A B1 blogcsaládOrbán több pénzt akar az uniótól, ezért Kínával fenyeget

Nemzetközi sajtószemle

2018. január 11. - Szelestey
  • Szíjjártó Péter elutasítja a nyugati bírálatokat a menekültekkel szembeni bezárkózás kapcsán.
  • Egy amerikai szenátusi vizsgálat szerint az oroszok vaskos aknamunkát folytatnak Magyarországon.
  • Magyarországon demokratikusan hatalomra került miniszterelnök rombolja le a demokráciát.

Die Welt

die_welt_1.jpg

1. A tudósítás azt emeli ki Orbán Viktor tegnapi berlini előadásából, hogy a magyar vezető már alternatívákkal fenyegetőzött arra az esetre, ha Németország nem tud túljutni a politikai holtponton. De más magas rangú európai részvevők is arra használták fel a lap hagyományos világgazdasági fórumát, hogy a német vezető szerep fontosságára emlékeztessenek. A magyar miniszterelnök egyértelmű felhívást intézett Berlinhez, mondván, hogy 2018 döntő lesz Európa számára. Meg kell védeni Schengent, hogy erősítsék az EU versenyképességét. Ugyanakkor a házigazda Springer-cégcsoport elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy világszerte feljövőben vannak a tekintélyelvű rendszerek, a migráció és az egyre radikálisabb iszlám félelmet kelt. Európa pedig a létét fenyegető válságba süllyedt. Hogy a német vezetési vákuum milyen következményekkel jár, az mutatta Orbán Viktor, aki megpróbálta offenzíven nyomás alá helyezni az európai partnereket. Azt hangoztatta, hogy a kontinens középső részén óriási szükség van az infrastruktúra fejlesztésére. Elegendő pénz kell, hogy új utakat, vezetékeket lehessen építeni. Ha erre az unió nem képes, akkor majd Kínához fordulunk – jelentette ki.

2. Magyarország a menekültügyben kitart a bezárkózás mellett. Ezt Szíjjártó Péter közölte Berlinben német kollégájával. Arra hivatkozott, hogy a segítséget a válságövezetekbe kell elvinni, ahelyett, hogy Európa importálná a gondokat. Arról is beszélt, hogy a külső határok védelme igen fontos a magyar kormány számára. Azt pedig az EU-nak kell eldöntenie, hogy ki léphet a területére és ki nem. A vitát azonban civilizált módon, a tények alapján is meg lehet vitatni – tette hozzá. Kerülni kellene közben a képmutatást és a vádaskodást. Az újság idézi, hogy a magyar vezetés elveti a menedékkérők befogadását, amivel kivívta a németek bírálatát is. A Bizottság pedig perbe fogta az országot az Európai Bíróságnál, a lengyelekkel és a csehekkel egyetemben.

 

Frankfurter Rundschau

frankfurter_1.jpg

A kommentár különös fegyverbarátoknak nevezi a CSU-t és Orbán Viktort, rámutatva, hogy a közelgő választásokon mindkettő számára az abszolút többség a tét, és ennek érdekében minden eszközt megengedhetőnek tartanak. A magyar vezető nemzeti forradalmat hirdet és élvezi, hogy a bajor párt nemzetközi tekintélyéből rá is hull. Igencsak harcias hangot használt a keresztényszociálisok tanácskozásán, és ez elegendőnek tűnik, hogy a házigazdák ismét magukhoz csábítsák azokat a jobboldaliakat, akik időközben átálltak az AfD-hez. De szinte még az is belefér, hogy a bajorok tanulni akartak egy s mást a vendégtől az illiberális demokrácia kapcsán Hiszen egyetlen szóval sem bírálták az Alkotmánybíróság folyamatos hatalomfosztását, az állami média teljes ellenőrzését, a tudomány és az igazságszolgáltatás szabadságának mind erőteljesebb korlátozását. Szintén tabutéma volt a nemrégiben indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a Soros elleni antiszemita kampány is.

Ám ez nem csak bajor földön zavaró. Paul Lendvai azt írta, hogy a CSU udvarol Orbánnak, de ezzel gúnyt űz az EU döntéseiből és választási segítséget nyújt egy szilárd lábakon álló kleptokráciának. Közben Heller Ágnes és egy-két útitársa kiszámíthatatlan úton halad: mivel meg kell akadályozni a Fidesz győzelmét, összefogásra buzdítanak a Jobbikkal az egyéni választó körzetekben. Mennyire kétségbe lehet esve a magyar ellenzék, ha a demokrácia visszaállítására éppen az ultrajobboldaltól remél taktikai segítséget! Az elemzés idézi Brecht Kurázsi mamájából, hogy aki az ördöggel akar reggelizni, annak hosszú kanálra van szüksége. Ám nincs olyan hosszú kanál, amellyel a Pokol tányérjából lehetne enni, anélkül, hogy az ember meg ne égetné magát.

