyamról van szó: nagyrészt protonok, kisebb részt teljes hélium atomok, valamint egyéb atommagok és elektronok jönnek a világűrből. Itt igen nagy energiájú részecskékről beszélünk, összehasonlításképpen: egy részecskegyorsító által indukált 1-10 TeV energiánál számilliószor nagyobb, 1020 eV körüli értékről. Ezek tehát géppuskaként lyuggatják keresztül a szilárd anyagot – ez fontos lesz később. Forrásuk: a csillagok, tehát a Nap is. De nem kell aggódnunk a géppuskatűz miatt – bár egyesek szerint a bőr öregkori ráncosodását ez okozza –, idelent a légkör, a Föld mágneses tere és a napszél együttes védelmét élvezzük. A Nap tehát gerjeszti és csillapítja is ezt a „sugárzást”. A napszél jóval kisebb energiájú és mágnesesen töltött részecskékből van, amelyek segítenek a Föld mágneses terének ezen részecskék lelassításában. A légkörbe érve azután nekiütköznek a nitrogén- és oxigénmolekuláknak és szétbomlanak pionokra, kaonokra és egyéb szubatomi részecskékre, valamint tényleges elektromágneses sugárzásra (gamma és annál magasabb frekvenciák). A nagyobb atommagok azonban egész protonokat is „szülhetnek”, amelyek már kisebb sebességgel haladnak tovább, így nagyobb eséllyel haladnak át a légkörön, s csak egy szilárd testben fognak megállni – ez szintén fontos lesz mindjárt. És természetesen ezek az ütközések hozzák létre a stabil 14N-ből a kormeghatározáshoz használt 14C-t.

A legtöbbször, amikor a szénizotópos kormeghatározást megmagyarázzák, nem ismertetik ilyen részletesen a folyamatot, pedig fontos ilyen mélységében megérteni, hogy lássuk, miért nem működik.

A 14C tehát folyamatosan termelődik a légkörben, ugyanakkor folyamatosan bomlik is, hiszen instabil. Hogy hány darab 14C atom termelődik egy másodperc alatt, az (elvileg, az egyszerűség kedvéért) állandó, azonban minél több van belőle, annál több bomlik el egy másodperc alatt – így, amikor ez a szám eléri a termelődés számát, egy egyensúlyi helyzet áll be, és onnantól a 14C mennyisége a légkörben állandó. A 14C úgy viselkedik, mint egy „igazi” szénatom, reakcióba lép az oxigénnel, CO2 lesz belőle, amelyet a növények belélegeznek, beépítenek saját testükbe, az állatok pedig megeszik őket és egymást – így az egyensúlyi helyzet beállta után idővel minden élőlényben a 14C koncentráció konstans lesz. Egészen addig, amíg meg nem hal, abba nem hagyja a légzést és a táplálkozást, így nem juthat a szervezetébe újabb 14C, hanem csak a meglevő fog bomlani, 5730 évente feleződni.

Így a 14C mennyisége megmutatja, milyen régen halott egy élőlény.

Problémák:

Nem tudjuk, a múltban milyen mennyiségű és összetételű volt a kozmikus sugárzás. Erre vannak becslések, amelyeket számításba vesznek – de nincsenek konkrét és tudományos precizitással használható adatok. Honnan lennének?

Nem tudjuk, a múltban a napszél milyen erős volt.

Nem tudjuk, a Föld milyen idős (lásd fentebb), sem azt, hogy létezése során mindig azonos lett volna a légkörének összetétele (sőt, tudjuk, hogy ez nem így van), így nincs valós okunk feltételezni, hogy az egyensúlyt elérte volna a Föld. Amikor a kormeghatározás ezen módját feltalálták, már réges-régen vitán felül álló, elfogadott „tény” volt, hogy a Föld több milliárd éves, ma ismert légköre sok százmillió éve állandó, így ezzel a problémával nem foglalkozott senki. Annak ellenére, hogy mérési eredmények szerint a légkör 14C koncentrációja enyhén növekedett az elmúlt évtizedekben, holott csökkenie kellene az emberi tevékenység következtében (a fosszilis energiahordozókból származó szén-dioxidban sokkal kevesebb a 14C).

