B1 blogcsaládOrbán meghirdette a széles európai koalíciót az Orbán-féle nacionalisták ellen

Szelestey Lajos nemzetközi sajtószemléje

2018. november 10. - Szelestey

• Nem szabad, hogy Európa az Orbánok zsákmánya legyen! A nacionalisták képtelenek helyesen értékelni a helyzetet, a történelemből pedig tudni lehet, hogy hová vezet az általuk erőltetett bezárkózás, a nemzetállami fal

• Ha az EU nem tud megújulni, akkor szét fog esni, mint egykor a Monarchia, ráadásul Macron e pillanatban nagyon egyedül van az izmosodó populizmussal szemben 

•  A módszeres agymosás meghozta gyümölcseit Magyarországon: az emberek minden további nélkül beveszik a legostobább összeesküvés elméletet is 

FT

financial_times.jpg

A vezércikk azt sürgeti, hogy mindenki vonja le a tanulságokat az 1. világháború poklából, mert Trump politikája és az éleződő kelet-európai feszültség nagy bajokat vetíthet előre. A mostani elnök alatt, 70 éve óta először bizonytalanná vált, hogy az Egyesült Államok mennyire elkötelezett a szabályokon alapuló világrend iránt. Márpedig ebből súlyos gondok fakadhatnak. Az USA szétzúzhatja a fennálló rendszert, hatalma és a kisebb államoknak mutatott rossz példa soha nem látott rombolással fenyeget.  Az Ukrajna elleni orosz agresszió, a migrációról zajló vita, bizonyos keleti tagállamokban a jogállam elleni támadás próbára teszi az EU egységét és értékeit, éppen akkor, amikor kiválnak a britek. A fegyverszünet centenáriuma alkalmat ad elgondolkodni azon, hogy az európai béke és stabilitás szükségessé teszi a német vezetést, az amerikai szerepvállalást és azt, hogy határozott erőfeszítésekkel enyhítsék a mind nagyobb feszültséget a kontinens keleti felén.

New York Times

new_york_times.jpg

A francia elnök meglepő módon magára maradt Európában, nem tárgyal sem Magyarországgal, sem Lengyelországgal, igyekszik elszigetelni mindkettőt, illetve megerősíteni azt a véleményt, hogy a franciák nem szeretik a közép-európaiakat. Ezt a londoni Európai Reform Intézet vezetője mondta abban a hosszú elemzésben, amelyet a lap készített Macron unió törekvéseiről. Az elemzés emlékeztetett arra, hogy a politikus a héten végig látogatta az 1. világháború nagy franciaországi csatáinak helyszíneit és mindenütt arra hívta fel a figyelmet, hogy a nacionalizmus öl. Holnap pedig a világ több tucat vezetőjét látja vendégül Párizsban a háborút lezáró békeszerződés aláírásának 100. évfordulóján. Csak mintha nem figyelnének oda a mondandójára, nemigen vannak partnerei a „több Európa” programjához.

Merkel távozik a színről, a mohón nacionalista kelet-európaiak a francia államfőben látják megtestesülni mindazt, ami rossz az EU-ban. Az Egyesült Államok elhárította a politikus kinyújtott kezét. Ily módon talán már csak ő az egyetlen, aki védi a liberális értékeket és mérsékelt álláspontot képvisel a bevándorlás ügyében a zászlólengető populistákkal szemben. Csak éppen utóbbiak sokkal többen vannak, és számuk egyre gyarapodik, miközben Macronnak nincs elég tapasztalata és a világpolitikában sincs szövetségese. Egy francia szakértő szerint az ok az, hogy ő a nyílt társadalmat hirdeti, bár az is belejátszik, hogy az elnök kedveli a magányos harcos szerepkörét, mint aki odahaza az egyetlen alternatívát kínálja Le Pennel szemben. Ez a kontinensen úgy jelenik meg, mint az unió híveinek, illetve ellenfeleinek harca.

