B1 blogcsaládAz igazságszolgáltatás elleni magyar és lengyel támadás fertőző lehet, de az Európai Bíróság már feni a fogát a két renitens kormányra

Szelestey Lajos nemzetközi sajtószemléje

2018. június 01. - Szelestey
  • A lengyel vezetés kilátásban helyezte, hogy elszabotálja a következő uniós költségvetés jóváhagyását.
  • Igen veszedelmes, hogy a szeretet és könyörület nélküli kereszténység immár az államvallás szerepét tölti be Magyarországon és Lengyelországban.
  • Soros György mindenütt kedvenc céltábla  a jobboldal számára, amelynek Kelet-Európában ehhez kapóra jön a  grasszáló antiszemitizmus.

 New York Times/Reuters

new_york_times.jpg

A magyar és a lengyel bírósági rendszerben végbemenő változások a bírák függetlenségét veszélyeztetik, olyan betegséget jelentenek, amely tovaterjedhet és alááshatja a demokráciát az unión belül. Így ítéli meg a helyzetet a tagállamok igazságszolgáltatását képviselő tanács elnöke. Mint mondta, a magyar és a lengyel kór ragályos lehet. Megfertőzheti a szomszéd országokat és ki tudja, hol áll meg. Ráadásul, ami történik, az rendszerszintű, ez külön is aggasztó. Hozzátette, hogy a hatalmi ágak elválasztása és az erős igazságszolgáltatás függetlensége alapvető a jól működő társadalom számára. Ezek nélkül diktatúra lehet a vége. A testület éppen a lengyelek tagságát vizsgálja, miután a varsói kormány fokozott állami ellenőrzés alá vonta a bíróságokat. A magyar megbízott pedig közbelépést kért, mivel Orbán Viktor létre akarja hozni a közigazgatási bíróságokat, ami a bírálók szerint szintén a központi  befolyás erősödéséhez vezet.

FT

financial_times.jpg

A lengyel fejlesztési miniszter azzal fenyegetőzik, hogy megnézheti az EU, mikor zárulnak a következő költségvetésről zajló tárgyalások, ha a keleti tagok tényleg jóval kevesebb felzárkóztatási támogatásra számíthatnak a következő hétéves időszakban. Meglebegtette, hogy minden tagállamnak jogában áll megvétózni a büdzsét. Kwiecinski szerint a 30 milliárdos elvonás megosztja a szervezetet. Mint ismeretes, a jövőben a lengyeleknek 23, a magyaroknak pedig 24%-kal kevesebb jutna ilyen célokra. Ám Varsó csak 10%-ot tekintene elfogadhatónak – tekintettel a Brexitre. Brüsszel ugyanakkor azzal érvel, hogy a lengyel gazdaság jól fejlődik, az egy főre jutó GDP alapján már megelőzte Görögországot, sőt hamarosan Portugália elé kerül, tehát inkább az utóbbiaknak kell a hónuk alá nyúlni. A miniszter viszont arra hivatkozik, hogy ők az egy főre jövedelem alapján továbbra is a legszegényebbek közé tartoznak.

Süddeutsche Zeitung

suddeutsche_zeitung.jpg

Élesíti a fegyvereit az Európai Bíróság, amelynek hamarosan választ kell adnia arra a kérdésre, egyáltalán jogállam-e még Lengyelország? A kérdéssel az ír Legfelsőbb Bíróság fordult a testülethez, mert úgy ítéli meg, hogy a PiS alatt az igazságszolgáltatás már nincs összhangban a jogállammal. A Bizottság ilyen okokból már eljárást indított Varsó ellen és hasonlóképpen vélekedik az emberi jogok ottani helyzetéről a Velencei Bizottság is. Ezért az ír bírák –három lengyel európai körözés alapján - tudni akarják, hogy megtagadják-e általában, és nem a konkrét esetek körülményei alapján az érintettek kiadatását. Magyarország és Románia esetében már régóta ez a gyakorlat, mert ott egyes börtönökben embertelen állapotok uralkodnak.

Az Európai Bíróság csak az ír kérelemre várt, mert tagjai már jó ideje fel vannak háborodva a lengyel és magyar helyzet miatt. De a kezeik meg vannak kötve, kizárólag panaszokra és előterjesztésekre reagálhatnak. Nem politikai program alapján járnak el, hogy a maguk akarata szerint ellenőrizzék az uniós értékeket. Viszont az EB elnöke és német tagja már jó ideje amellett korteskedik, hogy a testületnek szerepet kell játszania a jogállamiság megóvásában. Úgy hogy az EB példátlan módon napi 100 ezer eurós büntetést helyezett kilátásba arra az esetre, ha Lengyelország nem veszi figyelembe döntését és folytatja egy középkori erdő kiirtását, miközben még az eljárás nem is zárult le. Ez szintén újdonság volt, hogy lehet igen gyorsan reagálni a jogsértésekre.