Az élőlényekben konstansan jelen lévő szénatomok (nem lélegzünk ki naponta több kilónyi szenet, ugye) körében a 14C koncentráció csak csökken, és a húsevés nem növeli – vagy nem jelentősen –, hiszen valódi légköri 14C-t csak a növényeken keresztül nyerhetünk. Ezért az állatok 14C koncentrációja mindig kisebb lesz a légkörinél…

Illetve lenne, ha az élőlények testében nem zajlana nagyon kis mennyiségű átalakulás. A kozmikus háttérsugárzás protonjainak töredékrésze eljut hozzánk (lásd fentebb, az „ez fontos lesz” részeket). Ez az átalakulás pedig a természetben teljesen fedetlenül maradó holttestekben a halál után is folytatódik, mivel az élő szervezetben elég jelentős mennyiségben találhatóak nitrogénatomok.

Ráadásul azt sem tudjuk, hogy egyes, a mérhető tartományon kívül eső frekvenciák is közre játszhatnak-e az átalakulásban, azt pedig főleg nem, hogy a 14C bomlását elősegítheti vagy gátolhatja-e valamilyen nem ismert fizikai tényező. (Amint az az 1. sz. problémánál már szóba került.) Mindezek fényében megállapítható: nem csoda, hogy nem mindig működik jól ez a metódus.

Ez csak egy kis ízelítő volt, rengeteg anyagot lehet találni az Interneten, pro és kontra, azt hiszem, elég sok adatot, keresőszót írtam ebbe a bejegyzésbe, amelynek mentén el lehet indulni…

Ésszelteli 2015.09.09. 06:46:25

A szénizotópos kormeghatározás

A szénizotópos kormeghatározás, bár csak néhány ezer (legfeljebb pár tízezer) évre pontos, különösen megbízhatónak számít, ugyanis ebbben az esetben ismert, megfigyelhető és mérhető folyamat eredményeként jön létre az instabil izotóp, amely viszonylag rövid – ezért elég pontosan mérhető – felezési idővel rendelkezik: 5730 év. A 14-es tömegszámú szénizotópról van szó, amely a stabil 14N-ből (természetes nitrogén) jön létre, külső hatásra. Ez a külső hatás elsősorban: a „kozmikus sugárzás”.

A kozmikus sugárzás neve megtévesztő, mivel itt valójában egy állandó részecskefolyamról van szó: nagyrészt protonok, kisebb részt teljes hélium atomok, valamint egyéb atommagok és elektronok jönnek a világűrből. Itt igen nagy energiájú részecskékről beszélünk, összehasonlításképpen: egy részecskegyorsító által indukált 1-10 TeV energiánál számilliószor nagyobb, 1020 eV körüli értékről. Ezek tehát géppuskaként lyuggatják keresztül a szilárd anyagot – ez fontos lesz később. Forrásuk: a csillagok, tehát a Nap is. De nem kell aggódnunk a géppuskatűz miatt – bár egyesek szerint a bőr öregkori ráncosodását ez okozza –, idelent a légkör, a Föld mágneses tere és a napszél együttes védelmét élvezzük. A Nap tehát gerjeszti és csillapítja is ezt a „sugárzást”. A napszél jóval kisebb energiájú és mágnesesen töltött részecskékből van, amelyek segítenek a Föld mágneses terének ezen részecskék lelassításában. A légkörbe érve azután nekiütköznek a nitrogén- és oxigénmolekuláknak és szétbomlanak pionokra, kaonokra és egyéb szubatomi részecskékre, valamint tényleges elektromágneses sugárzásra (gamma és annál magasabb frekvenciák). A nagyobb atommagok azonban egész protonokat is „szülhetnek”, amelyek már kisebb sebességgel haladnak tovább, így nagyobb eséllyel haladnak át a légkörön, s csak egy szilárd testben fognak megállni – ez szintén fontos lesz mindjárt. És természetesen ezek az ütközések hozzák létre a stabil 14N-ből a kormeghatározáshoz használt 14C-t.

A legtöbbször, amikor a szénizotópos kormeghatározást megmagyarázzák, nem ismertetik ilyen részletesen a folyamatot, pedig fontos ilyen mélységében megérteni, hogy lássuk, miért nem működik.