Egyik párttársa, a francia Parlament Külügyi Bizottságának elnöke úgy véli, az elnök nincs elszigetelődve, csak a populisták reagálnak az emberek félelmeire, de ezt Marconnak tekintetbe kell vennie. Ám a politikus odahaza immár eléggé megosztó személyiségnek számít. Európában viszont azt hirdeti, hogy ő a legjobb választás az EU jövője szempontjából. A héten kijelentette, hogy az erősödő nacionalizmus a határok lezárását követeli és rájátszik a tömegek riadtságára, de egyesek azt mondják: mintha nem figyelne oda a migráció keltette nyugtalanságra. Arra, hogy az emberek egyszerűen több védelmet akarnak a bevándorlással szemben. Az államfő nyíltan össze szokott csapni Orbánnal és Salvinivel. Ám nemigen vannak befolyásos szövetségesei, miközben a rossz fiúk igen hatékonynak bizonyulnak és még az is elképzelhető, hogy jövőre ők alkotják a legerősebb frakciót Strasbourgban.

Ám úgy tűnik, hogy Macron mindezt számba vette és döntött, hogy a körülmények a javára szólnak. A már idézett francia szakember azonban úgy gondolja, hogy egyedül nem jut sokra, pedig szükség van egy fiatal vezetőre, aki kiáll a demokráciáért, Európáért, a nyitottságért. Viszont ha nincs ilyen, akkor elég zordnak látszik a jövő.

Washington Post

washington_post.jpg

1. Macron világosan látja, hogy az 1. világháborút a nacionalizmus leprája okozta, és nem ártana, ha mostani párizsi látogatása során Trump is megszívlelné a történelem néhány egyszerű tanulságát, már ha egyáltalán képes rá. De az már eleve nem jól hangzik, hogy kihagyja a francia államfő háromnapos békefórumát, amelynek célja, hogy erősítse a nemzetközi együttműködést. Pedig a házigazda arra figyelmeztet, hogy fokozódik az újabb katasztrófa veszélye, mert ismét elszabadult a nacionalizmus. Ám ezt sokan nem veszik észre, mert alvajárók. Ráadásul ezek ez erők olyan pártokat foglalnak magukba, mint a PiS, a Jobbik, a Liga, az Osztrák Szabadságpárt, az AfD és a Le Pen-féle NR. Ugyanazt a nacionalizmust hirdetik, mint ami a két világháború előtt volt forgalomban Európában. Trump pedig a jelek szerint megismétli a múlt hibáit. De a legrosszabb, hogy politikai eszközként veti be a rasszizmust és az idegengyűlöletet. Ráadásul egyáltalán nem várható tőle, hogy eltűnődjön azon, hová vezethet a hatalomgyakorlás általa tanúsított féktelen és elvtelen módja.

2. A francia államfő azt várja az első világháborús megemlékezésektől, hogy politikai jó pontot szerez, hiszen újra feljövőben van a nacionalizmus. Nyugaton szélsőjobbosok, keleten Orbán és a hasonló, illiberális államfériak kétségbe vonják az EU liberális eszméit, a nemzetközi diplomáciát és együttműködést, ami pedig egykor szavatolta a földrész jólétét. Marcon azonban úgy gondolja, hogy a „győztes majd mindenkit túlél”-szemlélet senkit sem óv meg a fenyegetésektől. Trump ehhez képest aligha érti meg az üzenetet. Visszavonul a világból, politikája felbátorította az öreg földrészen a fennálló rendet elutasító köröket. Egy történész, aki könyvet írt az 1. világháború utáni amerikai bezárkózás nemzetközi következményeiről, attól fél leginkább, hogy a nacionalizmus és a protekcionizmus még jobban megosztja az országokat, érvényteleníti az államok közti viselkedés normáit. Márpedig tudjuk, milyen az, amikor a nagyhatalmak vetélkednek egymással, meg azt is, mibe szokott torkollni.

