B1 blogcsaládA Mandiner elkezdte a felzárkózást a Fidesz-médiához - homofób kirohanást intézett a Pride előtt

2017. június 27. - ashwood

san-diego-pride-parade-2.jpgElkeserítő látni, hogy a Fidesz-kézbe került Mandiner minként bújtatja politikai állásfoglalását – szemét Momentum, pfúj, pfúj – homofób és rasszista ideológiák mögé. Közeleg a Pride, előbújtak a gyűlölködő keresztények.

A saját bevallása szerint 34 éves – vagyis definíció szerint fiatal, haladó értelmiségi – Szilvay Gergely csomagolta homofób és rasszista köntösbe Momentum-ellenes kirohanását. Utóbbival nem is foglalkoznánk most: az új politikai mozgalmárok megítélése egyéni kérdés, mindenki azt gondol róluk, amit akar – elfogadhatja saját, némileg kaotikusnak tűnő önmeghatározásukat épp úgy, mint a kormánypropaganda nyomatta "újeszdészezést".

Az ex katedra homofób és rasszista kijelentések mellett azonban nem mehetünk el szó nélkül. A dolog kicsit olyan már, mintha egy természeti jelenséggel lenne dolgunk: minden évben, nyár elején – ahogy közeledik a Pride – előbújnak a földből e haladó konzervatív értelmiségiek, és elmondják mindenkinek, hogy a buziknak miért nincs keresni valójuk lényegében sehol a világon.

Szilvay szerint például azért, mert: "a szerelem egy férfi és egy nő között lehetséges". Ifjú szerzőnk immár nem is a házasság intézményét, hanem a szerelem érzését vitatja el a melegektől. Indok: "Ez nem arról szól, hogy a világ változik-e, hogy a környezetünk változik-e; és nem arról szól, hogy érti-e valaki a 21. századot vagy sem. Ez inkább arról szól, érti-e valaki a nyolcadikos biológiát. Hisz-e a józan eszének és tapasztalatának. … időtlen, biológiai-fizikai valóság, ami józan ésszel magától értetődik. Hogy a szerelem: férfi és nő." Vagyis a homoszexuális szerelem ellent mond a biológiának, a természeti törvényeknek. Aki pedig egy szerelmes, meleg párt lát, az megbolondult.

Azt még (már?) Szilvay is elismeri, hogy nemzetiségek, sőt, más bőrszínű humán egyedek között lehetséges a szerelem - bár megjegyzi: "mindig nehezebb egy párkapcsolat, ha a felek más kultúrából, más nemzetből érkeznek." A három T tehát összeállt: hetero szerelem támogatott, nemzetiségek közötti tűrt, melegek között pedig nem egyszerűen tiltott, de még létezése is elképzelhetetlen.

Persze tudjuk: az ifjú konzervatív szerzőnk valójában a melegházassággal szemben igyekszik lándzsát törni, le is írja, több alkalommal is: "a család: papa, mama, gyerekek." Mi is ebben a témakörben ajánlunk néhány érvet a figyelmébe:

1, Mindenek előtt - az ijedősek kedvéért -: a házasság egy jogintézmény, mint ilyen elvont fogalom. Ebből is következik: nem tud elfogyni. Ha többen házasodnak – ahogy ezt a kormány szeretné – marad a többieknek is házasság. Nincs éves házasság-kvóta, limit, amit a háttérhatalmak osztanak, persze a magyarságnak alig jut, ezért nagyon kell vigyázni arra a pár tízezerre évente. Tudják, olyan, mint a szeretet: minét többet adunk belőle, annál több lesz. A házasság-irigységtől még sehol nem lett több házasságkötés.