A 14C tehát folyamatosan termelődik a légkörben, ugyanakkor folyamatosan bomlik is, hiszen instabil. Hogy hány darab 14C atom termelődik egy másodperc alatt, az (elvileg, az egyszerűség kedvéért) állandó, azonban minél több van belőle, annál több bomlik el egy másodperc alatt – így, amikor ez a szám eléri a termelődés számát, egy egyensúlyi helyzet áll be, és onnantól a 14C mennyisége a légkörben állandó. A 14C úgy viselkedik, mint egy „igazi” szénatom, reakcióba lép az oxigénnel, CO2 lesz belőle, amelyet a növények belélegeznek, beépítenek saját testükbe, az állatok pedig megeszik őket és egymást – így az egyensúlyi helyzet beállta után idővel minden élőlényben a 14C koncentráció konstans lesz. Egészen addig, amíg meg nem hal, abba nem hagyja a légzést és a táplálkozást, így nem juthat a szervezetébe újabb 14C, hanem csak a meglevő fog bomlani, 5730 évente feleződni.

Így a 14C mennyisége megmutatja, milyen régen halott egy élőlény.

Problémák:

Nem tudjuk, a múltban milyen mennyiségű és összetételű volt a kozmikus sugárzás. Erre vannak becslések, amelyeket számításba vesznek – de nincsenek konkrét és tudományos precizitással használható adatok. Honnan lennének?

Nem tudjuk, a múltban a napszél milyen erős volt.

Nem tudjuk, a Föld milyen idős (lásd fentebb), sem azt, hogy létezése során mindig azonos lett volna a légkörének összetétele (sőt, tudjuk, hogy ez nem így van), így nincs valós okunk feltételezni, hogy az egyensúlyt elérte volna a Föld. Amikor a kormeghatározás ezen módját feltalálták, már réges-régen vitán felül álló, elfogadott „tény” volt, hogy a Föld több milliárd éves, ma ismert légköre sok százmillió éve állandó, így ezzel a problémával nem foglalkozott senki. Annak ellenére, hogy mérési eredmények szerint a légkör 14C koncentrációja enyhén növekedett az elmúlt évtizedekben, holott csökkenie kellene az emberi tevékenység következtében (a fosszilis energiahordozókból származó szén-dioxidban sokkal kevesebb a 14C).

Az élőlényekben konstansan jelen lévő szénatomok (nem lélegzünk ki naponta több kilónyi szenet, ugye) körében a 14C koncentráció csak csökken, és a húsevés nem növeli – vagy nem jelentősen –, hiszen valódi légköri 14C-t csak a növényeken keresztül nyerhetünk. Ezért az állatok 14C koncentrációja mindig kisebb lesz a légkörinél…

Illetve lenne, ha az élőlények testében nem zajlana nagyon kis mennyiségű átalakulás. A kozmikus háttérsugárzás protonjainak töredékrésze eljut hozzánk (lásd fentebb, az „ez fontos lesz” részeket). Ez az átalakulás pedig a természetben teljesen fedetlenül maradó holttestekben a halál után is folytatódik, mivel az élő szervezetben elég jelentős mennyiségben találhatóak nitrogénatomok.

Ráadásul azt sem tudjuk, hogy egyes, a mérhető tartományon kívül ........

Mj · http://www.archiregnum.blog.hu 2015.09.09. 10:54:33

@pervie but hot:

"Most a katkók a téma. Szapulom én a muszlimokat és a buddhistákat is eleget. Egyik se jobb, mint a másik.
A katolikusokat viszont megvédtem okyan tekintetben, hogy szívük joga nem elismerni a melegek egyházi házasságát, abortuszt, óvszert elutasítani, ahogy a vegánoknak is joguk van ahhoz, hogy saját mániájuk szerint egyenek. A katkó egyház is egy lelki wellness klub, saját berkein belül azt csinál, amit akar."

Ha így gondolod, akkor minek szólsz bele, hogy mit csinálnak? Egyébként is csak annyit tehetsz, hogy olyan pártra szavazol, amelyik kevesebb támogatást adna nekik, egyébként tök fölöslegesen csinálod a fesztivált.

"látod, hazudsz, katkó módra. Nem csak átláthatóságot hiányolok (bár azellen is kapálózik a katkó egyház), hanem azt, hogy egy fillért se adjanak közpénzből egyházaknak, vallásoknak."