Bloomberg

bloomberg_1.jpg

A hírügynökség azt kérdezi az 1. világháború elfeledett tanulságait elemezve, vajon az uniót is elsöpri-e történelem, ahogyan az a földrész régi birodalmaival történt. Hiszen a nacionalisták mind inkább megkérdőjelezik az EU létjogosultságát, az ellenállás pedig Marconra hárul. A mai helyzet sokban emlékeztet az 1914 előtti időkre, ami azután kiváltotta a fasizmus megerősödését és a 2. világégést, majd Kelet-Európai kommunista megszállását. Schwarzenberg volt cseh külügyminiszter arra int, hogy Európa vagy összefog és megcsinálja az elengedhetetlen reformokat, vagy az vár rá, mint az Osztrák-Magyar Monarchiára, amely szétesett, mert képtelen volt megújulni. Itt a fő, hogy ki kell egyensúlyozni a jogköröket a tagállamok és Brüsszel között.

Ám úgy tűnik, hogy az francia elnök, a mélyebb integráció élharcosaként minden eddiginél jobban elszigetelődött. Keletről merev ellenállás kíséri törekvéseit. A volt szocialista államok elutasítják, hogy megbüntessék őket, amiért aláásták a demokratikus intézményeket. A politikai megosztottsághoz hozzájönnek a gazdasági egyenlőtlenségek, pedig Brüsszelből ömlik a pénz Keletre. Schwarzenberg azt mondja, az emberek semmit sem tanulnak a múltból, csak az előítéleteiket viszik tovább. Macron pedig úgy fogalmazott a minap, hogy a társadalmakban ugyanazok a démonok vannak jelen, mint egykor, és készek mindent káoszba és pusztulásba dönteni.

Reuters

reuters.jpg

Macron európai kampánymenedzsere egyértelművé tette, hogy az elnök olyan új tömörülést kíván létrehozni az unióban, amelynek magja a liberális frakció, ám kiterjed olyan pártokra is, amelyek jelenleg a Néppárt, illetve a szociáldemokraták sorait erősítik. Ennek az „új Európának” a hívei csapnának össze a feljövőben lévő nacionalistákkal. A politikus megbízottakat küldött mind a 27 tagállamba, hogy kipuhatolják, melyek azok a pártok, amelyekre számíthat az EP-választások előtt. Éppen az egyik ilyen képviselő mondta ki tegnap a liberális frakció madridi kongresszusán, hogy a nacionalisták is jócskán túllépik az eddigi pártkereteket, ám az ellenmozgalom számára szóba sem jöhet a kudarc, épp ezért az eddiginél sokkal szélesebb szövetségre van szükség. A jelentés hozzáteszi, hogy májusban döntő erőpróba ígérkezik az EU jövője kapcsán a szélsőjobbos, nacionalista magyar, olasz és francia pártokkal, amelyek meg akarják mutatni, hogy túl messzire ment az integráció.  

FT

financial_times.jpg

A francia elnök megbízottja arról beszélt az európai liberálisok kongresszusán, hogy az európaiak tudják, ki az az Orbán és Salvini, ám most itt az ideje, hogy ez a két politikus is tisztába jöjjön azzal, kik vannak a másik oldalon. Idáig ez a legegyértelműbb jelzés, hogy Macron elsősorban a szabadelvűekkel szándékozik „közös frontot” létrehozni Európa érdekében, illetve az erősödő populista befolyás feltartóztatására, de együttműködést tervez a konzervatívokkal és a szociáldemokratákkal is. Eddig az En Marche nem volt hajlandó elkötelezni magát egyetlen frakció mellett sem, inkább a középbal-, illetve –jobb pártokat igyekezett megnyerni a feltörekvő euroszkeptikus körökkel szemben. A liberálisok áttörésként értelmezték a bejelentést, miután a francia kormánypárt nem hagyott kétséget afelől, hogy irányítani kívánja a küzdelmet az olyan, szélsőjobbos, nacionalista és populista tömörülésekkel szemben, mint a Fidesz.  A spanyol Ciudadanos vezére azt mondta, hogy a liberálisok megállapodást kötnek Strasbourgban a Néppárttal, illetve a szociáldemokratákkal az EP-többség biztosítására, a közös ellenség, a populisták ellen.   