2, A sokat és sokszor emlegetett biológiai/természeti érvek: meleg párkapcsolatból még soha nem született utód. Kár is ezzel vitatkozni – ténykérdés. Miként az is, hogy a természetben jelen lévő biológiai gépek (legyen az amőba, bálna vagy épp ember) létezésének egyetlen célja genetikai kódjuk továbbadása - az öröklésen keresztül megjelenő, egyfajta öröklét megszerzése. Azonban mindazok, akik előszeretettel hivatkoznak a fenti – megkérdőjelezhetetlen – állításokra, előszeretettel mazsoláznak a természeti törvények között. Amihez épp kedvük van - avagy úgy érzik, alátámasztják argumentációjukat, azt elő kapják, a többit viszont elfelejtik. (Ugyan ez igaz a vallási, a Biblián alapuló érvelésekre is.)

Ez a kettős mérce viszont nem visz előrébb: döntetünk kell, hogy természeti/biológiai gépnek tekintjük-e az embert, vagy morális entitásnak. Amennyiben az előbbit választják, úgy nem csak a homoszexualitást, nem nem reproduktív érintkezési formát kell elvetnünk. Az élőlények között a kifejlett hím és nőstény egyed testméret-aránya mutatja, mennyire mono- avagy poligám az adott a faj. A farkasok – mint azonos méretűek – közismerten monogámok, ezzel szemben a rozmárok annyira poligámok, hogy nem ritka, amikor a nőstény populáció 97 százaléka felett a hímek 3 százaléka rendelkezik. E természeti törvény alapján a homo sapiens sapiens mérsékelten poligám.

Azonban akad más természeti törvény is, amelyet nem szívesen alkalmaznának a melegházasság ellenzői. Ilyen például a falkán belüli hierarchia fajtárs elleni agresszióval történő eldöntése. Pedig ez a viselkedés a túlélés egyik alapköve: megakadályozza, hogy a korlátozott és véges mennyíségű erőforrások elosztásakor az energiapazarlást.

Ahogy a homfóbok általában, úgy bizonyosan Szilvay úr sem vindikálná magának a jogot, hogy eldöntse: ki szaporodhat és ki nem, sőt, ki élhet, ki hasznos a falka számára és ki nem. Pedig a természet törvényei szerint erről is a falka, a falka érdeke, végső soron pedig a legideálisabb DNS-továbbadás mindent felül író törvénye dönt.

Úgyhogy vagy elfogadjuk a természeti/biológiai törvényszerűségeket - vagy elfogadjuk, hogy az ember morális lény. A kettő együtt nem működik. (És visszafelé sem: nincs pusztítóbb, mint a gyerekek fejébe tömött, emberi moralitás kivetítése az állatvilágra - a gonosz farkas megeszi az ártatlan őzikét. Milyen a nem ártatlan őz? Mitől gonosz a farkas? Az emberi moralitás szavainak nincs megfeleltethető fogalom a természetben.)

(Az pedig csak hab a tortán, hogy természetesen homoszexuális és biszexuális viselkedésformák nagy számban fellelhetőek az állatvilágban - azonban ha ezzel érvelnénk, épp abba, a fent részletezett hibába esnénk, amivel az ifjú konzervatívokat vádoljuk.)

3, A vallási, Biblián alapuló érveket a fenti logika mentén javasoljuk kihagyni a vitából. Ha elfogadnánk, hogy Isten rendelése a férfi és nő, mint a házasság kizárólagos szereplői, akkor bizony más, állítólag isteni rendelésen alapuló törvényeket is el kellene fogadnunk. Ilyen lenne a megkövezés, a csonkítás, a rabszolgaság intézménye - és még sokáig sorolhatnánk.

4, Az egyik legérdekesebb érv a hagyományra hivatkozik, a hagyományos családmodellre, a házasság hagyományára. Márpedig a hagyomány fontos dolog. Valóban az - közös normákat, a csoporton belüli és azon kívüli egyedekkel szembeni viselkedésmintákat tartalmazó kód, amely híjján szétesés és beolvadás fenyegeti az amúgy önálló kontúrral rendelkező populációt. Hagyományainak – bármennyire ellentétes is ez a szó jelentésével – folyamatosan változnak. Ha tetszik - ahogy erkölcsiségünk, etikánk - részese az evolúciónak – amennyiben segít bennünket alkalmazkodni, és maga is alkalmazkodik a megváltozott természeti-, gazdasági- és szociális környezethez. Talán fölösleges is – de mindenképp hatalmas helyet követelne – felsorolni mindazokat a hagyomány diktálta rituálékat, viselkedésmintákat, amelyeket az emberiség 15 ezer év alatt teremtett és elvetett - de elég a magyarság legutóbbi ezredévére gondolni.