Ha lehazugozol, akkor itt és most véget is vethetünk ennek a vitának. Ugyanis nem vagyok hajlandó eltűrni, hogy valaki ennyire rosszindulatú és inkorrekt módon vádoljon, természetesen tök alaptalanul. (Gyűlölöm a hazugságot, ha nem tűnt volna fel.) Eleve nem értem, hogy ha nyitottságra hivatkozol, hogy feltételezed eleve, hogy szándékosan hazudok, ahelyett, hogy tévednék vagy félreérteném azt, amit írsz.

"Iskolát, intézményeket csak az állam működtessen. Vagy lehetnek még fizetős magániskolák. Ennyike."

Ha lehetnek alternatív állami iskolák, miért ne lehetnének jellemzően az ország legjobbjai közé számító egyházi iskolák? Sok nem vallásos szülő is azért íratja egyházi iskolába a gyerekét, mert a környéken az az egyetlen színvonalas oktatási intézmény.

"- lóf@szt mama!"

Ezt a hangnemet sem vagyok hajlandó elviselni. Beszélj így a saját anyáddal, de ne velem.

"Jézus két szentséget alapított, a többi az katkó tákolmány. A pápizmus is."

Tőlem azt gondolsz a szentségekről, amit akarsz, de ettől még nem lesz igaz.

"- a butaságot és a butaság vámszedőit megvetem. Inkább élek így, mint hazugságban, mint a katkók."

Egyelőre senki sem tudja bebizonyítani, hogy kinek van igaza, ez majd a halál után derül ki, de látom, legalább akkora magabiztosság szorult beléd, mint egy spanyol inkvizítorba. Az megvan, hogy éppen a beszűkült tudatra jellemző a "tutira nekem van igazam, míg mások kisgyerekek módjára elhiszik a primitív hazugságokat"?

"A nyitottság pont hogy jellemző rám, ezt a vallásos embereknél sajnos nem tapasztaltam."

Nyilván furcsa véletlen, hogy én kulturáltan szeretnék veled beszélgetni, míg te alaptalanul lehazugozol, mert "a katkók már csak ilyenek", illetve beképzelt, kioktató, rosszindulatú és lenéző mondatokat vagy képes csak kicsikarni magadból ennek jegyében. Mit ne mondjak, tök hiteles, amit csinálsz, úgyhogy én most untam meg ezt a szócséplést.

"És perszeva bullshitre, kamura nem vagyok nyitott. Megértem, hogy embereknek kell a szőranya, a szopirongyi, mint kisgyereknek az elalváshoz, de én már felnőtt vagyok. Szellemileg is."

Nyilván Aquinói Szent Tamás, Kopernikusz vagy Gauss is szellemi kisgyerekek voltak hozzád képest pusztán amiatt, mert hittek Istenben. De nem baj, sulykold csak, hogy felnőtt vagy, a végén pedig toldd meg egy "ennyikével", hátha mások is elhiszik.

Punxsutawney Mormota 2015.09.09. 11:45:01

@Ésszelteli: A tudomány változik - előnyére, hiszen változnak és fejlődnek a módszerek. A torinói lepelről nem csak rádiókarbanos módszer van, hanem a szövési technológia alapján is megállapították, hogy nem származhat abból a korból.
Természetesen lehet minden mögött az ateista tudósok összesküvését" gyanítani, de a konteókkal kappcsolatos problémáimat már leírtam - mindig minden összeesküvő csoportban akad egy ember, aki vagy ideológiai okokból vagy pénzért vagy hírnévért vagy e három katyvaszáért kitálal, Lászd, Edward Snowden.
És persze a rádiokarbonosok tévedhetnek vagy bénázhatnak, de rádiócsillagászok is? Tegnapi hír, hogy megtalálták az eddigi legősibb galaxist, a vöröseltolódás alapján 13,2 milliárd éves.

2015.09.15. 20:29:26

@Agysebész migráns: Arra azert kivancsi lennek, hogy az USA-ban melyik az a 7 tagu birosag (!!!), ami jogilag kepes arra, hogy "megkerulve a szenatust" megszavazzon dolgokat a kepviselok helyett :)
Ha nem ismered az USA torvenyhozast, akkor nem kellene emlegetni mint peldat - vagy, ha megis, akkor elobb nezz utana, hogy is van ez.