Reuters

unnamed_9.png

Junckernek elletmondva a költségvetésért felelős uniós biztos azt közölte, hogy Lengyelország anyagilag ráfizethet, ha nem enged a jogi reformok ügyében. Oettinger a részletekről szólva kifejtette: a következő pénzügyi időszakban a közösségi támogatásokat várhatóan a jogállamhoz és a bíróságok függetlenségéhez kötik. De az is elképzelhető, hogy a jogállamiság helyreállítása esetén az érintett állam több pénzt kap. Ebből az következik, hogy a lengyel kormány számára kifizetődő lehet, ha eleget tesz az EU ajánlásainak. Előzőleg mosolyoffenzíva keretében Brüsszelben járt Morawiecki miniszterelnök, hogy enyhítse a feszült viszonyt. Utána kijelentette, hogy párbeszéd útján kell tisztázni a félreértéseket. De azt is egyértelművé tette, hogy országa csakis az uniós alapok segítségével képes behozni lemaradását a Nyugathoz képest. Egyelőre azonban nem világos, hogy Varsó képes-e dülőre jutni az igazságszolgáltatás átalakítása ügyében a Bizottsággal, amely február végéig adott neki határidőt.

 

Die Presse

die_presse.jpg

A nagyobbik osztrák kormánypárt azt szorgalmazza, hogy a keleti tagok, ezen belül is Magyarország, Lengyelország és Szlovákia, a britek kiválása miatt az eddiginél többet utaljon át az unió kasszájába. A néppárti agrár miniszter-asszony azt közölte: nem járja, hogy mindig ugyanazok a nettó befizető államok nyúljanak egyre mélyebben a zsebükbe. Mert főleg a keleti kormányok az utóbbi években igen sokat profitáltak az EU szubvenciókból, és nagyot léptek előre.

 

The Times

unnamed_8.png

1. Magyarország és Lengyelország – az Európai Bíróság döntése ellenére - nyíltan szembemegy az unió kvótadöntésével, és ők vezetik az ellenállást a térségben az integráció elmélyítésével szemben. Ezen felül kulturális ellenforradalmároknak nyilvánították magukat a Bizottság jogkörének bővítésével szemben. A konzervatív lap annak kapcsán írja ezt, hogy az Európai Tanács elnöke szerint a mostani varsói kormány az évtized végére a Brexithez hasonló népszavazást készít elő. Ehhez az alapot az adja meg, hogy a következő időszakban a tagállamoknak előreláthatólag több pénzt kell beadniuk a közösbe, így elképzelhető, hogy Lengyelország is nettó befizető lesz, noha jelenleg még az uniós támogatások legnagyobb kedvezményezettje. Tusk, aki 2020-tól vissza akar térni a lengyel politikába, azzal vádolta meg a hatalmon lévő Jog és Igazságosságot, hogy az támogatja az oroszok erőfeszítéseit a liberális demokráciák és a nyugati értékek aláásására. Mint mondta, egy sor alapvető kérdésben hasonló nézeteket vall, illetve célokat követ a lengyel és az orosz fél.

2. A Kreml Magyarországon szélsőséges szervezeteket támogat, propaganda eszközöket vet be és befolyása növelésére kiaknázza a korrupciót. Ezt állapította meg az a jelentés, amelyet az amerikai Szenátus Külügyi Bizottságának demokrata tagjai állítottak össze. A dokumentum arra figyelmeztet, hogy a Putyin létében fenyegeti a nyugati demokráciát és összesen 19 európai államban igyekszik manipulálni a dolgokat. Előszeretettel fordul a félig fejlett demokráciák, illetve átmeneti kormányok felé. Így próbálja a maga szája íze szerint alakítani az eseményeket Magyarországon kívül Grúziában, Ukrajnában, Montenegróban, a Nyugat-Balkánon, valamint Bulgáriában is. De nem kíméli az érett demokráciákat sem, ideértve a balti köztársaságokat, a skandináv térséget, Nagy-Britanniát, Franciaországot és Németországot is. Az olaszoknál pedig jobboldali-populista pártokat pénzel és félő, hogy ez kihat az idei választásokra is.

New York Times

new_york_times.jpg

Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, amelyeknél egy eredetileg demokratikusan választott vezető sorvasztja el a demokráciát. Így ítéli meg a helyzetet két harvardi politológus, aki a jövő héten könyvben is megjelenteti világméretű vizsgálatának eredményeit. A „Hogyan halnak meg a demokráciák” c. mű szerint egy vezető akkor tekintélyelvű, ha 1. csupán tessék-lássék módon tartja magát a demokratikus szabályokhoz 2. tagadja az ellenfelek törvényességét 3. eltűri az erőszakot 4. hajlamos korlátozni a polgári szabadságjogokat vagy a sajtó függetlenségét. Levitsky és Ziblatt azt mondja, az amerikai elnökök közül Trump esetében áll meg az összes kitétel.