Természetesen lehet siratni e hagyományokat, lehet kárhoztatni az újdonsülteket, de tenni e folyamat ellen aligha lesz sikeres. A hagyományaink változása gyakran fájdalmas, mert úgy érezhetjük, valami értékeset vesztünk el egy norma, egy viselkedésminta átalakulásával - annyiban mindenképp, hogy az adott rítus mindeddig hatékonyan szolgálta túlélésünket és fennmaradásunkat. Célorintált módon tehát tekinthetjük ezeket értéknek - azonban itt is igaz, amit már korábban is jeleztünk: vagy mindent, vagy semmit. Nem mazsolázhatjuk ki a számunkra kényelmes hagyományokat, hogy azok mulandósága felett zokogjunk, míg más, kevésbé kedves vagy könnyen betartható norma kikopásának direkt örülünk.

5, A hagyomány határozza meg számunkra azt is: mint jelent a család. Ifjú konzervatív szerzőnk így definiál: "a család: papa, mama, gyerekek." Annyit tennénk hozzá: ma. Ez a meghatározás épp úgy nem volt igaz 10 ezer, mint ezer, vagy akár száz évvel ezelőtt. A család épp úgy változó, mint minden más, ember konstruálta fogalom a világ leírására. Ugyanis a világ változik - vele hajolnak, néha pedig bizony törnek fogalmi konstrukcióink is.

A fenti meghatározás azt sugallja, hogy a család alapvetően az a közeg, amely a közös utód gondozására alakult. Ha ez igaz lenne, akkor automatikusan el kellene fogadnunk, hogy nem örökké tartó, sőt, olyan rövid, amennyire csak lehetséges - hogy újabb utódokat hozhassunk létre. De ez megint biológiai/természeti megközelítés. A család - bár komoly evolúciós előnyökkel rendelkezik - az emberi moralitás egy szociokulturális struktúrája. Segíti a túlélést, minként a környezethez való adaptációt is - és maga is folyamatosan adaptálódik a környezethez. Talán nem nehéz belátni, hogy egy középkori falu más kihívások elé állította a benne élőket, mint egy nyüzsgő világvárosban lévő, nyolcadik emeleti panellakás. Ennek megfelelően mások e két világ leírására használt fogalmi készletek is.

6, Kapcsolódva a hagyomány utáni sóvárgás témájához: a házasság nem isteni avagy természeti törvény - a házasság nagyon is civilizációs vívmány, mégpedig azon belül is a folyamatosan változó jogintézmények egyike. A párválasztás zsidó-keresztény-muszlim (stb…) felfogása alapvetően szembe megy az evolúciós elvárásoknak, nem szolgálja a legjobb DNS túlélését. Ugyanis civilizációs, ha tetszik, az emberi moralitás találmánya, s mint ilyenre, nem alkalmazhatóak a természeti fogalmak.

Annál inkább az együttélés közösségi normává emelt formája: a jog. A jogrendszer - elvben és többé-kevésbé a valóságban is - pillanatfelvétel az adott közösség moralitásáról, erkölcsi-etikai állapotáról. Így épp annyira változékony, mint az a környezet, amelyben megfogant. (Elegendő ennek alátámasztására Magyarország elmúlt 30 évét felhozni. Sőt, elegendő az elmúlt hetet.) A házasság, mint jogintézmény épp annyit változott az évezredek során, mint a jogot alkotó, azt körülvevő és meghatározó társadalom. Bizonyosan a legbigottabb fiatal konzervatív sem szeretne olyan házasságban élni, amelynek jogi kereteit akárcsak 150 évvel ezelőtt fektették le. Ennek pedig épp az a magyarázata, hogy az a 150 év már elmúlt. És bármennyire is szeretnénk, nem fogjuk tudni visszahozni - már ha nem vagyunk amisok.

