B1 blogcsaládJuncker: egyes közép-európai államok tesznek a szolidaritásra, miközben még az ENSZ migrációs csomagjának szövegét sem olvasták el

Nemzetközi sajtószemle

2018. november 13. - Szelestey
  • Kemény visszacsapást sürget Washington részéről egy szakvélemény, ha Orbán valóban kipaterolja az amerikai érdekeltségnek számító Közép-Európai Egyetemet.
  • Trump teljesen magára maradt nacionalizmusával a párizsi háborús emlékünnepségen, de az európai vezetők nem foglalkoztak azzal, hogy alapvetően Trianon zúdította rá a mai nacionalizmust a világra, amelynek magyar válfaja az egyik fő veszély az EU szemszögéből.
  • Az amerikai elnök a diktátorok csak a diktátorok alá adja a lovat, amikor nekimegy az újságíróknak.

Der Standard

der_standard.jpg

Juncker úgy gondolja, hogy nem ismerik az ENSZ migrációs csomagját azok az országok, amelyek nem csatlakoznak a tervezethez, így a magyar kormány sem. A készülő szabályozás ugyanis csökkentené az illegális menekültek számát. A Bizottság elnöke egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy másként döntöttek volna az érintett államok, ha elolvassák a dokumentumot. Vonatkozik ez Magyarországon kívül Ausztriára, Lengyelországra, Horvátországra és Bulgáriára, amelyek arra hivatkoznak, hogy a szabályozás elmossa a különbséget a legális és illegális migráció között. Brüsszel szerint azonban ez egyáltalán nem igaz.

Süddeutsche Zeitung

suddeutsche_zeitung.jpg

A Bizottság elnöke óv attól, hogy az EU – saját hibájából – politikai törpévé zsugorodjon össze. Juncker a lap berlini gazdasági konferenciáján kifejtette, hogy az unió a világ napos oldalán van, az európaiaknak igazából nincs okuk panaszkodni. Gazdaságilag jól megy nekik, viszont a szervezet nagyon megosztott. Keleten a tagok a menekültek átvétele kapcsán kivonják magukat a szolidaritásból. Orbán illiberális demokráciát akar. Az új olasz kormány megakadályozza az euróövezet reformját. A politikus úgy fogalmazott, hogy sok elképzelés a tagállamok ellenállásán bukik meg. Ezért pl. a külpolitikában fel kell adni az egyhangú döntéshozatal elvét. De arra is kitért, hogy nem szabad túl gyors tempót diktálni, illetve hiba volna Európai Egyesült Államokról beszélni, mert azt az emberek nem szeretik.

CNN

cnn.png

Magyarországon támadás alatt áll a demokrácia, így döntő, hogy mit lép erre az Egyesült Államok. Erre hívja fel a figyelmet közös cikkében Norman Eisen, aki Obama idején nagykövet volt, illetve fontos kormányzati feladatot látott el, jelenleg pedig a Brookings Intézet munkatársa, valamint társa, Jeffrey Gedmin, aki főszerkesztő, korábban pedig a Szabad Európa, illetve a Szabadság Rádiót irányította. Mindketten csatlakoztak ahhoz a 60 amerikai közéleti személyiséghez, aki úgy látja, hogy a magyar kormány újabb szöget ver a demokrácia koporsójába, amikor távozásra kényszeríti a CEU-t, és hogy erre az USÁ-nak keményen reagálnia kell.  Bár csekély az esély, hogy december 1-ig létrejön bármiféle egyezség, Ignatieff rektor azt mondja, ők még most is keresik a megoldást.