A két szakember rámutat, hogy a demokrácia leépülése már a szavazó urnáknál kezdődik. A szakértők szerint az autoriter vezetőkkel szemben az a legjobb ellenszer, ha erőteljes tiltakozás indul be, de nem a hatalom gyakorlói ellen, hanem a jogok és az intézmények védelmében. Fontos, hogy az ellenzék szövetségre lépjen, még ha ehhez időnként fájdalmas kompromisszumokat kell is kötni. Az nem jó, ha démonizálják az ellenfelet, vagy ha a felperzselt föld taktikáját választják, mert ily módon csupán egy halálspirál indul be, és a szabályok megszegése járványos mérteket ölt. De a lényeg, hogy az ellenállásba vonják be az üzleti élet főszereplőit, az egyház legnevesebb tagjai, valamint a kormányoldal annyi hívét, amennyi csak lehetséges.

Guardian

guardian.jpg

A kapitalizmus meghódította Kelet-Európát, épp ezért azonban a liberális politika önmagában nem tudja legyőzni a populizmust. Putyin szovjet típusú állami vezetése, a lengyel kormány erőkoncentrációja, valamint a nacionalista Orbán Viktor működése persze újra rávilágított a liberális „nyugati stílus” fontosságára, beleértve a polgári szabadságjogokat, a független bíróságokat, a szabad sajtót, az állam által nem háborgatott ellenzéki pártokat és annak a valós reményét, hogy a hivatalban lévő hatalom elvesztheti a választásokat. Az elválasztó vonalak azonban elmosódtak a magyar és a lengyel uniós tagság folytán. A bejáratott demokráciák riadtan látják, hogy a keletiek visszatérnek régi, rossz szokásaikhoz. Az illiberális erők a demokrácia szívében erősödnek meg, és a liberálisoknak ijesztően kevés eszközük van tenni ellene. De a pénzek visszatartása vagy a szavazati jog megvonása idáig nem merült fel komolyan, mert Brüsszel attól fél, hogy csak gerjeszti a nacionalista érzelmeket, és Varsó még jobban eltávolodik a nyájtól.

Mindazonáltal Ausztria mentesül a hasonló bírálatoktól, pedig a szélsőjobbos Szabadságpárt a koalíció részese lett. Ugyanakkor Trump bohózatot csinál a Nyugatból, mint az erkölcsi tekintély bástyájából. És bármennyire is ellenáll despota próbálkozásainak a rendszer, Amerikának azért régebben nagyobb céljai voltak, minthogy védekezzen egy alkotmányos kleptokráciával szemben. Ilyen időkben könnyű megfeledkezni arról, hogy a nyugati modell még mindig a legjobb recept a békés, sikeres társadalmak számára. A keletiek azonban bizonytalanok, jogfosztottnak, becsapottnak érzik magukat. Mert az a Nyugat, amely megnyerte a hideg háborút, immár nem létezik. Viszont betolakodónak tekinti az új tagokat, úgy gondolja, hogy azok el akarják orozni az anyagi forrásokat.

Die Presse

die_presse.jpg

Az európai liberálisok strasbourgi frakcióvezetője attól tart, hogy Ausztria is arra az illiberális útra áll rá, amelyen Magyarország és Lengyelország halad, de Bécs példát vehet akár Törökországról és Oroszországról is. A populizmusról tartott brüsszeli tanácskozáson Verhofstadt hangsúlyozta, hogy némely kormányok olyan irányt vettek, ami a demokráciát és a jogállamot veszélyezteti. Ám mint mondta, Európában nincs helyük olyan államoknak, amelyek nem osztják az unió értékeit. Ugyanakkor tart attól, hogy a jelenség más országokra is átterjed. Úgy látja, hogy el kell határolódni a nacionalista jelszavaktól, illetve a nemzeti értékek védelmére hivatkozó kijelentésektől, mert azok igazából tele vannak rasszizmussal és gyűlölettel.

 

A bejegyzés trackback címe:

http://b1.blog.hu/api/trackback/id/tr413565483

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

kószák egyike 2018.01.11. 06:29:08

Nem arról volt szó, hiszen azt mondta a bölcs vezető a közrádióban, hogy hazánk nem szorul rá külföldi pénzre? Most akkor ha nem EU akkor Kína?

FCUK16 2018.01.11. 07:38:25

senkinek nem jut eszébe, hogy ha kiesik az angolok befizetése a kasszából, kiesik egyúttal a nekik kifizetett összeg is?

csökkenthetik a keletiek uniós támogatását, de akkor cserébe a francia parasztok is kevesebbet kapnak majd, és rögtön Macron is elgondolkodik.