Der Standard

der_standard.jpg

A lap úgy látja, hogy az Osztrák Szabadságpárt vezére könnyelműen játszadozik az unió alapelveivel, amikor megkérdőjelezi a szabad munkavállalás jogát a keleti tagállamokból érkező vendégmunkások esetében. Strache célja az, hogy gyengítse az EU-t, Kurz kancellár meg csak nézi. A FPÖ elnöke azt hozta fel példaként, hogy Ausztriában több tízezer szlovák, magyar, román és más keleti ápolónő dolgozik, ám ők az osztrákok munkáját veszik el. Mint általában a populistáknál, az érvelésben van némi igazság, csak éppen az idegen „mentőangyalok” nélkül összeomlana az idősek ellátása, mert olyan alacsonyak a bérek, hogy ilyen feladatra a hazai munkaerő nem vállalkozik. Strache a helyzetért Brüsszelt teszi felelőssé, de az időzítés különösen problémás, hiszen Bécs egy hónap múlva átveszi a szervezet soros elnöki teendőit.

De még ennél is rosszabb, hogy  a támadás az EU alapszerződését veszi célba. Lehetne persze mondani, hogy a pártvezető vitassa meg a kérdést közvetlenül Orbán Viktorral és a többi nacionalista keleti kormányfővel. Majd ők köpködnének. Azt is látni kell ugyanakkor, hogy az osztrák politikus felveti a gondot, de semmiféle gyakorlati megoldást nem ajánl rá. Csakis a kedvezőtlen fejleményeket pécézi ki, hogy megnyerje az euroszkeptikus köröket. Pedig a koalíciós program azt hangsúlyozza, hogy a Kurz-kabinet Európa-barát. Így hát a kancellárnak egyértelművé kell tennie, hogy a lefektetett ígéret nem egyszerűen ócska duma.   

Die Welt

die_welt.jpg

A kommentár szerint ismét olyan kereszténység alakul ki, amely régi idők szellemét idézve a többi vallástól elhatárolódva határozza meg önmagát és nem sokra tartja a felebaráti szeretet. Emellett fatális fejlemény, hogy Magyarországon, Lengyelországban és Oroszországban összefonódik állam és vallás. A magyaroknál és a lengyeleknél a keményszívű, kirekesztő és harcias kereszténység kerekedett felül, amely vitatja a szív üzenetét. Sőt egyfajta állami doktrína rangjára emelkedett. Ebben persze semmi új nincs, inkább reneszánszról beszélhetünk. A papok annak idején ágyúkat szenteltek meg, belenyugvásra és engedelmességre figyelmeztették az egyszerű hívőket. Németországban pedig még Adenauer idején is szembeszálltak a világ liberális értékváltásával.

Jézus tanításában két elem fonódik össze. Az egyik a felebaráti, szeretet, az irgalmasság, a részvét és a hit abban, hogy minden ember egyenlő. Ebben a zsidó-keresztény hagyományban a jó szándék és a jótett a fontos. Az idegenben pedig az embert és nem a mást látja. Ez az irányzat hihetetlenül népszerű lett az elmúlt évtizedekben, ideértve a menekültkérdést is. Másfelől viszont napjainkban olyan kereszténység jelenik meg és erősödik, amely ismét kardot ragad, mármint szóban. Teljesen megtagadja, hogy idegeneket fogadjon be, és közben cseppet sem rossz a lelkiismerete. Európából pedig ismét a jól bevált keresztény erődöt csinálna. A lengyeleknél már ott tart, hogy a hitet megfosztaná annak központi üzenetétől, a szeretettől. Azaz lerombolja a krisztusi tanítást, hogy megmentse azt.

Egyelőre csak Budapesten és Varsóban lett ez a fajta, irgalmat nem ismerő kereszténység államalkotó, a kormányzati politika része. De a jelek másutt is mind inkább a tekintélyelvűség irányába mutatnak. Olaszországban pl. a Liga vezére közönséges hangot azt tanácsolta a pápának, hogy fogja be a száját, amikor az a menekültek megsegítésére hívott fel. De a legjobban Oroszországban látni, hová vezet az, ha autoriter megfontolásokból állami célokra használnak egy keresztényi hagyományt. Államosítják az egyházat és a hitet, ráadásul etnikai-völkisch szellemmel itatják át. Felszámolják az állam és az egyház szétválasztását. Utóbbi az előbbi szolgája lesz, az államvallás szerepét tölti be, miközben az elnök gyakorlatilag felszámolta a demokráciát. Az uralkodó, Putyin, csak hatalomban, barátban és ellenségben képes gondolkodni. Számára az erőszak teljesen jogszerű politikai eszköz.