Orbán hangoztatja, hogy elege van az egyetem liberális ideológiájából és azt is nyíltan bevallja, hogy véget akar vetni a liberális demokráciának. Ám a szerzők szerint a felsőoktatási intézmények hozzátartoznak a demokrácia alapjaihoz. Ugyanakkor rendkívül súlyosnak tartják, hogy a miniszterelnök hozzáállását minden bizonnyal befolyásolja ellenfelének, Sorosnak a személye, mármint hogy a milliárdos segített létrehozni az intézményt. A Trump-kormányzat javára legyen mondva, hogy a magyar megközelítést nem fogadta el. Partnerként kezeli Magyarországot, de jelezte, hogy a CEU jövője elsődleges kérdés számára. Ennek ellenére Orbán elszántnak tűnik, hogy beviszi a döntő ütést, noha az pofon volna Washington számára. Zavarba ejtő dorgálással érne fel az egyik fő közép-európai szövetséges részéről.

Eisen és Gedmin úgy gondolja, hogy egy ilyen lépés nem maradhat megválaszolatlanul a kétoldalú kapcsolatokban, mert nem egyszerűen arról van szó, hogy még tovább szakad a magyar demokrácia szövete. Orbán ugyanis egy amerikai intézményt akar száműzni. Ezért ha ez netán mégis bekövetkezik, a Fehér Háznak és a washingtoni Külügyminisztériumnak világossá kell tennie, hogy alacsonyabb szintre helyezi a diplomáciai kapcsolatokat. Pompeonak nem szabad ismét találkoznia magyar diplomácia vezetőjével A Kongresszusnak be kell szüntetnie a hízelkedő közös eseményeket a magyar miniszterelnökkel, meghallgatásokat kell tartania, határozatokat kell hoznia, illetve fokoznia kell a támogatást a magyar civil társadalom és sajtó számára. Orbán visszaél Amerika jóindulatával és félő, hogy újabb lépést tesz a magyar demokrácia csődje felé.

FAZ

frankfurter_allgemeine.jpg

A konzervatív lap úgy mutatja be a Közép-Európai Egyetemet, hogy az a politikai vihar epicentrumában van, és alighanem távoznia kell Magyarországról. A rektor úgy gondolja, hogy ebben a helyzetben az EU-nak cselekednie kell, de bízik abban, hogy sikerül nyugvópontra juttatni az ügyet, miközben Orbán Viktor igyekszik kiszorítani az országból az intézményt. Ignatieff úgy fogalmaz, hogy ami velük történik, az vegytiszta politikai vandalizmus. Hiába tettek eleget az új feltételeknek, a kormányfő nem írja alá a megállapodást.  Az igazgató botránynak minősíti, hogy egy egyetemnek szednie kell a sátorfáját egy európai államban. És ez nagyon rossz előjel az uniós értékek szemszögéből. Ám ha csak nem történik csoda a hónap végéig, akkor menniük kell. Ignatieff úgy látja, hogy idáig túl kevés európai vezető csapott az asztalra, követelve, hogy Orbán hagyja abba ezt a képtelen játékot. Mert az európaiaknak dühöseknek kellene lenniük, mivel ami történik, az rossz a tudomány, a földrész egyetemei és értékei, de igazából mindenki számára. Az Európai Néppárt a minap tartott kongresszuson elmulasztotta valószínűleg az utolsó alkalmat, hogy jobb belátásra térítse a magyar vezetőt.  

Washington Post

washington_post_1.jpg

Trump azt hirdeti, hogy Amerika mindenekelőtt, ám nagyon egyedül maradt ezzel a véleményével az 1. világháborút lezáró fegyverszünet aláírásának 100. évfordulóján rendezett párizsi ünnepségen, noha Európában terjed az elnök által megtestesített populizmus. A politikus a többiektől eltérően egymaga érkezett az eseményekre és ideje nagy részét a reflektorfényektől távol, az amerikai nagykövet rezidenciáján töltötte, ám vasárnap így is kénytelen volt végighallgatni a megemlékezésen, milyen veszélyekkel jár a nacionalista elszigetelődés. Ennek megfelelően hétfőn a szokásos módon a hálátlan szövetségesekről twitterezett, akik miatt veszteséges az USA nemzetközi kereskedelme, miközben elvárják Washingtontól a védelmet.