7, A szerelem, ami ugye csak férfi és nő között - a többi elképzelhetetlen. Hát nem. A szerelem nem más, mint adott ingerhez kötött arosual-szint növekedés, amennyiben az adott inger egy másik személy. Nem olyan bonyolult ez - ha kihagyjuk belőle az olyan megfoghatatlan, metafizikai fogalmakat, mint a lélek, és hasonlók. Biológiai-, biokémiai gépek vagyunk - nem árt, ha néha így (is) tekintünk magunkra. Abba a hitbe ringatjuk magunkat, hogy felvilágosodott, morális lények vagyunk, akik számára a belső értékek épp úgy fontosak - vagy fontosabbak - mint a külsők. Így tehát ember szeret egy másik embert - ennek felfogása és megértése nem kíván különösebb empátiát. Annak a feldolgozása már igen, hogy miként lehetséges az: egy férfi egy másik férfiban talál vonzó dolgokat – miközben mi (a heteró többség) ezt elképzelni sem tudjuk. Aki ezt a szellemi akadályt nem képes átugrani, az gondoljon egy pillanatra arra, hogy ismerősei minden párválasztásával egyet ért? Mindegyikükkel szívesen cserélne?

Fogadjuk el végre, hogy az ízlés nem vita tárgya.

Épp az lenne természetellenes, evolúció-tagadó, immorális és az etikus ember természetével ellenkező, ha a világ leírására használt fogalmaink, az eligazodást segítő hagyományaink nem változnának. Fontos, hogy ne keverjük össze a változást a pozitivista felhangú fejlődés fogalmával. Utóbbiról ugyanis szó sincs. Csupán annyi történik, hogy meghajlunk az evolúció legősibb parancsának és igyekszünk minél jobban adaptálódni megváltozott - általunk megváltoztatott - környezetünkhöz.

Azzal sincs baj, ha ez viták, konfliktusok árán történik. De aki zsigerből ítélkezik, a változásra való képtelensége miatt nem hajlandó szembe nézni a valósággal - az önmagát zárja ki a világból, lemondva érdekérvényesítő képességéről. Ezt teszi az ex katedra kijelentéseivel Szilvay - amikor vita és párbeszéd helyett elutasít. Sajnáljuk őt, mert változatlannak remélt elveit és fogalmait így nyomtalanul felőrli majd az idő.

A bejegyzés trackback címe:

https://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr2612623533

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.27. 11:44:58

S mi a gond a homofóbiával? Ez pozitív, keresztény érték.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.27. 11:46:11

"A vallási, Biblián alapuló érveket a fenti logika mentén javasoljuk kihagyni a vitából. Ha elfogadnánk, hogy Isten rendelése a férfi és nő, mint a házasság kizárólagos szereplői, akkor bizony más, állítólag isteni rendelésen alapuló törvényeket is el kellene fogadnunk. Ilyen lenne a megkövezés, a csonkítás, a rabszolgaság intézménye - és még sokáig sorolhatnánk."

Téves. Milyen intézmények?

ulpius66 2017.06.27. 13:14:56

NINCS IS SZEBB DOLOG KÉT EGÉSZSÉGES FÉRFI TISZTA SZERELMÉNÉL!

ISTENEM, ISTENEM!!!

MILYEN GYÖNYÖR LEHET, AMIKOR KÉT IZZADT FÉRFITEST ÖSSZETAPAD!

morpho 2017.06.27. 14:09:58

@ulpius66: Tetszene mi? Szinte hallom, ahogy nyeltél egyet...Vagy mást hallottam?
Egyébként ez a "poén" a férfitestekről kb a hatvanas évekből származik. Csak frissen, szellemesen. Posztot meg értelmezni kéne! De ahhoz szándék is kell...

morpho 2017.06.27. 16:35:20

@MaxVal BircaMan HJCD: Nem neked írták. Te homofób vagy, amivel szerinted nincs gond.

