B1 blogcsaládNémetországot lekötik a hazai gondok, de azért hiba volna fogatlan oroszlánnak tekinteni az európai demokrácia ügyében

Nemzetközi sajtószemle

2018. december 06. - Szelestey
  • With love from me to you: újabb arculcsapások Orbánnak Berlinből,
  • Megint egy lesújtó vélemény a magyar sajtószabadságról, miközben a kormányfő szintet lépett a médiapiac letarolásában, a piaci viszonyok semmibevételében.
  • A kormányfő jól gondolta, hogy a világ csak szép szavakban fog kiállni a CEU-ért, viszont azt üzente az egyetem elűzésével hogy itt ő a bandagazda, őt semmilyen ügyben nem lehet megkerülni.

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

A német uniópártok támogatják, hogy Merkel változatlanul a jogállam megőrzéséhez kívánja kötni az uniós támogatásokat, ám ez azt vetíti előre, hogy nagy összecsapások lesznek a magyar és lengyel populista vezetéssel a következő uniós költségvetésről zajló tárgyalásokon. A CDU/CSU parlamenti csoportja a napokban hagyta jóvá ezt az álláspontot a jövő heti brüsszeli csúcsra, amelynek éppen a leendő pénzügyi előirányzat, valamint a migráció lesz a fő témája. A berlini pozíciót rögzítő dokumentum kiemeli, hogy az alapok folyósítását alapvetően a nemzeti szerkezeti reformoktól, valamint a jogállamiságtól kell függővé tenni. Egyben támogatást ajánl a Bizottságnak, hogy az ki tudja védeni egyes kelet-európai és más kormányok próbálkozását, mármint hogy az illiberális demokráciával váltsák fel a demokratikus normákat. A hírügynökség megjegyzi, hogy a fogalmat Orbán Viktor, a mozgalom zászlóvivője alkotta.

FAZ

frankfurter_allgemeine.jpg

Németország – főleg Magyarország és Lengyelország miatt ellenzi, hogy a Bizottság javaslatának megfelelően egyszerűsítsék büntetőügyekben a tagállamok hozzáférését más országok elektronikus bizonyítékaihoz. A berlini ellenállás láttán Brüsszel menetközben felvetette, hogy az érintette kormányok bizonyos időn belül kifogást emelhessenek, ha más tagok tőlük akarnak kikérni, mondjuk,e-maileket vagy felhőben tárolt dokumentumokat. Ám a német igazságügyi miniszter még ezt is kevesli. Barley azzal érvelt, hogy Budapest és Varsó ellen jogállami eljárás van érvényben, ezért aggályos, ha e két ország nyomozó hatóságai minden további nélkül hozzájuthassanak a többiek adatbankjához. A politikus reményét fejezte ki, hogy az Európai Parlament inkább a németek oldalára áll az ügyben. És a jelek arra utalnak, hogy neki lesz igaza, mindenesetre a kérdés aligha jut nyugvópontra a májusi kontinentális választás előtt.  

Die Welt

die_welt.jpg

A német Európa-ügyi államminiszter elismeri, hogy az unió jelenleg súlyos nehézségekkel viaskodik, ám mint írja, szó sincs arról, hogy a szervezet már túl volna a zenitjén, sőt, ha megcsinál bizonyos dolgokat, akkor még előnyére is tudja fordítani a helyzetet. Csak végre fell kell ébredni! Vendégkommentárjában Michael Roth legelőször is azt tartja fontosnak, hogy a jövőben egyes államok diktálják a tempót az egyesült Európa érdekében és a sikerekkel győzzék meg a többieket. Ez nem a mag-EU-t jelentené, a részvevők köre az adott témától függően változna, de az ütemet alapvetően az euroövezet szabná meg. Az előrelépéshez nyugalmat kell teremteni a kontinens keleti felén.