Az út megmutatta, hogy Trump csaknem kétéves elnöksége drámaian a fejére állította az Egyesült Államok külpolitikai hozzáállását és ez megrázta a partnereket. Macron arról beszélt, hogy régi démonok térnek vissza, pedig azok miatt milliók haltak meg az 1. világháborúban. Nekiment az erősödő populizmusnak és a nacionalizmusnak. Merkel pedig már az elnök távollétében szenvedélyes felszólalásban hívott fel a világméretű együttműködésre.  Trump kővé dermedt arccal hallgatta a francia államfőt, aki a Magyarországon, Lengyelországban és másutt meghonosodott nacionalista beállítottság ellenfelének tekinti magát. Mindent elárul, hogy a vendég nem volt jelen, amikor a világ vezetői egymás mellett meneteltek, miközben elhallgattak a harangok – percre pontosan egy évszázaddal a nagy háború vége után.

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

Napjaink nacionalizmusát javarészt éppen az a Trianoni szerződés szabadította rá a világra, amelyről két napja Párizsban megemlékeztek a legfőbb politikusok. Az eseményen mind Macron, mind Merkel elítélte a nacionalizmust, mint a vérontás elsődleges okát. De nem szóltak az egykori rendezés messzire ható következményeiről, jóllehet egy sor jelenlegi gond és viszályforrás éppen amiatt keletkezett. A Közel-Keleten mesterségesen húzták meg a határokat és ily módon most szétszakad a térség. Az egykori Jugoszlávia szintén ilyen okokból bomlott fel. Ha a győztes hatalmak nem nyugszanak bele, hogy a rövid életű ukrán államot felossza egymás közt a Szovjetunió és Lengyelország, akkor a történelem alighanem másfajta fordulatot vett volna, és most nem lenne viszály Moszkva és Kijev között.

A magyar nacionalizmus, az EU egyik legnagyobb gondja, a Trianon által keltett elégedetlenségből táplálkozik. A kárpátaljai magyarság ügyében a kétoldalú súrlódások szintén abból következnek, hogy feldarabolták az egykori Magyarországot. A lengyeleknél, akiknél nemigen van idegengyűlölőbb állam a kontinensen, részben szintén abból fakad a nacionalizmus, hogy az ország úgy érzi: átléptek rajta, megalázták. Az orosz forradalom győzelmébe ugyancsak belejátszott, hogy az akkori amerikai elnök ragaszkodott ahhoz: Oroszország folytassa a háborút. A tanulság az a mai elit számára, hogy rendkívül óvatosnak kell lennie, amikor kisebb vagy legyőzött országok sorsáról határoz. Az EU-ban a kvótadöntés feldühítette a keleti tagokat, amelyek régóta azt gyanítják, hogy másodrendű polgárokként kezelik őket az unióban. Macron a kisebb államok ellenállásától függetlenül folytatni kívánja az integráció elmélyítését. A nagyhatalmi gondolkodás azonban napjainkban is gerjeszti a nacionalizmust és konfliktusokat a kevésbé fontos országokban. De erről nem sok szó esett Párizsban, noha az EU alapvetően sikeres, ám rámehet a nagyhatalmi arroganciára.

FT

financial_times.jpg

Amikor Trump a nép ellenségeinek nevezi az újságírókat, a diktátorokat bátorítja fel, vagyis nagyon is tevékeny szerepet tölt be a sajtó elleni globális támadásban, mutat rá a kommentár. A tét cseppet sem kicsi, mert úgy számolják, hogy Putyin alatt több mint 20 sajtómunkást gyilkoltak meg Oroszországban, és súlyos a helyzet Törökországban is. Az amerikai elnök úgy viselkedik a sajtóval, mint egy diktátor, de nem egy önkényuralom élén áll. Akiket veszélyeztet, azok nagy valószínűséggel nem az USÁ-ban élnek. Hanem tekintélyelvű rendszerekben,  noha az ottani sajtó munkatársai hagyományosan az Egyesült Államoktól várnak példamutatást, illetve támogatást. Csakhogy Trumptól éppen ellenkező értelmű üzenetek érkeznek, és miért ne értene egyet vele Törökország, Kína vagy Oroszország?