Nzoltan 2017.06.27. 18:52:15

Multkor az egyik atv híradòban karácsony elvtárs egyik monológjában figyeltem fel erre a momdatrészletre: " .....a fidesz által támogatott hibás csalådmodell...."

:-D

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.27. 18:54:53

@Nzoltan:

Nehezen viselik el a liberálisok, higy a magyar jogot nem Soros, Brüsszel, s más ellenséges erők írják.

morpho 2017.06.27. 19:17:25

@MaxVal BircaMan HJCD: Pont leszarom, hogy milyen legendában hiszel. Attól még a kirekesztés az kirekesztés. A kirekesztők pedig ócska, irigy és hitvány emberek. Még egyetlen progresszív vagy tehetséges figurát sem láttam a kirekesztők közt. A kirekesztés zsákutca. Majd megtudod milyen, amikor már csak te leszel az egyetlen narancskullancs, aki még akkor is Orbán seggében lesz, amikor már Orbán is a saját seggében lesz. @Nzoltan haverod fog támogatni ebben, miközben narancssárgára szopjátok egymás faszát. A liberálisok leginkább azt nem viselik el, amikor a magyarok támadnak a saját országukra. Esetünkben Orbán Viktor és brigádja lopja számolatlanul a lakosság pénzét, miközben Brüsszellel és nemlétező migránsveszéllyel riogatva átbassza az embereket, hogy a hatalma megmaradjon és a hozzád hasonló idióták akkor is rá szavazzanak, ha az orruk előtt rabolja le a közpénzeket. A minap elkezdtem számolgatni, hogy hány ponton csapolják az államkasszát és elég komoly tétel jött ki. De te csak Sorosozzál meg Brüsszelezzél nyugodtan. Hagy lopják csak a pénzünket! Tényleg, az neked miért jó, hogy támogatod a lopást? Te is kapsz belőle birka??

legeslegujabbkor 2017.06.27. 21:33:36

@MaxVal BircaMan HJCD:
Jézus nem feküdt le nővel, csak megmosatta a lábát. Ez így neked is oké?

morpho 2017.06.27. 21:47:24

@MaxVal BircaMan HJCD: Te tényleg birka, a lopás az nem zavar? A lopás tilalma nincs benne a bibliában? Írtál már Orbán faszbukójára, hogy ez a sok lopás tűrhetetlen? Vagy te csak a homofóbiában követed Jézust? Tényleg, hogy Jézus kirekedztő, homofób lett volna, azt amúgy miből vezeted le? Küldött e-mailt Nazarethből?

siriq111 2017.06.28. 00:17:51

@morpho: Ezek a posztok a birca reszerol egy tokeltes kepet tar elenk. Volt itt mar reszerol ami szem-szajnak ingere amit egy pszichiater konkretan mar csak a paradicsomnak nevez.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 05:08:37

@morpho:

Minden bűn zavar, de az emberi társadalom sosem tökéletes, bűnmentes állapot nincs.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 05:44:51

@morpho:

Jézus minden bűnt elítélt, azaz a homoszexualizmus bűnét is, tehát homofób volt,

mások nem látják 2017.06.28. 08:02:19

"előbújtak a gyűlölködő keresztények."

mondjuk én zsidó vagyok, és meglehetősen vissztaszítónak, gusztustalannak tartom a feltűnési viszketegségben szenvedő homoszexuálisok masírozását. gyűlölködő vagyok, na.

mások nem látják 2017.06.28. 08:08:18

@morpho: "A kirekesztők pedig ócska, irigy és hitvány emberek. Még egyetlen progresszív vagy tehetséges figurát sem láttam a kirekesztők közt. "

Hozzászólásod tartalma, minősége igazolja a tételed. Az indulatvezérelt, trágár személyeskedésed, a más véleményen lévők kirekesztésére öszpontosul.