Cicmen. 2018.01.11. 10:19:16

" Szíjjártó Péter elutasítja a nyugati bírálatokat a menekültekkel szembeni bezárkózás kapcsán"

Már megint ez a rohatt szíjjgyártó! Mit utasítgat vissza? Azt csak a bíráló nyugatnak szabad, az hogy ők most visszatelepítenék meg széttelepítenék az általuk jószívűen behívott majd feleslegessé vált gyújtogató, erőszakolgató, gyilkolászó szegínembereket teljesen kóser, ne poofázzunk má kérem! :DDDDDDD

Cicmen. 2018.01.11. 10:21:48

Orbán több pénzet akar és ha nem lesz, megy Kínába! Helyes, bevezetjük a juant! Ja, nem a huant...faszomba ezzel a panyolnevű pézzel!

Cicmen. 2018.01.11. 10:27:38

" Egy amerikai szenátusi vizsgálat szerint az oroszok vaskos aknamunkát folytatnak Magyarországon"

A vizsgálatot gondolom a szintén vaskos aknamunkát végző CIA jelentések alapján fojtatták le! :DDDDDDDDDDD
Nincs ezzel probléma amúgy, a titkosszolgálatok ezt csinálják, csak ne döbbenjen meg senki, hanem nézzen a sorok mögé, mert érdemes! A muttit is hogy lehallgatták a jenkik vaskos aknamunkával ugye, oszt az jó volt úgy is!

indekszh ISIS Alkaida mind CIA termék 2018.01.11. 10:44:02

Egy amerikai szenátusi vizsgálat szerint
Irak tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik és fenyegeti a Világot

Ostoba CIA- spiclik, senki se hisz már nektek

babbaba 2018.01.11. 12:20:50

KISZ alapszervezeti vezetők voltak,. Most csak nosztalgiáznak.

babbaba 2018.01.11. 12:26:21

@FCUK16: Hogyne. Te tényleg azt hiszed egyenrangúak vagyunk? Sem a franciákkal, sem a kínaiakkal, sem az oroszokkal. Mind leszarnak, csak a saját érdekük fontos, kihasználnak, ha az hasznos nekik. Mindenkinek az az első, a saját érdek a máséval szemben. Mi meg csórók és kicsik vagyunk, olyan pirinyók mint a Köpcös.

FCUK16 2018.01.11. 12:29:57

@babbaba: csak azt felejti el mindenki, hogy az uniós költségvetésre az állam- és kormányfők egyhangúlag bólintanak rá. ha a miénket csökkenteni akarják, vétózunk.
tudod mi történik olyankor, ha költségvetés lejártakor nincs új? megy tovább a régi, tehát ugyanannyit kapunk, mint az előző 7 évben. nekünk ez is jó megoldás :)

Cicmen. 2018.01.11. 13:05:00

@Cicmen.: természetesen folytatták le!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 16:46:31

@Cicmen.: Nem kell ahhoz a CIA, csak meg kell nézni birca munkásságát.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 16:49:01

@Cicmen.: Még ha ki is javítottad utólag, akkor is ciki. Mint nemecsek "muszály"-ja, Katolnai "kifelyezése" . Azért ezeket a szavakat nem írja rosszul az ember véletlenül se, ha az anyatejjel szívta magába az magyar nyelvet.

BiG74 Bodri 2018.01.11. 17:04:53

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
A múltkor én is muszályt írtam. Égett is a pofám, de ez van, elcsesztem.
Mondjuk soha sem volt túl jó a helyesírásom.

MACISAJT 2018.01.11. 17:19:58

Orbán Berlinben, az Axel Springer székházban, meghívott díszvendégként, ott ahol tavaly még Macron francia elnök volt?
Uramatyám, nem csoda hogy a német és általában mindenfelé a ballibák tombolnak:P

És 30-án Kurz következik, Ausztriában.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 17:23:28

@MACISAJT: Mi van??? Ilyen korán elkezdtél narancspálinkát nyakalni?

MACISAJT 2018.01.11. 17:26:31

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

Nem iszom alkoholt, de amúgy mi a kérdés?
Feltéve ha van ilyen.

MACISAJT 2018.01.11. 17:33:00

www.blikk.hu/aktualis/politika/orban-europa-sikerreceptjerol-vitazott-berlinben/vlvdj0k

Berlin — A Die Welt című napilap az év első nagy csúcstalálkozójaként harangozta be a lapunkat is kiadó Axel Springer tizedik, jubileumi konferenciáját, amelyen Orbán Viktor magyar miniszterelnök volt a díszvendég.

Hirdetés

A kiadó berlini székházában tartott megbeszélésen a német gazdasági élet legfontosabb szereplői tanácskoztak Európa jövőjéről a politikai elit szereplőivel. A korábban rendszeres vendégnek számító német kancellár ezúttal nem vett részt a találkozón – Angela Merkelt a választások után 15 héttel még mindig a koalíciós tárgyalások kötik le.