Új szótárt kapnak Washingtonból ahhoz, hogy elbánjanak a médiával. A jelek szerint a világban egyre keményedik a fellépés az újságírással szemben. Magyarország, ahol az amerikai elnökhöz hasonló populisták gyakorolják a hatalmat, épp most jelentett be olyan szabályozást, amelynek eredményeként újságírók kerülhetnek börtönbe. És akkor még ott van a máltai, illetve szlovák gyilkosság, amelynek egy-egy oknyomozó újságíró esett áldozatul. De ne feledkezzünk meg a Khashoggi-ügyről sem. Ilyen sors még nem vár az amerikai kollégákra, de ahol megindul a rothadás, ott gyorsan tovaterjedhet. Vagy ahogy egy török újságíró megfogalmazta: ami korábban elképzelhetetlennek tűnt, az ma nap mint nap megtörténik.

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

Románia súlyos belső bajokkal küszködik, az EU és Amerika is figyelmeztette, hogy ne ássa alá a jogállamot, viszont harcoljon a korrupció ellen, miközben az ország az uniós elnökség átvételére készül. A bukaresti kormányt egyre gyakrabban hasonlítják a magyar és a lengyel populista agitátorokhoz. Az illiberális fordulatot a kormánypárt vezére, Dragnea irányítja. Hogy terve sikerül-e, az nagyban befolyásolja, hogy az ország belép-e az unió bajforrásainak sorába. Az Oxford Analytica egyik szakértője úgy véli, hogy Brüsszel kezdi elveszteni a türelmét, mert tanul abból, miként fordult vele szembe Budapest és Varsó. Mindkét állammal szemben példátlan szankciók vannak folyamatban, miután Orbán Viktor az illiberális demokrácia nevében korlátozta a sajtó, a bíróságok és a civil társadalom függetlenségét, Kaczynski pedig ugyanezen az úton halad, de őt inkább vezérli az ideológia. Ám az erős gazdaságra támaszkodva, aligha visszakoznak.

A Bertelsmann értékelése szerint a térségen belül Romániában olyan a demokrácia helyzete, hogy annál már csak Magyarországon rosszabb. Ugyanezt állapította meg a Transparency International a korrupció kapcsán. Ponta volt miniszterelnök úgy érzékelteti a dolgokat, hogy az EU azt reméli: Bukarest valódi partnere lesz a következő hat hónapban, nem pedig olyan bajkeverő, mint Orbán és Kaczynski. Ily módon egyre valószínűbbnek látszik, hogy az unió a támogatások egy részének megvonásával „honorálja” a demokratikus jogok megsértését. Verhofstadt nemrégiben azt jósolta, hogy a jövő évet az a harc jellemzi majd, amelyet a liberális demokrácia vív az illiberalizmus felé hajló, főként keleti tagokkal. Mint mondta, Romániának nagy szerepe lesz abban, hogy Európa megnyerje a csatát.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr9514369313

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

paraszthajszal 2018.11.13. 08:58:58

„Juncker úgy gondolja, hogy nem ismerik az ENSZ migrációs csomagját azok az országok, amelyek nem csatlakoznak a tervezethez, így a magyar kormány sem. A készülő szabályozás ugyanis csökkentené az illegális menekültek számát.”

Ez az egész így meglehetősen értelmetlen.

Aki jogosult a menekültstátuszra, és azt meg is kapja, az már persze nem lesz illegális; de ettől még ugyanúgy problémákat okozhat a fogadó országban (az ellátásának költségei, az integráció nehézsége és a terrorizmus okán).