BéLóg 2015.09.17. 15:23:55

@Punxsutawney Mormota: Vicces dolog a Totinói Lepel eredetiségéről ilyesféleképpen vitatkozni. Érdekes például az az írott krónika, amelyik jóval 1200 ELŐTT készült, s amelyikben megemlítik a leplet mint létező tárgyat sőt iniciáléban le is rajzolják.
Talán te is olvastad azt a tanulmányt, amely az eredetiség mellett teszi le a voksát, VIRÁGPOR mardványok alapján, amelyeket nyilvánvalóan képtelenség lett volna átvinni 1200 utánra. Erre ezért azt szokták mondani, hogy a lepel ANYAGA eredeti (na akkor a C14-es módszer érvelés már eleve xar) de a kép mégiscsak hamis. Ez meglehet. Sokan hiszik a lelplet Leonardo által készített hamisítványnak.
De vannak itt más dolgok is, például amikor felfedezték, hogy a leplen lévő halott ember (bal) szemén jól kivehető a modern átvilágítási módszerek alapján az az obulus (aprópénz-érme), amit éppen Krisztus korában használtak és tettek a halottak szemére.
Mindezeken kívül az is tökéletesen magyarázhat mindenféle radiokarbonos vizsgálati problémát, hogy úgy tudjuk, Krisztus feltámadását igen erős FÉNYJELENSÉG kísérte (gondolom ha így volt nem lámpával világítottak a sírban...) amely mibenlétéről sokat nem tudunk, de az biztos hogy erős hatással lehetett a lelep anyagára, "tönkretéve" bármiféle utólagos izotópos vizsgálat eredményét. (Ez is igen logikus.)
A fényhatásról pedig azért is kell megemlékeznünk, mivel mai "tudományos" szemmel nézve csakis EZ lehetett a forrása a leplen kialakult test negatív lenyomatnak -- ha az eredeti.

Végezetül azonban akinek a Torinói Lepel kell ahhoz hogy higgye, hogy Jézus Krisztus az Isten fia aki meghalt majd feltámadt, az nem hiszem hogy hívőnek lenne mondható.

felfordul a gyomrom 2015.09.21. 16:03:26

@maxval bircaman megbízott szerkesztő:

"a katolicizmus NEM állítja ezt"

éppen ezért a katolicizmus nem is kereszténység :D
az csak egy hamis vallás.
ugyanis a kereszténységnek deklaráltan a biblia az egyetlen alapja (isten igéje, maga az isten, lásd jános evangéliuma), és a katolikus vallás magát kereszténynek nevezi, vagyis ezzel kimondja, hogy a biblia az egyedüli alapja, miközben mégsem a biblia az egyedüli alapja, sőt, azzal sokszor szembe is megy (a kereszténység deklarációja szerint éppen ezért), lásd például a feszület, szűz mária előtti leborulást, ami ugyebár bálványimádás, a biblia szerint, ami ugyebár deklaráltan a kereszténység egyetlen alapja.
a világon lehetnek helyes(nek tartható), vagy helytelen(nek tartható) eszmék, lehet, hogy sose ítélhetjük meg ezeket száz százalékig biztosan, de a legrosszabbak azok, amelyek még a saját deklarációjuknak se felelnek meg.

felfordul a gyomrom 2015.09.21. 16:11:41

@pervie but hot (törölt):

"egy szélsőséges politikai ideológia, ami szerint egyetlen könyvre kell alapozni az egész életet"

igen, ezt hívják ma demokráciának, az a bizonyos könyv pedig a btk.
ez valóban sajnálatos, de mégse nagyon látom, hogy az emberek felháborodnának ezen, sőt, még ők hivatkoznak rendszeresen erre a könyvre.
az igazság az, hogy ennél semmivel se rosszabb a kereszténység, ami szintén egyetlen könyvre alapozza az életet, sőt, a kereszténység értelmében az a könyv isten által lett írva, míg a btk csak emberek által.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.21. 16:40:01

@felfordul a gyomrom:

"a kereszténységnek deklaráltan a biblia az egyetlen alapja"

Tévedés.

Elég ha csak azt gondolod végig: mikor alakult meg az Egyház és mikor zárult le a Biblia kanonizációja. A különbség több mint 3 évszázad!