A konferencia az identitását kereső Európa témáját járta körbe, arra az ellentmondásra keresve a választ, hogy miközben a kontinens rég nem látott gazdasági erősödést mutat, sorozatos válságokkal küzd. A régóta létező észak–dél ellentét mellett a Die Welt vitaindítója szerint új jelenség a kelet–nyugati szembenállás. Orbán Viktor előadásában, majd az ezt követő beszélgetésen is a magyar kormányfő által képviselt recept került terítékre. A miniszterelnök szerint a gyorsan fejlődő visegrádi országok finanszírozzák majd Németországgal együtt az EU-t 2030-tól. Kitért az EU határainak megvédésére és a migrációs politikára is – számolt be Havasi Bertalan sajtófőnök.

Az Axel Springer-székház 19. emeletén tartott találkozókon hagyományosan olyan témák kerülnek terítékre, amelyek az egész évre meghatározzák a német közbeszédet. A hangulat változását mutatja, hogy míg tavaly Emma­nuel Macron jelenlegi francia elnök volt a díszvendég, most Orbán Viktorra esett a szervezők választása – kettejük víziója egy sikeres Európáról nem is különbözhetne jobban.

---

Jaj és ójvé:P

rallus 2018.01.11. 17:36:06

Orbán nem szokott fenyegetőzni, hanem csak simán bejelent valamit. Mint a bankadónál.
Úgy tűnik, ez rettentően frusztrálja azokat, akiknek minden mondatát szinkronizálni kell, hogy a normális emberek is megértsék.
Azért meg aggódom, hogy Paul Lendvait megüti a guta, mert bölcs hozzászólásaival már rengeteg elkötelezett Fidesz szavazót szerzett...

gmihaly621 2018.01.11. 17:48:17

Amerika messze van. A NYT demokrácia-definíciója hevenyészett, viszont a megkerülésének a trükkjeit módunk volt megismerni. Demokráciáról, demokratizmusról pedig már az elvtársak is blabláztak ezerrel.

Cicmen. 2018.01.11. 17:53:45

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: salynos elbasztam, de te ne vonnyál felelősségre szoplyálle pláne hogy te magad vagy a ciki úgyhogy nem égetem magam veled tovább

libsi nóta bárki unja 2018.01.11. 17:56:57

" a Soros elleni antiszemita kampány ... Paul Lendvai azt írta, hogy a CSU udvarol Orbánnak, de ezzel gúnyt űz az EU döntéseiből és választási segítséget nyújt egy szilárd lábakon álló kleptokráciának. Közben Heller Ágnes ... "

UÚÚÚNCSIS mán!

Mindig ugyanaz a pár név, mindig ugyanazt mondja. Mit is várnánk ezektől?

Cicmen. 2018.01.11. 17:58:21

@BiG74 Bodri: Ezt most nem erre fogom, de a tékozló homáron rendszeresen ly-vel írtunk mindent és sikerült annyira megszokni hogy a melóhelyen is elbasztam ami gáz volt egy kicsit! :D

libsi nóta bárki unja 2018.01.11. 18:07:44

"A szakértők szerint az autoriter vezetőkkel szemben az a legjobb ellenszer, ha erőteljes tiltakozás indul be, ... a lényeg, hogy az ellenállásba vonják be az üzleti élet főszereplőit, "

Valójában fordítva, az üzleti élet főszereplője (leánykori nevén: oligarcha) felvásárol magának minden épkézláb tiltakozót, lásd Simicska recept

Oroszországban is ez volt a recept, csak ott Hodorkovszkijnak hívták a helyi megbízottat, csak az a fránya Putyin ugye-ugye

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 18:14:04

@MACISAJT: Az ami mögött kérdőjel van.
@Cicmen.: Igen, ciki vagyok neked, hogy mindig leégetlek.
@libsi nóta bárki unja: Vagy az üzleti élet főszereplőjévé lépnek elő a csókosok.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 18:15:31

@Cicmen.: Miért? Valami írásos anyagot kell vezetni arról mekkora területet mostál fel?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 18:16:27

@libsi nóta bárki unja:

UÚÚÚNCSIS mán!

Mindig ugyanaz a pár név, mindig ugyanazt mondja. Mit is várnánk tőled?

indekszh ISIS Alkaida mind CIA termék 2018.01.11. 18:30:49

Ámeriká csak a mérsékelt fegyveres lázadókat támogatja

Világos?

:DDD

Pól Lentfáj- nak meg amióta a rákosista spiclije emigrált és megkasztingolták a CIA- nál- azóta neki lent fáj.

Cicmen. 2018.01.11. 18:44:20

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: én írom össze a hüjéket
Jut eszembe, add meg a neved! A művésznév is jó lesz amivel a buzibárban lépsz fel!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 18:47:50

@Cicmen.: Emlékezhetnél rá amikor felkonferáltalak, mint a legkövérebb transzvesztita művészt!

taga20 2018.01.11. 18:57:19

@Cicmen.: margiiiiiiiiiiiit, mi a kurvaanyádért égeted magad minden nap itt?

minden értelmes nick felmosatja veled a padlót, de te észre se veszed!

döbbenet, hogy mekkora egy agyhalott nyugger vagy.