Másrészt, ha szélesre nyitjuk a migráció legális csatornáit, azzal csak még több ember fog útra kelni Ázsiából, Afrikából; de ez semmit nem ér majd abból a szempontból, hogy a papírjaikat elhagyó ügyeskedők, koromfekete bőrű „szíriai” menekültek kisebb számban induljanak útnak. Sőt, reménykedhetnek abban, hogy a szélesebbre tárt legális kapun némi ügyeskedéssel ők is beslisszolhatnak.

És eleve, az egész megközelítés az, amin változtatni kellene. Az illegális migráció problémáját nem Európában kell megoldani, hanem a forrásországokban. A menekülttáborokat pedig ezen országok közelében, Európán kívül kell létrehozni.

_atpijkamo_ 2018.11.13. 10:35:34

@paraszthajszal: "Aki jogosult a menekültstátuszra, és azt meg is kapja, az már persze nem lesz illegális; de ettől még ugyanúgy problémákat okozhat a fogadó országban (az ellátásának költségei, az integráció nehézsége és a terrorizmus okán)."

Igen. És? Az alternatíva, hogy kilépünk az EU-ból,. és a menekültügyi egyezményből. Aztán majd sír a szád, mikor az orosz tankok elől menekülve az osztrákok nem engednek be.

"Másrészt, ha szélesre nyitjuk a migráció legális csatornáit"

Ki tenne ilyet és miért?

"Az illegális migráció problémáját nem Európában kell megoldani, hanem a forrásországokban."

Akkor szólj a geci gazdádnak, mert ő az EU-ban ez ellen vétózott.

Nagykörúton túli magyar 2018.11.13. 11:45:34

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN:
"Aztán majd sír a szád, mikor az orosz tankok elől menekülve az osztrákok nem engednek be."
Sok idióta libsi... EU=NATO... No comment.
És már miért ne engednének be az osztrákok?? Nem vándorolnánk több ezer kilométert, csak 1 (azaz EGY) határt lépnénk át. Ezt most is nagymértékben támogatja minden értelmes magyar ember. Az ingyenélésért kóborlást nem.

_atpijkamo_ 2018.11.13. 12:08:50

@Szél Bernadett börtönben van már?: "EU=NATO"

Nem igazán. De sok az átfedés, az igaz.

"miért ne engednének be az osztrákok?"

Ha mi nem fogadjuk be őket hasonló esetben, akkor ők miért fogadnának be?

"Nem vándorolnánk több ezer kilométert"

Tök mindegy. A menekültügyi egyezményben nincs szó kilométerről.

Fülig José 2018.11.13. 12:13:12

@Szél Bernadett börtönben van már?: magadra gondoltál, mint értelmes magyar ember??? Te?! Orbánista, hithű fideSSharcos, mint ember?! Hehehe...

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 12:20:57

"Kemény visszacsapást sürget Washington részéről egy szakvélemény, ha Orbán valóban kipaterolja az amerikai érdekeltségnek számító Közép-Európai Egyetemet."

Miután Soros CIA stróman, ezzel tényleg az Usa-t basztatjuk (vagy nem hagyjuk magunkat basztatni általuk így ugyanaz) tehát elképzelhető a visszacsapás.
Még jó, hogy a szövetségeseink, majd elfoglalnak minket mint ahogy általában a szövetségeseink tették eddig is! :D

_atpijkamo_ 2018.11.13. 12:24:27

"Három gyermekem három különböző iskolában tanul, és mindegyik iskolában hiányzik matematika-, magyar-, történelem- és nyelvtanár, pedig ezek a felvételi szempontjából fontosak. A természettudományos tantárgyakat összevissza tanítják, most éppen a testneveléstanárok álltak csatarendbe.