Süddeutsche Zeitung/Die Zeit  

suddeutsche_zeitung.jpg

A német Zöldek vezetője úgy foglalt állást, hogy határozottan küzdeni kell a jobboldali populizmus ellen, mert nem szabad Európát átengedni az Orbánoknak, Le Peneknek, Salviniknak. Kellner Lipcsében a párt kongresszusán mondott beszédet. Azt máris jelezték, hogy megvonnák az uniós támogatásokat, ha egy tagállam megszegi a közösség jogi alapelveit, mert azokat senki sem vonhatja kétségbe, sem Budapesten, sem Varsóban, sem Bécsben. De ha mégis, akkor érezniük kell a következményeket, és ez vonatkozik a pénzre is, közölte a párt elnöke. Baerböck az EU erősítését szorgalmazta, ideértve, hogy Németország fizessen be többet az unió költségvetésébe. Ugyanis több Európára van szükség, az meg nem megy ingyen. Ő is határozott harcot hirdetett a jobboldali populizmus ellen. A menekültkérdés megoldására sürgette az államok együttműködését a menedékpolitika megreformálására, illetve óvott attól, hogy a migránsokat arctalan tömegként kezeljék, mert itt emberi sorsokról kell dönteni.

Die Zeit

die_zeit.jpg

A populisták helytelenül értékelik a dolgokat, amikor a nyitott határokat okolják az egyre nagyobb egyenlőtlenségekért és a migrációért és ellenszerként ismét határokat akarnak húzni az államok köré. Erre figyelmeztetett Berlinben a „Leomló Falak” címmel tartott konferencián az Oxfordi Egyetem egyik professzora, akinek szakterülete az Európa-politika. Jan Zielonka rámutatott, hogy mind többen támogatják azokat a politikusokat, akik a szuverén nemzetállamok mellett kardoskodnak, mondván, hogy a szabadon átjárható határok lehetetlenné teszik a demokráciát, továbbá, hogy az emberek életéről a nemzetközi piacok és a valóságtól elszakadt uniós bürokraták döntenek. Pedig a bajok abból származtak, hogy a neoliberális politika a piacokra bízta az elosztást, illetve hogy a versenyképesség fontosabb volt, mint a szolidaritás.

A migráció is a téves politika következménye. Így annak, hogy a Nyugat megrövidítette a fejlődő világnak szánt fejlesztési segélyeket és olyan diktátorokat pártfogolt, mint Kadhafi. Bombázta Irakot, Szíriát és Líbiát, ám meglepődött, hogy megindultak a menekültek. A demokrácia válsága azonban csak kevéssé függ össze a nyitott határokkal, inkább a pártokat kell felelőssé tenni érte, mivel azok elszakadtak az emberektől. A téves diagnózis azonban rossz kezelésmóddal jár együtt. Hiszen a falak csak a 19. században voltak eredményesek. A gondokat sokkal inkább nemzetközi és nem nemzeti intézményekkel lehet orvosolni. Lásd az EU-t, az ENSZ-t, a Valutaalapot. De egyidejűleg helyre kell állítani a bizalmat ezen intézmények és a polgárok között.

Die Presse

die_zeit.jpg

Az EU miniszteri tanácsa hétfőn tárgyal először az Orbán-kormány ellen kezdeményezett jogállami eljárásról, de a magyar vezetés nem izgul. Gulyás Gergely úgy gondolja, hogy ebből nem lesz semmiféle szankció, sőt, igazából a tényleges jogi folyamat sem indul be. Abban bízik, hogy a lengyelek megvétózzák az esetleges döntést. A kancellária miniszter azt sem tartja valószínűnek, hogy összejön a 4/5-ös többség a testületben, mármint hogy figyelmeztessék az államot, amit azután ’konstruktív párbeszédnek’ kellene követnie. A politikus maga vesz részt a brüsszeli ülésen, ám kirakatpernek minősítette az egész eljárást. Azt tervezi, hogy 100-oldalas állásfoglalást nyújt be az Európai Parlament által emelt kifogások cáfolataként. Leginkább arra kíván hivatkozni, hogy a vitás kérdések nagy része már rendeződött. Szerinte az egész EU számára igen veszélyes, ha ezeket most újra előveszik. Azon kívül kétségbe vonja azt, ahogyan Strasbourgban összeszámláltak a szavazatokat, mert szerinte nem volt meg a kétharmad. Nagy paláver azonban nem lesz hétfőn, mert ahogy egy EU-diplomata mondta, még nem jött el a formális meghallgatás ideje.