Cicmen. 2018.01.11. 18:58:36

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Te voltál az? Hallod, a zacskódat leborotválhattad volna mert kilógott a bőrtangából és úgy nézett ki mint egy fonnyadt hippiretikül!

Cicmen. 2018.01.11. 19:00:32

Na itt a másik homokszekszes libapásztor! Párban olcsóbbak vagytok, mint a kocsisori luvnyák?

taga20 2018.01.11. 19:02:39

@Cicmen.: milo vár egy cumira, cica!

farhátat kavard meg, nehogy odaégjen!:)))

Cicmen. 2018.01.11. 19:03:33

@taga20: Vacsi megvolt tangácska? Elszopogattál egy fél leveskockát?

taga20 2018.01.11. 19:07:08

@Cicmen.: te égett szagot érzek!
farhátat fordítsd meg, me odakozmál, és éhesen foksz lefeküdni fityesznyugger, me a geci szarik rád!:)))

1ghost 2018.01.11. 19:08:51

@Cicmen.: @FCUK16: @libsi nóta bárki unja: @rallus:

Na mi van te segghülye orbántroll? Már mindenki csak röhög rajtad, egyik nickedből másolgatod a baromságaidat a másikba, te agyatlan orbánbohóc!

Csak nem beszartál, hogy eu-s lóvé hiányában ezentúl kínai rizsben fog majd kifizetni a gazdád? Hát édes öregem, ezt bizony tövig beszoptad. Vonyításod jogos.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 19:12:08

@Cicmen.: Alig bírtam elmenekülni, mert azt hiszed mindenkit le kell szopnod a fellépti díjért. Azért a konferansziét nem illik nyilvánosan zaklatni!

gázóra ellenőr 2018.01.11. 19:13:31

@Cicmen.: Téged itt nagyon szopatnak. :-))

Cicmen. 2018.01.11. 19:14:34

Ésss itt a díszpéldány! Esküszöm a tanga meg a kúrt szolid kisegítőiskolás e mellet a barom mellett, pedig az a két anyaszomorító is megéri a pénzét!

Cicmen. 2018.01.11. 19:19:16

@gázóra ellenőr: @Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Miért van olyan érzésem hogy tartaléknicken szopod saját faszodat?

taga20 2018.01.11. 19:30:34

@Cicmen.: ne hízelegj ribanc, nem fogsz leszopni!

még a végén elkapok a gecitől valamit, me azt is nap-nap után lecidázod!:)

1ghost 2018.01.11. 19:50:13

Orbán 2017. december 22.

"Senkinek a pénzére nem vagyunk rászorulva, az ország saját lábán áll."

Orbán 2018. január 10.

"Amennyiben az Európai Unió nem tud pénzügyi támogatást nyújtani, Kínához fordulunk. "

Hát basszátok meg gerinctelen, korrupt, szarházi fideszcsicskák, a helyzet az, hogy a tolvaj gazdátok immár nem is szélkakas, hanem ventillátor!

taga20 2018.01.11. 19:54:47

@1ghost: ráadásul szarszoróventillátor, és kétmisi agyhalott barom tátott szájjal figyeli a geciventillátort!

u.i.: egy kicsit túltoltam:)

rallus 2018.01.11. 20:07:11

1ghost
Úgy tűnik, idegen nyelvként tanultad a magyart, ezért segítek!
1.Rászorulni azt jelenti, hogy senki nem ad kölcsön, nem vesz magyar állampapírt, ezért kénytelen vagyok az IMF-től gyorssegélyt felvenni, amiért cserébe el kell zálogosítani az országot.
2.Pénzügyi támogatást igénybe venni úgy lehet, hogy az anyósmama bankja kiegészíti az 5 millió forintomat és megveszem a MOTIM-ot, én leszek a kádkőkirály! Tehát ez nem kényszer, hanem előnyös befektetés!
Remélem ezekkel az életből vett történetekkel bevilágítottam a sötét éjszakába...
Szívesen....

morph on deer 2018.01.11. 20:19:57

Óbazmegh.

Orbán szerint "a magyarok eleve kritikusan állnak a civilizációkhoz, és úgy gondolják, hogy a modern társadalom nagyon veszélyes lehet a gyerekekre, ezt ellensúlyozza a sport."

Van valahol orvos akö

taga20 2018.01.11. 20:20:10

@rallus: terelésből ötös futyeszdroid!

arra elfelejtettél válaszolni, ha nem vagyunk rászorulva az eus ingyen pénzre, akkor miért akar a gecigazdád a kínaiaktól hitelt felvenni????

2018.01.11. 20:22:46

@rallus: és a hülye megmagyarázza.. epic :D
tudjuk, viktorka nem szélkakas, csak mindig arra fordul, amerre több pénzt lát :)

morph on deer 2018.01.11. 20:27:24

Óbazmegh.