morpho 2017.06.28. 09:52:20

@MaxVal BircaMan HJCD: Olyan, hogy "homoszexualizmus" nem létezik. Még a szót sem ismered, csak elítéled. Ritka ostoba ember vagy te! A homoszexualitást bűnnek kezelni az ostobaság magasiskolája. Csórikám...ja és igen, minden kirekesztés rossz. Még téged se dobnálak ki erről a fórumról, pedig sokan nem értenek velem egyet.

morpho 2017.06.28. 09:53:20

@mások nem látják: Kirekesztem a kirekesztőket? Bravó idióta!

morpho 2017.06.28. 11:04:14

@MaxVal BircaMan HJCD: Hogy isten szerint mi a bűn, azt pont ledzarom. Viszont az előbb még Jézusról volt szó. Hol mondott ő olyat, (már ha a bibliát elfogadjuk "forrásnak"), hogy a homoszexualitás bűn???
Tényleg birka! A héten jelent meg a Biblia3. Ez a legújabb rész. Olvastad már? Amire meg már válaszoltam, azt miérd kérdezed meg mégegyszer?

Andre1bp 2017.06.28. 11:20:02

A jobboldali média tegnap óta durván rászállt a Pride-ra. Nem véletlen, 10 éve is ugyan ezt csinálták, aminek az lett az eredménye, hogy vérbe fojtották a felvonulást.
Azóta idén fognak először kordon nélkül vonulni. A jobboldal nem hagyhatja, hogy így, nyitottan atrocitások nélkül menjen le a rendezvény, azért most toboroznak, uszítanak, hogy újra rátámadjanak a felvonulókra.

morpho 2017.06.28. 11:53:28

@MaxVal BircaMan HJCD: Aha, amiről emberek döntöttek a niceai zsinaton 325-ben...
Továbbra is várom Jézustól az idézetet, amiben bűnnek tartja a homoszexualitást! Ha ennyire benne vagy a témában, ez nem jelenthet gondot.

morpho 2017.06.28. 12:35:05

@MaxVal BircaMan HJCD: Többek közt arról, hogy Jézus isten legyen és ne halandó. A linked tartalma is nagyrészt ott dőlt el.

morpho 2017.06.28. 12:38:56

@MaxVal BircaMan HJCD: Többek közt arról, hogy Jézus isten legyen és ne halandó.

morpho 2017.06.28. 12:39:48

Az android huncut dolog...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 13:13:56

@morpho:

Téves. Egyik zsinat se döntött dogmáról. Minden dogma eredeti. A zsinatok csak megfogalmazták őket.

morpho 2017.06.28. 13:28:46

@MaxVal BircaMan HJCD: "A zsinatok csak megfogalmazták őket" :) Ez nagyon eredeti :)
Egyesek szerint a bibliát is átírták ott picit...ezt azt kivettek...vagy beraktak...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 15:08:34

@morpho:

Nem "eredeti", ez a keresztény tanítás 2000 éve.

Mikor lett a Biblia átírva? Mi lett benne átírva?

morpho 2017.06.28. 15:19:37

@MaxVal BircaMan HJCD: Azt beszélik néhány evangéliumot kivettek, átírtak. Főleg a Jézus emberi mivoltára utaló részeket... De én ateista vagyok, nem bibliaszakértő. A lényeg, hogy emberek csináltak istent Jézusból, akinek meg nem voltak homofób kijelentései. Ha jól látom kb itt tartunk most.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 15:37:13

@morpho:

"emberek csináltak istent Jézusból"

Ezt honnan veszed?

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 15:42:40

@morpho:

"néhány evangéliumot kivettek"

Igen, ahogy pl. József Attila összes műveiből kivették az Ayám tyúkját.