A matekot egyszerre 4(!!!) tanár tanítja, közülük 1 matektanár, a többi nem az. Angolból ez 2 tanárt jelent, közülük 1 nem angol szakos.

Vannak olyan napok, amikor 13 éves gyermekem 7.15-re már az iskolában van és tanul, és csak fél 6-ra ér haza. Pedig csak öt percre van az iskola.

Az 5. osztályt kezdő gyerekemnek a magyart hitoktató/tanító szakos tanítja. Szeretne a gyerekem 6. után 6 osztályos gimibe menni… Így esélye sincs… Az angolt a történelemtanár "vállalta be", mert van alapfokú nyelvvizsgája és 5.-re az elég. Van két végzős egyetemista is és nyugdíjból visszahívott fizika szakos tanár. Tavaly 78 éves tanár tanította a fizikát 7., 8. osztályban.

Az informatikát a könyvtáros tartja, 25 évvel ezelőtti anyagokból.

A hivatalos statisztika csak azt mutatja ki, hogy hány státusz nincs betöltve, azt viszont a szülő tudja elmondani, hogy milyen minőségű órát tart a helyettesítő tanár, aki kvázi ingyen dolgozik."

hvg.hu/itthon/20181112_Az_informatikat_a_konyvtaros_tartja_25_evvel_ezelotti_anyagbol

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 12:24:44

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: @Fülig José:

Az miért van, hogy ti a poszthoz basztok hozzászólni érdemben, hanem egyből nekiálltok kommentelőket vegzálni?
Két szottyadt pöcs!

Fülig José 2018.11.13. 12:26:11

@Helga Beauty Salon: buta hugi, te, mint kommentelő???? szánalmas troll, akinek az a munkája hogy itt ossza az észt. MINDEN poszt alatt ugatsz, szerinted?!

_atpijkamo_ 2018.11.13. 12:26:19

"Tiborcz István, Orbán Viktor veje még csak az „előőrs”, mondhatni Mészáros Lőrinc „szálláscsinálója” volt a Balatonnál, amikor az érdekeltsége két éve megszerezte a balatoni hajózási társaságtól a keszthelyi jachtkikötőt. Ma már Keszthelyen az a mondás járja, hogy néhány foghíj kivételével szinte a város egész Balaton-partját a miniszterelnökhöz köthető „új nemzeti burzsoázia” ellenőrzi, és mostanra már alig maradt tóparti település, ahol ne lenne valamilyen „Mészáros-érdekeltség”."

nepszava.hu/1133582_meszaros-rivieraja-a-balaton

Fülig José 2018.11.13. 12:29:05

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: ugyan hagyd, VIKTOR KIRÁLY ELNŐK ÚR megvéd a migráncsoktól, és soroooooooooooooooos.... ezek a véglények ennyit tudnak. kár a szó. ma leiratkoztam a TB befizető listáról is (sajnos munkanélküli vagyok, adót régen nem fizetek) innen a fideSSparasztok tartják el a luxikormányt. hajrá!

_atpijkamo_ 2018.11.13. 12:29:20

@Helga Beauty Salon: "Az miért van, hogy ti a poszthoz basztok hozzászólni érdemben, hanem egyből nekiálltok kommentelőket vegzálni?"

Én csak a hazugságokra reagálok. Hagyjátok abba, és többet egy kommentem nem lesz.

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 12:30:20

"Juncker: egyes közép-európai államok tesznek a szolidaritásra, miközben még az ENSZ migrációs csomagjának szövegét sem olvasták el"

Aljas rágalom, Magyarország szolidáris Junckerrel, nekünk is magas az alkohol fogyasztásunk! Monnyuk a csomag szövegét lehet hogy nem olvastuk el! :D
Ja, amúgy 56 évfordulója kapcsán az jutott eszembe, hogy bassza szájba a kurva anyját az ENSZ, akkor nem nagyon segített, most akar csomagot küldeni?