Der Standard

der_standard.jpg

Orbán Viktor évek óta durva összeesküvés elméletekkel dolgozza meg Magyarországot és ez nem is marad hatástalan. A legújabb felmérés szerint még az egyértelmű antiszemitizmus is széles körben elterjedt a lakosságon belül, csupán 24 % véli úgy, hogy nem igazak a „zsidó világuralmi tervekről” szóló állítások. A legközkeletűbb azonban az a kijelentés, hogy Soros muzulmán migránsokkal igyekszik elárasztani Európát. Krekó Péter, a Political Capital vezetője úgy nyilatkozott, hogy a közvélemény kutatás eredményei láttán még őket is meglepte, milyen sikeres a sokéves agymosás. Ugyanakkor nemigen aratnak a Nyugaton divatos konteók, amennyiben azokat a hatalom nem propagálja. Egyébként az Európai Néppárt e heti kongresszusán, Helsinkiben a Fidesz is aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint nem terjeszt összeesküvés elméleteket és nem támadja az EU-t. Budapesten azonban nem gondolja senki, hogy ezek után akár szemernyit változna a hivatalos propaganda.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr4414363085

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

rallus 2018.11.10. 07:33:05

A "háttérhatalmak által háromdimenziós nyomtatóval - egyébként ördögi zsenialitással - legyártott és piacra dobott Emmanuel Macronba " elfelejtettek mesterséges intelligenciát telepíteni, ezért csak a bele programozott baromságokat képes hajtogatni... Mint a pisilős játékbaba.

Fülig José 2018.11.10. 08:00:44

@rallus: mindig röhögök amikor egy féldebil fideSStroll értelmet meg intelligenciát hiányol valakinél... Bécset már átvették a muszlimok, nem tod’ véletlen...? Félnótás.

taga20 2018.11.10. 08:14:48

@rallus: mondod te, egy első generácios fityeszdroid!:)))

nálad a kávéfőzőnk is intelligensebb, te agyatlan nerjobbágy!

rallus 2018.11.10. 08:47:59

@Fülig José: @taga20: Semmi nem reprezentálja jobban Macron nagyszerűségét és szellemi színvonalát, mint hogy ilyen hívei vannak.... Similis simili gaudet.

balcán maxval bircaman · http://bircahang.org 2018.11.10. 08:50:57

Lassan vége a nagyurak diktatúrájának Európában, a friss keleti szelek kifújják a szemetet Brüsszelből. Ennyi az egész.

Ezért is ez a pánikhangulat a liberó táborban.

taga20 2018.11.10. 09:49:58

@balcán maxval bircaman: jó van pistike, menyé vissza játszani a homokozóba, me már megint halucinálsz.

húzzál vissza az ass blasterre, aztán ott szopkodjátok egymás faszát az erdésszel, és diggerrel!

Ms.Cunnesburry 2018.11.10. 09:55:38

@taga20:

Ne bántsd! Olyan jókat ír. Ezzel a friss keleti szelekkel bearanyozta a reggelem.

Ms.Cunnesburry 2018.11.10. 09:57:26

@rallus:

Be kellett volna venni a reggeli gyógyszert.

taga20 2018.11.10. 09:57:44

@rallus: ha azt mondom neked te szerencsétlen barom, hogy hozzád képest rezsiszilárd vagy kósalala egy észkombájn, akkor gondolom nem sértettelek meg.