Azaz előbb volt Egyház, aztán Biblia!

felfordul a gyomrom 2015.09.23. 13:14:42

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: akkor fussunk neki újra. a kereszténység alapja az újszövetség, amelyet az első században írtak, mármint a jelenleg használt nyugati időszámítás szerinti első században.
az egész ószövetség a megváltó érkezését vetítette előre, ami ugyebár a biblia alapján meg be is teljesedett kb. 2000 éve.
a keresztény, eredetileg keresztyén, a krisztusi szóból ered.
amiről te beszélsz, az a katolikus vallás alapítása, amit ha jól tudom, egy pogány római császár csinált, hogy így biztosítsa az uralmát. a katolikusok csak átvették a keresztényektől a tanaikat, ami a bibliára épült és hozzátettek, meg elvettek belőle, aztán meg még a bibliával is elkezdtek variálni, de ez nem fogja megváltoztatni a lényeget.
a biblia jóval előbb volt mint a katolikus vallás, mivel a biblia eredetileg ugyebár a zsidó ószövetség.

felfordul a gyomrom 2015.09.23. 13:16:29

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: az első keresztények tulajdonképpen az apostolok voltak. semmi közük a katolikus valláshoz.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.23. 13:56:20

@felfordul a gyomrom:

Na és ki állapította meg mi az Újszövetség tartalma? Mert ez nem az égből hullott alá,

Nem tudom mit értesz katolicizmus és kereszténység alatt. Valószínűleg valamilyen képzeletbeli elletétet...

felfordul a gyomrom 2015.09.25. 01:15:40

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: valószínűleg.
te honnan szerzed az értesüléseidet, aminek igazságtartalmáról ennyire meg vagy győződve?
szerinted ki állapította meg az újszövetség tartalmát?
egyébként is lényegtelen, hogy ki. a bibliában van deklarálva a kereszténység. ha valaki kereszténynek vallja magát, akkor szükségszerűen aszerint deklarálta magát, ahogy a biblia, mivel onnan ered a fogalom. az újszövetségből. ha mondjuk feltételezzük, hogy a biblia valójában a niceai zsinaton készült, akkor is az van leírva benne, hogy a kereszténység alapja a biblia. tehát, még ha a niceai zsinaton találták is ki a kereszténységet, mégis úgy határozták meg, hogy az, amit a bibliában van. a katolikusok kereszténynek vallják magukat, de azt úgy határozták meg, hogy a biblia az alapja, de mivel a katolikus vallásnak nem a biblia az alapja, ezért az önellentmondásos, vagyis hamis vallás. olyan ez, mint a jogban egy érvénytelen szerződés.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.25. 06:01:21

"szerinted ki állapította meg az újszövetség tartalmát?"

Az Egyház.

"egyébként is lényegtelen, hogy ki. a bibliában van deklarálva a kereszténység"

Nagyon is nem lényegtelen. Mert pl. az abszurd érv, hogy ellentét van Biblia és Egyhéz között azonnal meg is dől ezzel.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.25. 06:02:36

@felfordul a gyomrom:

"hogy a biblia valójában a niceai zsinaton készült"

Nem, nem ott.

"akkor is az van leírva benne, hogy a kereszténység alapja a biblia. tehát, még ha a niceai zsinaton találták is ki a kereszténységet, mégis úgy határozták meg, hogy az, amit a bibliában van"

Nem, mert egy sok keresztény dogma NINCS benne a Bibliában.

maxval bircaman megbízott szerkesztő · http://bircahang.org 2015.09.25. 06:05:01

@felfordul a gyomrom:

"a katolikusok kereszténynek vallják magukat, de azt úgy határozták meg, hogy a biblia az alapja, de mivel a katolikus vallásnak nem a biblia az alapja, ezért az önellentmondásos, vagyis hamis vallás"

Mivel a kereszténységnek NEM a Biblia az alapja, ezért ez a következtetés hamis.

A Biblia NEM alap, hanem következmény. A Biblia az isteni tanítás ALAPJÁN készült, s Egyház KORÁBBAN volt, mint Biblia. Hogy lehetne valaminek az alapja egy KÉSŐBBI dolog?

S a katolikusok NEM állítják, hogy a Biblia az alap, hanem azt modják, a Biblia az EGYIK alap.

felfordul a gyomrom 2015.09.29. 16:46:21

@maxval bircaman megbízott szerkesztő: honnan vagy ennyire biztos abban, hogy a biblia mikor készült?