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 12:32:45

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "Én csak a hazugságokra reagálok. Hagyjátok abba, és többet egy kommentem nem lesz."

Akkor pláne a posztot ajánlom.

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 12:43:22

@Fülig José: ". ma leiratkoztam a TB befizető listáról is (sajnos munkanélküli vagyok, adót régen nem fizetek) innen a fideSSparasztok tartják el a luxikormányt. hajrá!"

Ettől ugyan nem omlik össze az ország, számos hozzád hasonló naplopó tetű van még, nem vagy egyedül! :P
Tipikus ellenzéki proli vagy.

Fülig José 2018.11.13. 12:44:38

@Helga Beauty Salon: persze persze, nyomjad csak, haver... aztán leszel szíves a kasszához fáradni, urad és parancsolód repülőzne kicsit...

_atpijkamo_ 2018.11.13. 12:59:30

@Fülig José: Leégett a szerver, vagy nemzeti (lásd még trafik) ünnepet tartanak a Kubatov főhadiszálláson, nemtom, de ma nem jönnek a trollok. Ez a szalonnás fideSSfasszopó csak magánszorgalomból veri itt. :))

csobi2011 2018.11.13. 13:55:37

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: te akkora barom vagy hogy nem tudod mi a különbség az eu és a nato között. Ha jönnek az orosz tankok, az eu nem véd meg max a nato. De minek is neked bármi értelmeset írni

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 14:09:56

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: A modorodat és a stílusodat már megszoktam és nem is reagálnék, de ezen a szalonnás szövegen elámultam! Ezt most honnan szedted, vagy csak kínodban ezt sikerült kiizzadni?

_atpijkamo_ 2018.11.13. 14:20:21

@Helga Beauty Szalonna: "A modorodat és a stílusodat"

De érzékenynek tetszik lenni. A fideSSdasszopókkal a fideSSdasszopók modorában beszélek. Normálisan kezdtek beszélni, akkor majd én is veletek. :))

_atpijkamo_ 2018.11.13. 14:21:25

@csobi2011: "az eu nem véd meg"

Te mekkora állat vagy! Miért védene mez az EU????

Helga Beauty Salon. 2018.11.13. 14:45:49

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: "De érzékenynek tetszik lenni. "

Hol írtam hogy megsértettél? Nem tudsz, amilyen szinten most tolod, az alatta van az ingerküszöbömnek. Az állatkertben sem lepődök meg, ha a majmok szarral dobálóznak. :D
Egyszerűen ez a szalonnás dolog érdekelt, hogy honnan szedted, de már látom hogy csak valami idegrendszeri rendellenesség lépett fel nálad és azért dobáltad a szavakat.

komiszár 2018.11.13. 15:40:28

Igazságot MAGYARORSSZÁGNAK !
Börtönbe és rabláncra a brüsszeli judeobolsevista bürokrácia magyar
hazai szekértolóit.
Éljen a NACIONALIZMUS !
ÉLJEN AZ IRREDENTIZMUS !
Éljen a bevándorlómentes Magyarország. !

csobi2011 2018.11.13. 15:46:41

@MIÉRT NINCS MINDEN MSZP ÉS FIDESZ TOLVAJ BÖRTÖNBEN: te írtad itt néhány hozzászólással ezelőtt, hogy ha kilépünk az eu-ból akkor ki véd meg minket. Hát a nato, mert a két szervezetnek nincs köze egymáshoz. A nato alapokmánya értelmében bármilyen támadás a teljes szövetség elleni támadásnak minösül. Most meg itt okoskodsz nekem. Te súlyosabb eset vagy mint gondoltam.

antiinternáci 2018.11.23. 12:30:50

Felháborító, hogy az amerikai bolsevisták fenyegetik hazánkat a CEU miatt.
Amíg nem lehet Amerikában Oszama bin Laden Egyetem, addig hagyjanak békén minket a Soros-egyetemmel.
süti beállítások módosítása