Ne viccelj!

morpho 2017.06.28. 15:48:54

@MaxVal BircaMan HJCD: Soros tényleg gyíkember!
Van egy szabályok nélküli vallási közösség 300 éve sokféle Jézusképpel. Aztán kezd az egész kaotikussá válni, ezért összeülnek és megbeszélik, hogyan tovább egyirányba?! Na ez innentől kezdve történelem. A húsvétot is ott dátumozták be. Egyébként gyanítom, hogy a bibliát is emberek írták, tehát át is írhatták simán. Aztán, ha valaki hisz ezekben, az az ő dolga. Semmi közöm hozzá, hogy ki miben hisz.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 16:01:22

@morpho:

Voltak szabályok a kezdettől, ezek a dogmák.

Dogmán ember nem változtathat.

A Húsvét dátumozása NEM dogmatikai kérdés.

A Bibliát emberek írták, mondott valaki mást?

morpho 2017.06.28. 16:31:41

@MaxVal BircaMan HJCD: Aha, azt mondtad, hogy Jézus homofób volt. Bizonyítani viszont nem tudtad. A dogmákat is emberek találták ki!
Jézus isteni eredete is egy ilyen dogma. De csak 325-től.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 17:17:38

@morpho:

Tévedsz, a dogmák Istentől vannak, s az I. sz. kezdetéről.

morpho 2017.06.28. 17:28:25

@MaxVal BircaMan HJCD: Meggyőztél! Viszont továbbra sem tudom, hogy miért lett volna Jézus homofób?

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 18:00:59

@morpho:

Azt hiszem, értem mi a bajod. Tisztázzuk te mit értesz homofóbia alatt!

morpho 2017.06.28. 18:46:30

@MaxVal BircaMan HJCD: Azt hiszem, hogy ezt nem akarom tisztázni. Aki például utálja a kutyákat, annak is el kell magyarázni, hogy mit jelent a kutyagyűlölet? Szerintem elég egyértelmű ez. Ha neked tisztáznod kell, akkor végezz önvizsgálatot és gondold át az életed! Rád fér már amúgy is! :)

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.28. 18:56:04

@morpho:

Értelek, szerinted a homofóbia a homokosok gyűlöletét jelenti.

Nos, nem ez a helyzet.

Ez csak az egyik jelentáse a szónak a 3 közül.

A kereszténység ebben az értelemben nem homofób.

Életem tökéletes rendben van, ráadásul hiteles személy is vagyok.

morpho 2017.06.28. 19:25:49

@MaxVal BircaMan HJCD: Figyelj birka! Aki hiteles személy, az nem írja le egy poszton belül: "Te homofób vagy, amivel szerinted nincs gond"(ezt én írtam én) De aztán: "
Így igaz, az vagyok. Jézust követem ebben"
Aztán: "Jézus minden bűnt elítélt, azaz a homoszexualizmus bűnét is, tehát homofób volt"
Továbbá: "

A kereszténység ebben az értelemben nem homofób"
Birka! Nemár! Egyébként a homofóbia jelentése azért elég egyértelmű. Most hiába alakulsz közben teológussá! Ez inkább sunnyogás. Orbán is ezt csinálja. Amikor rábasznak a lopós kezére, akkor hirtelen jogszabályokra kezd hivatkozni.

Melegedő 2017.06.28. 22:25:33

@MaxVal BircaMan HJCD: Birca! Már komolyan aggódtunk érted. Vagy minket már nem is utálsz?! Legalább annyit kommentelhettél volna a mai cikkünkhöz, h "az összes buzi dögöljön meg méhnyakrákban"...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.06.29. 05:54:04

@morpho:

A homofóbia szó eredeti értele: félelem a homokosságtól. Ilyet hol látsz?

A szó homoklobbista értelme: gyűlölet a homokosok ellen. Ezt már megbeszéltük, hogy nem áll fenn.