De ugyanígy szükséges, hogy a közösség tartson ki az értékei és az elvei mellett. A legélesebb vita napjainkban éppen a demokráciáról, a jogállamról, a sajtó- és véleményszabadságról, a kisebbségek védelméről folyik. Egyes államokban, így a lengyeleknél, magyaroknál, románoknál olyan fejlemények zajlanak, amelyekről nem szabad hallgatni. Mert ha megkérdőjelezik a demokráciát, aláássák a jogállami alapelveket, akkor az egész, szabályokra épülő rendszer kerül veszélybe. Ezért határozottan reagálni kell az ilyen változásokra.

Minden tagnak időről időre önként alá kell vetnie magát a jogállamisági vizsgálatnak, ez Roth szerint olyasmi lenne, mint amit az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa csinál. És ha valahol a felmérés hiányosságokat tapasztalna, az adott kormánynak a következő évben jelentenie kellene, mit végzett a kifogásolt jelenségek felszámolására. A szociáldemokrata politikus egyetért a Bizottsággal abban, hogy az uniós szubvenciókat ezentúl csak akkor folyósítsák, ha  tagok nem térnek el a közös normáktól. Ennél a pontnál Roth felveti, hogy a készülő uniós költségvetésben a pénzek egy részét a civil társadalmak támogatására kellene elkülöníteni, éspedig olyan országokban, ahol nyomás nehezedik a demokráciára.  

The Times

the_times_1.jpg

A vezércikk szerint azzal, hogy Macron meghátrált az utcai tiltakozások láttán, szépen besorolt azok közé az európai vezetők közé, akiket meggyengítettek a hazai gondok. A tábort Merkel vezeti, hogy ő kitölti-e a mandátumát, az attól függ, ki kerül néhány napon belül a CDU élére. A spanyolok, portugálokat és íreket kisebbségi kormány irányítja, Olaszország élén két populista párt ingatag koalíciója áll, Ausztriában a szélsőjobbos FPÖ részese a hatalomnak. Ez a vezetési válság éppen akkor jelentkezik, amikor az EU példátlan nehézségekkel került szembe. Az olasz költségvetés miatt válság törhet ki az euróövezetben. Nő az összecsapás veszélye Oroszország és Ukrajna között, és a tagállamok megosztottak egy sor kérdésben, lásd a migrációt, valamint a jogállam megsértését Magyarországon és Lengyelországban. A gond alapvetően abból ered, hogy az unió szabályokra épül, a döntéshozatal bonyolult, nem teszi lehetővé a stratégiai lépéseket. Azokhoz egyébként is kompromisszumok kellenek, és ilyeneket az erősebb kormányok könnyebben hoznak meg, mint a gyengék.  

New York Times/AP

new_york_times.jpg

Elemzők szerint új szakaszt jelent Orbán Viktor hatalomösszpontosításában, hogy a  miniszterelnök az új, hatalmas jobboldali médiabirodalmat egy tollvonással kivonta a Versenyhivatal, illetve a Média Hatóság ellenőrzése alól. Krausz Péter a Policy Agendától azt mondja: az egyenlő feltételek már rég megszűntek a magyar sajtóban, ez a mostani húzás csak az utolsó csepp a pohárban. De a lényeg, hogy a Fidesz konglomerátumát kiemelték a piacról, jóváhagyták a központosítást a csaknem 500 orgánumot egyesítő alapítványnál. Pedig idáig ennél jóval csekélyebb mértékű koncentrációt sem engedtek meg a szabályok. A tudósítás emlékeztet arra, hogy jó pár hazai és nemzetközi sajtószervezet tiltakozott, miután a lépés korlátozhatja a média sokszínűségét és szabadságát.   