Dickon 2018.11.10. 10:12:34

@rallus: Mi benne a zseniális? Végig olvasva Szelestey úr sajtószemléjét úgy tűnik, hogy attól tartanak, hogy Maron kevés ide. Sokat elárulnak ezek a mondatrészek is:

"...miközben Macronnak nincs elég tapasztalata..."

"...a politikus odahaza immár eléggé megosztó személyiségnek számít..."

"...mintha nem figyelne oda a migráció keltette nyugtalanságra. Arra, hogy az emberek egyszerűen több védelmet akarnak a bevándorlással szemben..."

"...nemigen vannak befolyásos szövetségesei..."

De hogy mennyire bíznak Macronban, az itt látható a leginkább:

"...az európai béke és stabilitás szükségessé teszi a német vezetést, az amerikai szerepvállalást és azt, hogy határozott erőfeszítésekkel enyhítsék a mind nagyobb feszültséget a kontinens keleti felén."

Nem kell aggódnod. Merkel mami lelépése után támasz nélkül maradt a francia superman. Mutti hiánya nagy csapás, mert ő láthatóan az idősebb hölgyekben, izmos fekete férfiakban vagy öregecskedő feleségekben bízik csak igazán.

:))

European citizen (törölt) 2018.11.10. 10:28:51

Ezeznek a zejurópai liberálisoknak senki nem mondta még el, hogy ellenségképet keresni, mást hibáztatni a saját hibáinkért az csúnya, már-már szélsőséges dolog...

Madárfiókák ezek. Kádár papa munkásmozgalmi tanszékein és társadalomdtudományi kutatóintézeteiben kinevelt "értelmiség", aki '89-ben "rendszerváltott" nyugati liberálisnak soha nem tenne ilyet. Ők legalább tanultak ideológiát, agitációt... Ennél sokkal jobb agitációs és véleményformáló képességeik vannak. És még vannak, akik fikázzák a Szovjetuniót...

Dickon 2018.11.10. 10:52:35

@European citizen:

"Kádár papa munkásmozgalmi tanszékein és társadalomdtudományi kutatóintézeteiben kinevelt "értelmiség"....."

:))
A Bibó Szakkollégium koleszos fiúira gondolsz? Ezek az akkor megvetett és lenézett vidéki srácok most állnak bosszút a nagyképű liberális eliten.
:)

morph on deer 2018.11.10. 11:23:58

“...milyen sikeres a sokéves agymosás. Ugyanakkor nemigen aratnak a Nyugaton divatos konteók, amennyiben azokat a hatalom nem propagálja.”

Surprise, surprise!
Már hogyan ‘aratnának’, ha a kormány nem propagálja, hiszen alig van már olyan része a médiának ami nem a kormány csahosainak kezében van, ami pedig véletlenül mégsem került - még - oda, azt amúgy sem nézik/olvassák/hallgatják az orbánhitű seregek!

Arról tudnak amiről a kormánypárt akarja, hogy tudjanak, azt is csak úgy, ahogy ők akarják, minden más “nemzetellenes” információ.

Ez ennél nem bonyolultabb, sajnos.

morph on deer 2018.11.10. 11:28:16

@balcán maxval bircaman:
“ a friss keleti szelek kifújják “

Azt kifelejtetted, hogy fényesek is azok a szelek! Tudod, mint a régi szép időkben, amelyek visszatérésén szorgoskodsz!

Azok bizony “fényes szelek” voltak, úgyhogy gyorsan javíts, mielőtt a taváris komisszár észreveszi!
:)

Dickon 2018.11.10. 11:29:21

@morph on deer:

:)

De vajon mik lehetnek azok a "Nyugaton divatos konteók"?

taga20 2018.11.10. 11:48:00

@Ms.Cunnesburry: jó, nem rontom el a szórakozásodat:)

rasztaszív 2018.11.10. 13:03:51

ne reménykedjetek,amíg vakok vagytok.

abszurdba hajló,hogy az európai helyzet elemzéséből rendre kimarad a fundamentalista katolicizmus szerepe.

pedig ott a valódi szervezettség,a valódi hatalom,a valódi agymosási potenciál,a valódi rossz szándék.főleg Sorossal összehasonlítva.