Az irgalom nélküli kereszténység újdonsült, tekintélyelvű hívei valamennyien a 19. század állam- és hitvilágába igyekeznek visszatérni. Amikor a háború természetesnek számított az államok között. Amikor gondolni sem lehetett az egyetemes emberi jogokra, hát még olyan nemzetközi szervezetekre, mint az ENSZ, az UNHCR vagy az Európai Bíróság. Az olyan keresztények, akik nem gyakorolják az irgalmat, felmondanak minden próbálkozást, hogy létrejöjjenek a világban a társadalmi szerződés stabil alapjai. Ők cseppet sem nyugatiak, modernek, hanem rettenetesen maradiak. (A szerző a lap volt kiadója.)

Kurier

kurier.jpg

Soros György kedvelt ellenség a jobboldal számára, Kelet-Európában vad támadások zajlanak ellene, amiért humanitárius szerepet vállal. De Amerikában az egyik népszerű tévésorozat sztárja éppen most nácizta le. Erdogan kijelentette, hogy nem Soros, hanem Allah alattvalója kíván lenni. Orbán Viktor évek óta azt szajkózza, hogy Soros menekültekkel akarja elárasztani Európát. A befektető a Nyílt Társadalom alapítvánnyal jó ideje támogat olyanokat, akik szociálisabb, demokratikusabb és igazságosabb társadalomért dolgoznak. A menekültválság idején emberségesebb bánásmódra figyelmeztetett, ez azonban azoknak a kormányfőknek az elsőszámú ellenfelévé tette, akik lezárják a határokat és hallani sem akarnak idegenekről. Főleg a magyar miniszterelnök járt élen ebben. De azóta jobboldali politikusok egyetlen alkalmat sem hagynak ki, ha Sorosról, mint ellenségképről van szó, ideértve az utalásokat a származására. A grasszáló antiszemitizmus termékeny talajra hull a térségben. Orbán azt állítja, hogy az üzletember titkos, balos politikai stratégiát követ.

Politico

politico_1.jpg

Szlovéniában Janez Jansa, a nagy túlélő az orbáni forgatókönyv alapján a migráció ellen fellépve próbálja megnyerni a vasárnapi választásokat. Kettejük politikai pályafutása sok közös vonást mutat, és a magyar vezető a kampányban személyesen is segítette konzervatív szövetségesét. Ha Jansa győz, az azt jelentené, hogy újabb keményen bevándorló-ellenes hang bukkanna fel az EU-tagállamok vezetőinek körében. Ő is azt hirdeti, hogy migránsmentessé teszi az országot, illetve, hogy gonosz külső erők szervezkednek ellene. Ezt a magyar miniszterelnöktől is sűrűn hallani, ráadásul a Fideszhez hasonlóan az SDS, tehát az esélyes párt is az EPP tagja. Sajtóértesülések szerint Orbán-barát médiavállalkozók anyagi támogatást adtak Jansához kötődő orgánumoknak, ezt azonban a másik fél fake news-nak minősítette.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr6914016192

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2018.06.01. 06:52:19

Egy biztos: szívesebben élnék egy Magyar- és Lengyelország-mentes EU-ban.
Az EU vezetői is csinálnak kapitális faszságokat, de úgy tűnik csak tudatlanságból, nem aljasságból, rosszindulatból, ahogy a magyarok és lengyelek.

2018.06.01. 18:23:05

@hullajelölt88: :))))) tudatlanságból..ja.. szegénykék amúgy csak jót akarnak, de a nagy igyekezetben eltévesztik.

2018.06.01. 18:53:44

@Womb Raider: nem mindegy, hogy a saját érdeket tartják szem előtt, vagy azt nézik, amit ti, hogy mivel lehet ártani a másiknak.

FCUK26 2018.06.01. 18:58:20

@hullajelölt88: egyelőre mi nézzük azt, mi az érdekünk, az unió meg elég gyengén nézi mások érdekeit

2018.06.01. 19:40:44

@hullajelölt88: Nem akarnak ők ártani nekünk, a javainkat akarják. Te komolyan hiszel ebben a naív ideában? Az EU összes fajsúlyos országának vezetője a saját országának kizárólagos érdekét tartja (helkyesen) szem előtt. Ezért van újra fasírtban Fr és D. A németek fejőstehenet csináltak az EU-ból, a Franciák meg szeretnének a tőgyhöz férni végre. Ha ez nem megy, Macron bukik. Az angolok meg nem kérnek az EB agymenéseiből..lefalcoltak, kerül amibe kerül.
süti beállítások módosítása