Der Standard

der_standard.jpg

Magyarországon központi médiabirodalom alakult – Orbán szolgálatában, de csak a tulajdonjog kerül egy kézbe, mert a csaknem 500 orgánum már eddig is fenntartás nélkül a hatalom álláspontját képviselte. Tabunak számított még a legcsekélyebb bírálat is, ha a miniszterelnökről, illetve legfőbb munkatársairól volt szó. A véleménykülönbségek legfeljebb nüanszokban nyilvánultak meg. A leghivatalosabbnak a Magyar Idők számít, ezzel szemben a 888.hu uszítani szokott, hogy kicsinálja a politikai ellenfeleket. A Figyelő gondosan ügyel arra, nehogy e tekintetben egy jottányit is lemaradjon tőle. Lásd a legutolsó szám antiszemita címlapját. De a legfőbb üzeneteket, értékeléseket a kormányfő mellett működő stáb szállítja az összes érintett orgánumnak. A jelek szerint az egész átalakítás célja az, hogy jobban kiszolgálják Orbán politikai és hatalomtechnikai igényeit. A Fidesz sajtótúlsúlya nyomasztó.

Article 19

a19.pngEgy brit civil szervezet felmérése szerint világszerte sokszor már az újságírók életét is veszély fenyegeti, de általában véve is a sajtószabadság helyzete 10 éve nem volt ennyire rossz, különösen az olyan államokban, mint Törökország, Oroszország és Magyarország, ahol a független sajtó visszaszorulása párosul az adott erős ember által forszírozott tekintélyelvűséggel. Az Article 19 elnevezésű NGO a szólásszabadság és a tájékoztatás helyzetét mérte fel. A magyar állapotokról azt írja, hogy a hatalom a tavaszi választások előtt példátlan módon csapott le a civil szférára, továbbá megfélemlítette és megrendítette az önálló sajtót. Tavaly júniusban Európa egyik legelnyomóbb jogszabályát hozta meg a civil csoportok ellen. Szeptemberben kormánypárti orgánumok lejárató kampányt kezdtek vezető újságírók ellen, akik bírálják az Orbán-rezsimet. Listát tettek közzé róluk, azt állítva, hogy Soros György szócsövei. Az üzletembert pedig nemzetbiztonsági kockázatnak, első számú közellenségnek nyilvánították. Őszre a kormány gyakorlatilag felvásárolta az összes megyei lapot.  

New York Times

new_york_times.jpg

A francia sárga mellényesek mozgalma eltér a populisták szokásos forgatókönyvétől, nem a migrációra, a nemzeti identitásra épít, nincs egyetlen, tüzet okádó vezére, a nacionalizmus hiányzik a programjából. Gazdasági okok mozgatják, arról szól, hogy az emberek nem tudják kifizetni a számlákat, vagyis inkább az Occupyt idézi, semmint Orbánt, a faji alapú, zászlólengető, egyre inkább tekintélyelvű magyar vezetőt. De egyben kifejezi a nagyfokú bizalmatlanságot is a közintézmények iránt, mert úgy ítéli meg, hogy azok a polgárok érdekei ellen dolgoznak. Nem kér a politikusokból, a szocialistákat és a szélsőjobbot, valamint Macron En Marche-át is beleértve. Egy párizsi elemző azt mondja, hogy a kezdeményezés a semmiből lett, a rendszer válságát tükrözi.

Nem hasonlít sem az olasz Öt Csillagra, sem a brit UKIP-ra. Sőt, még Trumpra sem, aki pedig szintén megveti az intézményeket. De az alapja ugyanaz, mint oly sok helyen másutt: a középosztály félelme a lecsúszástól. Az érdekes ugyanakkor az, hogy a francia államfő éppen azért került hatalomra, mert eltávolodott az eddigi pártoktól és elutasította az olyan, hagyományos érdekképviseleteket, mint a szakszervezetek. Vagyis már ő is hozzájárult az intézmények meggyengítéséhez, miközben aligha halogathatja tovább a gazdaság áramvonalasítását, ám rz óriási jövedelemkülönbségekkel jár együtt. A sárga mellényesek elutasítják a globalizáció nyerteseit, akiket a szemükben a városi elit testesít meg. Az üzemanyagadó azonban csak a kezdet volt, most már többet akarnak. A kormány ellentmondásosan reagált, emiatt az államgépezet némiképp megbénult, ám a tiltakozások folytatódnak a nagyobb engedmények érdekében.