S a keresztény értelme: a homokosság elutasítása. Ebben az értelemben vagyunk homofóbok, s eben az értelemben volt az Jézus is.

morpho 2017.06.29. 10:04:52

@MaxVal BircaMan HJCD: Birka, te ennyire nem vagy hülye! Engem meg végképp ne nézz annak! Úgy védesz egy álláspontot, hogy amikor kiderül, hogy nem tudod igazolni az állításod, elkezded definiálni a vita tárgyát. Nem, nem az elején tisztáztad, hanem a végén. Ráadásul nem érdekel, hogy 500 évvel ezelőtt mit jelentett egy szó, ami ma tök mást jelent. Továbbá a homofóbia kifejezés nyelvészetileg és nem "keresztény értelemben" van definiálva. Ez nem a te hatásköröd birka! "Homofóbia: félelem, idegenkedés a homoszexualitástól, illetve a homoszexuálisoktól. Tágabb értelemben a homoszexuálisokkal szembeni ellenérzések, hátrányos megkülönböztetés általános megnevezése." Ennyi birka. Az mondjuk továbbra is ködbe vész, hogy Jézus mitől volt homofób?? Betoltál zsigerből egy faszságot, aztán beleragadtál...

v.f.michael 2017.06.29. 10:38:22

@mások nem látják: egy nap mindenkinek jár. nem kell odamenni. tolerancia

v.f.michael 2017.06.29. 10:39:53

@MaxVal BircaMan HJCD: birka, van számodra egy hírem: a homofóbia az esetek túlnyomó részében látens homoszexualitást próbál elfedni. nézz szembe magaddal!

2017.06.30. 18:30:44

@morpho: máté 24, 36: ő pedig felelvén, monda: bizony mondom nektek, ne buziskodjatok
amúgy a szodomai férfiak meg akarták dugni a két, férfi képében érkezett angyalt (meg lótot is), és ez akkora nagy gonoszságként szerepel a bibliában, hogy a város elpusztításának egyik oka. tehát szó szerint benne van a bibliában, hogy isten akkora bűnnek tartja, hogy képes megölni miatta a lakókat

2017.06.30. 18:35:00

"döntetünk kell, hogy természeti/biológiai gépnek tekintjük-e az embert, vagy morális entitásnak" - hülyeség. nem kell döntenünk. miért kéne harcolnunk a valósággal? és. nem vagy, hanem és.

2017.06.30. 18:38:45

amúgy az meg meg milyen már, hogy nekik szabad gúnyolni, köpködni engem azért, mert más vagyok, mint ők?

morpho 2017.06.30. 21:54:38

@aleksz róz: Az ószövetségben valóban vannak ilyen utalások, de itt konkrétan Jézusról volt szó.

2017.07.01. 12:14:44

@morpho: de ezen kár lovagolni. jézus nem mondta sehol, hogy bizony mondom néktek, vegyétek semmibe az atya tanítását
konkrétan azt sem mondta sehol, hogy ne szúrd ki a szomszédod jobb szemét, mégis tudod, hogy szerinte nem szabad

morpho 2017.07.01. 18:41:28

@aleksz róz: A szexuális identitást nem lehet korlátozni, ez egy hülyeség. Ez nem olyan, hogy elítélem, aztán majd akkor nem lesz. Olyan viszont nincs, hogy valaki szemkiszúrási hajlammal születik. Az egyik akaratlagos, a másik nem. Nem összevethetők.

2017.07.02. 10:23:40

@morpho: igen. de nem én írtam a bibliát, szóval ne velem vitatkozz arról, hogy mi miért bűn a bibliában. ha akaratlagos, ha nem, a zsidó és keresztény vallásban bűn.
mózes III. 18. 22. Férfiúval ne hálj úgy, a mint asszonynyal hálnak: útálatosság az.

és ha nem az identitást korlátozza, hanem a cselekedetet? szóval lehetsz buzi, de nem dughatsz azonos neművel, sőt ki se verheted, sőt még gondolnod se szabad ilyenekre :D
pl. a kleptománia se akaratlagos, mégis bűn lopni. a lopás akaratlagos. a pedofília se akaratlagos, mégis bűn gyerekekkel szexuális kapcsolatot létesíteni. a gyerekek molesztálása akaratlagos.