Gandosz 2018.11.10. 15:06:40

A political capitalnak nem kell reprezentativ felmérés ahhoz, hogy kijelentse: a magyarok rasszisták, nácik, fasiszták, buták.

Gandosz 2018.11.10. 15:07:55

@rasztaszív: szörnyűek ezek a keresztények, ugye, pubi?

European citizen (törölt) 2018.11.10. 15:13:33

@Dickon: @Dickon: Mondanak valamit, ami nem tetszik, vagy nem tudsz rá érdemben reagálni. Akkor Orbánozol egyet, mert az minden helyzetből kiút... Gratulálok!

A politikusaitok pontosan ugyanezt tudják. Gőze nincs arról, hogy mit és hogyan kellene csinálni Magyarországgal. Ha megkérdezik a terveiről, akkor nagyon keményen tud acsarkodni a kormányra. És itt vége is az embernek. Tervek, önálló ötletek, na az nincs. Ehhez nem kell gondolkozni, tervezni, ötletelni. Érti mindenki...

És utána nem értitek, hogy a sok hülye ember miért nem bízza rátok az ország irányítását.

Benikuty 2018.11.10. 15:36:47

@balcán maxval bircaman: a hozzád hasonló kergebirkákon kívül beveszi valaki ezt a szar dumát?

rasztaszív 2018.11.10. 15:43:35

@Gandosz: én keresztény vagyok,pubi.a parazitizmus a szörnyű,amire egyesek használják ezt.

Helga Beauty Salon 2018.11.10. 15:48:08

"Nem szabad, hogy Európa az Orbánok zsákmánya legyen! "

Orbánok??? Hát ez a liberális hülyeségetmondási verseny gyönyörű gyöngyszeme!

rasztaszív 2018.11.10. 16:06:15

@Helga Beauty Salon: bezzeg brüsszel megállítása...jó sok közpénzből...az volt a szép...!

Gandosz 2018.11.10. 16:06:29

@rasztaszív: a katolicizmust írtad, nem a mögötte álló szervezetet
és a mögötte álló szervezet en bloc ledorongolása is szalonképtelen nácizmus a saját oldalad véleményformálói és saját magad szerint is

rasztaszív 2018.11.10. 16:12:41

@Gandosz: inkább olvasd el,mit írtam...:)

csak a te parazita szemléletmódod szerint nem lehet rólatok semmi rosszat mondani.de hát máshoz nem értetek...

rasztaszív 2018.11.10. 16:27:38

@Gandosz: próbálj ahhoz hozzászólni,amit írtam.

taga20 2018.11.10. 16:27:55

@Gandosz: te mondodezt, te szutyok? a geci gazdádat monomániásozzad le fityeszork!

rallus 2018.11.10. 17:08:09

@rasztaszív: Te rajta értél egy püspököt az asszonyon.... Irracionálisan tudsz gyűlölni egy mára már hatalom nélküli szervezetet. Ha utána nézel, akkor láthatod, hogy mióta a Vatikán kincstárnokát megtalálták egy londoni hídra felakasztva, azóta csak kibicelnek...

alöksz róz 2018.11.10. 20:05:46

@morph on deer: "Arról tudnak amiről a kormánypárt akarja, hogy tudjanak, azt is csak úgy, ahogy ők akarják, minden más “nemzetellenes” információ." - pont ahogy te csak a b1-nek hiszel...
(kivéve persze amikor a gyurcsányi haverodat szidják)
vagy pont mint a toroczkai, aki a fészbukon bojkottot követelve nekiszaladt a telekomnak, hogy magyarellenes a reklámja. :D
az emberek általában nem szeretik a kis világképükkel ellentétes információkat sehol a világon (vö. hazugság :D), nincs ebben semmi új.
és minél öregebbek, annál kevésbé, látod, te is dk-s maradsz már míg élsz :D

Sir Bates dö Hól 2018.11.10. 23:15:27

Nincs semmi gond. Majd az első háború után lehet nosztalgikusan gondolni azokra a boldog békeévekre.