Economist

economist_1.jpg

Orbán Viktor elérte, amit akart: másfél éves jogi huzavona után Bécsbe telepíti az oktatás nagy részét a CEU, Budapesten csak egy kicsiny rész marad. Az egyetem bedobta a törülközőt az alapító Soros György ősellenségével szemben. Hiábavalónak bizonyult minden washingtoni és európai támogatás. A miniszterelnök ellenállt a huzamos nemzetközi nyomásnak, jól gondolta, hogy a tiltakozások után nem következnek érdemi diplomáciai következmények. A győzelem meglepő a politikus számára, aki a nemzetközi beavatkozás elleni küzdelem részének tekinti az intézmény elleni csatát.

Krekó Péter szerint a hatalom azt üzente ily módon, hogy nem érdekli semmiféle befolyási kísérlet az EU, a Bizottság, Németország, de még az USA részéről sem. A lépés, akárcsak a Gruevszkinek adott menedék, azt igyekszik bizonyítani, hogy Magyarország független politikai szereplő. Ezt Krekó úgy fogalmazza meg, hogy ha bárki bármit akar Budapesttől, annak Orbánnal kell leülnie tárgyalni. Hogy sikerült kipaterolnia az egyetemet, az még inkább megerősíti a pozícióját annak a Közép-Európának a vezéreként, amely mind inkább elveti a nyugati liberális konszenzust.

Die Zeit

die_zeit.jpg

Csapás a tanszabadságra, hogy elűzik Budapestről a CEU-t, ám az egyetemnek megvannak az ellenfelei Bécsben is. Az emigráció annak a hosszú vitának az ideiglenes eredményét jelenti, amelyet az iskola Orbán Viktorral vívott. A kényszerű lépés nemzetközi bírálatokat váltott ki. Az osztrák politológia professzor, Anton Pelinka, aki jó 10 éven át tanított az intézményben, úgy jellemzi a helyzetet, hogy az egyetem több mint két évtizede kozmopolita zárvány egy olyan országban, amely mind inkább bezárkózik. Kisugároz a környezetére és ez ellenállást vált ki. Közben azonban az osztrák főváros már nem várja annyira tárt karokkal a CEU-t, mint amikor az első magyar fenyegetések elhangzottak. A Szabadságpárt ugyanis bekerült a hatalomba és ez megváltoztatta a légkört. Az FPÖ egész Európában kapcsolatban áll a hasonszőrűekkel és szintén hozzá dörgölőzik Orbánhoz, amennyiben a párt is ellenségnek tartja Soros Györgyöt.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr3014441248

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

paraszthajszal 2018.12.06. 06:42:22

„az egyetem több mint két évtizede kozmopolita zárvány”

ja, vagy inkább kelés.

„Kisugároz a környezetére”

mint a lefőtt csernobili reaktor.

„Közben azonban az osztrák főváros már nem várja annyira tárt karokkal a CEU-t”

Ajvé, hát hogy lehetnek ők is ilyen hálátlanok?

Nézzük csak: eddig kiesett Pozsony, Prága, Budapest és lassan Bécs is.

Esetleg Bukarestet még kipróbálhatnák? Arrafelé tuti nagyobb lenne a lelkesedés!

rallus 2018.12.06. 09:14:45

Attól, hogy Merkel nem ér rá, Macronnak még lenne ideje elbánni a belpolitikai és gazdasági gondokkal küzdő Orbánnal!