BéLóg 2015.09.29. 17:03:33

@felfordul a gyomrom: A Biblia, mely jelentése "könyvek", igazából folyamatosan "készült".
Az Ószövetségi irtok például jópárszáz évvel Krisztus előtt nyerték el elfogadott (azaz "eredeti") alakjukat, az Újszövetségi iratok megírása (amelyek végül bekerültek "a" Bibliába már Krisztus halála után röviddel megkezdődött. Legelsőként -- úgy tartják -- Márk evangéliuma íródott (kb. Kr. u. 65-70-ben) de van olyan forrás is amely szerint Máté már Kr. u. 50-ben megírta művét.
Az apostolok levelei értelem szerűen szintén ebben az időben születtek.
Ergo, a bibliai iratok közvetlenül a szemtanúktól, első vagy másodkézből (pl. az apostolok első tanítványai) származnak.

Ha esetleg arra gondolsz, mikor nyerte el a Biblia a MAI formáját, azt a Wikipédiából kiolvashatod, ahonnan én idemásolom neked az alábbi idézetet:
"Az 5. század fordulóján a katolikus egyház I. Ince pápa alatt elfogadta a bibliai kánont, amely tartalmazta Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát. Ezeket előzőleg már több zsinat megerősítette: a római zsinat (382), a hippói zsinat(393), és a két karthágói zsinat (397 és 419). Ezt a kánont használja a Vulgata, a Biblia Szent Jeromos által készített fordítása."

Szóval mivel a biblia=könyvek (egyes számban biblion=könyv, görög szó), nem igazán beszélhetünk "készülésről".

2015.10.19. 11:18:00

@Ésszelteli: Néhány nyugat európai ország nagyobb városaiban vannak ugynevezett no entry zónák, ahova nem muszlimnak nem tanácsos belépni, ott nem az ország adott törvénye érvényes hanem a sária. "
Hazugság. Egy amerikai arabellenes zsidó propaganda....
Aki terjesztette, már bocsánatot kért, miután végigjárta Európa "sarija" övezeteit....

2015.10.19. 11:23:54

@BéLóg: Tehát az evangéliumok "politikai" akarat által válogatottak. Ráadásul Egymásra utalnak, tehát jeleneteket átemelnek egyikből a másikba. Ami azért lehetséges, mert nem egy időben készültek. Az eredeti nem is olvasható, mert leginkább másolatok állnak rendelkezésre.
Talán merném venni a bátorságot, hogy összevessem 1956 dokumentálásával: mennyire hiteles kiválogatni négy megemlékezést '56-ról, és azt állítani, hogy ez aztán bizonyság?
Pedig szemtanúk írták.
Sajna a korabeli művek jobbára BarKoh Ba-ról emlékeznek meg, nomeg Keresztelő Jánosról, és csak említés szintjén Jézusról....
Például a Korán....említ egy prófétát, akinek a neve akár lehetett Jézus is.

Ésszelteli 2015.10.19. 12:52:11

@Könnyen elkaptuk, uram!:
Nagyon sajnálatos, hogy nem tájékozódsz több forrásból, akkor megváltoztatnáf ingatag alapon álló véleményed. Bizony vannak tragikus részek nyugati nagyvároskban, de rendszerint elhallgatja a liberális média, meg a helyi önkormányzat is, de még e remdőrség sem nyilatkozik. Ez van.

ankica 2019.03.11. 17:23:19

@Punxsutawney Mormota: Sajnos én nem ismerem a hit gyülekezet belső adatait de, akármivel is foglalkoznak és mit gyűjtenek be a tagoktól, nagyon sokat tesznek azért hogy a hitetleneket Isten útjára vezessék. Ezek után sokan szegényként kerültek közéjük és példa mutatóan segítették őket. A szomszédomba lakott egy ilyen család zárlat miatt leégett a lakásuk és totál felújították nekik és gyönyörűen berendezték az utolsó kanálig mindennel. A férjet szuper jó munkahelyre vitték dolgozni, a négy gyerek mellett az anyuka nyugodtan volt velük otthon. Csak tisztelettel tudok irántuk lenni.
süti beállítások módosítása