Orbán szerint "a magyarok eleve kritikusan állnak a civilizációkhoz, és úgy gondolják, hogy a modern társadalom nagyon veszélyes lehet a gyerekekre, ezt ellensúlyozza a sport."

Van valahol orvos a közelben?
Sürgős!

És még ez is:

“A futball inkább a művészethez tartozik, nézzék meg ezt a stadiont, ez művészet.”

De legalább:

“sokan mondják azt, hogy a magyar futball szar, de a helyzet az, hogy nagyon szépen fejlődik, és előrefelé haladunk..”

Mi van már azzal az orvossal?!
Bár már eléggé elkésettnek tünik...

index.hu/sport/futball/2018/01/11/orban_viktor_futballmania_guardian/

morpho 2018.01.11. 20:47:34

@morph on deer:
Miközben 2017 volt ezer éve a magyar foci legsiralmasabb éve. Minden mutató tragikus, kivéve a ráköltött pénz mennyiségét!
Na itt gondolkodik el az ember, hogy vajon nem a kurva sok ellopott TAO pénzt, meg a tök felesleges stadionépítési programot próbálja megmagyarázni a nemlétező sikerekkel? Ennyire hülye csak nem lehet, hogy nem látja, hogy a magyar foci mint olyan, az gyakorlatilag nem létezik. Vagy igen? Mert ha igen, akkor tényleg orvos kell, ha meg nem, akkor csak a szokásos lopás, semmi különös.

Cicmen. 2018.01.11. 21:05:24

@taga20: A kisegítőiskolás nálad tényleg hízelgés, de a homoszex kapcsolatra azért ne számíts, Kurtnál kopogtass inkább! Amúgy is rá lehet szorulva, mert egy másik nickkel saját faszát szopja!

taga20 2018.01.11. 21:13:23

@Cicmen.: "A kisegítőiskolás nálad tényleg hízelgés"

hát ahogy elnézlek, téged még oda se vettek fel, pedig próbálkoztál, csak leverted a lécet!

de semmi baj cica, a blogbolondjának még jó leszel:)))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 21:25:03

@Cicmen.: Szerintem ezt a pszichiátered meg tudja mondani.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 21:26:53

@rallus: Vagy Kósa feleségeként veszek egy céget amely hirtelen nyer 125 millió vissza nem térítendő támogatást.

morpho 2018.01.11. 21:27:07

@taga20: @Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Egy picivel talán több energiát fektettek ebbe az elmeroggyant narancskullancsba.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 21:28:24

@Cicmen.: " e mellet" - őőőő... ki is a kisegítő iskolás? :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 21:29:34

@morpho: Pöckölgetjük. :-)) Edzésben kell maradni, kedves te én... tartalék nickem.. stb...

Muzsikok közt 2018.01.11. 21:29:35

'A magyar vezető nemzeti forradalmat hirdet és élvezi, hogy a bajor párt nemzetközi tekintélyéből rá is hull. '

Orbánt hívták meg, hogy a nemzetközi tekintélyéből rájuk is hulljon. A bajor pártnak, semmi hatalma, míg Orr bán teljhatalommal rendelkezik, s ez így is marad.

morpho 2018.01.11. 21:34:54

@Muzsikok közt: "A bajor pártnak, semmi hatalma, míg Orr bán teljhatalommal rendelkezik, s ez így is marad."

Ez érdekes. Én azt hittem, hogy a CSU Németországban szövetségi kormányon van. Erre most kiderül, hogy semmi hatalma?
Más. Orbánnak teljhatalma van? Akkor Magyarországon még sincs demokrácia? Demokráciában senkinek nincs teljhatalma. Te egyébként beteg vagy, hogy ennyi butaságot írogatsz össze?

Muzsikok közt 2018.01.11. 21:40:26

@morpho: Persze hogy nincs demokrácia. A választás után, másnap hajnalban sorakozó lesz a lipsiknek a rakparton.

Nincs is szövetségi kormány, miről beszélsz?

taga20 2018.01.11. 21:40:31

@morpho: aki a kicsit nem becsüli, az a...:)))

jópofa a fityesznyugger, és tök ártalmatlan.

Cicmen. 2018.01.11. 21:42:48

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Na akkor boldogan kiverheted, nézd meg jobban és egyértelmű hogy elütöttem, de ismétlem ránts rá boldogan!
Az a nick meg érdekes pillanatokban tűnik fel, több mint gyanús! Elég pitiáner dolgaid tudnak lenni, úgyhogy kinézem belőled!

Cicmen. 2018.01.11. 21:46:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: @morpho: @taga20: Már megint fölényeskedtek, pedig egyikőtök debilebb mint a másik!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 21:47:12

@Muzsikok közt: "A választás után, másnap hajnalban sorakozó lesz a lipsiknek a rakparton."

O.K. Gyújtunk gyertyát mert beleveted magad a Dunába szomorúságodban.