Cycmen 2018.12.06. 09:21:15

A jogállamiság amit számonkérnek állandóan, azt elmagyarázná nekem valaki hogy az miaz? Olyan valami esetleg mint a nyuszi sapkája, hogy mindenképpen meg lehet verni érte a delikvenset? :D

Ktinka 35 2018.12.06. 10:39:02

@Cycmen:
A demokratikus intézményrendszer, alkotmánybíróság, amelyben nem fidesznyikek ülnek, médiahatóság, amely nem engedi egy kézben összpontosulni a médiát, amely nem kopaszokkal lehetelenít el beadványok benyújtását, MNB, amely nem magánalapítványokba szórja a mi pénzünket, Állami Szám evőszék, amelynek nem célja a szelektív büntetés az ellenzéki pártok ellehetelenítésére, konszenzussal elfogadott választási törvény, független, számonkérhető és nem a hatalomba bebetonozott legfőbb ügyész, független bíróság, nem Handó Tünde diktátumát végrehajtó OBT, Államelnöki hivatal, nem a pártkatona a nép nyelvén "bajszos szarral".
A felsorolás nem teljes.

Cycmen 2018.12.06. 11:04:23

@Ktinka 35: Amiket felsoroltál, az mind működött emlékeim szerint káderekkel megtömve anélkül hogy bárki egy büdös szót is szólt volna miatta. Ha posztkomcsi-újlibsi szereplőkkel jó volt akkor legyen jó most is! Teccettek volna akkor (is) háborogni! Antall után szabadon. :D

Ktinka 35 2018.12.06. 11:17:05

@Cycmen:
Nem káderekkel feltöltve működött, az Alkotmánybíróság pl. nagyon sok államot korlátozó döntést hozott és az akkori rendszer megbukott demokratikus körülmények között.
A NER-el a hatalmi elit államcsínyt hajtott végre, demokratikus úton nem leváltható - azért számolták fel a demokrácia teljes intézményrendszerét.

Ktinka 35 2018.12.06. 11:22:55

A diákok Kossuth téri szerveződése lehet valami új kezdete, de kívülről várni a megoldást illúzió.
Az EU erőteljesebb fellépése indokul szolgálhat az Orbán kormány számára további megszorítások bevezetésére, a már csak alig létező állampolgári jogok további korlátozására és az EU további bomlasztására

www.youtube.com/watch?v=JjTlmckCaoQ

Cycmen 2018.12.06. 11:32:17

@Ktinka 35: "A NER-el a hatalmi elit államcsínyt hajtott végre, demokratikus úton nem leváltható - azért számolták fel a demokrácia teljes intézményrendszerét."

Ez elég kínos fogalmazvány, elmagyaráznád? Demokratikus úton leváltható a kormány, szavazókat kell hozzá szerezni. Nem demokratikus úton forradalommal váltható le, ahhoz szintén bázis kell. Külső beavatkozásra céloznál esetleg? Mint az oroszok behívása anno? Ez viszont hazaárulás, a jelenlegi népakarat semmibevétele a jogállamiság sárbatiprása még nagyobb mértékben, mint amiket említettél.
Hogy is van ez?

Cycmen 2018.12.06. 12:05:46

@Ktinka 35: Látom libbantak, egy villanykapcsolót nem tudnának kicserélni. Kívülről tudom ezt a dumát és azt is hogy mekkora ezeknek a nézeteknek a tömegbázisa.

Ktinka 35 2018.12.06. 12:08:44

@Cycmen: Ha a villanykapcsoló kicseréléséről akarsz eszmét cserélni, azt hiszem más fórumot kell keresned.

Magánvéleményem · http://maganvelemenyem.blog.hu/ 2018.12.06. 12:44:57

Hát, igen, megy a szokásos hüsztéria a liberálfasiszta nemzetközi sajtóban. PONT

Ez egyelőre lóf@szt se ér, hiányzik mögüle a politikai támogatás. A Csuti Napóleon azt csinál amit akar, a politikusok helyezkednek a jövő évi EP választásokra, elég vánnyadtak a reakcióik. A liberálnáci politikai elit érzi, hogy a következő EP-ben erősen csökkenni fog a befolyásuk, az önjelölt vezetőjük Magiszter Micron pedig mostanság veszíti el szinte a teljes szavazó bázisát. Az EU jogi bizottsága pedig szélesre tárta a jogi kiskaput, hogy az angolok meggondolhassák magukat, ami a teljes EU költségvetés újratárgyalását vonhatja maga után...

Szóval, a jövő év eléggé képlékenynek tűnik ahhoz, hogy a sajtóipari liberálfasiszta véleménydiktátorok bármiféle eredményt tudjanak elérni a szokásos hőbörgésükkel.

Cycmen 2018.12.06. 13:05:10

@Ktinka 35: :" Ha a villanykapcsoló kicseréléséről akarsz eszmét cserélni, azt hiszem más fórumot kell keresned."

Beállt a képzavar a villanykapcsolótól? :D
Hülye bölcsész pógárgyerekek akik sz.t sem tudnak, sz.t sem érnek. Így érthető?

balcán maxval bircaman · http://bircahang.org 2018.12.06. 13:17:24

Németország lassan zuhan a szakadékba, ez a lényeg.

látjátok feleim szümtükkel 2018.12.06. 15:57:56

Azért nem ennyire fehér és fekete a dolog

A CEU jól megszívatta a fidesz ormányát. Mert amint Bécsben megkapja a bejegyzést, onnan kezdve az EU területén ott tanít, hol akar, nem lesz kiutálható. Ezt lehetett előre tudni, de a sok okos jogász és ormánya miért nem tudta? Így az a nemzetköti és a hazai nézet, hogy elmarta az országból azt az egyetemet, ahol pl. a kormány szóvivője is diplomát kapott. Lehet ezen gondolkodni.

balcán maxval bircaman · http://bircahang.org 2018.12.06. 16:16:22

@látjátok feleim szümtükkel:

Nem képes, mert nem a liberális agóniával azonos útvonalon járok.

2008 körül kezdtem el végleg távolodni a liberalizmustól.

rallus 2018.12.06. 16:24:38

@látjátok feleim szümtükkel: Arra is adhatnál valami frappáns választ, hogy miért ragaszkodik Gyuri bácsi egyetemének tréfli része annyira hozzánk, mint kutyához a bolha!
Hát nincs bennük büszkeség?

morph on deer 2018.12.06. 19:09:52

@Cycmen:
“elmagyarázná nekem valaki hogy az miaz?”

Próbáld: politikától független jogrendszer, ahol a jog előtti - pártatlan -egyenlőség az egyetlen szempont.

Tehát totál mindegy, hogy a vej követ elvalamit, vagy az évtizedes haver próbál befolyással üzérkedni, netán egyéb rokon-barát-szerető füle mellől csepeg a vaj.

Csak példa: Netanjahut törvény elé lehet citálni, és alkalmasint felelősségre lehet vonni, - egy jogállamban!
(Amelynek a politikájával messze nrm értek egyet, de ez most mellékes.)

Ma Magyarországon még csak pártatlan vizsgálat sem elképzelhető, mert a politika már mindenbe benyomult, - és ez már túlnőtt minden határon.

Szerintem nincs jobb- vagy baloldali csaló, csak csaló van. Ugyanez tolvajjal, gyilkossal, stb.
Amikor a hatalom “saját” bíróságot hoz létre, vagy amikor ilyen-olyan indokok alapján kibújik az egyébként általa fenntartott hatóságok hatásköre alól is, - legújabb média konszern, pl., - akkor már komoly baj van a renszerrel.

Remélem, azt azért látod, hogy nálam ez nem egy “oldali”, hanem elvi kérdés.

És hidd el, jobb lenne élni ebben az országban, ha a mindenkori kormány is így gondolná.

morph on deer 2018.12.06. 19:14:05

@balcán maxval bircaman:
“Németország lassan zuhan a szakadékba, ez a lényeg.”

Akkor vigyázz, hogy rád ne essen...