@Cicmen.: Én az időt ütöm el veled, meg a többi nickem is. taga is én vagyok. Na most ráránthatsz! :-))

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll 2018.01.11. 21:48:17

@Cicmen.: Miért van olyan érzésem hogy frusztrált vagy ettől a 3 nickemtől?

Muzsikok közt 2018.01.11. 21:49:48

'Szintén tabutéma volt a nemrégiben indított uniós kötelezettségszegési eljárás, valamint a Soros elleni antiszemita kampány is.'

Muhaha. Németország ellen tucatnyi uniós kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, bár ez az összes országról elmondható.

Antiszemita kampány? Azt majd az arabok intézik. Igény az vóna rá, de Orr bán lefojtotta nagyon, a lipsi kormány idején elharapódzó antiszemétizmust, amiből Magyarország második legnagyobb pártja nőtt ki.

Muzsikok közt 2018.01.11. 21:56:27

'1. Magyarország és Lengyelország – az Európai Bíróság döntése ellenére - nyíltan szembemegy az unió kvótadöntésével, és ők vezetik az ellenállást a térségben az integráció elmélyítésével szemben.'

A Times szerkesztőségében, ahol ezt kiokádták, mennyire mélyítették el az ott hangoskodó kaftánosok az arabokkal való integrációt?

KunnHalmiAgnes 2018.01.11. 22:00:38

Ugyis kilepunk az uniobol, aztan pedig jon a holokauszt.

Dunába lövetési Minisztérium 2018.01.11. 22:17:13

@Muzsikok közt: Az biztos. Aprilis 9. reggel irany a duna .
Aki nem tud uszni az mar ne tanuljon meg addig, mert nem lesz ra szukseg.

morpho 2018.01.11. 22:22:26

@Muzsikok közt: Sejtettem, hogy elmeroggyantakkal nem kell cserélni az eszmét. Igazam lett! Ez nem úgy működik, hogy írsz egy (két) faszságot aztán amikor az arcodba törlik, hogy fasz vagy, akkor elkezdesz vadul mellébeszélni! Ez narancsos fingfűrészelés. Sok sikert hozzá!

morpho 2018.01.11. 22:25:29

@Cicmen.: Te is elmeroggyant narancskullancsnak tartod magad? Ez dicséretes. Kedvelem az önkritikus trollokat! :))

morph on deer 2018.01.12. 01:27:40

@morpho:
“Ennyire hülye csak nem lehet, hogy nem látja, hogy a magyar foci mint olyan, az gyakorlatilag nem létezik.”

Ehhez nem hülyének kell lenni, hanem kényszeres mániákusnak, bár van még pár változata a személyiségzavarának. Ehhez jön még az ugyancsak kényszeres hazudozás, meg az önigazolási kényszer, a kognitív rendszer és az értékrend felborulása miatt.

Szóval ehhez mindössze egy orvos már rég nem elég.

Az amcsiknál legalább van alkotmányos módja annak, hogy megváljanak a mentálisan zakkant vezetőtől, - de ott nem egy mentálisan zakkant vezető csinált magának alkotmányt...
Ez a riport nagyon gáz.
Mindenféle értelemben az, még a narancs-ködön át nézve is.

Ez csak azoknak van rendjén, akik hasonló jellegű ápolásra szorulnak, mert már a normális fideszesek számára sem titok, hogy ki is az, akit látnak.
Na ahhoz már mezei hülyének is elég lenni, hogy valaki ezt tartsa “normálisnak”, komolyan!

morpho 2018.01.12. 01:48:53

@morph on deer: Ismerek olyat, aki faképnél hagy, ha csak meg merem pendíteni, hogy talán véletlenül elképzelhető, hogy Orbán egy mondatot rosszul hangsúlyozott...
Van Magyarországon kb 2 millió!!! ember, aki azt is elhinné neki, hogy ő a terminátor t-101-es modell! Zámbo Jimmyt csinált magából!

Cicmen. 2018.01.12. 07:46:25

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Miért van olyan érzésem hogy frusztrált vagy ettől a 3 nickemtől?

Azt szeretnéd? Frusztrálttá akarsz tenni? Nem szép tőled! Menj gőzfürdőbe, ott lesz érzésed, sőt benyomásod is, tisztul retkes tested és kiszellőzik a hülye fejed!
A több nick pedig mostanra egyértelmű, persze tagadnod kell mert gáz lenne felfedni hogy mekkora csótány vagy!

Cicmen. 2018.01.12. 08:02:08

@morpho: Te is elmeroggyant narancskullancsnak tartod magad? Ez dicséretes. Kedvelem az önkritikus trollokat! :))

Ezt mire írtad? Egyre beszűkültebb a tudatotok az orbánfóbiátok miatt! Április 8. lesz a nagy napotok, szerzed be a borotvapengét!
Kb. 6-8 nick fog alsóhangon elnémulni! Ha valamelyikőtök elmarad, így is aggódom hogy a guta ütött meg benneteket, vagy a családotok vitetett be valami zárt osztályra!