Cycmen 2018.12.06. 19:18:31

@morph on deer: Értem miről van szó, viszont kivitelezhetetlen, mert a politika régen bent van az igazságszolgáltatásban, ha az egyik oldal kitakarodik, benyomul a másik. Ugyanez van a sajtóval is és a gazdaságban.

morph on deer 2018.12.06. 19:25:08

@látjátok feleim szümtükkel:
“Lehet ezen gondolkodni.”

Na de ki- és mivel, baxki, hiszen ott már csak az illiberális nyáj található..?
Hacsak nem viccelsz...

morph on deer 2018.12.06. 19:34:58

@Cycmen:
Tudom, hogy érted, azért mondom...

Pedig ebből ki kéne lábalni valahogy.
Mert azért van pár állam, ahol a közigazgatás szinte meg sem érzi, ha a/egy másik politikai garnitúra kerül hatalomra, az ország ugyanúgy működik tovább, anélkül, (is) hogy a portást is az új pártvonal alapjábn cserélnék.
Igaz, azok már nagykorú demokráciák.
Talán majd mi is azok leszünk egyszer.
Alig pár generáció az egész! :))

rasztaszív 2018.12.06. 19:52:42

@Cycmen: nem kivitelezhetetlen,van rá megoldás,csak aprólékos.liberális demokráciának hívják.

exterminador 2018.12.06. 20:32:13

Tényleg? Németország? Merkel mama Orbán legnagyobb támogatója!

látjátok feleim szümtükkel 2018.12.06. 22:06:53

@Cycmen: "A jogállamiság amit számonkérnek állandóan, azt elmagyarázná nekem valaki hogy az miaz?"

Tudod az olyan, hogy nincs a törvények alól kivétel, még a gyevi bíró sem. Nem hoznak törvényt egy személy érdekében, mert ha valami mindenkire kihat, akkor az alól törvénnyel bárkit kivenni, nem jogállami dolog.
Nem hoznak úgy törvényt, hogy este a kormány többségből valaki bead egy módosító javaslatot, és reggelre meg is van szavazva, mert ez nem jogállami. Nincs ugyan is biztosítva az ellenzéknek, hogy arra észrevételeket tegyen. Márpedig a nem kormányzati képviselőket is annyi jog illeti, mint a kormányoldaliakat, joguk van megismerni a törvény módosítására irányuló javaslatokat, és azok hatásait. Egyáltalán joguk van a módosítást összevetni az eredeti, módosítandó szöveggel, de erre még időt sem adnak nekik. No ez sem jogállami eljárás.

Van még kérdésed és kétséged?

látjátok feleim szümtükkel 2018.12.06. 22:09:26

@rallus: "Hát nincs bennük büszkeség?"

Kovács sajtószó hordozóban van? Ha annyira sosor a hibás, akkor miért nem adja vissza a soros egyetemen szerzett diplomáját, mint értékkel nem bírót? He?

látjátok feleim szümtükkel 2018.12.06. 22:16:49

@Cycmen:

nem értesz te semmit. A politika régen is, meg most is bent van a közigazgatásban, de régen csak a felső szinteken volt, és a hivatalok változatlanul dolgoztak. A fidesz ezt a szokást megváltoztatva levitte a takarítónéni szintjére a politikai megbízhatóságot. Mert a söprűnek nem midegy, ki fogja a nyelét..

Egyébként mit gondolsz, kik vitték a közigazgatást a rendszerváltás után? Cinege elvtárs és a többi elvtárs nertársi rokona felső vezetői szinten, lent meg dolgozott a köznép.

látjátok feleim szümtükkel 2018.12.06. 22:20:08

@morph on deer:

Állítólag az illiberális oldalon azért van a nyak felett egy kerek nemzeti cseépedény, hogy abban némi nemű, gondolkodásra képe anyagot tartsanak. Lehet, hogy tévedek, és cak a nemzeti igaz?

John Brennan 2018.12.06. 23:18:44

Most kokit vagy sallert kapott Orbán? Ebbe is belebukik? Már megint elszigetelődik?